Latest News

ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಬರೊ ಮುಖೆಲಿ, ಪಂಗಡ್ ಜಿಕಜೆ: ಆಲ್ವಿನ್ ಪತ್ರಾವೊ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : August 17, 2018 at 8:19 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್

ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ – ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 26ವೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಚುನಾವ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಂತ್ಲೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ವೈಸ್ ಚೇರ್’ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಪತ್ರಾವೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಸವೆಂ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ಲಾ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಗವರ್ನರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಆಲ್ವಿನ್ ಪತ್ರಾವೊ, ಆಪ್ಲೊ ಅನುಭವ್, ಫುಡ್ಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾಲಾ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ತುಮ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ರಾವ್ಲಾ. ಲೊಕಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸತ್ ವಿಂಚಿಜೆ? ಕಸಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್ ತುಮ್ಚಿಂ?

ಆಲ್ವಿನ್: 2008ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾಚೊ ಪಂಗಡ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆರ್ ಲೊಕಾಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೊ. ಡೆಪೊಸಿಟ್ಸ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಡಳ್ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎನ್‍ಆರ್‍ಐ ಪರ್ಮಿಶನ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. 2008-ಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. 2013ವ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕುಟಿನ್ಹೊಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ವೈಸ್ ಚೇರ್’ಮ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಡೆಪೊಸಿಟ್ಸ್, ಲೋನ್ಸ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಕ್ಡಾಂತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಡಿಟಿಂಗಾಂತ್ ಬರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಎನ್‍ಪಿಎ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಏಕ್ ಎಟಿಎಂ ಸುರು ಜಾಲಾಂ. ಎನ್‍ಆರ್‍ಐ ಪರ್ಮಿಶನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಲೊಕಾಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಚಡ್ಲಾ. ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಎಜಿಎಂ ಜಮಾತೆಂತ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಲೇಕ್‍ಪಾಕ್ ದವರ್ಲಾಂ.

2013 ಥಾವ್ನ್ 2018 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಆಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲ್ಯಾ, ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾಲು ಕೆಲಾಂ. ಆಮಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಳ್ ದೀನಾ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಹಂತಾ ಹಂತಾಂನಿ ಜಾತಲೊ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಆಮಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಫುಡೆಂ ಮೆಳ್ತಲೊ.

ಆಮ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ ಫುಡಾರ್ಪಣ್ ಬರ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಜೆ. ಬರೊ ಪಂಗಡ್ ಜಿಕೊನ್ ಯೇಜೆ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್‍ಚೆಂ ನಾಕಾ, ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಿತೈಶಿಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟಿಂ ಸರೊಂಕ್ ನಜೊ, ಇತ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ, ಫುಡೆಂಯೀ ಸೆವಾ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಅನುಭವ್ ಆನಿ ವಾವ್ರ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣಿಂ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಫುಡಾರ್‍ಪಣ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಟೀಮ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಬರ್‍ಯಾ, ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಂಗಡ್ ರಚ್ಲಾ. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ, ತರ್ನಾಟೆ, ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಸಾತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಟೀಮ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ, ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿಕಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಕಸಲಿಂ?

ಆಲ್ವಿನ್: ಆಮಿ ಆಮ್ಚೊ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೊ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ-ಪೊರ್ವಾಂ ರಿಲೀಸ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್. ತೊ ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಿಶೆದಾರಾಂಕ್ (ವೋಟರ್ಸ್) ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂಕ್, 2018 ಥಾವ್ನ್ 2023ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲಾಂ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಡೆಪೊಸಿಟ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಮಯ್ಜೆ, ಲೋನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಸಜೆ, ಬ್ರಾಂಚಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಚಡಯ್ಜೆ, ಎಟಿಎಮ್-ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಾಡಾವಳ್, ಶಿಬಂದೆಚಿ ಉದರ್ಗತಿ, ತಾಂಕಾಂ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಾಂಕ್ ಕಸಲೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಮೆಳಜೆ – ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಆಮ್ಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆಮಿ ವಿವರಿಲಾ. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೊ ಬುಕ್‍ಲೆಟ್ ರಚ್ಲಾ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂತುಂ ಸರ್ವ್ ವಿವರ್ ದಿಲಾ. ಆಮಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್, ಬದ್ಲಾವಣ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ಜೆರಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಶತಮಾನ್ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೆಂ ಎಂಸಿಸಿ ಆಜೂನ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ, ಕಿತ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ತಿತ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಉರೊಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಕಿತೆಂ?

ಆಲ್ವಿನ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಎನ್‍ಪಿಎ ಲೆವೆಲ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ಪರ್ಮಿಶನ್ ದೀನಾ. ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೆಪೊಸಿಟ್ ಚಡಜೆ, ಲೋನ್‍ಯೀ ಚಡಜೆ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮಿ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಮ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಆದ್ಲೆ, ಪರ್ನೆ ಲೋನ್ಸ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಥೊಡೆ ಸಮಸ್ಸೆ, ಕ್ಲಿಷ್ಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸಾ. ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ಕೇಜಿಯೀ ಆಸಾತ್. ಥೊಡೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಡ್ಕಳಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ, ಎಕ್ವಟಿತ್ ಟೀಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಜೊಕ್ತೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಡಳ್ತೆಂ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಲೀಗಲ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಆಸಾತ್. ಲೋನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾತ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಲೋನಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಾ. ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಪಂಗಡ್, ಧಯ್ರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆಮ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸೂಕ್ತ್ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಎನ್‍ಪಿಎ ಲೆವೆಲ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಜನಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪೆನಿಚಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏಲಂ ಘಾಲ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ ಜಾಹೀರಾತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ (ಪರಿಹಾರ್) ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಆಸಾ. ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಂದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಮಿಶಿನಾಂ, ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂ ಇತ್ಯಾದಿಂಕ್ ಕಸಲೆಂ ಮೋಲ್ ಮೆಳತ್?

ಆಲ್ವಿನ್: ಆಕ್ಷನಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಚಡ್ ಐವಜ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್. ಜಾಗ್ಯಾಕ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಕ್ ಮೋಲ್ ಆಸಾ. ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ (ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್) ಮೆಳೊನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಪೊರ್ವಾಂ 31ಕ್ ಏಲಂ ಚಲ್ತಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಾಂ. ಅಶೆಚ್ ಹೆರ್ ಲೋನ್ ಆಸಾತ್. ತೆಯೀ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಎನ್‍ಪಿಎ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆರ್ ಲೊಕಾಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಕಸಲಿಂ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆವ್ಯೆತ್? ಲೊಕಾನ್ ಡೆಪೊಸಿಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ…

ಆಲ್ವಿನ್: ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಫುಡ್ ಜಾವ್ನಾ. 2008 ಥಾವ್ನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆರ್ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಲೊಕಾಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬರೊ ಆಸಾ. ದೊನೀ ಟೀಮಾಂನಿ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಸಾತ್, ತೆ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಕಶೆಂ ರಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಸಲೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ವಿಂಚೊನ್ ಯೆತಾ, ಮುಖೆಲಿ ಕೋಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಬರೊ ಮುಖೆಲಿ ಆನಿ ಬರೆಂ ಟೀಮ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃದ್ಧಿ ಜಾತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂ ಮಧೆಂಚ್ ವಿರೋಧ್, ಮನಸ್ತಾಪ್, ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆಂ ನಿವಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ?

ಆಲ್ವಿನ್: ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ 8 ಸ್ಥಾನಾಂ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂನಿ ರಾಜೀನಾಮೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಪ್ ಚುನಾವ್ ಚಲ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಸೆರ್ವಲೊ. ಆಮ್ಚೊ ಸಂಖೊ 7 ಜಾಲೊ. ಉಪ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ಆಮಿ ಚಡ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಚುನಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ದೊನೀ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಧಾನ್ ಕರಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್‍ಯೀ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ, ಚುನಾವಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಠಿಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮತದಾರ್ ಥೊಡೆಚ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಚುನಾವ್. 8 ಥಾವ್ನ್ 10 ಹಜಾರ್ ಲೋಕ್ ಮತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಲೋಕ್ ಬಹುಮತ್ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವೋಟರ್ಸಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ತುಮಿ ಕಸಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್?

ಆಲ್ವಿನ್: ಫಿರ್ಗಜಾವಾರ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾಂಡ್‍ಬಿಲ್ಲಾಂ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಸಭಾ-ಜಮಾತಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಘರಾ ಘರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಭೆಟ್, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಚಲಯ್ಲಾ, ಮನವಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೊ ಧಾಡುನ್ ಆಸಾಂವ್. ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ, ಧ್ಯೇಯ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಪಂಗ್ಡಾಚೆರ್ ಥೊಡೆ ಆರೋಪ್ ತುಮಿ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಆಲ್ವಿನ್: ತಾಣಿಂಯೀ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಆಮಿ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತಲಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರಾಂತ್ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮ್ಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣೆಂ ರಾವನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಿಸೋಜ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲೊ. ತಾಚೆರ್’ಯೀ ದಬಾವ್ ಘಾಲೊ, ತೊ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊ. ಪರತ್ ತೊಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಪರತ್ ತಾಚೆರ್ ಕಠಿಣ್ ಒತ್ತಾಯ್-ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ. ಮಾವ್ರಿಸ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫಿಸಾಂತ್ ವಾವುರ್’ಲ್ಲೊ, ಫುಡೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಕಾಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ದಬಾವ್ ಘಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಂಕ್ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ಭ್ಯೆಂ-ಭಿರಾಂತ್? ಮಿಲಾರ್ ಫಿರ್ಗರ್ಜೆಚೊ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ತಾಕಾಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹೆ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೆ.

ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫುಡ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮಿ ಲೊರೆಟ್ಟೊಂತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಲೊಕಾನ್, ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಮಿ ಕಳಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಮಾನ್ ಜಾಲೊ. ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಜಮಾತಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಲೊಕಾಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಪಂಗಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಧಾಡುನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರಯ್ಲಾಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ಬಹಿರಂಗ್ ಸಭಾ ಆಪವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಹ್ವಾನ್ ದಿತಾಂ. ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ದವರ್ಯಾಂ. ಲೋಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕರುಂದಿ ಕೋಣ್ ಬರೊ ವಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಂತ್ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಜೆ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸಮಾವೇಶ್ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ್ ಕರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ? ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ನಾ, ವಾಡಿಚೊ ವ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ನಿಯಮಾಂಕ್ ವಿರುದ್ಧ್.

ಹೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್, ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಪಾಸತ್ ಆಮಿ ತಾಳೊ ಉಬಾರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಅಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಯೆತಿತ್ ತರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಅಭದ್ರ್ ಜಾತಾ. ಜರ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸಂಗ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಉಣೊ ಜಾತಾ, ಡೆಪೊಸಿಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಡೆಪೊಸಿಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಲೋನ್ ರಿಕವರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಲೋನ್ ಬಾಂಧ್ತೆಲೆಯೀ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆತಾತ್.

ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಬ್ಲೆಸ್ ನಾ. ಎದೊಳ್ ವೈಸ್ ಚೇರ್’ಮ್ಯಾನ್ ಜಾಲಾಂ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚೊ ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೊ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಕೊನ್ ಗವರ್ನರ್ ಜಾಲಾಂ. ಏಕ್ ಹುದ್ದೊ-ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರಿ ಕರುನ್ ಪಾಳಿಜೆ, ತಾಕಾ ನ್ಯಾಯ್, ನೀತ್ ದೀಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಬರೆ ಮುಖೆಲಿ ಆಸಾತ್. ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ವಿರೋಧಿ ಮುಖೆಲಿಚೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಅಜೆಂಡಾ – ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಚೇರ್’ಮ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್. ಚುನಾವ್ ಘೋಷಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಎಕಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ರಾಜಿ ಕರಂವ್ಕ್ ಯೆತಾನಾಂಯೀ ತಾಣೆಂ, ಆಪ್ಣೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಶೆವಟ್ ದವರ್ನ್ ಹಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಬರ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಬರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೆಳೊನ್ ಪಂಗಡ್ ರಚ್ಲಾ, ಚುನಾವ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇವಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಮಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆ ಚುನಾವ್ ಝುಜ್ತಾತ್?

ಆಲ್ವಿನ್: ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಬರೊ ಕರುನ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸಾಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ರಿಗೊನ್ ಹುದ್ದೊ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚೊ ಶೆವಟ್ ತಾಚೊ. ತಾಚಿಂ ಕರ್ತುಂವಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮಿ ಆತಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಆರೋಪ್-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ, ತುಮಿ ದೊನೀ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಲೊಕಾ ಸಮೊರ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾವ್ನ್ ಚರ್ಚಾ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್‍ಗೀ?

ಆಲ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್. ಖಂಡಿತ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್. ತಾಂಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಲೊಕಾಕ್ ತೆ ಚೂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ಪೆರ್ಮಾಯ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಆನ್ಯೇಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಪತ್ರಾವೊಂಗೆಲೊ ಪಂಗಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್‍ಯೀ ಪತ್ರಾವೊ ಆಲ್ಕುಂಜಾಚೆ ಆಸಾತ್, ತೆ ಆನಿ ಆಮಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ತೆ ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂದಿಂತ್. ಹಾಂವ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಸಭೆಂತ್ ಹ್ಯೊ ಪೂರಾ ಗಜಾಲಿ, ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಲೊಕಾಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಜಾಲಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ-ಯೋಜನಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಮಯಿಲ್ಲೆ ಐವಜ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆಚ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಾಲಾಂ ಆಸಾತ್, ಲೊಕಾ ಕಡೆನ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್‍ಯೀ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ವಾವುರ್‍ಲ್ಲೆ, ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರನಾಂತ್?

ಆಲ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಏಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ 30-35 ವರ್ಸಾಂ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಹೆಂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಾಕಾ; ದೆಕುನ್ ಮನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಸಜೆ. 21 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಇಯರ್‍ಎಂಡಾಂತ್, ಫಕತ್ 2 ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಭ್ ದಾಕಯ್ಲಾ. ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ನಾ ಆಸ್ಚೆಂ, ಬ್ರಾಂಚಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿಂ ಲೋನಾಂ ಎನ್‍ಪಿಎ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಚೂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ನಷ್ಟ್ ಚಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ.

ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಾತ್. ಡಾ. ನೆರಿ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಾಂತ್‍ಯೀ ಹೆಳ್ಳಾ. ಡಾ. ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಮಿರಾಂದಾ ತಸಲೆ ಶಿಕ್ಪಿ, ಆರ್ಥಿಕ್ ತಜ್ಷ್ ಆಸಾತ್. ದೋಗ್ ಜಣ್ ಎಲ್‍ಐಸಿಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಿ ಸೊಸೈಟಿಂತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ 16 ಬ್ರಾಂಚಾಂನಿ ಎಡ್ವಾಯ್ಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ರಚ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಂತ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್, ಲಾಯರ್ಸ್, ಉದ್ಯಮಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. 16 ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 160 ಜಣಾಂಚಿ ಕುಮಕ್ ಆಮಿ ಘೆತಾಂವ್. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಲೆಕಾರ್ 10 ಜಣಾಂತಿ ಸಮಿತಿ ಕರುನ್, ಅಲೆನ್ ಪಿರೇರಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಲಹಾ ಆಮಿ ಘೆತಾಂವ್. ತಾಂಚಿ ಸಲಹಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾಂವ್. ಪಯ್ಲೆಂ ನಿರ್ದೇಶಕ್‍ಚ್ ಅಂತಿಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಚೊಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬ್ರಾಂಚಾಂ ಲಾಭಾರ್ ಆಸಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಗಜಾಲಿ..?

ಆಲ್ವಿನ್: ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಏಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಬರೊ ಆಸಾ, ತೊ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್ತಾ, ತರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ. ಜರ್ ಮುಖೆಲಿಚ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಉತಾರ್ ಮಾಂದಿನಾ, ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ-ಚಲ್ತಾ, ತಾಚೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಬರೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ತಸಲೊ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್‍ಬಿಐ, ಬ್ಯಾಂಕಾಂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೋ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇತ್ಯಾದಿಂ ಸಂಗಿಂ ಡೀಲ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೋಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಸಮಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಮಾನ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಜರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಾರ್ಕೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಭೊಗತ್? ಹಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಂತ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಚಿ ಆಶಾ ನಾ. ಹುದ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ನಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಶೆವಟ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಬರೊ ಕೊಣೀ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಿತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾಚೊಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಚುನಾವಾಂತ್ ತುಮ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ಜಿಕ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆಸಾ?

ಆಲ್ವಿನ್: ಆಮಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಸಕ್ಕಡ್ ಕಡೆನ್ ಆಮ್ಚೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಚ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆ 13 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೀ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ಜಿಕ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುರ್ವತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News