Latest News

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ನಾಟಕ್ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : July 21, 2023 at 6:02 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್: ಹೆಂ ಭಾಷಣ್ ಆಕಾಶವಾಣಿಕ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ All India Radio ಅಧಿಕಾರಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್. ತಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ, “ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾ ಲಗ್ತಿಂ ಶಿಂಕ್ಳೆ ರುಪಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲಾಂ, ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್…” ಮ್ಹಣ್ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆ-ವಾಡಾವಳಿ ವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ಹೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ವಿಜೆಪಿಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ನಾಟಕಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ, “ಡೊನಿ ಕಿತೆಂ ತುವೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂಯ್ ತೆಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರ್” ಮ್ಹಳೆಂ. ತಶೆಂ ಹೆಂ ಭಾಷಣ್ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿಂತ್ 2019 ಮೆಯಾಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ನಾಟಕ್ ಶಿಂಕ್ಳೆಚಿ ಕಥಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಿ? ವಾಜ್ಭಿ ಸವಾಲ್. ಆಮ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನಾಯ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಸ್ತಾದ್!? ಕಿತೆಂಯೀ ಬರವ್ನ್ ದಿಯಾ, ಸ್ಟಡಿ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಪತ್ತೆ! ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಮೆಳೊನ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಅವಸ್ಥಾ, ಪರಿಗತ್ ಸಮ್ಜತಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಕಾಶವಾಣಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ‘ಕಾತರ್ಲಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ನಿದೆಂತ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ಬೊಬಾಟ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಿಪರ್ಯಾಸಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್. ಹೆಂ, ಯೋಗ್ಯ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಚಾಚಾರ್ MLA ಟಿಕೆಟ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂರ್ಗಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್!

ಹಾಂವೆಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಮಾಧ್ಯಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ತರೀ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಧಾರಾಳ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ.

ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾತ್. ತಿಕಾ ಪರತ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂ.

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಕಳವ್ಣಿ: ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಚಡ್ ಜಣಾಂನಿ ಹೆಂ ಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ವಾಚುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತೆಲೆಯೀ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಮಿ ಆಡಿಯೊಯೀ ಘಾಲಾ. ತೊ ತುಮಿ ಆಯ್ಕೊವ್ಯೆತ್. ವಾಚ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕರ್ಚಿ ಮಜಾಯೀ ತುಮಿ ಭೊಗ್ಯೆತ್. ಆಡಿಯೋ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲಾ, ಕ್ಲಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕತಾ.

ನಾಟಕ್ – ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪುರಾತನ್ ಕಲೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 335 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಪೋಯೆಟಿಕ್ಸ್’ ಕೃತಿಯೆಕ್ ನಾಟಕಾ ವಿಶಿಂ ಫಾವೊ ಆಸ್ಚೊ ಭೋವ್ ಪುರಾತನ್ ದಾಖ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನಾಟಕ್ ಶೆತ್ ಭೋವ್ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಾನ್ ನೆಟೊನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಭುಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ.

ಕೆನರಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ನಾಟಕ್ ಶೆತ್ ಭರೆಂಚ್ ಫುಲ್ಲಾಂ. ಆದ್ಲೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ನಾಟಕ್, ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್‍ಮಾಂಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಜಾಯ್ತಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚಿ ಶೈಲಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಬದ್ಲಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ನೆ, ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಆಸಾತ್, ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹೊರ್ ಛಾಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್, ನವ್ಯಾ ಶೈಲೆಚೆ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ತರ್ನೆ ನಾಟಕಿಸ್ತ್‌ಯೀ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್.

ನಾಟಕಾಂನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಹಾಸ್ಯ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಥರ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆರ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್‍ಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬೈಬಲ್ ಆಧಾರಿತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ವಿಣ್‍ಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್‍ಮಾಂಚಿಯೆಂನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ನಾಟಕ್‍ಯೀ ಅಪ್ರೂಪ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಪುಣ್ ಹಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಭೋವ್ ಉಣೊ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ನಾಟಕಾಂಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಪುಣ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ನಾಟಕಾಂ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಪೂರ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾಟಕಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಹೊ ನಾಟಕ್ ದುಸ್ರೊ ಖಂಚೊಯೀ ನ್ಹಯ್, ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಡಾಪ್ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಹೊ ಎಕ್‍ಚ್! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ಆದ್ಲೆ ‘ಸಿಂಹಾಕ್ ದಿಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್’, ‘ಜೋನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್’ ತಸಲೆ ನಾಟಕ್ ಧರ್ನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿಂನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೊ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಮಾತ್ರ್.

‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ನಾಟಕಾಕ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಏಕ್ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ನಾಟಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್‍ಪಣಿಂ ನಾಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್, ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’, ನಾಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ನ್ಹಯ್! ವ್ಹಯ್. ಜಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸಾ, ತಶೆಂ ಹಿ ಕೃತಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ರುಪಾರ್. ತಿ ಕಾದಂಬರಿ ತರೀ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕಥಾ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಶಿಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ಲಿ ತಿಸ್ರಿ ಕಾದಂಬರಿ.

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಕ್ ‘ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ಬಾಪಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬಿರುದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಹಿಚ್ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಶಿಂಕಳ್. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಏಕ್ ನಿಪುಣ್ ಬರವ್ಪಿ. ತಿ ನಿಪುಣತಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಅಪರಿಮಿತ್. ವಿಶೇಸ್ ವಾಚಪ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಾಕಾಚ್ ಲಾಗೊನ್, ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ಕುಶಿನ್ ಆಸಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ, ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೊಲೆಜಿಂಚ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಂನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್.

18ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಮೈಸೂರ್ಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಹೈದರಾಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿ ವರ್ವಿಂ ಕೆನರಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಶ್ಹೆರ್ ಆನಿ ಸರ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಭಿರಾಂತಿಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಉಬ್ಜಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕುಳ್ವಾರ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಯಾಂಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್ ಫಿಂರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಆಸ್ರೊ ಪಸಂದ್ ಕೆಲೊ. ಹೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಆಧಾರ್‌ಲ್ಲೊ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೈದರಾಲಿ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಕಠಿಣ್ ಹಗೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆತ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಖರ್ಗ್‍ಚ್ ‘ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಬಂದಡ್’.

ಹ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಅಧ್ಯಾಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾಣಿಯೊ ರಚ್ಲ್ಯೊ. ತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲಿ. ಹಿ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಆನಿ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಳಿ ಆನಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲಿ. ಹಿ ಕಥಾ ವಾಚುಂಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಭೋವ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಇತ್ಲಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಿಗೀ, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಕ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ! ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ.ಬಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಕ್ ಫುಡೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಬರೊಚ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ.

ಅಶೆಂ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಂಡಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟುಕ್ 7 ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ಲಿ ತಿಸ್ರಿ ಕಾದಂಬರಿಚ್ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’.

ಹ್ಯಾ ಸುದೀರ್ಘ್ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆ ವರ್ವಿಂ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಚೊ ವಿವರ್ ತರ್, ತ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆನಿ ಬಚಾವೆಕ್ ಅಜ್ಯಾಪಿಂ ರಿತಿನ್ ಮಜತೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ತಾರೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೊ ಕಥಾ ನಾಯಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ದುಸ್ರೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಾಣಿಯೆಪರಿಂ ಸರ್ವ್ ಅದ್ಭುತ್ ಅನುಭವ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬರವ್ಪಿ ಫಾವೊ ಕರ್ತಾ. ಎಕಾ ವರ್ನಿ ಏಕ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಉದೆತಾಕ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಹಾಂತುಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅದ್ಭುತ್.

‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕಾದಂಬರಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ನ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಬಂದಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಟಿಪ್ಪುಚೊ ಖಾಸ್ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಏಕ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ವೀರ್. ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಫುಡ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಆಖೇರಿಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಟಿಪ್ಪು ತಾಕಾ ರಜಾ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಬಂದಡ್ ಪಡ್ತಾ. ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಬಂದಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿತಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಕ್ರೂರ್ ದಗ್ದೊಣಿ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾ. ಹಿ ಕಥಾವಸ್ತ್ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ವಿವರಾಯ್ಲ್ಯಾ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಪುಣ್ ತೊ ಟಿಪ್ಪುಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ಟಿಪ್ಪುಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಂಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ತರೀ ಕಷ್ಟಾಂ, ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆಂಯೀ ತಾಕಾ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಅಶೆಂ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಬದ್ಧ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ತೊ ಕಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವರ್ಣಿಲಾಂ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕಾಣಿಯೆಂತ್.

ಅಶೆಂ ಹ್ಯೊ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪ್ರೇರಣ್‍ದಾಯಕ್ ಜಾಲಿ. ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ತಾಚ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ವೀರ್ ಕೃತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಧಾರಾಳ್ ಸಾಹಸಾಚಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ, ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತಾಂ ವಿಣೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಲೋಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ನ್ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ನಾಟಕಾಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿಲೆಂ.

1965 ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ನಾಟಕ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ. ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಸಿಕ್ ಆನಿ ಅದ್ಭುತ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ನಾಟಕಾ ರುಪಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕುತೂಹಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ.

1999 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಬಂದಡ್ ಸಂಪೊನ್ ದೊನ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚೊ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ನಾಟಕ್ ಪರತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ವತಃ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ನ್‍ಂಚ್ ನಾಟಕಾಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆರ್ಥರ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹ್ಸಿಲ್ಲಿ. ಚಾರ್ ವೊರಾಂಚೊ ನಾಟಕ್ ತಾಣೆಂ ತೀನ್ ವೊರಾಂಕ್ ಬದ್ಲಿಲೊ ಆನಿ ಸಾದರ್‍ಪಣಾಕ್ ನವೆಂಚ್ ರೂಪ್ ದಿಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಡೊಲ್ಫಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ನಾಟಕ್ ರುಪಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್, ವಳ್ವಳೆ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ನಿಯಾಳ್ಳೊ.

‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ನಾಟಕ್ ಇತ್ಲೊ ಯಶಸ್ವಿ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೊಗೀ ನಿರಂತರ್ ಸಾತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಹಾಚಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಚಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿ ಗಡ್ದಿಚ್ ಜಾಲಿ.

‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕಾಣಿಯೆಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಘಡ್ತಾತ್. ನ್ಹಂಯ್, ದರ್ಯೊ, ರಾನಾಂ, ಗುಡೆ, ದೊಂಗೊರ್, ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ವಿಣ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಶೆಂಚ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ನವಾಲಾಂ ಘಡ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಊಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೈದಿಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ವಾ ವಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಹೆ ಕೈದಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್!

ಕಾವೂರ್‍ಚೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ದುಸ್ವಪ್ನಾಪರಿಂ ಧೊಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚೆಚ್ ದ್ರೋಹಿ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಜೆರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿತಾತ್. ಏಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಕೈದಿಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಖುಷಿ ವ್ಹರ್ತಾ, ಪುಣ್, ತೊ ಸರ್ಕಾರಾಚೊಚ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಅಸಲಿ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೊ ಕಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ವಾಂಟೊ.

‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ‘ಔಟ್‍ಡೋರ್’ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಚ್ ಚಡ್ ಆಸಾತ್. ನಾಟಕಾ ರುಪಾರ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹೆಂ ವ್ಹಡ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್. ಆರ್ಥರ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ನಟ್, ನಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ ಧರುನ್ 75 ಜಣಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ತೀನ್ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತೀನ್ ವೆದಿಂನಿ ನಾಟಕಾಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ.

ನಾಟಕಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಘೊಡೊ. ಕಥಾ ನಾಯಕಾನ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಸವಾರಿ ಕರ್ಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ನ್ಹಂಯ್ತ್, ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಸಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾರಾಂಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ನಾಟಕಾಚಿ ಗಂಭೀರತಾ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲಿ ಕರಾಳತಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆರ್ಥರ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ. ತ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ವೊಡಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲಿಂ ತೆಗಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಮೊಡಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯಾಂಚೆಂ, ಕಾಳಿಜ್ ಕಡ್ಚೆಂ ರುದಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ.

Join our WhatsApp Group exclusively for Konkani Christians by clicking below Link:

https://chat.whatsapp.com/GVbz61zjpZa8PN1wE7YSSL

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ನಾಟಕ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ತಾಂತುಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್‍ಪಣಾಚೊ ವೊಸೊ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ವೊಡುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸತ್. ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಸಾಂತಾಂ-ಸಾಂತಿಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ ತರ್, ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶೇಸ್.

‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ನಾಟಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿಂ ಸಾಹಸಿ ಕೃತ್ಯಾಂ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹೆಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಆನಿಕೀ ಚಾರ್ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ ತೊ ಲಿಖ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮನರಂಜನಾ ಸಂಗಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್‍ಯೀ ದಿತಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಇನ್‍ಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ತಾಣೆಂ ‘ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್’ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲ್ಯೊ. ಸವೆಂ ಹೆರ್ ದೋನ್ ಕಾದಂಬರಿಯೀ ಲಿಖ್ಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ 14 ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾದಂಬರಿಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ನಾಟಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ. ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ನಾಟಕಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆ ವರ್ವಿಂ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ನ್ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕಾದಂಬರಿಯೀ ನಾಟಕಾ ರುಪಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತವಳ್ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆರ್ಥರ್.

ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಜಾಯ್ತೆ ಊಂಚ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಲೆತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ನಾಟಕ್ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಯಾ: https://chat.whatsapp.com/DoN1Pahf2ytDCOBrTrd5CH

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Subscribe our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News