Latest News

ಪಯ್ಣ್ ಆನಿ ವಾಚಪ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡುನ್ ದಿತಾತ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : December 27, 2018 at 8:24 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com

ಪಯ್ಣ್ ವಾ ಪ್ರವಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪಯ್ಣ್ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸಜೆ, ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಜೆ, ಕುತೂಹಲ್ ಆಸಜೆ. ಕನ್ನಡಾಚೊ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿ ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಮ್ಹಳಾಂ, “ಜರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸಂತೊಸ್, ಜ್ಞಾನ್ ನಾ, ತೆಂ ತಾಣೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ವಚೊನ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರೀ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.” ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸತ್. ಪ್ರವಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂಚ್.

ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆನಿ ಟೂರಿಸಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮ್. ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಆದಾಯ್, ಉತ್ಪತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಗಾಂವ್, ದೇಶ್, ಫಕತ್ ಟೂರಿಸಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆದಾಯ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಭಾರತೀಯ್‍ಯೀ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ನಾಂತ್. ಭಾರತಾಕ್‍ಯೀ ಕೊರೊಡಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿದೇಶೀ ಪ್ರವಾಸಿ ಭೆಟೆಕ್ ಯೆತಾತ್ ತೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್.

ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಎಕ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರ್, ಜೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 15ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿದೇಶಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 65 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ತೊ ವಾವುರ್ಲಾ ಆನಿ ಭೊಂವ್ಲಾ. 100 ವಯ್ರ್ ದೇಶಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ! ಪುಣ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೊ ಆಜೂನ್ 200% ಮಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರ್. ತೊ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್, ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾಚೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚಿ ವಳಕ್ ಬರಿಚ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಘಾಟಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅನುಭವಾನ್ ತಾಣೆಂ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಪದಾಂ, ಕಾಣಿ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್‍ಮೂ. ಹಾಂ, ವಿಲ್ಫಿ ಘಾಟಾರ್ (ಸಕ್ಲೇಶ್‍ಪುರ್) ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತೋಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾಚೆಂ!

ಆಪ್ಲೊ ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವ್, ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ಆನಿ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಪುರ್ತಿ ಕುಮಕ್, ಪಾಟಿಂಬೊ, ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಟೋಸ್ಟ್‍ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಜ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ರಿತಿನ್ ವಾಡ್ಲಾಂ. ಪತಿಣ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಸಂಗಿಂ 55 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಮೊಗಾಳ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣಿ ತೊ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ, ಲಗ್ಬಗ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಕಾ ಭೆಟೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ಜಿವಿತಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ದಿಲಾಂ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್:ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ತುಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ 80 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲಿಂ. ಆಜೂನ್ ತುಂ ತರ್ನಾಟೊ, ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ. ತುಂ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾಯ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್‍ಯೀ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂಯ್. ಪ್ರವಾಸ್-ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ತುವೆಂ ಜೊಡ್ಲಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಗೀ?

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಪಯ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ಭಾಗ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಹಾಂವೆಂ 100 ರಾಷ್ಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ 300 ಶ್ಹೆರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಥಂಯ್ಸರ್, ಲೊಕಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್, ನೀತ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಹಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಮೆಳನಾ. ಹಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳನಾ. ಖುದ್ದ್ ಸಾಧನ್ ಕರ್ನ್, ವಚೊನ್ ಪಳೆಜೆ-ಭೊಗಿಜೆ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯೀ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾಂವ್. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್, ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ವಿಶೇಸ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣ್-ಪ್ರವಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ?

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಭಾರತ್ ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಭಾಸೊ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ಧರ್ಮ್ ಆಸಾತ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕಸೊ ಜಿಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ಲ್ಹಾನ್ ವಾ ವ್ಹಡ್ ದೇಶ್-ಗಾಂವ್ ಜಾಂವ್, ತೆ ಕಶೆಂ ಜೀವನ್ ಚಲಯ್ತಾತ್, ತಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಶಿಕ್ಪಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಸಂಸ್ಕøತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್. ತಿ ತುವೆಂ ಥಂಯ್ ವಚೊನ್, ಪಳೆವ್ನ್, ಸಮ್ಜೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಹೆರ್ ಕಡೆನ್‍ಯೀ ಲೋಕ್ ಕಸೊ ಜಿಯೆತಾ, ಕಶೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರ್ತಾತ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಕಶೆಂ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಕಳ್ತಾ.

ಹವೊ ಎಕೇಕ್ ಕಡೆನ್ ಎಕೇಕ್ ರೀತ್ ಆಸ್ತಾ. ಹವೊ ಬದ್ಲೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ತೆಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲೊ ಹವೊ ಭಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಯೆತಾ, ಖಣಿಯೊ, ನ್ಹಂಯೊ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತಾತ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್. ಮಾಗಿರ್ ಉದಾಕ್ ಆಸನಾ ವಾ ಪಾವನಾ. ತೆಣೆಂ ಥಂಡ್ ಚಡ್. ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಥಂಡಾಯೆನ್ ಸ್ನೋ ಜಾತಾ, ತೆಂ ಐಸ್ ಜಾತಾ. ಸಕಾಳಿಂ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆತಾನಾ ಐಸ್ ಉದಾಕ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಬಾರಾಯೀ ಮಹಿನೆ ಉದಾಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಥಂಯ್ಚೊ ಥಂಡ್ ಹವೊ ಸೊಸುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚೊ ಹವೊ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಲಿನ್ಯ್ ಚಡ್ ಜಾಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಟೂರಿಸಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆಧಾರ್. ಟೂರಿಸಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಜೆ?

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಟೂರಿಸಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಗಾಂವಾಂತ್ಲಿ ನಿತಳಾಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಸೌಕರ್ಯಾಂ, ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಭೆಷ್ಟೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಕಡೆನ್ ವರ್ಕ್‍ಶಾಪ್‍ಯೀ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಕ್ಲಬ್, ಇಗರ್ಜ್, ದಿವ್ಳಾಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ನಿತಳಾಯ್ ಇತ್ಲಿಗೀ ಆನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಅಶಿಗೀ, ಕೈಗಾರಿಕೊ ಏಕ್ ಕಡೆನ್, ಘರಾಂ ಏಕ್ ಕಡೆನ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ, ಇಗರ್ಜೊ ಏಕ್ ಕಡೆನ್. ಭೆಷ್ಟೆಂ ಘುಸ್ಪಡ್-ಗೊಂದೊಳ್ ಕರ್ನ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪಯ್ಣಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ವಿದೇಶ್ ಆನಿ ಭಾರತಾಂತ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಆಸಾ?

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಪಯ್ಲೆಂ, ಖರ್ಚುಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಜೆ. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಸಾಕ್, ಟ್ರೇಯ್ನಾಕ್, ವಿಮಾನಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮಸ್ತ್ ಪೈಶೆ ಗರ್ಜ್. ವಿದೇಶಾಂನಿ ಹಾಂಗಾಚೆಪರಿಂ ಗಡ್ದಿ ಆಸನಾ. ಹಾಂಗಾಕ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ ಗಡ್ದಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ನವಿಂ ಟ್ರೇಯ್ನಾಂ, ಬಸ್ಸಾಂ, ವಿಮಾನಾಂ ಘಾಲ್ತಾತ್. ರಸ್ತೆ ವ್ಹಡ್, ರೂಂದ್ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಜಣಾಂ ಸಂಖೊ ಚಡೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಬಸ್ಸಾಂ, ಟ್ರೇಯ್ನಾಂನಿ ಜಾಗೊ ಮೆಳನಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ 30 ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ಜಣಾಂ ಸಂಖೊ 2 ಬಿಲಿಯಾಕ್ ಚಡ್ತಲೊ. ಲೊಕಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಿತಳ್ ಉದಾಕ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಖಾಣ್ ಮೆಳ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಆತಾಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆ ಖಾತಿರ್ ಸಾರ್ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ-ಯೋಜನ್ ಕರಿಜೆ. ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚಿ ಸರ್ವಾಂಚಿ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ತುಂ ಭೊಂವ್ಲಾಯ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಚೆರ್, ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ವ್ಹರ್ತೊ ಮೋಗ್-ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಏಕ್ ಟೂರಿಸಂ ಹಬ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ತಾ?

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಟೂರಿಸಂ ಹಬ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬರೆ ಆವ್ಕಾಸ್, ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಬುದ್ವಂತ್. ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಬರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಂವ್, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಾಂವ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಹಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಜಾಯ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಂಗಾ ಜಾತೆಲಿ. ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ಏರ್’ಪೋರ್ಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಸೀ ಪೋರ್ಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಸಾರ್ಕೆಂ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಶನ್, ಬಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಬರ್ಯೊ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ, ಕೊಲೆಜಿ, ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಲೈಬ್ರೆರಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್, ರಸ್ತೆಯೀ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ನಿತಳಾಯ್ ಆಸಾ ಕರಿಜೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಸೌಕರ್ಯಾಂ ಜೊಡುನ್ ದೀಜೆ. ಕಿತೆಂಯೀ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಬರೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರಿಜೆ. ಸಗ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರಿಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾತೆಲಿ. ಆಮ್ಚೊ ಪೋರ್ಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಭಾಯ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ಆನಿ ಏರ್’ಪೋರ್ಟ್‍ಯೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್. ಏರ್’ಪೋರ್ಟಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ 60 ಫ್ಲೈಟಾಂ ಉಬ್ತಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಹಾಂಗಾಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ನಾ ಆಸ್ಚೆಂ, ಸಾರ್ಕೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್‍ಚ್ ನಾ. ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಸೌಕರ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಆಜೂನ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸಾ…

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ವಾಡಾವಳ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಆಮಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಜೆ. ಫಕತ್ ಮುಖೆಲಿಂಕ್ ದುರ್ಸಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಠಿಕಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಬರೊ ಸಂವಾದ್ ಗರ್ಜ್. ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ದೀಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಆಸಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಸಾತ್, ಮಾಯಾಮೋಗ್ ಆಸಾ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಹಕಾರ್ ಗರ್ಜ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಜ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ವಾ ಪೊರ್ವಾಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಇತ್ಲೆ ಜಾಗೆ, ಗಾಂವ್ ತುಂ ಭೊಂವ್ಲಾಯ್. ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಅನುಭವ್ ತುಕಾ ಜಾಲಾ?

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಟೂರಿಸಮಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ನೈಟ್‍ಕ್ಲಬ್ಸ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಾಂವೆಂ ಎಕೇಕಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲೆಂ ಮಾಂಡಾವಳ್, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಒಪೇರಾ ಹೌಸ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್, ಸಂಚಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಶಿಕಾಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಕ್ತೆಚೆಂ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ವರ್ತನ್, ಶಿಸ್ತ್, ಸ್ವಭಾವ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕುತೂಹಲಾಚೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ನಾ. ಯುರೋಪಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಜಪಾನ್, ಚೈನಾ, ಅಮೆರಿಕ ಆನಿ ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತಾಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸಾತ್‍ಗೀ?

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ವಸ್ತು ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಖಂಯ್ಸರೀ ತುಂ ವಚ್, ಕಿತ್ಲೆಂಯೀ ಬರೆಂ ತುಂ ಪಳೆ, ತುಜೊ ಗಾಂವ್ ತೊ ತುಜೊ ಗಾಂವ್, ಮೊಗಾಚೊ ಗಾಂವ್. ಕಿತ್ಲೆಂಯೀ ಸುಖ್ ಆಸೊಂದಿ, ಕಿತ್ಲೆಯೀ ಕಷ್ಟ್ ಆಸೊಂದಿತ್, ಪುಣ್ ಮಾಂಯ್ಗಾವಾಂಪರಿಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ನಾ. ಹೋಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಗ್ಲೆಡಾಚೆಂ ಸಿಟಿಜನ್‍ಶಿಪ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಕೆನಡಾಚೆಂ ಸಿಟಿಜನ್‍ಶಿಪ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಸಿಟಿಜನ್‍ಶಿಪ್‍ಯೀ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಡಿಯಾಚೆಂ ಸಿಟಿಜನ್‍ಶಿಪ್‍ಚ್ ದವರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ 60 ವರ್ಸಾಂನಿ ಶೆಂಭರಾ ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಂಯ್ಗಾವಾಕ್ ವೆಚೆಂ ತೆ ಜಾಣಾಂತ್, ಸಗ್ಳೆಂ ರೆಕೊರ್ಡ್ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೋಗ್, ಮ್ಹಜಿ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಆನಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‍ಪಣ್, ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್, ಶೀದಾ ಚಾಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತುಂ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಜಿಕ್ತಲೊಯ್, ಸಲ್ವಂಚೊನಾಂಯ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಜೊ ಫೇವರಿಟ್ ಜಾಗೊ ಖಂಚೊ?

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ನ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ, ‘ಸಂಸಾರ್ ಇತ್ಲೊ ಭೊಂವೊನ್ ತುಂ ಆಯ್ಲಾಯ್ ನೇ, ಖಂಯ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ತುಕಾ ಬರೊ ಲಾಗ್ಲೊ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಿಕಾ ‘ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್‍ಗೀ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ‘ಪಾತ್ಯೆತಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಹಾಂವೆಂ, ‘ಮಾಂಯ್, ಖಂಯ್ಸರೀ ತುಂ ವಚ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ತುಂ ವಚ್, ಕೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಕ್ ತುಂ ವಚ್, ಹೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರ್’ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಸ್ಟ್’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಜ್, ಪಂಚ್ವೀಸ್-ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತುಕಾಯೀ ತೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತುಜೊ ಗಾಂವ್‍ಂಚ್ ತುಜೊ ಮೊಗಾಚೊ ಗಾಂವ್. ತುಜೆ ಮನಿಸ್, ತುಜೆಂ ಕುಟಮ್, ತುಜೆ ಸೆಜಾರಿ, ತುಜೆ ಈಷ್ಟ್‍ಚ್ ತುಜೆಂ ಭಂಡಾರ್ (ಟ್ರೆಶರ್). ತೆಂ ಸಾಂಡಿನಾಕಾ, ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಕಾ. ತೆಂ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್, ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ ಆನಿ ಮಾನುನ್ ಘೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪಯ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತೆಂಯೀ ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚತಾ. ತುಂ ವೆಳಾಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ತಾಯ್?

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮಸ್ಸೆ ನಾಂತ್. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಬೂಕ್, ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್. ತಿ ಆಮ್ಚಿ ಸವಯ್. ಆಮಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂಕ್ ವಚನಾಂವ್. ಆಮಿ ಸಾಧೆಂಚ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ. ಆಮಿ ಮಿತಿನ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ವಿದೇಶಾಂನಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್, ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂಕ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಆಮಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಂವ್. ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ವ್ಹಯ್. ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ. ಪುಣ್, 300 ವರ್ಸಾಂ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದೇಶ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಷ್ಟ್-ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾ ವರ್ವಿಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ. 71 ವರ್ಸಾಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆವ್ದಿ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ, ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ 300 ಮಿಲಿಯ ಜಣಾಂ ಸಂಖೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ 1.2 ಬಿಲಿಯ ಉತರ್ಲಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಪೊಪ್ಯುಲೇಶನ್, ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್, ಆಮ್ಚಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಸೆಕುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಜ್ಭೂತ್ ಆಸಾ, ತೆಂ ಆಮಿ ಮಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಯೀ ದೋಷ್ ಆಸೊಂದಿತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂನಿ ದೇಶ್ ವಾಂಟೆ ಕರುನ್ ದಿತಾನಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಮಿ ಗುಮಾನಾಕ್ ಘೆಜೆ. ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿ, ಗಜಾಲಿ ಆಮಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಜ್ಭೂತ್ ರಿತಿನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಎಪ್ರೆಶಿಯೇಟ್ ಕರಿಜೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಮಿ ಜಾಯ್ತೆ ದೇಶ್ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ್ ಹಕ್ಕ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ವಿಶೇಸ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಭಾರಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ಗಾಂವ್. ಉತ್ತರ್ ಭಾರತ್ ಜಾಂವ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತ್ ಜಾಂವ್, ಹಾಂಗಾಚಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ನ್ಹಂಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕøತೆಚೊ ಭಾಗ್. ವೆವೆಗ್ಳೆ ಧರ್ಮ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕøತಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಕಾ ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವ್, ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್-ಅಭಿಮಾನ್. ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಫಿಯೆ ತೊಟಾಂತ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಇಲ್ಲೊಸೊ ವಿವರ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಗೀ?

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಂಯ್ಟ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಂಯ್ಟ್, ಏಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ತಾ. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ್, ಕಾಮಾಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ತೊ ಸಮ್ಜಲೊ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ತಾಲೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಕ್ರಮಬದ್ಧ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಶಿಸ್ತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೆಲೆಂ, ತಾಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂ ಮುಖಾರ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ, ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲಿ. ತಶೆಂ ತೊ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲೆಂ, ಆನಿ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಯೀ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಬರಿಚ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲಿ. ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಏಕ್ ಮಾನ್ ತೊ. ವಿಲ್ಫಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ, ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾನ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ, ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತಾಂಚೆಂ ಸಾಧೆಂ ಕುಟಮ್, ಸಾಧಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ತಿಂ. ವಿಲ್ಫಿ ಸರ್‍ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸಂಗೀತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಮುಂದರಿಲಾ.

ಆಮ್ಚೆಂ ತೋಟ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಜಾಗೊ, ದಾಕಾಂ ಮೊಳೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸೊಭಿತ್. 40 ಎಕ್ರೆ ಜಾಗೊ, ಘರ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾಚಿಂ ಕುಂಕ್ಡಾಂ, ಗೊರ್ವಾಂ/ಮ್ಹೊಶಿ, ಬೊಕ್ರೆ ಆನಿ ಸುಕ್ಣಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಗ್ರೊಟ್ಟೊ, ಫುಲಾಂಚೆಂ ತೋಟ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ವಿಲ್ಫಿ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಲೊಕಾ ಸಂಗಿಂ ಮೊಗಾನ್ ಭರ್ಸತಾಲೊ. ಥಂಯ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಲೊ. ಕಾಫಿಯೆಚ್ಯಾ ತೊಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸುಪರ್’ವೈಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ತೊಟಾಚೊ ರೈಟರ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೂಡ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಸಂತೊಸಾನ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಖೇರಿಕ್ ತಾಕಾ ಸಂಗೀತಾಚಿ ವೊಡ್ನಿಂಚ್ ಬಳ್ ಜಾಲಿ. ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವ್‍ಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ತೊ ತೊಟಾಂತ್ ಬರಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಕಾ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ಭಾರಿಚ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ವ್ಹಯ್. ವೇಳ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಖಂಯ್ಚೊಯೀ ವೇಳ್ ಆಮಿ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಲೊಕಾಕ್ ಜರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ, ಬೂಕ್ ರೆಡೀ ದವರಾ. ನಿದ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್, ಕಿತೆಂಯೀ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್, ಮನಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ. ಖಂಯ್ಚೆಯೀ ಬೂಕ್ ತರೀ, ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್, ಪಯ್ಲೆಂ, ತುಜೊ ವೇಳ್ ವಾಪರ್ ಜಾಲೊ, ದುಸ್ರೆಂ ಕಸಲಿಂಯೀ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ಯೇನಾಂತ್. ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾಚ್ತಾ. ತಾಣೆಂ ವಾಚ್ಚೆಂ ವಿಂಗಡ್, ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಚೆಂ ವಿಂಗಡ್. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಬೂಕ್ ಅದ್ಲಿ-ಬದ್ಲಿ ಕರ್ತಾಂವ್. ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜೊ ವೇಳ್ ಬರೊ ಕರ್ನ್ ವಾಪರ್ ಜಾತಾ. ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಅನಾವಶ್ಯಕ್ ಚಿಂತುನ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್, ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್-ಪಳೆವ್ನ್ ಜೊಡ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ತಾಕಾ ಸರ್ ನಾ. ತುಜ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಮ್ಹಿನತೆನ್, ಸ್ವಾನುಭವಾನ್ ಜೊಡ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಟೋಸ್ಟ್‍ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತುವೆಂಚ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಶಿಗೀ?

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಲೋಕ್ ಚಿಂತಾ ಟೋಸ್ಟ್‍ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾತ್, ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ತಾತ್, ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಖರ್ಯಾನ್, ತೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ (ಆಂದೋಲನ್). ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ಲಿಂ ತೀನ್ ಆಂದೋಲನಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಫಾಮಾದ್ – ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆನಿ ಟೋಸ್ಟ್‍ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಹಿಂ ಫಕತ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ಆನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ಚಿಂ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂ ನ್ಹಯ್. ಹಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಮೆರಿಕನಿಸಮಾಚೆಂ ವಳಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಆಂದೋಲನಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ, ತುಮಿ ಹಿಂ ತೀನ್ ಆಂದೋಲನಾಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲಿಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅದ್ಭುತ್ ಮ್ಹಣ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ‘Giving you goodwill without strings attached’ ತತ್ವಾ ಖಾಲ್ ಹೆ ತೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾವುರ್ತಾತ್. ಚವ್ತೆಂ, ಕಿವಾನಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಂದೋಲನ್ ಆಸಾ, ಕಾತೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ‘ನೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಂಬಸ್’. ತೆಂ ಹಾಂಗಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಟೋಸ್ಟ್‍ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂವಹನ್ ಆನಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಕ್ (Communication and Leadership) ಆಸ್ಚೆಂ ಕ್ಲಬ್. ಸಂವಹನ್ ಆನಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್‍ಂಚ್ ಹಾಚೊ ಧ್ಯೇಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚಾರಿಟಿ ಆನಿ ಶಿಕಪ್ ರುತಾ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹಾಂಗಾ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ವಾಂಟ್ತಾಂವ್. ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ವಾಂಟ್ತಾಂವ್. ಹಾಕಾ ಕಸಲೆಚ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಸ್ ನಾಂತ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್. ಹಾಂವ್ 50 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್, 6 ದೇಶ್, 7 ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ಟೋಸ್ಟ್‍ಮಾಸ್ಟರಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲಾಂ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೆ ಟೋಸ್ಟ್‍ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವಾವುರ್ತಾತ್. ತೆ ಸಕ್ರಿಯ್, ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್, ಲೀಡರ್‍ಶಿಪ್ ಆನಿ ಫ್ರೆಂಡ್‍ಶಿಪ್ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಚಡ್ತಾ, ಬರೆಂ ಜಾತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುವೆಂ I’ll Cry omorrow ಪುಸ್ತಕ್ (2 ಭಾಗಾಂನಿ) ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾಯ್. ತಾಚೆಂ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್…

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಹೊ ಬೂಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆಚಿ ಕಾಣಿಕ್. ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವಳ್ಕೊಂಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 55 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಆಮ್ಚೆಂ. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ, ಕಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾಂವ್, ಸಾಧೆಪಣಾನ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾಂವ್. ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ತಶೆಂಚ್ ಉದ್ಯೋಗಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ಹಾಂತುಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹ್ಯಾ ಬೂಕಾಂತ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಯೋಜನ್ ಆಸಾ, ಏಕ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಂ 65 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ತರೀ ತುಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಇತ್ಲೊ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಕಸೊ ಜಾತಾಯ್?

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಧೆಂ ಜಿವಿತಾರಂಭ್ ಮೆಚ್ವಜೆ. ತೆದಾಳಾಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಧೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ, ಹಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆಟ್ವೊಂ ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಧಾವಿ. ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್, ಸಾಧಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ, ಸಾಧೆಂ ಕಾಮ್. ತ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ, ಬಿಡಾರ್, ನ್ಹೆಸಣ್ ಆನಿ ಶಿಕಪ್‍ಯೀ ದಿಲೆಂ. ಕಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ? ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಜೊಡಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ? ಹೆಂ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ದೇವ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಆನಿ ದಯಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ, ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಮಾನ್ವಜೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತುಜೊ ಸಂದೇಶ್ ಕಿತೆಂ?

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ: ಕೆದ್ನಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್, ವೈವಿಧ್ಯತಾ ಆಸ್ತಾ, ಆಮಿ ಸಲ್ವನಾಂವ್. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಜಿಕ್ತಾಂವ್. ಎಕ್ವಟ್ ಉರೊಂದಿ. ಎಕ್ವಟ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡ್ತಾ, ಸಂತೊಸ್ ಉದರ್ಗತಿ ಹಾಡ್ತಾ. ಉದರ್ಗತಿ, ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಜೊಡುನ್ ದಿತಾತ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ ಕೆಲಾಂ: ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News