Latest News

ದಾದಾ, ಮ್ಹಾವಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೇವ್ – ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್!

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

Posted on : August 21, 2018 at 12:35 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಕುರ್ಪಾ: ಬಿಬಿಸಿ.ಕೊಮ್ (BBC.com), ಮೂಳ್ ಬರವ್ಪಿ: ಗ್ಯಾವಿನ್ ಹೇಯ್ನ್ಸ್
ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್, ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ: ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮುಳಾಂ ಥಾವ್ನ್

ದಿವ್ಳಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಭಗ, ಭಗ ಜಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾತ್ರಿಂಚ್ಯಾ (ದೇವ್ ಆಂಗಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಮನಿಸ್, Shamans) ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ಶಾಭಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ಉಜೊ ಪಾತ್ರಿನಿಂಚ್, ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಸಕತ್ ಭಸ್ಮುನ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾಂತ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂತುಂ ನಾಕ್‍ಭರ್ ರಮ್ ಪಿಯೊಣೆಂ ಆನಿ ಸಿಗಾರ್ ವೊಡ್ಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಚಿ!

ಹಾಂವ್ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ. ಆಂದ್ರೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಹೆಂ, ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ (ಹಾಕಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೋ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಅಪಯ್ತಾತ್) ತೇಂಪ್ಲ್ ಬಹುಸಂಕ್ಯಾತ್ ಮಾಯಾ (ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಆನಿ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕಾಚೆ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ) ಜನಾಂಗಾಚೆಂ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಳ್.

ದೆಖಿಕ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ವೋಲ್ ಪಾಂಗುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತೆಂಪ್ಲಾ ಪಂದಾ ಕಸಲೆಂಗಿ ದುಷ್ಟ್ ವಾತಾವರಣ್ ಜರೂರ್ ರೆವೊಡ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ದೆವೊತ್ ಯಾತ್ರಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾದ್ಲೆ, ಬಾಯ್ಲಾಂಯೀ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲೆಂ ನಾ.

“ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚೆ ಬಹುಸಂಕ್ಯಾತ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಅಪುಟ್ ತರೀ, ವೇಶ್ಯಾಂ ತಶೆಂ ಮಾದಕ್ ವಸ್ತುಂ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊಯೀ ಉಣೊ ನಾ” ಮ್ಹಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ ಕೇರನ್ ಅಯಾಲಾ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲಿ.

ಥೊಡೆ ಭಕ್ತಿಕ್ ಬಿಯರ್ ಘೊಟುನ್ ಆಸ್ಚೆಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಯಾತ್ರಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸೊರ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಸಿಗ್ರೆಟಿ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡೆಂಕ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತ್ ವ್ಯಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲೊ ನಾ. ‘ಮಾಯಾನ್’ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಾಂನಿ ಸೊರ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ. ಸೊರೊ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಸುಪ್ತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾ (ಸೀದಾ ಭಾಶೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಮಾಲಿಕ್) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ತೆ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸೊರೊ, ಧುಮ್ಟೆ ಧುಂವರ್ ಭೂತ್ ತಶೆಂ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಳಾ ಮಧ್ಲೊ ಸಾಂಕೊವ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಪಾತ್ಯೆತಾಲೆ… ಅಶೆಂ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ ಕೇರನ್.

ತೇಂಪ್ಲ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕುತೂಹಲ್ ಉಸ್ಕಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್‍ಂಚ್ ತೊ ಭೊಂವಾರ್ ಜಿರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಪಾಲಾಕ್ ರಂಗಾಳ್ ವಸ್ತುರಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಬಾಂದ್ಲೆಲೆ ಬೊಲ್ಮೆಂ ಉಚಾರ್ತಾಲೆ. ನವೆಚ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಸುಂಕ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವೆಪಾರಿಂ ಮಧೆಂ, ಪಂತಾಟ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ಭೊಂವೊನ್, ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಕಿರಾಂಟಿಂಚಿ ಖೊರೊಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಕ್ ಆನಿ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರಾಂ ಜೀಪಾಂಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಮುತೊಂಕ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಕಾಟ್ ಪೆಟೆ ವಿಶೇಸ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತಾಲೆ.

ಸಗ್ಳೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ವಾತಿಂಚ್ಯಾ, ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಧುಂಪಾಚ್ಯಾ ಧುಂವ್ರಾನ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಕೇರನ್ ಆಯಾಲಾ ಹೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಉತ್ರೊನ್ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಆನಿ ಧವ್ಯಾ ರಂಗಾನ್ ನೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪ್ಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಭಿತರ್, ಅಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಲೊಕಾಚಿ ವ್ಹಡ್ ಲಾಯ್ನ್‍ಂಚ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್: ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ಚಾಲಿಂಚೊ ವಾಂಕ್ಡೊ ದೇವ್!

ಕಾಳೊ ಸೂಟ್, ಕಾಳಿ ಟೈ ಆನಿ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಗಾಢ್ ಮಾತ್ಯೆ ರಂಗಾಚೆಂ ರೂಂದ್ ಹೆಟ್, ಕೌ ಬೊಯ್ ಪಿಕ್ಚರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಲನಾಂಪರಿಂ ಮಿಶ್ಯೊ ಆಸೊನ್ ಸೊಭ್ಚೊ ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವದನಾ ಮುಕಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ವಿಕಾರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‍ಸ್ಟರ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಭಕ್ತಿಕ್, ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಭಾತೆಣಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಚಡೊನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ತಶೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಯಾನ್ ಭಾಸಾನಿಂ ಮಾಗತ್ತ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ದರಬಸ್ತ್ ರಮ್ಮ್ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್, ಧುಮ್ಟೆ ಸೇವನಾಚ್ಯೊ ವಿವಿಧ್ ಸಾಹೆತಿ ಅರ್ಪಿತಾಲೆ!

ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಧಾಂಪಣ್ ಧಾಂಪುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕುತೂಹಲ್ ಉಸ್ಕಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕೇರನ್ ಅಯಾಲಾನ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ವಿವರಿಲೆಂ. ಭಕ್ತಿಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಇತ್ಲೆ ಉತ್ಸಾಹಿಕ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಕೀ ಜಳ್ಚಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಚೆಪುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾತ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ರಮ್ಮಾಂತ್ ಭಿಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಭಾತೆಣ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಉಜೊ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್!?

ಮಾಯಾನಾಂಕ್, ಹರ್ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ದೇವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ: ಜಲ್ಮಾಕ್, ಮರ್ಣಾಕ್, ಝಜಾಕ್, ಶಾಂತೆಕ್ ತಶೆಂ ಪಿಡೆಕ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್.

ಮಾಯಾನ್ ಜನಾಂಗಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಸ್ತ್ ಉಣೆಂ. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೆಂ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಮಾಯಾನಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ವೀದ್‍ವಾವ್ಳಿ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಣಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮ್ ತಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ಲೊ ತರೀ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚೊ ಧರ್ಮ್ ಸಾಂಡ್ಲೊ ನಾ” ಅಯಾಲಾ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೆಂ. “ಸಾಂಗಾತಾ ನವೊ ಧರ್ಮ್‍ಯೀ ಆರಾಯ್ಲೊ. ದೆಕುನ್, ಅಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಇಮಾಜ್.”

ಮಾಯಾನ್ ಲೊಕಾಚೆ ಸಬಾರ್ ದೇವ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೆ ತರೀ ಸಬಾರ್ ಉರ್‍ಲೆ. ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಚೆರ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನಾಂ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಕ್ತಿಕ್, ತೊ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್.

ಥೊಡೆ ಭಕ್ತಿಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಚಿಟಿರ್ ಬರವ್ನ್ ತೆಂಪ್ಲಾಚ್ಯಾ ವೊಣ್ತಿಂಚೆರ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ತಾತ್ ತರ್, ಥೊಡೆ ಪಿತುಳ್ಚ್ಯಾ ತಗ್ಡಾರ್, ಆನಿ ಥೊಡೆ ಮಾರ್ಬಲಾಚೆರ್. ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಣಿ ಅಯಾಲಾನ್ ತರ್ಜುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ: ತುಜೊ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವಾ ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್. ತುಜೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾಂತ್ಲೊಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊಂ!

ಜಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಕರ್‍ಚೆ ಹೆರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಅಗಣಿತ್. ಕಾರ್, ಘರ್ ತಸಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಘೆಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಜತ್ ತುಮಿಂ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ, ವೊಣ್ತಿರ್ ಚಿಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ಣೆಂನಿ ವಾಚುನ್ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತ್.

ಎಕಾ ಭಕ್ತಿಕಾ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಸಳಾವಳ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬೈರೊನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ, ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಬಾರಾ ಸಾಂದೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. “ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಂ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಜತಿಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್…” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿ ಆನಿ ಸೊರ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಸಾಂ. ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಫುಲಾಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. “ಆಮಿಂ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆತಾಂವ್…” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾಚೆ ಗುಡ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರದೇಶ್. ಹಾಂಗಾ ಘರಾಂ ಘರಾಂಕ್ ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಪುತ್ಳ್ಯೊ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾರ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್.

ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್‍ಯೀ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಏಕ್ ದಂತ್ ಕಥಾ ಅಶಿ ಆಸಾಕೀ ಮೊಗ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಮ್ಯಾನ್, ತೆ ದರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮಿರಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಆಡಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ ಖಂಯ್. ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಸೊಡ್ನಾಸ್ತಾಂ ತೊಚ್ ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಚಂಗಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಖಂಯ್! ಅಸಲ್ಯೊ ಕಥಾ ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಉಟಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತೊ ಆಡ್ ವಾಟೊ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಆಪ್ರಾಧ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾ. ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತೆಂಪ್ಲಾ ಬಗ್ಲೆನ್‍ಂಚ್ ಎಕಾ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಕತ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ತೆಲೆ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಹರ್ಕತೆ ವಿಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಭುಲ್, ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ತುಜೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ವಾ, ತುಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಚೊ ಪಾಡಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

ತೆಂಪ್ಲಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಜೋನ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೊ, ಹೆಂ ಕಾಳೆಂ ಮೆಜಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಂ ಪಾಸೊತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತೆ ಮಾಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಬೊತ್ಲಿ, ತ್ಯೊ ಕೊಣಾ ವಿರುಧ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್‍ಗೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟ್ರೆಟಿಂ ಸಂಗಿಂ ಜೋನಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಧರ್ಣಿ ಭಿತರ್ ಪುರುಂಕ್ ದಿತಾಲೆ. ಜೋನಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಜಾಣಾಂತ್‍ವೇ? ಫಕತ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ!

“ಹಾಂವ್ ಹಿಂ ಕಾಮಾಂ ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಜೆ ದಿಸಾನಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್ತಾಂ. ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಬೂಕಾಂಕ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಜಾತಾತ್” ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ.
ಆಮಿಂ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಜೋನಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಉಲವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಲಾಗ್ಸರ್’ಚ್ ಎಕಾ ಮಾಂತ್ರಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಬ್ಲೇಕ್ ಮೆಜಿಕ್ ವಿಧಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಲ್ರ್ಯಾಂಚೆ ಡಬ್ಬೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ತೊ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ತಾರ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಕಂರ್ಡೆ ಉಡಯ್ತಾಲೊ. ತೇಲ್ ಚಟ, ಪಟ ಕರ್ನ್ ಭಂವ್ತಣಿಂ ಉಸಳ್ತಾಲೆಂ. ಖಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಸಳಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್.

“ಕಂರ್ಡೊ ‘ಡಬ್ಬ್’ ಕರ್ನ್ ಫುಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಟ್ ‘ಪುಸ್ಕ್’ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್” ಆಯಾಲಾ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಲ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಏಕ್ ಕಂರ್ಡೊ ಫುಟ್ಲೊ!

ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾಚೆ ಹೆ ದೊಂಗ್ರಾ ಪ್ರದೇಶ್ ಭೋವ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆನ್ ಭರೊನ್ ಆಸಾತ್. ದೊಂಗ್ರಾ ಪ್ರದೇಶ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಯ್ಲಾಂತ್ಲೊ ದುಬ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಸಮೇತ್ ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಧೃಡ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ, 62 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಚಗೀಟಾಯೀ ಎಕ್ಲಿ. ಹಿ, ತೆಂಪ್ಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಸ್ಮರಣಿಕಾಂ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಅರ್ಲುಕ್ಯೊ, ರಜಿಸ್ತ್ರ್ಯೊ, ಚೈನಿ ವಿಕ್ಚಿ ವೆಪಾರಿ. “ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಚಡುಣೆಂ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಮರಣಿಕಾಂ ವಿಕುನ್ ಆಸಾಂ..!” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಹೆಂ ವಜನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಏಕ್ ವೋರ್ ಚಲೊನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆತಾಂ.” ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿಣೆ ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಿಣೆಂ ತಾಚಿಂ ಸ್ಮರಣಿಕಾಂ ವಿಕುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ವೆಪಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಲಾಗಿಂ ಸದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ” ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಿಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂತ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ, ಮಿಶ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಕೀ ರಿಂಗ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. “ಹಾಂವ್ ಜೆಂ ವಿಕ್ತಾಂ, ಸರ್ವ್ ತಾಚೆ ಮಜತಿನ್” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ನವ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ತ್.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ಕೊಚ್ಚಿಚಿ ಸೇಂಯ್ಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಚರ್ಚ್: ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಸಂಘರ್ಷಾಚೊ ದಾಖ್ಲೊ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News