Latest News

ಬಜ್ಪೆ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವನಮಹೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್

Media Release

Posted on : July 25, 2023 at 1:26 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ವರ್ದಿ: ಗ್ಲೇವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಬಜ್ಪೆ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಜುಲೈ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 23 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9 ವೊರಾಂಚೆರ್, ಬಜ್ಪೆ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಯುವ ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಚಾಲನ್ ಆನಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಾಂತ್ ವನಮಹೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಬಜ್ಪೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾ. ಓಸ್ಮಾಂಡ್ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜ, ವನಮಹೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರೊಜಾ ಮಿಸ್ತಿಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಗ್ಲೇವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಯೊ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಚಾಲನ್ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಪ್ರೀಮಲ್ ಸೆರಾವೊ, ಬಜ್ಪೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟೇನಿ ಡಿಸೋಜ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಸಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ವೈಸಿಎಸ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಲಿಯೊ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಝಾಡ್ ಲಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ವನಮಹೋತ್ಸವ್ ಆನಿ ಝಾಡಾಂ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್, ‘ಪರಿಸರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ವರ್ತೆಂ ದೆಣೆಂ ಆನಿ ಆಮಿ ಪರಿಸರಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಐಸಿವೈಎಂ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಗ್ಲೇವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಕ್ಯಾರೆಲ್ ಲೋಬೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರ್ 200 ಝಾಡಾಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾಡ್ಯಾಕ್ 4 ಝಾಡಾಂ ಗುರ್ಕಾರಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಝಾಡಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲಿಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಯಾ: https://chat.whatsapp.com/DoN1Pahf2ytDCOBrTrd5CH

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Subscribe our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News