Latest News

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚಿ ಕಾಣಿ: ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : August 20, 2018 at 3:48 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಲಾ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾ ತರ್, ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂಯೀ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಲೆಂತ್. ಜಶೆಂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ್ ಆಸ್ತಾ, ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣಿ-ಶ್ಯಾಥೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತೆ ಅರ್ಥ್ ಕರ್‍ತಾತ್.

ಜಶೆಂ ಆಮಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ನವೆಂಚ್ ಅಂಕಣ್ ‘ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ’ ಸುರು ಜಾತಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್‍ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆನಿಕೀ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ತವ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಕ್ ಪಯ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚಿ, ಪರ್ನಿ ಪುಣ್ ಭೋವ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಕಾಣಿ ‘ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್’ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಡೊ. ನಜ್ರೆತಾನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್’ ಕಥಾ ಪುಂಜ್ಯಾಂತ್ (1994) ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್’ (ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್, 2014-17ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ 50ವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್, ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯಾ 75 ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ) ಗ್ರಂಥಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಕಾಳಿಕ್ ಘಡಿತ್/ವಾಡಾವಳಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಣಿಯೊ ಲಿಖ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಬರವ್ಪಿ. ಏಡ್ಸ್ ಪಿಡಾ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕಾಣಿ, ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್-ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ.

ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ವಿಚಾರ್, ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ನಿಯಮಿತ್ ಆವ್ದೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಗ್ರೇಸಿ ಗೇಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ. ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡೊಂಕ್ ಧರ್’ಲ್ಲಿ. ದೋನ್‍ಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತಾಕಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಂಕೊ ಪುರ್ತ್ಯಾ ವೆಗಾರ್ ದವರ್ನ್ ಗಜ್ಡೆರ್ ಉದಾರೆಂಚ್ ನಿದ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ಗ್ರೇಸಿನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್, ಸಮಾಧಾನ್ ಗ್ರೇಸಿನ್ ಲುಟ್‍ಲ್ಲೆಂ! ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಗ್ರೇಸಿನ್ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಶಾಂತ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಪೂರ್ವ್ ಸೂಚನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾದಾಳಾನ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ವಾದಾಳ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚೆ ದಿಶೆರ್ ವೆತಾ ತೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕತ್.

* * * * *

ಜೆಸಿಂತಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ ಘಟನಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸೊಧುನ್ ವೆಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸವಯ್ ಮನ್ಶಾಚಿ. ಅನಪೇಕ್ಷಿತ್ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡ್ತಾನಾ ತ್ಯೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯೊ, ಘಡಾನಾಸ್ಚೆಪರಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್‍ಯೆತೆಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಜೆಸಿಂತಾಯೀ ತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ದಾಟ್ಟುಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ, ಹುಶಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಶನಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್‍ತಾನಾ ಧಾರಾಳ್ ಆಶಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪಣಂಬೂರ್ ಲಾಗ್ಸರ್ ಏಕ್ ಮಿನಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಉಡುಪಿ ಲಾಗ್ಸರ್ ಎಕಾ ಮಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ತೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಮುಕಾರ್ಸಿಲೆಂ. ದಾಟ್ಟು ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಗಲ್ಫಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಟ್ಟುನ್ ಗ್ರೇಶನಾಕ್‍ಯೀ ವಿಜಾ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಗ್ರೇಶನ್ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ದಾಟ್ಟುನ್ ವಿಜಾ ಧಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಗದ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಸ ವರ್‍ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂಯ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುವೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಜೊ… ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ಸಾತಾಂಕ್ ಉಟೊನ್ ತುಂ ಬಡ್ಗಾ ಹಾಂವ್ ತೆನ್ಕಾ ಚಲ್ತಾಂವ್. ದೀಸ್‍ಭರ್ ಘೊಳೊನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾತಾ.

“ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಇತ್ಲೆಂ ಘೊಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಆಖೇರಿಕ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಎಕಾಂವ್ಟಾಂತ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್… ಅಶೆಂಚ್ ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಘೊಳ್ಚೆಂ..? ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಚ್ ಪೆಂಕಡ್ ದೂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ… ಅಶೆಂ ಘೊಳೊನ್‍ಂಚ್ ಮೊರ್‍ಚೆಂಗೀ? ಆಮ್ಚೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಾಗೊ ಘರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಯ್?” ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂಗಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಾಮ್ ಆಸಾ… ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜೂನಾಂತ್ ತುಕಾ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಫರ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ… ಕಾಮ್‍ಂಚ್ ನಾ, ಸಾಂಬಾಳ್ ಪಾವನಾ, ತರ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚ್ಯೆತ್… ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಆಸಾ. ಪಾಗ್ ಖಂಡಿತ್ ಚಡ್ತಲೊ…” ಗ್ರೇಶನಾಚಿಯೀ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಪ್.

“ಪಾಗ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯ್ ಚಡ್ತಾ… ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮೋಲ್ ಆಸಾ? ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯೆ ಝರಿಂತ್ ಬಾಂಯ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್… ಜೋಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗಲ್ಫಾಚಿ… ತುವೆಂ ಶಿಕೊನ್ ನಕ್ಕಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತಾಣೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಚಾರ್ ಎಕ್ರೊ ತೋಟ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಉಬಾರ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಯೆಂಟ್ಯಾ ತೆದಿ ಸರ್ಪಳಿ ಆಸಾ… ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮೊರಜೆ ಕೊಣ್ಣಾ… ಯೆಂಟ್ಯಾ ತೆದಿ ಸೊಡ್ ಸುಂಬಾ ತಿತ್ಲಿ ಬಾರೀಕ್ ಚೇಯ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾವೇ ಆಮ್ಕಾಂ..? ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮೋಲ್ ಆಸಾ… ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಮಿ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್! ಮಾತ್ಯಾಕ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಾವನಾ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಧಾಂಪ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಯೇನಾ…”

“ಪುಣ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಹಾಂಗಾ ಮಾನ್ ಆಸಾ, ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸಾ… ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ… ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸಾ…”

“ಕಿತೆಂ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂವೇ ತುವೆಂ..? ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಇಜರ್ಗೆಚ್ಯಾ ಜಾಲಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ರಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾತಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಪಾರ್ಲರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ತಾ… ಆಂಗ್ಡಿ ವಚ್, ಕೊಂಕ್ಣೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ ಬಾಂಧುನ್ ದಿತಾ… ಮೊಗೊರ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಹಿಂವ್ಳಾಯ್ತಾ ಆನಿ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್… ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ… ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚೆಪರಿಂ ಏಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾವೆ..? ನಾ ಗ್ರೇಶನ್. ಹಾಂವ್ ದಾಟ್ಟುಕ್ ವಿಜಾ ಧಾಡುಂಕ್ ಬರಯ್ತೆಲಿಂಚ್. ತುಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವೆತಲೊಯ್” ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಹಟ್ ಧರ್’ಲ್ಲೆಂ.

ರಾತಿಂ ನಿದ್ತಾನಾ ಪರತ್ ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರೊ ಜಾಲಾಂ ಗ್ರೇಶನ್… ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಗೊ ಸೊಡ್, ಲ್ಹಾನ್ ರೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತುಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚ್… ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ವಿಜಾ ಧಾಡ್.”

“ಹೆಂ ಆತಾಂ ನವ್ಯಾನ್… ತುಕಾ ವಿಜಾ ಧಾಡುಂಕ್ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂವ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ದೊಮೆಲ್ ಬಸ್ಲಾವೆ..? ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಸೊಡುನ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಥಂಯ್ ವಚುಂ ಜೆಸ್ಸಿ… ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೆಸ್ಸಿ? ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ. ಆನಿ ಜಾತಾನಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪುರೊ. ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಘೊಳೊನ್ ಉರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಾವನಾಂವೆ ತರ್… ಚಡ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್… ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಜಾರಿ ಸುಖ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಧಗಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಭಾಜೊನ್, ಕರ್ಪೊನ್ ಘೊಳೊನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ಗೊ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ಚೊ… ಆಮಿ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಮಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ, ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ದವರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತಾಣಿಂ ಗಮ್ಮತಾಂ ಮಾರ್ಚಿಂ… ಅಶೆಂ ಆತಾಂಯೀ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಸುಖ್ ನಾ… ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ನಾ… ಇತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಲಫ್ಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ… ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆವ್ಯಾಂ…” ಗ್ರೇಶನಾನ್ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆರಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಜಾತಾತ್… ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಘೊಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಡುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚಿಂ ನಾ. ತುಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚನಾಂಯ್ ತರ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್…” ಜೆಸಿಂತಾನ್ ರಾಗಾನ್ ಗ್ರೇಶನಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಯೆತ್. ಹಾಂವೆಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚೊನ್ ರಾತಿಂ ಕೊಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ಚೆಂ? ತುಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡನಾ…” ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಪರತ್ ಆರಾವ್ನ್ ಶೇಲೆ ಕರ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರೇಶನ್.

“ಹೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ನಿವ್ತಾ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ತಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್‍ವೆ? ತಾಂಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಬರ್ಯಾನ್ ನಾಂವೆ ತರ್…” ಜೆಸಿಂತಾ ಸೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಜೆಸಿಂತಾ-ಗ್ರೇಶನಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂತ್ ಸಲ್ವಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಚನಾ ತರ್ ದೀಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಗ್ರೇಶನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಅರ್ಧೊಕುರೊ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ.

ಗ್ರೇಶನಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಲಾಭ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಭಾವಾಕ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಗದ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಜೆಸಿಂತಾನ್. ದೀಸ್-ರಾತ್ ಗ್ರೇಶನಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಜೆವ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಟ್ ಕೆಲೆಂ. ರಾಗಾರ್ ಉರ್‍ಲೆಂ. ಗ್ರೇಶನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗಯ್ಲೆಂ. ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಯೆತಾನಾ ಗ್ರೇಶನ್ ಸೌದಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಚಡುಣೆಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿನ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಲಾಂಬ್ ರಜಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೌದಿ ವಚೊನ್, ಕಾಮ್ ವೊಂಬನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲಿ. ವರ್ಸ್ ಜಾತಾನಾ ಜೆಸಿಂತಾಚ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊಯೀ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಾಜೀನಾಮ್ ದೀವ್ನ್ ಕುಳಾರಾಕ್ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂಧ್ಲಿ. ಗ್ರೇಶನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಯೆತಾನಾ ಘರ್-ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ, ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕುಳಾರಾಚ್ ರಾಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ತಾಚೊ.

ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಗ್ರೇಶನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಝರಿಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಆವ್ರಾಚ್ಯಾ ಲೊಟಾಕ್ ಉಡ್ಲೊ!

ಸ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಿವೆಂ ಜಿವೆಂ ಉರೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ದಾದ್ಲೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವ-ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಒತ್ತಾಯೆನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಘಮಂಡಾಯೆಚಿ. ಸಬಾರಾಂ ಕಡೆನ್ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

* * * * *

ಪಂಕೊ ಘುಂವೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಥೊಡಿ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್’ಯೀ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ. ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಪರತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಧರ್‍ಲೆಂ.

ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಗ್ರೇಶನಾಚ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರ್’ಪಣಾಚೆ ಉಮಾಳೆ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತಾಲೆ. ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ರಾತ್‍ಭರ್ ನೀದ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ, ದಿಸಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್’ಯೀ ಜೆಸಿಂತಾನ್‍ಂಚ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಸುಕ್ರಾರಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ಶಿನ್ ಜೆಸಿಂತಾಚ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಚೆಂ, ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂನಿ ಗ್ರೇಶನ್ ವಿವರಾಯ್ತಾಲೊ. ಕಾಜಾರಿ ಸುಖ್ ಸಾಂಡುನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಭೊಗಪ್ ಕಾಗ್ದಾಂನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾಲೊ.

ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ತವಳ್ ದುವಾಳ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಖೆಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ವೊಂಕೊನ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಮಾಂ-ಬಾಬ್ ಆನಿ ಭಾಂವ್ಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾಯೀ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾಲೆ. ಗ್ರೇಶನಾಚ್ಯೆ ಊಬ್ ವೆಂಗೆಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಕಾಜಾರಿ ಸುಖಾಚ್ಯೆ ತಾನೆನ್ ಗಾರ್ ಜಾತಾಲಿ. ಗ್ರೇಶನಾಚೆಂ ಕಾಗದ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್, ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಥಾಂಬನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಕ್ ನಿವ್ರಾಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಗ್ರೇಶನಾಕ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಘಡಿಯೆ ಗಲ್ಫ್ ಸಾಂಡುನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರೇಶನ್. ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ತೆಂ ಜಾಪ್ ಬರಯ್ತಾಲೆಂ. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ತಾಲೆಂ.

ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸತ್‍ಚ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಳ್ತಾನ್ ಗ್ರೇಶನಾಚ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ಲೆ ಲೈಂಗಿಕ್ ಉಮಾಳೆ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆ. ಮೊಗಾಚೆ ಸೈಲಾಪ್ ಪಾತಳ್ ಜಾಲೆ. ಸಾಂಗಾತ್ ಆಶೆಂವ್ಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಉತಳ್ ಜಾಲಿಂ. ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಹೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆತಾಂ ಕುಡಿಂತ್ ರಾಗಾಚೆ ಶಿರ್ಶಿರೆ ಚಡ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತವಳ್ ತೆಂ ಖುಷ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಗ್ರೇಶನಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಕ್, ಸೈಲಾಪಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್?

ಗ್ರೇಸಿನ್ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ.

ಗ್ರೇಶನಾನ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸಿನ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ, “ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಗತಾಯ್ ಬಾ… ತುಕಾಯೀ ವಿಜಾ ಧಾಡ್ಯೆತಿ ನ್ಹಯ್‍ವೇ..? ಕಶೆಂಯೀ ಟೀಚರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ತುಕಾ ಎಕ್ಸ್‍ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಸಾ… ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಟೀಚರಾಂಕ್ ಬರೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ…” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

“ಆತಾಂ ಜೆನಿಫರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾ… ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮಾಡಾಚೆ ಕಾವಾತೆ ಆಸಾತ್… ತಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರಿನಾಕಾಯೆ…” ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಸತ್ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. “ತಕ್ಲಿ ತರ್ ಗ್ರೇಶನಾಚಿ… ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಬರೊ ಜಾಗೊ ಸೊಧುನ್ ಸೊಭಿತ್ ಬಂಗ್ಲೊ ಬಾಂಧ್ಲಾ… ಜೆನಿಫರಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ತುಕಾ ಘರಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲಾಂ. ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಾಚಿ ಕೃಷಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಯ್ಲಾಂ. ತೊ ಥಂಯ್ಚ್ ತ್ಯಾ ನರ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರೆಂ ಲೈಫ್ ಸಾರ್‍ತಾ…” ಗ್ರೇಸಿನ್ ದುದಾಕ್ ಲಿಂಬೊ ಪಿಳ್ಳೊ!

“ನರ್ಸ್..! ಗ್ರೇಸಿ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ..?” ಹಾಂಕ್ರೆಲೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ.

“ತುಂ ಘಾಬರ್ನಾಕಾಬಾ ಜೆಸ್ಸಿ… ಸೆಜಾರಾಚೆಂ ಸೆಜಾರಾಕ್ ದೆವಾಚೆಂ ದೆವಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂವೇ… ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲೆ ಹೆ ದಾದ್ಲೆಯೀ ತಶೆಚ್. ಹಾಂಗಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡಾಚೆಂ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್… ನಾ ತರ್ ಗ್ರೇಶನಾಕ್ ತುಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ದಾಡ್? ಬರೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆಸಾ. ತುಕಾ ಆನಿ ಜೆನಿಫರಾಕ್ ಥಂಯ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಯೆತೆಂ. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ಚೆ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್… ದೂದ್ ಧಾರಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹೊಸ್ ಪೊಸುಂಕ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಹೆಡ್ಡಾ ನ್ಹಯ್…” ಗ್ರೇಸಿನ್ ಗರ್ಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಕೋಣ್ ನರ್ಸ್ ತೆಂ… ತಾಕಾ ಆನಿ ಗ್ರೇಶನಾಕ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಕಿತೆಂ?” ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್‍ಯೀ ಜೆಸಿಂತಾ… ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾ. ತಾಚೊ ಘೊವ್ ಹಾಂಗಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಬೆಕಾರ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್… ಸುಕ್ರಾರಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಪಳಯ್ಜೆ ತಾಂಚೆ ಆವ್ತಾರ್. ತುಜೊ ದಾಟ್ಟು ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಲಾಂ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯೀ ವೆಗಿಂಚ್ ರಿಜಿಸ್ತ್ರಿ ಕಾಜಾರ್’ಯೀ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲಯ್ತಾತ್…”

ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಆಡ್ ಧರುನ್ ಹುಸ್ಕಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಅಳೆಬಾ… ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಜಾಗ್ರುತ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ… ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಭಯ್ಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ… ತುಂ ವಿಜಾ ಧಾಡಿಶೆಂ ಗ್ರೇಶನಾಕ್ ಹಟ್ ಕರ್… ಆನಿ ತುಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚ್. ಘರ್ ಜಾಗೊ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದೀ. ವಿಕ್ತಾಯ್ ತರ್ ಸಾಂಗ್… ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಘೆತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ತೊ ಗಲ್ಫ್, ತ್ಯಾ ಆರ್ಬ್ಯಾಂಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ನಾಕಾತ್. ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ. ಹಾಂಗಾ ಆಮ್ಚೊ ಬೆವ್ಡೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಫೊಂಡಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲಾ. ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ತಾಂ… ಹಾಂ… ಗ್ರೇಶನಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ನಾಕಾ. ತೊ ವಿಷಯ್‍ಚ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ. ತುಂ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ತೊ ವಾಟೆಕ್ ಯೆತಲೊ… ಆತಾಂ ರಡನಾಕಾ…” ಆಪ್ಲೊ ನೀಜ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ ತರ್’ಯೀ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ತೊ ಸಮ್ಜಲೊ ನಾ. ತಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಘುಂವ್ತಾಲೆಂ.

ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಥೊಡೊ ಸೈಲಾಪ್ ಉಲವ್ನ್ ಗ್ರೇಸಿ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖುಷ್ ದಿತಾ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಶಾಂತ್‍ಪಣಾಚೆಂ ನಾಸ್ ಕರ್‍ತಾ. ನರ್ಸ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಗ್ರೇಶನಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ರಿಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಷಯ್ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಗ್ರೇಶನ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಜೆನಿಫರಾಕ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿಶಾಲ್ ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಘರ್ ಸೊಭವ್ನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಗ್ರೇಶನಾಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತವಳ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್, ಚಾಲಿಂತ್ ಕಾಜಾರಾ ತವಳ್ಚೊ ಮೋಗ್, ಆಂಗಾಲಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಜೆಸಿಂತಾ ಪ್ರಾಸ್ ಜೆನಿಫರಾಚೊ ತೊ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಮೊಸೊರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಧುವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ರಾತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್‍ಯೀ ಜಾಯಿತ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ರಾತಿ ಸಾಂಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ರಾತಿಂನಿ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ನಿದ್ಚೆಂ ಗ್ರೇಶನ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. “ಹಾಂಗಾ ತುಂ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ… ಥಂಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ನಿದಜೆ ನ್ಹಯ್‍ವೇ?” ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ತೊ, ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಚಡ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್. ಪ್ರಾಯ್ ಉತ್ರೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ! ಗ್ರೇಶನಾಕ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ದುಸ್ರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ದಾಂಬುಂಕ್ ತೊ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಪೊಸ್ತಾಲೊ! ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜೆನಿಫರಾಚಿ ಆಯಾ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಶಿತ್ ದಿತಾಲೊ?

ತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ವಿರಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಕಳ್ವಳ್ಳೆಂ. ಗಲ್ಪಾಕ್ ವಚನಾ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಕಾಜಾರಿ ಸುಖಾಚೆಂ ನೀಬ್ ದಿಲ್ಲೊ, ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ, ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂನಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ, ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚೆ ದಾಳೆಂಚ್ ಭರ್’ಲ್ಲೊ ಗ್ರೇಶನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಆತಾಂ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಗ್ರೇಸಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸತ್ ಆಸಾ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತಿಣೆಂ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಮಮ್ಮೀ…” ಜೆನಿಫರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಖಾಟಿ ವಯ್ಲೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ. ರಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. “ಆಯ್ಲಿ ತುಜಿ ಮಾರ್…” ಪುರ್ಪುರ್‍ಲೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ. “ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಕಾತ್ತೆ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಆಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಘಾಲುಂಕ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ದವರ್‍ಲಾಂ.” ಜೆನಿಫರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಯುನಿಫೊರ್ಮ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ಜೆನಿಫರ್ ವಿಷಯ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ತರ್’ಯೀ ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್. ಘೊವಾಚೊ ರಾಗ್ ಧುವೆಚೆರ್ ಕಾಡ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಚುರ್ಚುರ್‍ಲೆಂ ಆನಿ ಜೆನಿಫರಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ರಾಂದಪ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಡವ್ ಜಾಲೊ. ಜೆನಿಫರಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೊ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಶಂಕರ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜೆನಿಫರಾಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾಡಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಜೆನಿಫರಾನ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪೊತೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಶಂಕರ ಸರ್ಶಿನ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾತಾನಾ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ. ಜೆನಿಫರ್ ನಿದ್ಲೆಂ. ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಪರತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲಿಂ.

ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆರ್ಬಿ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಧರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಬ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇನಾಶೆಂ ಗ್ರೇಶನಾನ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಗ್ರೇಸಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಘರ್ ಜಾಗೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆನಿ ಮಾಡಾ ಸಸಿಯಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ! ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಶನಾಚಿ ಹಿಕ್ಮತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ? ತಾಕಾ ಕಾಜಾರಿ ಸುಖ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬಾಜಾರಿ ಜೆಸಿಂತಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರೆಸ್ಪೆರಾಂತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಸಿಂತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡತ್? ಗ್ರೇಶನಾಚ್ಯಾ ಕುಸ್ಡ್ಯಾ ಕಸಾಪ್ಪಿ ಯೋಜನಾಂತ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಸಲ್ವಲ್ಲೆಂ!

‘ನಾ’ ಮತಿಂತ್ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ. ‘ಹಾಂವ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಲಿಂ… ತಾಕಾ ಜೆಸಿಂತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಗ್ರೇಶನ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆ…’ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ವಿಕಾಳ್ ಘಡಿಯೆ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಿಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ತಿ ಏಕ್ ಕ್ರೂರ್ ಘಡಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ! ತಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತೆಂ ಆಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಸುಖ್ ತಾಣೆಂಯೀ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ? ಆತಾಂಯೀ ಗ್ರೇಶನಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಶೆವ್ನ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಚಡ್ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ..? ಸರ್ವ್ ತಿಣೆಂ ದಾಂಬುನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ… ಎಕಾ ಬರ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್… ಭವಿಷ್ಯಾ ಖಾತಿರ್…

ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಗ್ರೇಶನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಘಾತಾಚೆಂ ಕೊಟೆಂ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಲಾಭಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾಲೊ. ಆನಿ ಜೆಸಿಂತಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಪರಿಂ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್‍ತಾಲೊ.

ಜೆಸಿಂತಾನ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಗ್ರೇಶನಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್, ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್?

ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಗ್ರೇಸಿನ್ ಸುಚಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಯೀ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವ್ಹರಿಶೆಂ ಗ್ರೇಶನಾಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಘರ್ ಜಾಗೊ, ದುಡು-ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಸುಶೆಗ್ ಜೀವನ್ ತಾಕಾ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚೊನ್ ಘಾಮ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಶಂಕರ ಆಯ್ಲೊ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಪಾವವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಜೆನಿಫರಾಚೆಂ ಪೊತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಶಂಕರ ಜೆನಿಫರಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ತಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾಲೊ. ಶಂಕರಾಚ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಜೆನಿಫರ್ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ವಚೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಚೆಪುನ್ ವಚೊಂಕ್ ಜೆನಿಫರ್ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಚಿ ಧುವ್ ನ್ಹಯ್? ಶಂಕರಾಯೀ ಗಾಂವಾಕ್ ನವೊಚ್. ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಬೊಂಬಯ್ ಮ್ಹಾವಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಲೂಟ್-ಮಾರ್ ಕರುನ್ ತಡಿಪಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತರ್’ಯೀ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ.

ಶಂಕರ ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವಚೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ವಚೊಂಕ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಶಂಕರಾಚಿಚ್ ರಿಕ್ಷಾ ಜಾಯ್. ತಾಚಿ ‘ಬಜಾಜ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕಿತೆಂಯೀ ಧಾಡಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವಿಮಾನಾಪರಿಂ ವೆತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಶಂಕರಾಚ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾಚಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಶಂಕರ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ‘ಶಂಕರಣ್ಣಾ’ ಜಾಲ್ಲೊ. ಜೆನಿಫರ್’ಯೀ ಮೊಗಾನ್ ‘ಶಂಕರಾಂಕಲ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆಂ.

ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ವೊಜೆಂ ಚಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಶಂಕರಾಚ್ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್‍ತಾಲೊ. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸೋನಿ ಟಿ.ವಿ. ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ವ್ಹರ್ನ್ ತಾಣೆಂಚ್ ರಿಪೇರಿ ಕರವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ‘ಮೂಡ್’ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊಚ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ಹೆರ್ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಧಾರಾಳ್ ಭಕ್ಷೀಸ್, ರಿಕ್ಷಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ ದಾಕ್ಷೆನಾಸ್ತಾಂ ದಿತಾಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಬಾಯಮ್ಮಾ, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾಂವೇ?” ಜೆನಿಫರಾಚೆಂ ಪೊತೆಂ ದಿತಾನಾ ಶಂಕರಣ್ಣಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ಏಕ್ ಘಡಿ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಜೆಸಿಂತಾನ್ ‘ಕಾಂಯ್ ನಾ… ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಶಂಕರಣ್ಣಾಚೆ ದೊಳೆ ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಭೊಂವ್ಲೆ.

ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೊ ಸಾಮಾನ್, ಮಾಸ್ಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಚೀಟ್ ಆನಿ ದೊನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಶಂಕರಾಕ್ ದಿಲೆ. ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾನ್ ಶಂಕರಾನ್ ಬಾಯಮ್ಮಾಕ್ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೊ. ವೀಸ್ ರುಪಯ್ ಭಕ್ಷೀಸ್ ಆನಿ ಪಂದ್ರಾ ರುಪಯ್ ರಿಕ್ಷಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಬಾಯಮ್ಮಾಚೆಂ ಉದಾರ್ ಮನ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೆಂ!

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾಂಯೀ ಜೆಸಿಂತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಭರಾನ್ ಫಡ್ತಾಲಿ. ರಾತ್‍ಭರ್ ನೀದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೀಂತ್ ಚಾಳ್ವಲಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಗ್ರೇಸಿನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಗ್ರೇಶನಾಚೆಂ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನಾನ್ ತಿಣೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ದೋನ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ, ಕಾಪ್ಡಾಂಚ್ಯೆ ಘಡಿಯೆಂತ್ ವೀಸ್ ಹಜಾರಾಂಚಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಜೆನಿಫರಾಕ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ, ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಪಳೆತಚ್ ಗ್ರೇಸಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಗ್ರೇಶನಾಚೆರ್ ತಿಕಾ ಪರತ್ ದ್ವೇಷ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಾವಶೆಂ ಲೋಂಚ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಲೆಕ್ಲೆಂ! ಗ್ರೇಶನಾಚೆರ್ ದ್ವೇಷ್ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಶಂಕರ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡಿಕ್ ವಕತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಯೆವ್ಜುನ್ ಶಂಕರಣ್ಣಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಶಂಕರಾಕ್ ಸೊಫಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್, ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲಿ ಚಾ ತಾಕಾ ದೀವ್ನ್ ಬೆಡ್‍ರುಮಾಂತ್ ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಗ್ರೇಶನಾಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಶಂಕರ ಜೊಕ್ತೊ ದಿಸ್ಲೊ ಜೆಸಿಂತಾಕ್! ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಹೆರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ತಿತ್ಲಿ ಬರ್‍ಯಾನ್ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಬೆಂಕಾಚೊ ಮೆನೆಜರ್’ಯೀ ತಿಚೆರ್ ಆಬ್ಳಾಯೆನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೊಯೀ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಭುರ್ಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಶಂಕರ ತಿತ್ಲೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಹೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಶಂಕರಣ್ಣಾ… ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಪ್ ಯೆತಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ… ಇಲ್ಲೆಂ ಭಿತರ್ ಯೇ… ತಕ್ಲಿಯೀ ಘುಂವ್ತಾ” ಆಪಯ್ಲೆಂ ಜೆಸಿಂತಾನ್. ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಂಕರ ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ಬೆಡ್‍ರುಮಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ರಾಕ್ತಾಲೊ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆಕ್. ತಾಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಫಳ್ಸಲ್ಲೆಂ! ಶಂಕರ ಬೆಡ್‍ರುಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪುನ್, ಕುಡಿಚಿಂ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕೆಲಿಂ!

ಗ್ರೇಶನಾಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಶಂಕರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸುಖ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತರ್’ಯೀ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೋಸ್ ಆನಿ ಘಾತ್ ಕರುನ್ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಶನಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಿಕಾ ಚಡ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಾಶಾಂವಾಂತ್ ಬದ್ಲಲ್ಲೆಂ. ಜೆಸಿಂತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಪಾಶಾಂವಾಕ್ ಲಾಲೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಜೆನಿಫರಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸದಾಂ ಶಂಕರ ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ಬೆಡ್‍ರುಮಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ತಾಂಚೆ ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆನ್ ‘ಹಾಯ್… ಬಾಯ್’ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಆಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ‘ಘೊವ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಹೆರ್ ಆಧಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂನಿ ಹೊಂದ್ವೊಂಚೆಂ ಪಡ್ತಾ’ – ‘ವಾಯ್ಟ್’ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಆಪ್ಲಿ ಕೂಡ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಥೊಡೆ ಘುಟ್‍ಯೀ ಶಂಕರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೆ ಜೆಸಿಂತಾನ್. ಜಾಯಿತ್ತೊ ದುಡುಯೀ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೊ. ಥೊಡೆಂ ರೀಣ್, ಥೊಡೆಂ ದಾನ್, ಥೊಡೆಂ ಭಕ್ಷೀಸ್. ಹಾಚೊ ಹಿಸೊಪ್ ತಿಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಶಂಕರಾಚಿ ಭೆಟ್ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗ್ರೇಶನಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ರಾಗ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಉಣೊ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪರತ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಕುಡಿಚೆ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪಾಶಾಂವ್ ಥಾಂಬೊಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಶಂಕರಾಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಗ್ರೇಶನಾಕ್ ನರ್ಸ್ ಜೆಸಿಂತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಗ್ರೇಶನ್ ಆನಿ ತೆಂ ಎಕಾಚ್ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ; ತೊ ಥಂಯ್ ಆನಿ ತೆಂ ಹಾಂಗಾ.

ಪುಣ್ ಗ್ರೇಸಿನ್ ಗ್ರೇಶನಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಟ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತೆಂ ತಿಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊಂಕ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಶನಾಚೆರ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಗ್ರೇಸಿನ್ ಅಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಭರ್’ಲ್ಲೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಅಥ್ವೆ ಚಲಿಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆವ್ತಾರ್ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತರ್’ಯೀ ಜೆಸಿಂತಾನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್?

ಗ್ರೇಶನಾನ್ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ? ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೊ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಾಲೊ. ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಗ್ರೇಶನಾಚೆಂ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಚುಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್, ನಗ್, ಕಾಪ್ಡಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತು ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಜಾತಿತ್. ಪಿಯಾವ್ ಶಿಂದ್ಚಿ ಸುರಿ ಧರುನ್ ಕಾಕುಸ್ ಧುಂವ್ಚೊ ಬ್ರಶ್‍ಯೀ ಗಲ್ಫಾಚೊಚ್. ಫಕತ್ ಸದಾಂ ರಾಂದ್ಪಾಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಸೆಲಾಂನಿ ಯೆತಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ಮೊಲಾಚೆ ನಗ್ ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಘರಾ ದವರ್’ಲ್ಲೆ. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ ಶೃಂಗಾರ್ ಕರ್ನ್, ಭಾಂಗಾರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ತೆಂ ವೆತಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೊಕರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕೌಂಟಾಂತ್ ಲಾಕಾಂನಿ ದುಡು ಜಮ್‍ಲ್ಲೊ. ಗ್ರೇಶನ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಘೊಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಶಂಕರ-ಜೆಸಿಂತಾಚೆಂ ಮಿಲನ್ ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಶಂಕರಣ್ಣಾ ಜೆಸಿಂತಾಚೊ ಸದಾಂಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಆತಾಂ ರಾತಿಂಯೀ ತೊ ರಾವೊಂಕ್ ಯೆತಾಲೊ! ಹಾಂಗಾಚ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ನಿದ್ತಾಲೊ. ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಜೆನಿಫರಾಕ್ ಶಂಕರಾಂಕಲ್ ಘರಾ ಯೆತಾ, ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಶಿವಾಯ್, ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಲುಟ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ಲೆ ಪಾವಣ್ಶೆಂ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ದವರುಂಕ್ (ಗ್ರೇಶನಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ) ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಪರತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಂಕರಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಬರ್ತ್‍ಡೇ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಬೂಂದಿ ಲಾಡು ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಮೋಗ್ ಕರ್‍ಣಾರಾಚೊ ಬರ್ತ್‍ಡೇ, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಶಂಕರಾನ್ ಲಾಡು ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ದವರ್‍ಲೊ ಆನಿ ಖಾವಯಿತ್ತ್ ಖಾಟಿರ್ ಆಡ್ ನಿದಾಯ್ಲೆಂ. ಲಾಡು ಚಾಬತ್ತ್ ಶಂಕರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಪಿಗಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ.

ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುಟೊನ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ರಿಕ್ಷಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆನಿಫರ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಿಸ್ಟರಿನ್ ದುಸ್ರಿ ರಿಕ್ಷಾ ಕರವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಆಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆನಿಫರಾಕ್ ಘರಾ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ಜೆನಿಫರ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಜೆಸಿಂತಾ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಆಮಾಲಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಸ್ತುರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಹರ್ದೆಂ, ಪೆಂಕಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜೆನಿಫರಾನ್ ಧೊಂಕುಳ್ನ್ ಉಟಯ್ತಾನಾ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಗಳೊ, ಹಾತ್, ಕಾನ್ ನಿರಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಕಬಾಟಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪೆಟುಲ್ ಆನಿ ಪಾವಣ್ಶೆಂ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊತೆಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಶಂಕರಾಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ!

ನಾ… ತಾಚೊ ಪಾತ್ತೊಚ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ತೊ ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಪರಾರಿ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಜೆಸಿಂತಾ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಲೆಂ ನಾ. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಶಂಕರಾಕ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರೀಗ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಝಾ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳ್ತೆಲೆಂ. ತಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ಗೆಲೆ.

ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಕರ್ಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಭುಕ್ ಲಾಗನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ರಾತಿಂ ನೀದ್ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ದಿಸಾಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ರಾಂದಪ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸದಾಂ ಟಿಪ್-ಟೊಪ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಜೆನಿಫರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಸಾಧೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಖಂತಿನ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಭಾಗೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸದಾಂ ತಾಪ್ ಸುರು ಜಾತಾಲೊ. ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ವಕತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಉಣೊ ಜಾಲೊ ನಾ. ಜಿಬೆಕ್ ರೂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ವೀಸ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಏಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ಜೆನಿಫರಾಕ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕರುನ್, ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ರಡೊಂಕ್ ಧರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆನಿಫರಾಕ್ ರುಕಾಚೆಂ ಬೇತ್ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಜೆನಿಫರಾಚಿ ದಯಾ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾಂನಿ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂಯೀ ಜಿಬೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಸೊವುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾಂನಿ ವಿಗಾರಾಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ವಿಗಾರಾನ್ ಜೆನಿಫರಾಕ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂಚ್ಯೆ ತಾಬೆಂತ್ ದೀವ್ನ್ ಗ್ರೇಶನಾಕ್ ತಾರ್ ದಿಲಿ.

ಗಲ್ಫಾಚಿ ಜೋಡ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ತಿಚ್ಯೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆರ್ ಚೊರಿಯೆಚೊ ಅಪ್ವಾದ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಪಾಟಿಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ತಾಂಚಿ.

ಗ್ರೇಶನ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಹೊ ವಿಷಯ್ ತುಕಾ ಕಠಿಣ್ ಖಂತ್ ಆನಿ ದುಖಿಚೊ… ಪುಣ್ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಗ್ರೇಶನ್… ಭಾಂಗಾರ್, ದುಡು ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಪಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ನ್ಹಯ್… ತಿಕಾ ಏಯ್ಡ್ಸ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ… ಏಯ್ಡ್ಸ್ ಆತಾಂ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಆಸಾ… ಸುರ್ವಿಲೆ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಏಯ್ಡ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಮೆಂದ್ವಾಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಘಡಿತ್… ತುವೆಂ ತಿಚೊ ದೈಹಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಿನಾಯೆ… ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ತಿ ವಾಂಚ್ತಲಿ… ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜತನ್ ಕರಿಜೆ…” ಮ್ಹಳೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾನ್.

ಶಂಕರಾನ್ ಭಾಂಗಾರ್, ದುಡು ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜೆಸಿಂತಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್‌ಯೀ ಫಾರ್’ಲ್ಲೆಂ.

ಕುರ್ಪಾ: ‘ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್’ ಆನಿ ‘ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್’ ಕಥಾ ಪುಂಜೆ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ – ಭಾಗ್ 1
ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ – ಭಾಗ್ 1

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News