Latest News

‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’: ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ಲೆಂಟ್, ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ವಂಡರ್‌ಫುಲ್ ನಾಟಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 26, 2017 at 11:33 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಎಕಾ ಊಂಚ್ ಕಲಾಕಾರಾಚಿ ಕೃತಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಖ್ಲೆ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಆಮಿ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲೆ ಮಹಾನ್ ಮನಿಸ್, ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್, ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಹರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕೊಂಚೊ, ಮಾನ್ವೊಂಚೊ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ.

ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಎಪ್ರಿಲ್ 23ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ನಾಟಕಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಟ್‍ಪಣಾವಿಶಿಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲೊಕಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಥರಾನ್ ದೆಖ್ಚೊ, ಭೊಗ್ಚೊ ಆನಿ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸುವಾಳೊ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ. ಬೋವ್‍ಚ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊಂ. ಆನಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೋವ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಜಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೆಂ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ, ನಾಟಕ್ ಸುಮಾರ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ ಮುಗ್ದೊನ್ ಯೆತಾನಾಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ನಾಟಕ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಹೆಂಚ್ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ ಥಿರಾಯ್ಲೆಂ.

Wilfy Rebimbus_Budkulo_3ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಪೋರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ನ್ಹಯ್. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಸ್ತಕಿಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಮಜತಿನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಝಳಕ್ ದಿಲ್ಲಿ, ದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಗಜಾಲಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊಯೀ ಆಸಾತ್. ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ನಾಟಕ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೊಂ.

ತ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ತಾಂ ತೆಂ ಫಕತ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ನಾಟಕ್ ಕೃತಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್, ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕಥಾ ವಸ್ತು, ಪಾತ್ರಾಂಚೆರ್, ಕಾಳಾಚೆರ್ ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೃತಿ ಆನಿ ಕೃತಿಕಾರಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್. ಶಿವಾಯ್ ಪೋರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೆರ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಧಾನ್ ವಾ ರಿತಿಚೆರ್ ನ್ಹಯ್.

ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ವಿಚಾರ್ತಿತ್ ತರ್, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪೊರ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆನಿ ಆತಾಂಯೀ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್, ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ್ ನಾಟಕಾಂಚ್ಯಾ ಉಣೆಪಣಾ ವಿಶಿಂ ‘ದಿರ್ವೆಂ’ ಪತ್ರಾಂತ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಪರತ್ ತಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಝರಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ವಚನಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜರೂರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ, ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ (ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ) ಆನಿ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ವಾದ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಹುಜಿರ್ ದವರುಂಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ತಾಂ. (ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆರ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಚಿ ಠಿಕಾ – ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ನಂಜಿ ವೊಂಕ್ಚೆಂ – ಎಕಾ ಬರ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ವಾ ವಿಮರ್ಶಕಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥಾನಿಂ ಫಕತ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಆನಿ ಹಗ್ಯಾನ್ ‘ವಿಮರ್ಸೊ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್ನ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ, ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!).

‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಟೈಟಲ್. ಹೆಂಚ್ ನಾಟಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್‍ಯೀ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಪದಾಂಯೀ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ತಾಲೆಂತಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್‍ಪಣಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಹಾ ಸಂಗಮ್ ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್, ಸಾಂಗಾತಿ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಲಾಕ್ ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಕರ್ಷಣ್. ತವಳ್‍ಚ್ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಿ ಪರ್ನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಟೈಪ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್. ಟೈಪಿಂಗ್ ಕರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ ವಾಚುಂಕ್ ಆಜ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಕಿ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪೊರ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಘಡಿ ಚಾಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. (ಮ್ಹಜೆಚ್‍ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಚುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಅಶೆಂ ನಿವಾರ್ಲಿ!).

ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಾಂಕಿಚಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ, ನಾಟಕಾಂಚಿ, ಕಾಣಿಯಾಂಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಥೊಡೆಂ ಬರವ್ನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಜಾಣಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ತೊ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಗಾವ್ಪಿ, ಪದಾಂ ರಚ್ಪಿ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಪ್ರಚಾರಾರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಾಂಕಿಚಿ, ಶ್ರೇಷ್ಟ್‍ಪಣಾಚಿ ಕಾಲೆತ್ ವಳ್ಕಲ್ಲಿ ವಾ/ಆನಿ ಮೆಚ್ವಲ್ಲಿ ನಾ! ತೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರಿಜೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಭಾಗ್.

ಏಕ್ ಬರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್, ಕಾಣಿ, ನಾಟಕ್ ವಾ ಲೇಖನ್‍ಂಚ್ ತರೀ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾ ದೃಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ತಾಚಿ ನೀಜ್ ಕಾಲೆತ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಖಂಚಿಂಯ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸೆಕುಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶೇಷ್ ಘಡಿತ್ ವಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾತ್. ನಾಟಕ್, ಕಾಣಿ ವಾ ಕಾದಂಬರಿಯೀ ತಶೆಂಚ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾಣಿ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಿ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕ್/ತಾಲೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಕಾರಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾ.

‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ನಾಟಕ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಟಿಕೆಟಿರ್‍ಯೀ ತೆಂ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ, ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಚುಕಯ್ನಾಕಾತ್ ಆನಿ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾಟಕಾಚಿ ಕಾಣಿ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ನಾಟಕಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಡುಣೆ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ಘಂಟೆಭರ್ ಕುತೂಹಲ್ ವಾಡೊವ್ನ್‍ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮನರಂಜನ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಥ್ರಿಲ್, ಎಕ್ಸೈಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಸೊನ್ ನವರಸ್‍ಭರಿತ್ ನಾಟಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದಾದೊಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ತಾಂಚಿ.

Wilfy Rebimbus_Budkulo_Konkani_Tಹಾಂವ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸಾದರ್‍ಪಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಾಕ್, ನಾಟಕಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಸಂಭಾಷಣಾಂಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆರ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್, ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾತಾ.

‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್ ತರೀ, ತಾಂತುಂ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾ. ಕ್ರೈಮ್ ಕಥಾವಸ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಲಿಖ್ತಾನಾ (ಕಾಣಿ, ನಾಟಕ್ ವಾ ಫಿಲ್ಮ್) ಬೋವ್‍ಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸಜೆ. ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚೂಕ್ ವಾ ಫರಾಮಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಅಭಾಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಅಸಲೊ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಸಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಚ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಥಾ ವಸ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಗಂಭೀರತಾ ಪಾಳಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ನಾಟಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ ಆಸಾತ್.

ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ನಾಟಕಾಂತ್, ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ತೊಟಾ ಸಾವ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ. ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಸಲ್ರ್ಯಾರೀ ಸಂಪ್ತಾ ಹ್ಯಾಚ್ ತೊಟಾ ಸಾವ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್. ಘಾಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಹಜ್ ಬದ್ಲಾವಣ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಂಚೆರ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ, ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಅವ್ಚಿತ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಉದೆತಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಸುಖಾಳ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ತಾ, ಸುನಾಮಿ ಆಪ್ಟತಾ. 17 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿತ್ಳಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಂಚೆಂ ಪೊರಾಜಿತ್ ರಾಕ್ಸಾಪರಿಂ ಫುಡಾ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನ್ಹಯ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಉದೆತಾತ್, ಬಗಾರ್ ಹರ್ ಪಾತ್ರಾಂಚೆರ್ ಹಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ.

ಹಿ ಏಕ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕಾಣಿ. ಸುರ್ವಾತೆಚ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ನ್, ಎಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದೃಶ್ಯಾಂನಿ ಸಹಜ್‍ಪಣಿ ಮುಂದರುನ್ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಘಡೊವ್ನ್, ಜೊಕ್ತಿ, ಯುಕ್ತಿವಂತ್ ಘುಂವ್ಡಿ ದೀವ್ನ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಅನೂಹ್ಯ್, ಅದ್ಭುತ್ ಅಂತ್ಯ್ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡಿಶೆಂ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್. ನಾಟಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್, ಪಾತ್ರಾಂ, ಘಡಿತಾಂಚೆರ್‍ಚ್ ಮನ್ ಧಲೊನ್ ಆಸ್ತಾ.

ಅಸಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಥಾವಸ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಪಳೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನೆಮ್ ‘ದೃಶ್ಯಂ’ (ಹಾಚೆಂ ಕನ್ನಡ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಪುನರ್‍ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲಾಂ, ಪುಣ್ ಮಲಯಾಳಂ ಆವೃತ್ತಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್). flawless ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ನಾಟಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಊಂಚ್ ನಾಟಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ 75ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ನಾಟಕಾಕ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ – ನಾಟಕ್ ಆದ್ಲೆ ಪರಿಂಚ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪದಾಂ ಸವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ರೂಪಿತ್ ಆನಿ ಸಾಬಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವಿವರ್ ದಿಲ್ಲೊ ತರೀ, ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ ದೆಕುನ್, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪುನರ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹೊ ಸಂತೊಸ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ತೃಪ್ತೆಂತ್ ಬದ್ಲಲೊ.

ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಡೊಲ್ಲಾ ಸಂಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಮೂಳ್ ನಾಟಕಾಂತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಪದಾಂ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್‍ನಾಂತ್, ಸಾತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಾಂಚ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪದಾಂನಿ ಅದ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಜಿವೊ ಜಾವ್ನ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಜಾಲೊ. ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಶೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಿಂ, ಕಶೆಂ ಲೊಕಾನ್ ತಿಂ ಜಿಕೊನ್ ಧರ್ಲಿಂ, ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾರೀ ಕಶೆಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ, ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಖುದ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

ನಿಗೂಢತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಆನಿ ಕುತೂಹಲತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ನಿರರ್ಗಳ್ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಪ್ರಮುಖ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚೆರ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ನಿಪುಣತಾ, ಸಬ್ದಾಂಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಶಾಣ್ಯತಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ನಾಟಕ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿಂಕೀ ಸಂಪ್ಯಾನ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಗಂಭೀರತಾ ತಶೆಂಚ್ ಹಾಸ್ಯಾಚೆಂ ಸಮ್ಮಿಲನ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್. ಸಂದರ್ಭ್, ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್, ಭಾವನಾಂಕ್ ತೆಕಿದ್ ಉತ್ರಾಂ ಗುಂತ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತಾ, ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ತಸಲಿ ನ್ಹಯ್. (ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಪದಾಂ ಸಾಧಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್‍ಯೀ ಹೆಂಚ್. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸರಳ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜನಾ!). ತಿತ್ಲ್ಯಾ ತನ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್, ಸ್ವಾದಿಕ್ ಆನಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಾಟಕ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಬರಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಅಪರಿಮಿತ್ ತಾಲೆಂತ್ ಆನಿ ಸಾಮರ್ಥೆಚಿ ರುಜ್ವಾತ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅದ್ಭುತ್, ವಿಶಿಸ್ಟ್ ತಾಂಕಿವಂತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಫಕತ್ ಸಾಧೊ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ರಾಗ್ ಯೆತಾ. ಎಕಾ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವರ್ತೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್? (ಭಿರ್ಮತ್, ಸತ್ತಿ ಆನಿ ಬೊಳೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿನ್‍ಯೀ ಆಪುಣ್ ಸಾಹಿತಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆನ್ ತಾಕಾ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಾಹಿತಿಚೊ ಮಾನ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್). ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖರ್ಯಾ, ಬರ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಮಾನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹೆರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಥಂಯ್‍ಯೀ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಹಿತಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್) ಆನಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ (ಎಟ್ಯೆಲ್) ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಹೆಂ ರುಜು ಜಾತಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಅಪರಿಮಿತ್ ಊಂಚಾಯೆಚಿ ವಳಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣಿ ಚಾಕೊಂಕ್, ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರುಂಕ್ ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾಂ. ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಬರಪ್ ಫಕತ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಚೆರ್ (ನಾಟಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪದಾಂ) ಆಸಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಸಹಕಾರ್ ಮನೋಭಾವ್ ಘೆವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಖಂಡಿತ್. ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತರ್ನೆ, ವೃತ್ತಿಪರ್ ಆನಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ತಾಣಿಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಫುಡಾರಾ ಬಾಬ್ತಿನ್‍ಯೀ ತಾಣಿಂ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಫಕತ್ ಭಾವನಾಂ, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಾ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಶೆತ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ (ರಿ.), ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್, ತಶೆಂಚ್ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ನ್, ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಡೊಲ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್’ ವಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾ ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ತಾ.

ಚಿಮ್ಟೊ: ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ‘ಕೊಂಕ್ಣೊ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ವಿಲನ್! (ಕೊಂಕ್ಣೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್. ಕೊಂಕ್ಣೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕ್ಷಣ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾತ್, ವರ್ಗ್ ವಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರಿನಾ). ವಿಶೇಷ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಆದಿಂಚ್ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ, ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿಯೀ ಅಸಲೆ ಸಬಾರ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣೆ’ ಯೆತಾತ್. ಜಶೆಂ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ‘ತೊಪಾಸಿ’ ಯೆತಾತ್ ತಶೆಂ [ತೊಪಾಸಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಭಾಸೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತರ್ಜಣ್‍ದಾರ್ ತಶೆಂ ಕ್ರಿಯಾಲ್ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಬುದ್ವಂತ್, ಶಿಕ್ಪಿ. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆ ‘ತೊಪಾಸಿ’ ಸಗ್ಳೆ ಅವ್ವಲ್ ದಗಲ್ಬಾಜಿ!]. ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ನಾಟಕಾಂತ್‍ಯೀ ಏಕ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣೊ’ ಪಾತ್ರ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಎಕಾ ಸಂಭಾಷಣಾಂತ್ ತಾಕಾ ಜೊಕ್ತೊ ‘ಮಾನ್’ ಮೆಳ್ತಾ! ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಹೆಂ ದರಬಸ್ತ್ ಎಂಜೊಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಕೀಗತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂಯೀ ಅಸಲೆ ‘ತೊಪಾಸಿ’ ತಶೆಂಚ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣೊ’ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಸ್ಚೆ ಉಣೆ ನಾಂತ್!!!

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News