Latest News

25 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಸಾಧನ್: ರುಪ್ಯಾಳೊ ಉತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾಚೆಂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಉದ್ಯಮ್

Budkulo Media Network

Posted on : July 8, 2023 at 7:40 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

25 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಭರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಧನ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತರೀ ತೊ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾಂವ್ಡೊ, ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಾಧನ್‍ಂಚ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್. ತೆಂಯೀ ಎಕಾಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಉನ್ನತೆಕ್ ಪಾವೊನ್ ರುಪ್ಯಾಳೊ ಉತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್, ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಸಂಗತ್.

ಅಸಲೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಮೈಲ್‍ಸ್ಟೋನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್. ತೆಂಯೀ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಉದ್ಯಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಸಾಧಕ್, Entrepreneur ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಾಧಾರಣ್ ಸಾಹಸ್ ನ್ಹಯ್. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಪರಾಕ್ರಮ್ ಆನಿ ಜಯ್ತ್.

ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಯುಎಇಂತ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಉದ್ಯಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್‍ಎಲ್‍ಸಿ (Merit Freight Systems LLC) ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರುಪ್ಯಾಳೊ ಉತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾ. ಯುವ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜೋಸೆಫಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉದ್ಯಮ್, ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಿದೇಶಾಂನಿ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಚಲಂವ್ಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾಂವ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದಾನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಗಾವ್ಪಿ ಸವೆಂ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ತಶೆಂಚ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಕ್, ಸಾಧನಾಂಕ್ ತಾಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್‌ಯೀ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ‘ಮಯೂರ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.

ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ್. ಖರ್ಯಾನ್ ತೊ ಏಕ್ ಸಾಹಸಿ, ಸಪ್ಣೆಲಿ ಆನಿ ಬದ್ಧತೆನ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಚೊ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಷ್ಟ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಪರಿಶ್ರಮ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ವಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಉಣೆಂ, ವಾ ನಾಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಿ ಚರಿತ್ರಾ ಫಕತ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ಪುಣ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳ್ತಚ್ ಲೋಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್‍ಯೀ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಎಕೀನ್‍ಪಣಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್, ಬದ್ಧತೆನ್ ಏಕ್ ಧ್ಯೇಯ್ ದವರ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್ ತಾಕಾ ವಳ್ಕತಾ. ತೊಯೀ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ, ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಉಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ಸಮಾಜೆಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ಕುಮಕ್ ಕರುನ್, ನಾನಾಂತ್ಯಾ ರುಪಾಂನಿ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ತಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ವರ್ತಿ, ಶಾಭಾಸ್ಕೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ.

1988 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮುಂಬೈಂತ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ದಿಸಾಕ್ 16 ವೊರಾಂಚಿ ಕಠಿಣ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಶೆವಟ್ ಆಂವ್ಡೆವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಸ್ವಂತ್ ಉದ್ಯಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಧತೆಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ವಾವುರ್ಚೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಾಚೆ ಕಾಮೆಲಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಲೆಕ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆತಾ. ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಪರಿಂ ತಾಂಚೊ ಬಾಂಧ್. ಆಜ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ರುಪ್ಯಾಳೊ ಉತ್ಸವ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ.

ಕಸ್ಟಮರಾಂಕ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಜೋಸೆಫ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಧ್ಯೇಯ್. ಪಾತ್ಯೆಣೆಚಿ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಸೆವಾ, ವಾಜ್ಭಿ ದರ್ ತಾಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್. ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ತಾಚೆ ಗ್ರಾಹಕ್ ಆಸೊನ್, ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಾಧನ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಪಣಾಕ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ.

ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ವ್ಯವಹಾರಾಂನಿ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೆವಾ ದಿತಾ. ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಈಸ್ಟ್, ಯೂರೋಪ್, ಅಮೆರಿಕ, ಯುಕೆ ಧರುನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ವಾರ್‍ಯಾ ಆನಿ ದರ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್, ಕಾರ್ಗೊ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ವೇರ್‌ಹೌಸಿಂಗ್ ಆನಿ Transportation ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್‍ಯೀ ಕಾರ್ಗೊ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಂಪೆನಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.

ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾಚಿ ಹಿ ಕಂಪೆನಿ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‍ಡಮ್ ಆನಿ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಫ್ತರಾಂ ಆಸೊನ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಯೀ ಬಜ್ಪೆ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಲಾಗಿಂ ತಶೆಂ ಬಲ್ಮಠಾಂತ್‍ಯೀ ಆಫಿಸಾಂ ಆಸಾತ್.

25 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಾಧನಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾ. ದೆವಾಚಿಂ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಆನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ ಉಚಾರ್ತಾ. “ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಪಣ್ ಆಜ್ ಸಾಕಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ. ಹರ್ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಪಣ್ ಜಾರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಂವ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಪೆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬದ್ಧತೆನ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಸಿಬಂದಿಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ರುಪ್ಯಾಳೊ ಉತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಜೋಸೆಫ್ ಸಂತೃಪ್ತೆನ್ ಆನಿ ಕೃತಜ್ಞತೆನ್.

ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಮುಖ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾ.

ಮಾಹೆತ್, ತಸ್ವಿರ್‍ಯೊ ಕುರ್ಪಾ: ಶೋಧನ್ ಪ್ರಸಾದ್, UAE & Facebook

ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಯಾ: https://chat.whatsapp.com/DoN1Pahf2ytDCOBrTrd5CH

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

4 comments

  1. Congratulations to you dear Joseph Mathias. It’s 25 years since you started the Merit Freight. God is great and He has blessed your efforts. Anyone fees free to approach you because you are so simple. May God continue to bless you and your family and also your company🙏🙏🙏

  2. Dear Joseph,
    Hearty Congratulations on achieving this milestone. Wishing you all the very best in your future endeavors 💐💐💐

  3. Congratulations dear Bavoji, we are proud of your achievements, God bless you always 💕💕💕💕

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News