Latest News

ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ: ತೀನ್ ಭಾಸಾಂಚೊ ಸಿನೆಮಾ ನಟ್, ಉತ್ಸಾಹಿ ವಾವ್ರಾಡಿ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : June 18, 2018 at 6:33 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ವಳಕ್ ಆನಿ ಝಳಕ್: ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ವಾವುರ್ನ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ವಾಖಣ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ – ‘ವಳಕ್ ಆನಿ ಝಳಕ್’. ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ ಮೆಳಶೆಂ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ, ಅಭಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಫುಡೆಂ ಸರೊಂಕ್ ಮಜತ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ತಾಲೆಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಕಸಲೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸನಾ. ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾಂತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್‍ಚ್ ಫುಡಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡೆ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್.

ಮನೋರಂಜನ್ – ಆಜ್ ಲೊಕಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ನಾಗರಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹಾಸೊಂಕ್‍ಯೀ ಹೆರಾಂಚಿ ಮಜತ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಮನೋರಂಜನಾಚೆಂ ಶೆತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಶೆತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ, ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್, ನಾಚ್, ಫೊಕಾಣಾಂ ಧರ್ನ್ ಸಿನೆಮಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಶೆತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಾಂ. ರೇಡಿಯೊ, ಟಿ.ವಿ. ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಾಚಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಅಗಾಧ್ ಮಾಪಾನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲ್ಯಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೊಕಾಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಜಾರ್ ವಾಟೊ.

ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್‍ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಉಣಿ ನಾ. ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ನಾಟಕಾಂ, ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಬರವ್ಪಿ, ನಟ್, ನಟಿ, ಗಾವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್, ಉಲವ್ಪಿ, ನಾಚ್ಪಿ ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಹಾಸ್ಯ್ – ಚಡ್ ಲೊಕಾನ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೊ ವಿಭಾಗ್. ಕೊಣೆಂಯ್ ಹಾಸಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಹಾಸ್ತಾ. ಹಾಸೊಂಕ್ ಆನಿ ಹಾಸಂವ್ಕ್ ಥರಾವಳ್ ವಿಧಾನಾಂ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಬರೊ ಹಾಸ್ಯ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯೀ ಗಂಭೀರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಹಾಸಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹಾಸ್ಯ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಡ್.

ಅಸಲೊಚ್ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್, ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ನಟ್, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಹಾಸವ್ಪಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸಾ. ತೊಚ್ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ. ಹಾಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಭಾಷೆಕ್ ವಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಉರನಾಸ್ತಾನಾ ಸಕ್ಡಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಾವುರ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವಲ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್. ಕೋಸ್ಟಲ್‍ವುಡ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತುಳು ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ಸರಾಗ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ನಾಂವ್ – ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ.

ವ್ಹಯ್. ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆರ್, ಎದೊಳ್‍ಚ್, ತೀನ್ ತುಳು, ದೋನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಕನ್ನಡ – ಅಶೆಂ ತೀನ್ ಭಾಷೆಂಚ್ಯಾ 6 ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಹಾಸ್ಯ್ ನಟ್ ತಶೆಂ ಪೋಷಕ್ ಪಾತ್ರಾರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಹಾಸಯ್ಲಾಂ.

‘ನಿರೆಲ್’ ತುಳು ಸಿನೆಮಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ 2015ವ್ಯಾ ಸಿನೆಮೋತ್ಸವಾಂತ್ 4 ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ದಂಡ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳಾ. ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಆನಿ ‘ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಅಮ್ಮೆರ್ ಪೋಲಿಸ’ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ’ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾತ್.

ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ದೀಪಕ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವ, ಪಾಲಡ್ಕ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ, ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಜೆಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್‍ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ – ಮನರಂಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ನಟನ್ ಕರ್ಚೆಂ – ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ದೀಪಕಾಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಬದ್ಧತಾ ಆನಿ ಅರ್ಪಣ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳೊನ್ ವಗೊ ಬಸ್ಚೊ ಕಲಾಕಾರ್ ನ್ಹಯ್ ತೊ. ತಾಂಕ್ತಾ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಂನಿ ತೊ, ಸಿನೆಮಾ ಜಾಂವ್ ನಾಟಕಾಕ್, ಜಾಯ್ತೊ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿತಾ. ಅಶೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯೆ ಸವೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ದುಡು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೊ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ತಾ.

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಆಸಕ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ದೀಪಕ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ನಟನಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್, ಫಿರ್ಗಜಾಂ ಮಟ್ಟಾರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಬಾಯ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ನಟನ್ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ, ಈಷ್ಟ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೊಜಾ ಪಾಲಡ್ಕ ಸಂಗಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ತೊ ವಾವುರ್ಲಾ. ಪ್ರದೀಪಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ತಶೆಂ ಸಿನೆಮಾಂತ್ (ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ) ದೀಪಕಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ ದೀಪಕ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕ್, ಸಿನೆಮಾ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾ. ಲಾಖಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖರ್ಚುನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆದಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕಠಿಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ತಾಂತುಂಯೀ ಸೀಮಿತ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾಷೆಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಪ್ರಚಾರಾಚಿ ಅತೀ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ಫೇಸ್‍ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ತೊ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸೊನ್, ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಹೆತ್, ಸಂದೇಶ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿತಾ.

ಜೂನ್ 22ವೆರ್ ‘ಅಮ್ಮೆರ್ ಪೋಲಿಸ’ ಸಿನೆಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕಾಲಾಗಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ:

ಕಷ್ಟ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ದೀಪಕ್, ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ತುಜೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕಶೆಂ ಸುರು ಜಾಲೆಂ?

ದೀಪಕ್: ಹಾಂವೆಂ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆನಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ (ಗುಡ್ಡೆಅಂಗಡಿ), ಮಹಾವೀರ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ 9 ನಾಟಕಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ದುಬಾಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಸಂಗಿಂ 5 ನಾಟಕಾಂನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜೆ ಇತರ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಕಸಲೆ?

ದೀಪಕ್: ನಟನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲ್, ಕೊಲೆಜ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಖೆಳ್ಳಾಂ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಲಾಂ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಾವ್ನ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ ಕರ್ತಾಂ. ರೇಡಿಯೊಂತ್‍ಯೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಳು ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊ?

ದೀಪಕ್: ದುಬಾಂಯ್ತ್ ‘ನಿರೆಲ್’ ತುಳು ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಆಡಿಶನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಹಾಂವ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರಂಜಿತ್ ಬಜ್ಪೆನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಟನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ದಿಲೊ. ಶೋಧನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ರಂಗ್‍ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಕಸಲೊ ಅನುಭವ್ ಜೊಡ್ಲಾಯ್?

ದೀಪಕ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ತುಳು ನಾಟಕಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿ ಖುಷಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಸ್ಟೇಜಿರ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಮುಖಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಥಂಯ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ನಟನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮುಖ್ಯ. ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಎಂಜೊಯ್‍ಮೆಂಟ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಾಮಾ ಮಧೆಂ ತುಂ ವೇಳ್ ಕಸೊ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಯ್?

ದೀಪಕ್: ಗಲ್ಫಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ 16 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಸುಕ್ರಾರಾ-ಸನ್ವಾರಾಚೆಂ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿತಾಲೊಂ. ‘ನಿರೆಲ್’ ಸಿನೆಮ್ ವೀಕೆಂಡಾಂತ್‍ಚ್, ದೇಡ್ ವರ್ಸ್‍ಭರ್ ಶೂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್‍ಯೀ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ವರ್ಸಾಚಿ ರಜಾ ತಶೆಂ ವೀಕೆಂಡ್ ವಾಪಾರುನ್ ಶೂಟಿಂಗಾಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಿನೆಮಾಂತ್ (ತುಳು ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ) ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಆದಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾತಾಗಿ?

ದೀಪಕ್: ತುಳು ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಸಂಭಾವನ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಸಗ್ಳೊ ಖರ್ಚ್ ಪಳೆತಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾತ್ರ್. ದೆಕುನ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಉದ್ಯೋಗ್ ಸೊಡ್ನ್ ಫಕತ್ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಹಾಂವ್ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾಂ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಡಜೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವಾಡಜೆ. ಆನಿ ಜೆದ್ನಾ ಲೊಕಾನ್ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ ಐವಜ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಯೆತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‍ಯೀ ಕರ್ತಾಯ್ ನೆ?

ದೀಪಕ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಘರಾಂನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಆಮಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್, ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾಂವ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಕಾಮ್. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿತಾಂ. ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂಕ್, ನಿರ್ದೇಶಕಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ತಾ. ಕೋಸ್ಟಲ್‍ವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಕನ್ನಡಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾ, ಸಿನೆಮಾ ಸರಾಗ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ತುಳು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ವೆಚೊ ಲೋಕ್ ಉಣೊ ಆಸಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗೃತಿ, ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವಾವುರ್ತಾಂ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಳು ವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಶಿ ಆಸಾ? ಖಂಚ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಯೆತಾತ್?

ದೀಪಕ್: ತುಳುಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾ. ತುಳು ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ತುಳು ಲೋಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ಲೋಕ್‍ಯೀ, ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. 40% ತುಳು ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚೊಚ್ ಆಸಾ. ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಚಡ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಚಡ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ತುಳು ಸಿನೆಮಾಂ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂಕಾಂ ಪೂರಾ ಘಾಲ್ಲೊ ದುಡು ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಳಾಗಿ?

ದೀಪಕ್: ದುಡು ಮೆಳನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಪರತ್ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕರ್ತಾತ್? ಥೊಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಳೆನಾಂತ್, ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್ ರಚಿಜೆ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಯೇವ್ನಾಂತ್ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ತರ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೆಳೊನ್ ಲಾಭ್ ಜಾಲಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಳು ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಪೊಜ್ಡೆಂಪಣ್ ಚಡ್ ಆಸಾಮೂ…!

ದೀಪಕ್: ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಆಸ್ಯೆತ್. ತೆಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಸೀನ್ ಆನಿ ಸಂಭಾಷಣ್ ತಾಂಚಿಚ್ ವಿಂಚವ್ಣ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾಯ್?

ದೀಪಕ್: ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ, ತುಳು ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಉಲವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಬರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆನಿ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಿನೀ ಭಾಷೆಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಲೊಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಸಲೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ? ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಯ್?

ದೀಪಕ್: ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಭಾರಿ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಮಟ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್’ಯೀ ಆಸಾ. ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಷೆಚಿ ಬಂದಡ್, ಗಡ್ ನಾ. ಜಾತ್ ಕಾತಿಚಿ ಬಂದಡ್ ನಾ. ಕಠಿಣ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರಿಜೆ. ಫಕತ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ನ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ. ಎಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಬರೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೆಳ್ತಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಮೆಳ್ತಾ. ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮೆಳನಾ. ಫುಡಾರ್, ಯಶಸ್ವಿ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ತುಳು ಸಿನೆಮಾ ಶೆತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಗತಿ ಜಾತಾ ತೆಂ ರಾಕೊನ್ ಪಳೆಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಹೆರ್ ಲೊಕಾ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸೊಂಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ. ತುಂ ಕಸೊ ತುಳು ಲೊಕಾ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸತಾಯ್?

ದೀಪಕ್: ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾತಿ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಸಂಗಿಂ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಜಾತ್ ಧರ್ಮ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ನಾಟಕಾಂನಿ, ಕಾರ್ಯಾಂನಿ, ಜೆವ್ಣಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಸಹಕಾರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಪರಿಸರ್‍ಚ್ ತಸಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ತುಳು, ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಸರಾಗ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಣೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಬಜೆಟ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್ (ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಅದ್ಭುತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್). ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆನಿ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ದಿಸನಾ. ಅಶೆಂಚ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್? ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂಚಿಂ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂಗೀ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಯೆತ್!

ದೀಪಕ್: ಬಜೆಟ್ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬಜೆಟ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಇಶ್ಶ್ಯೂ. ಅಪ್ವಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಲೋ ಬಜೆಟಿಚಿಂ ಭಾರೀ ಬರಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಬಜೆಟ್ ಬರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಧರ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ತುಳು ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಸಿನೆಮಾ ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್, ಚಡ್ ಜಣಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೇಜೆ. ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿತಾತ್, ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂಯೀ ದಿತಾತ್, ಠಿಕಾಯೀ ಯೆತಾ. ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೆತಾತ್ ವ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿಯೀ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಯ್ಜೆ, ಆನಿಕೀ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಠಿಕಾ, ವಿರೋಧ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಹಜ್. ತುಕಾಯೀ ತೆಂ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಥೊಡೆ, ತುವೆಂ ಕರ್ಚೆ ಲ್ಹಾನ್ (ಪೋಷಕ್) ಪಾತ್ರ್ ತರೀ ತುಂಚ್ ಹೀರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವರ್ತನ್ ಕರ್ತಾಯ್; ತುಂ ಪ್ರಚಾರ್ ಆಶೆತಾಯ್ ಆನಿ ಸ್ವತಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸತಾತ್! ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ದೀಪಕ್: ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ – ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಮೊಸೊರ್. ತೆಂ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಕ್ಡಾಂಚೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್, ವೀಡಿಯೊ ಶೇರ್ ಜಾತಾತ್. ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರ್ಚೆ ನ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಕರಯ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್. ನಿರ್ಮಾಪಕಾನ್ ತಾಕಾ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚಿ. ಜೆ ಕೋಣ್ ಠೀಕಾ ಕರ್ತಾತ್ ತಾಣಿಂ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಜಾವ್ನ್ ಠೀಕಾ ಕರ್ಚಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಕಸೊ ಆಸಾ?

ದೀಪಕ್: ಭಾರಿ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಆಸ್ಚೆ ಈಷ್ಟ್, ತಶೆಂಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಋಣಿ ಆಸಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೊಯೀ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ, ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಶೋಧನ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶ್ವಿನ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್, ತಶೆಂಚ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ರಂಜಿತ್ ಬಜ್ಪೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೋಜಾ, ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜೇಶ್ ವೇಣೂರ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್. ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಆಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜೊ ಸಂದೇಶ್ ಕಿತೆಂ?

ದೀಪಕ್: ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಹಾಂವ್ ದುಬಾಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ರಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ, ನಾಟಕ್, ಸ್ಟೇಜ್ ಶೊ, ಮೀಡಿಯಾ, ರೇಡಿಯೋ ಮ್ಹಣೊನ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ, ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಜ್ 6 ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ನಿರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಸ್ತಕಿಂ ವಾವ್ರಿಜೆ. ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್.

ಅಂಕಣ್ 1:  ಅಪ್ರತಿಮ್ ಅನುವಾದಕ್ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News