Latest News

ಸಿನೆಮಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್: ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ವಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : January 15, 2024 at 9:59 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ವಾಟ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಘುಸ್ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆನಿ ತಾಳ್‍ಮೂಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಭರ್ಸುನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್‌ಚ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್!

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ‘ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣ ಮಸಿ ನುಂಗಿತು’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಚಾರ್ ದಶಕಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೌರವಾಕ್ ಆನಿ ಘನತೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾನ್ ಕರಿ ಪುಸ್ಲ್ಯಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಆಸಾ ಫಕತ್ ಕಸ್ತಳ್! ಎಫೀಶಿಯಂಟ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಅದ್ಭುತ್ ರಚಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಡಿಫೀಶಿಯೆನ್ಸಿಚ್ ಅರ್ಹತಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕೆಲಾಂ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿವ್ಯೆತ್…

ಅಜ್ಯಾಪ್ತಾತ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಾ… ಸಗ್ಳೆಂ ವಿವರಿಲಾಂ. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿವರ್ ದಿಲಾ. ಹೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜತೆಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತುಮಿಯೀ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಸಹಮತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚೆರ್ ಅಪರಿಮಿತ್ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಆಸೊನ್‍ಂಚ್ ಹೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ನಾ. ಪುಣ್, ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ನಿಕೃಷ್ಠ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಧಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ಕೊಣೆಂಯೀ ತರೀ, ತೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ನಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ‘ಬಡಾಯ್’ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಡ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಶೆಂ ಖಡಾಖಡ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್.

-ಬರಯ್ಣಾರ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ
ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್

ಸುರ್ವೆರ್ ಹಾಂವೆಂ – “ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ/ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್, ಪಳೆಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್. ತ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಾಂತ್ ಹೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ” – ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಲೊಕಾನ್ ಜರೂರ್ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ. ವಿಮರ್ಸೊ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ, ತೆಂ ಕರಿಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರತ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ತೆಲ್ಯಾತ್…

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ?

ಸಕಯ್ಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರಿಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ಆಸಾತ್, ತೆ ಕಸಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಜ್ ಭಾರತಾಂತ್‍ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕೇಂದ್ರ್; ರಾಜಕೀಯ್, ಆರ್ಥಿಕ್, ವ್ಯವಹಾರ್, ಶಿಕ್ಷಣ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಧರುನ್ ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಏಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಸಕ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ್. ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್ ಆಸ್ಚಿಂ ತಶೆಂ ದೇಶ್ ವಿದೇಶೀ ಸಿನೆಮಾಂ ಹಾಂಗಾ ದಿಸಾಕ್ 100+ ಶೋ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾತಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ (ನವೆಂ ಏಕ್ ಉದೆತಾ – ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್) ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಿನೆಮಾಂ ರಿಲೀಸ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಬರೆಂಚ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಭುರ್ಗಿಂ, ಯುವಜಣಾಂ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆತಾತ್. ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಹಾಲಿವುಡ್ (Avengers – Spiderman ಸೀರೀಸ್, ಅವತಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕ್ಲಿಷ್ಟ್ ವರ್ಗಾಚಿಂ) ಸಿನೆಮಾಂ ಹಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಳೆತಾತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಮಟ್ಟ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಲೆವೆಲಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ಅಸಲಿಂ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ ಯುವಜಣಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್‍ಯೀ ಆಸಾತ್.

ಆನಿ ಹೊ ಕಾಳ್ ತರೀ ಕಸಲೊ? ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಓಟಿಟಿಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಸುಶೆಗಾತ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್. ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸೊನ್ ಹರ್ ದೀಸ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ತುಮಿ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಚಾಕ್ಯೆತ್.

ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್… ಆಜೂನ್ ಕೊಂಡಾಂತ್ ಲೊಳ್ತಾತ್. ಹಾ! ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ರಾಕಜೆ!!!

‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಜೆ ತರ್ ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರಿಜೆ. ತಾಂಕಾಂಚ್ ಏಕ್ ಶೋ ದವರುನ್ ತಾಂಚೆಂ ಫೀಡ್‍ಬ್ಯಾಕ್ ಘೆಜೆ…

ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ವಿಮರ್ಸೊ – ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಾಂತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮ್ ಬರೆಂಚ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ‘ವಂಡರ್‌ಫುಲ್’ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ ಏಕ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್, ಸಾಧನ್ ಲೋಕ್ ಜಾಣಾಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೊ ಮೋಗ್, ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳಾ. ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಹಜಾರೊಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ. ಎರಿಕಾಚಿಚ್ ಕಾಣಿ, ಭಾರೀ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಸಪಣ್, ದರಬಸ್ತ್ ಪ್ರೊಮೋಶನ್, ಪ್ರಚಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲೊಕಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಂ ಸಹಜ್.

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 15, 2023ವೆರ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾನ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲಿ ತರೀ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂನಿಯೀ ಸಿನೆಮ್ ಭೋವ್ ಅದ್ಭುತ್ ಜಾಲಾಂ, ‘ಕಾಂತಾರ’ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಉಣೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಘಡ್ತಾ ನೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಥಟಾಕ್‍ಲ್ಲೊಂ…

ಲೊಕಾನ್ ಸಿನೆಮ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಚಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಂತುಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಕ್ (ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆನಿ ಲಗ್ತಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಝಳಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್) ಪಳೆವ್ನ್, ‘ವ್ಹಯ್, ಹೆಂ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆಜೆ’ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಉಣೆಂಪಣಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಿನೆಮಾಚೊ ಫ್ಲೋ ಬರೊಚ್ ಆಸಾ, ಖಂಯ್ಸರೀ ಬೋರಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ‘ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್’ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಸಿನೆಮ್ ರುಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ.

ಸಂಗೀತಾನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್

ಸಿನೆಮ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚೆರ್ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ತಾಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಫಕತ್ ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಾಚ್ಯಾ ಮಹಿಮೆನ್ ಮ್ಹಣ್. ವ್ಹಯ್. ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆತಾನಾ ತೆಂ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಜಿಕುನ್ ಧರ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಮುಖ್ಯ್ ಕಾರಣ್ ಕ್ಯಾಜೆಟನ್ ಡಯಾಸಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ (ಬಿಜಿಎಂ). ಹೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಸಂಗೀತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವೊಮ್ತೆ ಪಡ್ತೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಕ್ಲಾಂ.

ಆಪ್ಲೊ ಗುರು, ಸಂಗೀತ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಹಂಸಲೇಖಾ ಸಂಗಿಂ ಕ್ಯಾಜೆಟನ್ ಡಯಾಸ್

ತರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಬರೆಂ ನಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರ್, ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ದುಸ್ರ್ಯೊ ತೀನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ದುಸ್ರೆಂ ಮುಖ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್‌ಧಾರಿಂಚೆಂ ನಟನ್. ತಿಸ್ರೆಂ ಎಡಿಟಿಂಗ್ (ಸಂಕಲನ್). ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡೆಂ. ಪದಾಂಯೀ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಸಿನೆಮಾ ಸುರ್ವಾತೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಸಂಗೀತಾ ಸವೆಂ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಆವಾಜ್ ಕಾರಣ್. ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಉದೆಲಾಂ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ‘ಕ್ಯಾಡ್’ ಸ್ಟುಡಿಯೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ‘ಕ್ಯಾಡ್ ಮೀಡಿಯಾ’ ಏಕ್ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ. ‘ಕಾಂತಾರ’ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಆಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‍ಯೀ (ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಡಬ್ಬಿಂಗ್) ಹಾಂಗಾಚ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಣಿಂ ತೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ನವೆಂ ಯಂತ್ರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ‘ಕ್ಯಾಡ್’ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಜೀವ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ರಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ನಾಯಕ್, ನಾಯಕಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಅಭಿನಯನ್. ಹೀರೊ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಧರುನ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಪುಣ್ ಹೀರೊ ಆನಿ ಹೀರೊಯಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ಟ ಆನಿ ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಯಾಸಾನ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚೆರ್ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಪಾತ್ರಾ ತೆಕಿದ್ ತಾಂಚೆಂ ಲವಲವಿಕೆಚೆಂ ನಟನ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೆಚ್ವಣೆಚೆಂ. ಲೊಕಾನ್ ಸಿನೆಮ್ ಮೆಚ್ವಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ತಿಂಚ್.

ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾಚೆಂ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್

ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾಕ್ ಚಡ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ತಾಣೆಂ ಫಕತ್ ಬರೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಡಯಲೊಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ತಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ರುಜು ಕರ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಫೀಲ್ ಉದೆಲಾಂ. ತೊ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್, ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾವ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಎಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೆಂ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ Lovely ನಟನ್. ಸಂಭಾಷಣ್ ಉಚಾರ್ಣಿಯೀ ಉತ್ತೀಮ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್, ಹೀರೊಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಾಹನಾ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ವಿಫಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರ್ಲೆಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ, “(Did) You saw that..?” ಅಶ್ವಿನಾನ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ತೀವ್ರತಾ ಭರುನ್ ತಾಳೊ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್. ವೆನ್ಸಿಟಾನ್‍ಯೀ ಸಂಭಾಷಣಾಂನಿ ಜೀವ್ ಭರ್ಲಾ.

ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಅಶ್ವಿನಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ರುಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಶಿಲಾ ಶಾಸನಾ ಮುಖಾರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತೊ, ‘ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚಿ ಮೋರ್…’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತಿ ‘ಮ್ಹೊರ್’ (ಮೊಹರು/ಸೀಲ್/ಎಂಬ್ಲೆಮ್) ಜಾಯ್ಜೆ. ಮೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನವಿಲು/Peacock.

ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ಪಡ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ನದರ್ ಖಂಚವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ನಿರೂಪಣ್‍ಯೀ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ತ್ಯಾ ಎಡಿಟರಾನ್ ಕಿತ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕಾಣಿ ಆನಿ ನಿರೂಪಣ್ ಗೊಂದೊಳಾಭರಿತ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ ಎಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯಾಂ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಚೆಪ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತರೀ ಮುಖಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ, ಘಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕುತೂಹಲ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಲಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್, Distraction ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸಿನೆಮ್ ಸರಾಗ್ ಪಳೆಶೆಂ ಕರ್ತಾ.

ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ – ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ’ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್

ಸಿನೆಮಾಕ್ 5 ಅಂಕಾಂತ್ – 2½ ಅಂಕ್ (ಬರೆಂ, ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ)
ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ – 4 ಅಂಕ್ (ಉತ್ಕೃಷ್ಠ್)
ಆಡಿಯೋ, ಸೌಂಡ್ಸ್ – 3½ ಅಂಕ್ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ್)
ನಟನ್/ಅಭಿನಯನ್/ಸಂಕಲನ್ – 3 ಅಂಕ್ (ಉತ್ತಮ್)
ಕಾಣಿ, ನಿರೂಪಣ್ – 2 ಅಂಕ್ (ಸಾಧಾರ್ಣ್)

ವಯ್ಲೆಂ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಾಚೆರ್ ದಿಲಾಂ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ಲೆವೆಲಾರ್ ಮೆಳ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಅಂಕ್ ತೆ.

ವೃತ್ತಿಪರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್: ಸಿನೆಮ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆಂ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಸಮ್ಮಿಲನ್

ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸಂಪ್ತಾತ್. ಲೋಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆತಾ, ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಉದ್ವೇಗಾನ್ Wonderful ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸರ್ತಾ. ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ನೀಜ್ ಆಶಯಾಕ್ ಆನಿ ಇರಾದ್ಯಾಕ್ (ಸಿನೆಮಾ ಕರ್ತಾಂನಿ Claim ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ) ತೆಕಿದ್ ಕಿತೆಂಯೀ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ನಾ! ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ವರ್ಗ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಫಕತ್ ಮನರಂಜನ್ ಆಶೆಂವ್ಚೊ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ವರ್ಗ್ ಹೊ. ನಾಟಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್, ಕಸಲಿಂಯೀ ಕಾರ್ಯಿಂ ದವರ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿಂ ಸರ್ವ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್. ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ವೆಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಂತುಂಯೀ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂನಿ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆಯಾ. ಸಿನೆಮಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊನ್ ಸಿನೆಮಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಉಲೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಕುಶಿಕ್ ಆಸೊಂದಿ. ತುಮಿ ಫಕತ್ ಹೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಳೆಯಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿತಾ. ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿವರಿಲಾಂ.

ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾತ್. ಕೋಣ್ ತೆ? ಕೊವೆಂತಾಂಚಿಂ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಹಾಂತುಂ ಪ್ರಮುಖ್. ತಾಂಕಾಂ ‘ವಿಶೇಸ್ ಆಪವ್ಣೆಂ’ ಆಸ್ತಾ. ತಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೆತಾತ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಭುಕ್ ಉಮಾಳ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತಿಂ ಉಟೊನ್ ವೆತಾತ್. ತಡವ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜೆವಣ್ ಮೆಳನಾ. ಅಸಲೊಚ್ ಲೋಕ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಲೇಟ್ ಕರುನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಆಸನಾಂತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೀಜ್ ಆಸಕ್ತ್, ಅಭಿರುಚ್, ಬದ್ಧತಾ ಆಸೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ. ಕೊಡು ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಸುಂಚಿಂ (ಟಿಕೆಟ್ ಘೆಂವ್ಕ್) ಕಾರ್ಯಿಂಚ್ ಉಣಿಂ. ಹೆಂ ಆಪುಟ್ ಸತ್.

‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಅಸಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಲೋಕ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹೆರ್ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ಗತ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲಿಚ್. ತಾಂತುಂಯೀ ಜೀಣ್‍ಭರ್ ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ದಬಾವಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಯೆತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಹೊ ‘ದಳ್ಬಾರ್’ ಪಳೆವ್ನ್ ಸರ್ಗಾಪರಿಂಚ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಅದ್ಭುತ್‍ಚ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೆಂ, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಚ್ ತೊಂಡಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಸಹಜ್.

ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಸೀಮಿತ್‍ಗೀ? ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ರುದಾನ್ – ‘ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸಾಧೊ, ಆಮ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಪಾಪ್, ತಾಂಕಾಂ ಹಳ್ತಾಚೆಂ, ಸಾಧೆಂಚ್ ದೀಜೆ…’ ಅಸಲೆಂ ಅಸಹಾಯಕ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್, ಕಿತೆಂಯೀ ರಚ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ವತಃ ಅಪರಿಪಕ್ವ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಇಮ್ಯೆಚೂರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಕಿತೆಂ ಉದೆತ್? ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ರುಜ್ವಾತ್‍ಚ್, ಹೆಂ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮ್!

ಇತ್ಲೆಂ ನಿಷ್ಠುರ್‌ಪಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಳಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕರ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಸಬ್‍ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಮಾತ್ರ್. ಕೊಣೆಂಯೀ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್. ತಸಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಸಿನೆಮಾ ತಯಾರ್ ಜಾತಾತ್. ತೆಂ ತಾತಾಂಚೆಂ. ಬರೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿಕ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮ್ ಕೊಣಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಸ್ವತ್ತ್ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಎಕಾ ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ, ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ‘ಹೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್, ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ, ಲೊಕಾಚೆಂಚ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ತಾಂಡೆಲ್ಯಾಂನಿ ಉಚಾರ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪ್ರೊಮೋಶನ್, ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ‘ಎ ಮೂವಿ ಟು ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್’ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ! ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಾಂ ಶಿರ್ಕಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಶಿ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ಎರಿಕಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನ್-ವಿರೋಧಿಂನಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ತೆಂ ಫಕತ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಶನ್ – ಮೊಸ್ರಾನ್; ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಗ್ಯಾನ್. ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾನಾ ಉಣೆಂಪಣಾಂಚೊ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್‍ಚ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾಲೊ. ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಂಚೆರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ. ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಮನಸ್ತಾಪ್, ರಾಗ್ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಡ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಯೊ. ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪತ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ತಾಂತುಂ ಏಕ್. ತಾಚ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 1-15, 2023 ಆಂಕ್ಯಾರ್ (ಸಂದರ್ಶನಾಚೆಂ ಲಿಂಕ್ – https://online.fliphtml5.com/nttej/jigc/#p=12) ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ್ ಕರ್ತಾಂಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾಂ. ತೆಂ ಪೋರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್ ಆನಿ ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾನ್ ತಾಂತುಂ ಉಚಾರ್ಲೆಲೆಂ ವಾಚ್ತಚ್ ಹಾಂವ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊಂ. ತಾಣಿಂ ಉಚಾರ್ಲಾಂ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕೆಲಾಂ ಕಿತೆಂ? ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಫರಕ್!? ತೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ವಾಚುನ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಲಾಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲಿ ನಿರಾಶಾ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಯೆತ್.

ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಜೊ ಫೇವರಿಟ್ ಸಂಸಾರ್. ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾಚೆ ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಮೊಗಾಚೆ ಈಶ್ಟ್, ವಳ್ಕಿಚೆಚ್. ತಾಂಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ‘ಭಿತರ್ಲ್ಯೊ’ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಲಾಂ (ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂಚ್). ಸಿನೆಮಾಂ ವಿಶಿಂ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆರ್ ಬರಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಜಾತಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಪಾಜ್ಲಿ.

ಡಿಫೀಶಿಯೆಂಟ್ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಹೀರೊ ಜಾಲಾ ಝೀರೊ?!

‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ಶೆಂಬರಾ ವಯ್ರ್ ಬ್ಲಂಡರ್ಸ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬೂಕ್‍ಚ್ ಕಾಡಿಜೆ. ದೆಕುನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅತೀ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕಥಾನಾಯಕಾಚಿ ಅವಸ್ಥಾ!

ವ್ಹಯ್. ಸಿನೆಮಾಂತ್, ತಾಚೊ ಸಪ್ಣೆಲಿ ಆನಿ ರಚ್ಪಿ, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಾತ್ರಾಚೆರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ದೀವ್ನ್ – “ಕಾಣಿಯೆಚೊ ನಾಯಕ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಂವ್ಚೊ ತರ್ನಾಟೊ…” ಮ್ಹಣ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಉಚಾರ್ತಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಚಾಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ಹೀರೊನ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ದಿಸನಾ. ತರ್ ಕಸಲೊ ಹೀರೊ ತೊ???

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಥಾನಾಯಕ್ ವಿವೇಕ್ (ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾನ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್) ಏಕ್ ನಾಯಕ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಸೊಭ್ಲಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೀರೊಪರಿಂ ಖಂಯ್ಸರೀ ಪರ್ಜಳೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಚಿ ಎಂಟ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚಿಚ್ ವೈಫಲ್ಯತಾ ಆನಿ ನಿರಾಶೆಚ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಸಾಂತ್. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್‍ಚ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವೇಕಾಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ವಿಶಿಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಶೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್. ತಾಚೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ. ತಶೆಂ ತೊ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹೀರೊಚಿ ಎಂಟ್ರಿ ಜಾತಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್, ನಿಮಾಣೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂನಿ ಬಿಗ್ದತಾ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ತೊ ಹೀರೊಯಿನಿಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ತಾಕಾ ಜಿಕೊಂಕ್ ಹುಳ್ವುಳ್ತಾ. ದೆಖಿಕ್ ನೆಗಾರ್ಚೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಯಕಿಯೀ (ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಸಾಚೊ ಪಾತ್ರ್) ನಾಯಕಾಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ರಾತಿಕ್ ಹೀರೊನ್ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಿಚೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್! ತರ್ ತೆಂ ಕೊಣಾ ಕಡೆನ್ ತಿತ್ಲೆಂಯೀ ಉಲಯ್ಲಾಂ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್?! ಹೀರೊಕ್ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪ ಕರುಂಕೀ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ, ಪಾಪ್! ಹಾಚ್ಯಾ ವರ್ತಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಸಂಗತ್ ಆಸಾಗೀ? ಹೀರೊಚೆರ್ ಬಿರ್ಮತ್ ಉಬ್ಜತಾ…

ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಿಗೂಢ್ ಪರ್ವತಾಚ್ಯಾ ತುದಿಯೆಕ್ ಹೀರೊ ಆನಿ ಹೀರೊಯಿನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಚಡೊನ್ ವೆತಾತ್. ಥಂಯ್ ತೊ ತಿಕಾ ಮೆಚ್ವಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ವಯ್ರ್ ‘ದಾರ್ಶನಿಕ್’ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಜಾತಾ. ಸಾವ್ಕಾರಾಚೊ ಚಾಕೊರ್ ತುಕ್ರಾ ಆನಿ ‘ವಿಲನ್’ ಮಾರ್ಕು ತಾಂಕಾಂ ‘ಸೊಧುನ್’ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ ಉಲೊಣೆಂ, ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಜಾತಚ್ ನಾಯಕಿಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ವಿಲನ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಹೀರೊ ಅಸಹಾಯಕ್ಪಣಿಂ ಪಳೆತಾ. ಬಿರ್ಮತ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಬದಲ್ತಾ…

ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಗ್ದರ್ಶನಾನ್ ನಾಯಕ್ ಗೊಂಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ, ನಾಯಕಿಕ್ ಘೆವ್ನ್. ಸುರ್ವಾತಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಹೀರೊ ವಾ ಹೀರೊಯಿನಿಕ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಸಲೆಂಯೀ ದೃಶ್ಯ್ ನಾ. ರೋಚಕ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಗೊಂಯಾಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್. ವಾಟೆರೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ವಿಲನಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆನ್ ವಿವೇಕಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುಪಾರಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾತ್. ಚೇಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಹೀರೊ ಆನಿ ಹೀರೊಯಿನ್ ಪಲಾಯನ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೀರೊಯಿಸಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ. ಫೈಟಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯ್ ಉದೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾಂಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಜಟ್‍ಪಟ್ ಪೊಲಿಸ್ ಯೆತಾತ್. ತಶೆಂ ಫೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಹೀರೊ ಸೇಫ್! ಹೀರೊಕ್ ದೇವ್‍ಚ್ ಗತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚಿ ಪರಿಗತ್…

ಸಕ್ಡಾ ಪ್ರಾಸ್ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್. ವಿಲನ್ ನಾಯಕಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೀರೊಕ್ ಮುಗ್ದುಂಚೆಂಚ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿವೇಕಾಕ್ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಂನಿ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ತಶೆಂ ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ ಖಂಚ್ಯಾಚ್ ರಿತಿನ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚಿಂ, ನಿಕೃಶ್ಟ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ವಿಣ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಲನಾಚ್ಯಾ ಬಂದೂಕೆಕ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಬಲಿ ಜಾತಾ. ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್‍ಪಣಾಚೆಂ ಅತಿರೇಕ್ ಪಳೆಯಾ, ತಿತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾತಾನಾಂಯೀ ಹೀರೊ ಮೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಚರವ್ನ್ ‘ಊಟ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಊಟ್ ಸಿಮಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ ರಡ್ತಾ. ಶಿವಾಯ್, ಉಪ್ರಾಟ್ತಾ ಎಕ್ಲೊ ನಿಮ್ನ್ ಜಾತಿಚೊ ಚಾಕೊರ್!

ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಪುಣೀ ಹೀರೊ ಜಾವ್ಯೆತೆಂ. ನಾ! ನಾಯಕಾನ್ ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಿಲನಾಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಹಸ್ ದೃಶ್ಯ್ ವಿಣುನ್ ಹೀರೊಚೆಂ ಜಯ್ತ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ನಾ. ಫೈಟ್ ಜಾತಾ, ವಿಲನ್ ಆನಿ ಪಂಗಡ್ ಶೆವ್ಟತಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಆಮ್ಚೊ ಹೀರೊ ಬೋಳ್‍ಬೆಪ್ಪಾಪರಿಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ..!

ಹೆಂಚ್‍ಗೀ ಹೀರೊಯಿಸಂ? ಅಸಲ್ಯಾ ಅಸಹಾಯಕ್ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್ ಪಾತ್ರಾಕ್ ರಚುನ್ ತೊ ಹೀರೊ, ಕಥಾನಾಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಜೆ? ‘ವಾದಾಳ್ ಉಟಂವ್ಚೊ’ ಹೀರೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹರ್ ಕಡೆನ್ ಫೈಲ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ತಿತ್ಲೊಯೀ ನಾಲಾಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ? ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ರಚ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡ್ತಾ. ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾನ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ, ತರೀ, ಅಸಲ್ಯಾ ನಿಕೃಶ್ಟ್ ಪಾತ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಕಾಯೀ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ಎಕಾ ಹೀರೊಕ್ ಅಸಲೆಂ Humiliation ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ.

ತರ್ ಅಸಲೊ ಅಸಹಾಯಕ್ ಪಾತ್ರ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಣೆಂ? ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಎಕೇಕ್ ಜಾಪ್. ಎರಿಕಾನ್‍ಂಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತರ್, ಎರಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆಪ್ಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಜೊಯೆಲಾನ್ ಪಾತ್ರ್ ರಚನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೊ ಎರಿಕ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ತಾಕಾ ಉತ್ವಾರ್ ಚಡಯ್ತಾ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್ ಫಕತ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ! ಹೀರೊಕ್ Demean ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ನವಾಲ್.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ (ಸಿನೆಮಾಟೊಗ್ರಫಿ) ಅತೀ ನಿಕೃಷ್ಟ್

ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲಿ ಅತೀ ಚಡ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಾವ್ರ್. ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ದುಬಾವಾಚೆಂ! ಫಕತ್ ಎಕಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ಸಯ್ತ್, ಫಕತ್ ಮೊಬೈಲಾಂತ್, ಅದ್ಭುತ್ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮಾಂ, ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಧರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಹ್ಸಿಲಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಳನಾ. ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನಾನ್ ಫಕತ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಸರೀ ದಿಸನಾ.

ಆಡಿಶನ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೂರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ತರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನಾಚಿ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತೆದಿ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕಶೆಂ ವಹ್ಸಿಲಿ? ಸೊಡ್ಯಾಂ, ದೋನ್ ದೀಸ್ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಕೀ ತೆ ವೃತ್ತೆಕ್ ಅಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ? ತಾಂಡೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿತ್ಲಿಯೀ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್???

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಗತ್ತಿಗಟಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ನಾಯಕ್-ನಾಯಕಿ ಗುಡೊ ಚಡೊನ್ ವೆಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಆಸಾ, ತಾಂತುಂ ತಿಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕ್ಲೋಸಪ್ Shots ದಾಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ? ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟ್ ಉಕಲ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಶೂಟ್ ಕರ್ನ್ ಹರಕೆ ಸಂದಾಯ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕಾಡ್ಲಾಂ ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್. ಝೂಮ್ ಕರಿಜೆ ಕೆದಾಳಾ, ಫೋಕಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಮೂಳ್ ಗಜಾಲಿಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಕೆಲಾಂ! ಕಿತ್ಲೆಂ ವಂಡರ್‌ಫುಲ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂತುಂ ಫಕತ್ ರಿಪೋರ್ಟರಾಂನಿ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಶೂಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಸಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಚಿ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಕಲಾ, ಕೌಶಲ್ಯತಾ ನಾ. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಧಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕರ್ಚೆ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ದರಬಸ್ತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ (ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಬದ್ಲಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಲೊ) ಸಗ್ಳೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಇತ್ಲೆಂ ನಿಕೃಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕೆಲಾಂಗೀ, ತೆಂ ಪಳೆತಲೊ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾತಾ.

ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಹಸನಾಂ

ಸಿನೆಮಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಸಂಭಾಷಣಾಂಯೀ ಪ್ರಮುಖ್. ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸಿನೆಮಾಚಿಂ ಸಂಭಾಷಣಾಂಗೀ, ದೆವಾ, ಇತ್ಲೆಂ ನಾಪಾಸ್‍ಪಣ್ ದುಸ್ರೆ ಖಂಯ್ಸರೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾ. ಅಸಲಿ ತಕ್ಲಿ ಕೊಣಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ತಾಕಾ ‘ಅಜ್ಞಾನಪೀಠ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ!

ಸಂಭಾಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ಕಾಣಿ, ಪಾತ್ರ್, ವಿಷಯ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಆಶಯ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಥೀಮ್, ಗಂಭೀರತಾ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಹಿಶಾರೊ, ದೂರ್‌ದೃಶ್ಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಸಂಭಾಷಣಾಂನಿಂಚ್ ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಜಿಕವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕಾಣಿಂಚ್ ನಾ, ಪಾತ್ರಾಂಕೀ ತಾಳ್‍ಮೂಳ್ ನಾ, ದೃಶ್ಯಾಂಕ್ ‘ದಿಕ್ಕುದೆಸೆ’ ನಾ. ತರ್ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಬರಿಂ ಉದೆಂವ್ಚಿಂ ಕಶೆಂ? ಸಗ್ಳೆಂ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ್ (Just Chaos).

ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತುದಿಯೆರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಜಾತಚ್, ತೊ ಕೋಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತರ್ಕ್ ಚಲ್ತಾ, ಹೀರೊ-ಹೀರೊಯಿನಿ ಮಧೆಂ. ನಾಯಕಿಚ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ವಳ್ಕತಾ, ತೊ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಘರಾಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ತಾಕಾ ತಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಲೆಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣೀ ಝಳಕ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ.

ಪುಣ್, ತೊಚ್ ಪಾತ್ರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೊಮ್ಟ್ಯಾಂತ್ ರಿಗ್ತಚ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ? “ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ನಾಯಕಿ! ಹೆಂ ಕಶೆಂ? ತರ್ ಆದಿಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೈಟಿಂಗಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ, ತ್ಯಾಚ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸರ್ತಾ? ಹೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ಬರವ್ಪಿ ಕೋಣ್? ಕೊಣಾಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ತೊ ನೆಣಾಂ? ವಿಚಿತ್ರ್.

ಹೀರೊ ಹೀರೊಯಿನ್ ಬೈಕಾಚೆರ್ ಗೊಯಾಂ ಪಾವ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ ಮೊರ್ಗನ್ (ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬಾಚೊ ಪಾತ್ರ್) ತಾಂಚೊ ಸತ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಭೋವ್ಶ್ಯಾ ತಿಂ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಗಡ್ ಉತರ್ತಚ್ ಫಕತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ್ ಕರ್ನ್ ಶೀದಾ ಮೊರ್ಗನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ! ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವಣ್, ವಿಶೆವ್ ಜಾತಚ್ ಮೊರ್ಗನ್‍ಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಗೊಂಯ್ಚೆ ನಾಚ್/ಪದಾಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ರಾತಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹೀರೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ?

“ಆಮಿ ಗೊಂಯಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಇಲ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚಜೆ ನೆ…” ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ಅರೆ, ತರ್ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ಬೆಳ್‍ಗಾಂವ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಗೀ?

ಹೊಚ್ ಹೀರೊ ಅಮೆರಿಕ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ (ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಪಾತ್ರ್) ತಾಕಾ ಧಾಡ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಳಾ-ಮುಳಾ ವಿಶಿಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಕಾಜಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಜಾರ್‌ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್. ತೆಂಯೀ ಕಸಿನಾಚೆಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಹೀರೊ ಕಸಿನಾಗೆರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಪರ್ಕಿ ಕಸೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವರ್ತವ್ತಾ? ಬಾಪ್ಪು ಬಾಲ್ತು ಪೈನ್ (ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಪಾತ್ರ್) ಪುತ್ನ್ಯಾಕ್ (ಹೀರೊಕ್) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ರೀತ್ ಪಳೆಜೆ… ‘ತೊ ತುಜೊ ಕಸಿನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತೀ ವಿವೇಕಾಕ್ ನೊವ್ರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಸಾ, ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಭೊಗನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಚಿತ್ರ್.

ಭಾವಾಂನಿ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಸಂಬಂಧ್ ಉಮಾಳಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ರಚಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. (ಸಂಬಂಧ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೊ ವಾಂಟೊ ನ್ಹಯ್ಗೀ?). ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್, “Ho, ya. I know him…” ಮ್ಹಣಯ್ಲಾಂ. ಹೊ ಕಸಲೊ ಡೈಲಾಗ್?

ಅಸಲಿಂ ಅಪಕ್ವ್ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಕಿತೆಂ ರುಜು ಕರ್ತಾತ್? ಮೂಳ್ ಕಾಣಿಂಚ್ ಅಸ್ಕತ್, ತಾಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ದಿಶಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ತಾಳ್ ಮೂಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ – ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಬಿತ್ ಜಾತಾ.

ಲೈಟಿಂಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ – ಕಾಳೊಕಾಚೆಂ ನರ್ತನ್!

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಕಶೆಂಯೀ ಬುರ್ನಾಸ್‍ಮೂ? ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಸೂತ್ರ್‌ಧಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಚೆಂ ಸವಾಲ್. ನಾಂವಾಕ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಸಮ್ಜನಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ರಚ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಸಿನೆಮಾ ಶೂಟಿಂಗಾಚೆಂ ಆರು ಮೂರು ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ.

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂನಿಚ್ ಪಾತ್ರಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಪರ್ಜಳನಾಂತ್ (ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನಾಯಕ್-ನಾಯಕಿಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್). ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‍ಂಚ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವಿಸ್ರಲ್ಲೆಗೀ ವಾ ತ್ಯಾ ಯೂನಿಟಾಚೆ ಕೊಣೀ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಗೀ! ಹೀರೊ ಹೀರೊಯಿನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆರೀ ಲೈಟ್ ಪಡನಾಂತ್. ಖಂಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ ನಾಯಕ್-ನಾಯಕಿ ಬಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ನಾಚ್ತಾತ್. ತಿಂ ಕಾಳೊಕಾಂತ್‍ಚ್ ಸಾಸ್ಪತಾತ್. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ತಾನಾಂಯೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚೆರ್ ಲೈಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ.

ಖಂಯ್ಗೀ ರೊಸಾಂತ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ಕರೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಪೊಟ್ಟು ಮೊಬೈಲಾಂತ್ ಬೈಲಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಆಸಾತ್. ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ದೃಶ್ಯಾಂನಿ ಹಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಾ ವೆಳಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಿಡಿ ವೊಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಗೀ, ಸುರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಗೀ ದೆವಾಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್.

ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಚಿತ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನೆ, ಲುವಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ. ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಹೆಂ ಎಕ್ ಇಂಡೋರ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಶೆಂಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾಂತ್, ಕಾಮನ್‌ಸೆನ್ಸ್‌ಯೀ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂತುಂ ಕಳ್ತಾ. ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಸಿನೆಮಾ ಸುರ್ವಾತ್ತಾನಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹೆ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಮನಿಸ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಗೀ? ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಸುಟಾರ್ ಆಯ್ಲಾ (ತಾಕಾ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ರಜೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗೀ ತಾಣಿಂಚ್ ಸಾಂಗಜೆ). ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡಾರೀ ಡಾರ್ಕ್ ರಂಗ್‍ಚ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಸೂಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ (ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರಾಚೊ) ಸಾಂಗಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಾ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಾರ್ ಶೂಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಎಡಿಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡಾಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಳೆಂ ಕಾಳೆಂ. ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಶಾಲ್ ಆನಿ ತೋಂಡ್ ಪುಣೀ ದಿಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಚಾವ್. ಕಾತಿಚೊ ರಂಗ್‍ಯೀ ಡಾರ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಮನಿಸ್‍ಚ್ ದಿಸ್ತೊ ನಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್!

ಅಸಲೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ? ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚೆಂಗೀ? ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚೆಂಗೀ? ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಚೆಂಗೀ? ವಾ ಗತ್ತಿಗಟಾಚೆಂ? ವಾ ಕಿತೆಂಯೀ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಚಲ್ತಾ, ಕೊಣಾಕೀ ಕಳನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನೆಣಾರ್ಪಣಾಚೆಂಗೀ ವಾ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಂಕಾರ್ಪಣಾಚೆಂ ಅತಿರೇಕಿ ವರ್ತನ್? ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ.

ವಾಟ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಪ್ರಮಾದ್

ಸಿನೆಮಾಚೊ ಮೂಳ್ ಶೆವಟ್‍ಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗ್ಚಿ. ಐಡಿಯಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಬರಿ; ವರ್ಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಿಸ್ಕೀ ಸಾಹಸ್ ತೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಗರ್ಜ್. ಎಕಾ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪಾವನಾ, ಪರಿಣತಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್‍ಚ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾ ಕರ್ತಾಂಕ್ ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಭಾಷಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಸಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ! ತಾಂಚೆಂ ಸಿನೆಮ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಸಾ.

ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ (ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್. ಎರಿಕಾನ್ ಫಕತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪರಿಕಲ್ಪನ್) ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಕ್ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆಯಾಮ್ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಗೊಂಯ್ಚೆಂ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಟಿಪ್ಪುಚಿ ಬಂದಡ್. ಹಿಂ ದೊನೀ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತಾಂ. ಮಾರೆಕಾರ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ ತೆ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪೂರಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸಾತ್. ತಾಂತುಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಆಸಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕೆನರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್.

ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಕಥಾವಸ್ತುಚೆರ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್, ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂ ಜಾಯ್. ದೆಕುನ್, ಥೊಡೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಕೊಣಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಮೂಳ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಾಸ್ಪಲಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಭಿಗಡ್ಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಮುದಾಯ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾಯೀ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಖರ್ಶೆಂವ್ಚೆಂ ಅಪಕ್ವ್ ರಾಜಾಂವ್ ದಾಕಯ್ತಾ.

ಬುನ್ಯಾದ್‍ಚ್ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಟ್ವಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸ್ಥಿರ್ ಉರತ್? ಸಿನೆಮಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲಾಂ.

ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಚುಕಿಚಿ ಆನಿ ಅವಾಸ್ತವಿಕ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂನಿ (ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂನಿ) ಜಾಯ್ತೆಂ ದಗ್ದಿಲಾಂ. ತೆಂಚ್ ವೆಗ್ಳೆಂ; ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಷ್ಟಿಲ್ಲೆಂಚ್ ವೆಗ್ಳೆಂ. ಕಾಣಿ ಘಡ್ಣಾರಾಕ್ ಹಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾ ತೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಬಜೆಟ್ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಬಸನಾ. ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ Knowledge Deficiencyಕ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಕಾಣಿಯೆಗಾರಾನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ, ತೆಂ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಕಶೆಂ ವಿವರಿಲಾಂ, ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್ ಕೆಲಾಂ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮಾಕ್ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಬಾಲಿಶ್ & ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಉಬ್ಜಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಆಸೊಂ, ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ತ್ಯಾ ಖರ್ಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾಚ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ. ಹಿಂದೂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಕ್ಷಿಣಾಕ್‍ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ? ತೆಂ ಫಕತ್ ಎಕಾಚ್ ಮುಖ್ಯ್ ಕಾರಣಾನ್ಕೆಳದಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಕೆಳದಿ ರಾಯಾಂನಿ, ತೆ ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್, ಮೊಗಾಚೊ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾರಿಂಹಾರಿಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ 100-200 ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಲಾಖಾ ವಯ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜಾ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. (ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆ ಪರ್ಯಾಂತ್).

ಪುಣ್ ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ, ಪಾಳಾಂ-ಮುಳಾಂ ಉಸ್ತುಂಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ನಗಣ್ಯ್! ತಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್‍ಚ್ ನಾ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಜ್ಯಾಪ್‍ಚ್ ಸಯ್… ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶಿಂ ವಿವರಿತಾನಾ ಕೆಳದಿ ನಾಯಕಾಂಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿನಾ ತರ್ ಪ್ರಮಾದ್‍ಚ್ ನ್ಹಯ್, ತೆಂ ಅನುಪ್ಕಾರ್‌ಪಣ್‌ಯೀ ಜಾತಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಶೆಂ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯೆ’ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಳನಾ ಜಾಲಿ? (ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ‘Expert Panel’ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ, ಕೋಣ್ ತೆ ತಿತ್ಲೆಯೀ ಬುದ್ವಂತ್?).

ದುಸ್ರೆಂ, ಬಂದೆಡೆಚಿ ಪರಿಗತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಗಾಂಚ್, ಸಂಬಂಧ್ ನಾ. ವ್ಹಯ್. ಟಿಪ್ಪುನ್ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಬಂದಡೆಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಬಂದಡೆ ವರ್ವಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ, ಮಾರೆಕಾರ್ ಖರ್ಗಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಯೀ ಆಳ್ವಲಿ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಲೊಕಾಕ್‍ಚ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ, ನೀಜ್ ಕಾರಣಾಂ ನೆಗಾರ್ಚೆಂ ವಾ ವಿಕಾರ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್‍ಂಚ್ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ಚರಿತ್ರಾ ವಾ ಜನಾಂಗಾಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಮ್ಹಣನಾಂತ್. ಹೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ್.

ಸಿನೆಮಾಕ್ ತಾಳ್‍ಮೂಳ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್, ನಂತೂರ್ ಪದ್ವಾಚೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್. ನಿರೂಪಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ನಂತೂರ್ ಪದ್ವಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಂದ್ಕಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಸಬ್‍ಟೈಟಲಾಂನಿ 60,000 ಜಣಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ತಿ ಏಕ್ ಫರಾಮಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ, ನಂತೂರಾಂತ್ಲೆಂ, ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್, ವಾಟ್ ಚುಕಂವ್ಚೆಂ. ನಂತೂರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕುಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾಂ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್.

ಚಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ಆನಿ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾರ್. ಥಂಯ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೈನಾಚೆಂ ಠಾಣೆಂ ಆನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಥಂಯ್ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೆ. ತಶೆಂ ಅಪ್ರಾಧ್ ಥಾಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್ರ್ ವ್ಹರ್ನ್ (ಥಂಯ್ ಫಾಶಿ ಗುಂಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಡೆನ್) ಜಿರಿಯೆಂತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಚಿ ಏಕ್ ಫೊಟೊ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ತರೀ ಪಾವ್ತೆಂ.

ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಕ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ ವಾ ಖುರ್ಸಾಯ್ಲಾಂ?

ಸಕ್ಡಾ ಪ್ರಾಸ್ ಘೋರ್ ಗಜಾಲ್ ಹಿ. ಹಾಂವೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಪಾತ್ರ್ ಫಕತ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಚೆಂ Inspiration ಘೆವ್ನ್ ರಚ್ಲಾ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಲ್ಪನ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪತ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಶೆರ್ಮೆಲೊಂ. ಎರಿಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೊ ಪಾತ್ರ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚೊ ಮ್ಹಣ್. ಸಿನೆಮಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಶೆರ್ಮೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಚಾ.ಫ್ರಾ. ಡಿಕೋಸ್ತ ಎರಿಕಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಗುರು ತಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಅಮರ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ವರ್ವಿಂಚ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ತಶೆಂ ಎರಿಕಾಕ್, ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಭಿಗ್ಡಾವ್ನ್, ವಿದ್ರೂಪ್ ರಿತಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ವಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಕಷ್ಟಿಲ್ಲೆಂ, ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾಗೀ? ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ತಶೆಂ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಷ್ಟ್, ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿ ತಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲೊಕಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ದೇಣ್ಗಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ (ಉದಾ: ಬೂಕ್, ಪತ್ರಾಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಜಾಹೀರಾತಾಂ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಕ್, ಬರಯ್ಣಾರ್ ಖರ್ಶೆತಾತ್), ಪುಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್ನ್ ಧೊಸ್ಲಾಂ, ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಫಟ್.

ಚಾ.ಫ್ರಾ. ಜಾಂವ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ಸಂತೃಪ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಚ್. ತಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್‍ಪಣಿಂ, ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಸ್ವಖುಶೆನ್, ಮೊಗಾನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಮಾಜೆನ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಕರ್ಯೆತೆಂ, ಮಾನ್ ದಿವ್ಯೆತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ (ಖಾಸ್ಗಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ, ವೃತ್ತೆಂತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಧೊಸ್ಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್). ತವಳ್ ಆನಿ ಆತಾಂಯೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜೆ ಕೋಣ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾತ್, ತೆಂ ಫಕತ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್‍ಂಚ್. ಯಶಸ್ವಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಕ್‍ಚ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಆಜ್ ಹಜಾರೊಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಂಡಾಯ್ ಸ್ವಭಾವಾನ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ (ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಯೂನಿಯನಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್) ಆನಿ ವಿರೋಧಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೊ ‘ವಿಲನ್’ ಕಸೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಮಾಜೆನ್ ತಾಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಲಾಂ. ಅಪರಿಮಿತ್ ಸಾಹಸಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಧಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಲೊಕಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್, ಮಜತ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್.

ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸೊನೀ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಕ್, ತೆಂಯೀ ಪ್ರಧಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್, ತ್ಯಾ ಪರಿಂ ವಿರೋಧ್ ಉಬ್ಜತಾ, ಸಮಸ್ಸೆ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್‍ಚ್ ಬರ್ಬಾದ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ರ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ವಿಕಾರ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಆಪಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ.

‘ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಂತ್ಲೊ’ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಷ್ಟತಾ? ದೇವ್‍ಚ್ ಜಾಣಾಂ. ತೊ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಸವೆಂ ಜಾಗೃತಿ ಉಟಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೊ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪೈಂಟಿಂಗಾಕ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ (ಹೀರೊಯಿನಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ತಾಂತುಂ ಎಕ್ಲೊ), ನಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ವರ್ಕ್‍ಶಾಪಾಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಪೈಂಟಿಂಗಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ತಾಕಾ ‘ಬಿಸ್ನೆಸ್’ ಉಣೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ ನ್ಹಯ್ವೇ?

ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಜಾಗೃತಿ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ತಾಕಾ ದುಸ್ಮಾನ್ ಉಬ್ಜಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಿನೆಮಾ ದಾಕಯ್ತಾ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಕೋಣ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕೋಣ್‍ಗೀ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಸ್ಕೂಟರಾರ್ ಯೆತಾತ್, ತೆಚ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ವಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೆ ಜಣ್. ಪುಣ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮರ್ಜೆಕ್ ಖೆಂಡುನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಖುಬಾಳ್ತಾ? ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಫುಡೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ? ವಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲಯ್ತೆಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕರ್ನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ತಾತ್? ಎಕಾ ಡ್ರೈವರಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗಾಚ್ಯಾಂಚೆ ಸಂಘ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಅಕ್ಮಾನ್-ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸ್-ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಖಂಡನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾ?

ಸಿಮಾಂವ್ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್. ತಾಕಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಳ್ವಳೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಘೊಳಯ್ಲಾಂ, ಪಲಾಯನ್‍ವಾದಿಪರಿಂ ವಾಟೆರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಭಿಕಾರ್‍ಯಾಪರಿಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಲೊಳಯ್ಲಾಂ… ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್, ಲೊಕಾಚೆರ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲಾ! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ‘Victim’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ‘ಸಮಾಜೆ ವರ್ವಿಂ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಷ್ಟಾಂ-ನಷ್ಟಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲೊ, ತಾಕಾ ದಗ್ದಿಲೆಂ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ತೊ ಘರ್-ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ… ಆಖೇರಿಕ್ ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲೊ!’ – ಅಸಲೆಂ ವಿಕೃತ್ ಚಿತ್ರಣ್ ದಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾ.

ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್: ಪತಿಣ್ ವಾ ನಾಗಿಣ್?

ಆನ್ಯೇಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಪತಿಣೆಕ್ ಕಳಂಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಪತಿಣ್ (ಝೀನಾ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪಾತ್ರ್) ಅಮಾಯಕಿ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ತಿ ಕಲಾಕಾರಾಚ್ಯಾ ಖ್ಯಾತೆ ವರ್ವಿಂಚ್ ತಾಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ (ಸಂಭಾಷಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ). ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಸುಖ್ ಮೆಳನಾ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆ ದಿಸಾಕ್ ಘರಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ತಾಂದುಳ್ ನಾ… ಸಿಮಾಂವ್ ‘ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ, ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ’ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಹಾಲತ್, ತಾಚೆರ್ ಹಮ್ಲೊ ಇತ್ಯಾದಿಂ ವರ್ವಿಂ ತಿ ಖಂತಿನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾ, ಆಕಾಂತಾಂತ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾ. ತರೀ, ಸಿನೆಮಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಅಮಾಯಕ್ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಕಶೆಂ ವಿಕೃತ್ ಕೆಲಾಂ ಪಳೆಯಾ.

ಸಿಮಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ‘ನಾಗಿಣ್’ ಮ್ಹಳಾಂ. ತಾಕಾ ಖಂಚೊ ಆಧಾರ್? ತಿ ನಾಗಿಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಚೂಕ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ, ತಿ ಫಕತ್ ಬಲಿಪಶು. ಪುಣ್ ಪದ್ ಲಿಖ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ? ಕಾಣಿಯೆಗಾರಾಕ್ ಆನಿ ಪಾತ್ರ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ನಗಣ್ಯ್? ತರ್ ಕಶೆಂ ಪದಾಂತ್ ಪತಿಣೆಕ್ ನಾಗಿಣ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತಿಚ್ ಚುಕಿದಾರ್, ವಿಲನ್, ತಿಚೆ ವರ್ವಿಂ ಪತಿ ಸಲ್ವಲೊ, ಶೆವ್ಟಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ? ಅಪದ್ಧ್, ವೈರುದ್ಧ್ಯ್ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಪದ್ ಜಾತಾಗೀ? (ಹೆಂ ಪದ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಅಯೋಗ್ಯ್ ಕೋಣ್?).

ಸ್ವಂತ್ ಘರ್, ಪೈಂಟಿಂಗಾಕ್ ರಾಸ್‍ಭರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್ ದುಬ್ಳೊ ಕಸೊ ಜಾಂವ್ಚೊ? ಕೊಣೆಂಗೀ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಗತ್ ಆಧಾರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಪರಿಂ ಪೋಳ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಭಿಂವ್ಕುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಘಾಟಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ದಾರ್ಶನಿಕ್ ಕಶೆಂ ಜಾಲೊ? ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ತೊ ಹೀರೊ-ಹೀರೊಯಿನಿಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ಉಚಾರ್ತಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಆಕಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮಹಾಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂಜಯಪರಿಂ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ‘ಲೈವ್ ಟಿವಿ’ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿವೇ?

ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರ್ಬಾದ್?

ಆತಾಂ ಹೊ ಪಾತ್ರ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಘೆವ್ನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್ ವಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಎಕಾ ಕಲಾಕಾರ್-ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಸಲಿ ನಿರ್ದಯತಾ ಮೆಳ್ಚೆಪರಿಂ ಕಠೋರ್ ರಿತಿನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚಿ ದಾಖವ್ಣಿ ಜಾಲಿ? ಅಸಲ್ಯಾ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಂದೇಶ್ ದಿತಾ ಸಿನೆಮ್? ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಝೂಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್, ಜಾಗೃತೆಕ್ ಕಮರ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎರಿಕಾ ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಅಸಲೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಕಶೆಂ ರಚ್ಲೆಂ? ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ?

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹೆಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್. ಖರಿಮಸ್ತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜ್ ನೆಗಾರ್ತಾ, ಗತ್-ಜಿವಿತ್-ಫುಡಾರ್ ಆಸನಾ, ಪೊಟಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕೀ ನಾ, ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸುಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಸಂದೇಶ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾನ್ ದಿಲಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್, ಕ್ರೂರ್ ದುರಂತಾಚಿ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯೆಯಾ, ವಾವ್ರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೇರಣ್, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದೀವ್ನ್, ಭರ್ವಸೊ ಹಾಡಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂಚ್, ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್‌ಪಣಿಂ, ಲೊಕಾಕ್ ವಿಮುಖ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ Instigate ಕರ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾ ವರ್ವಿಂ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ದುರಂತ್ ಆನಿ ಅಕ್ಷಮ್ಯ್.

ಸಿನೆಮ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್. ಹಜಾರೊಂ, 400-500 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಸ್ವತಃ ಸಾಂಗಾತಾ ವರ್ಸಾಂಭರ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಕೃತಿಯೆಗಾರ್ ಸಲ್ವಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಯೆತ್? ಚಾ.ಫ್ರಾ. ಸಂಗಿಂ ತಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ತಾಕಾ ‘ಅಮರ್’ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚ್ಯಾಂಕ್‍ಂಚ್ ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್, ಸಂಯ್ಬ್ ಆನಿ ಆಶಯ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಖಂಯ್, ಆನಿ ಹೆ ಶತಮಾನಾಂ ಆದ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ ಕಶೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ತೆಲೆ? ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಲೆಜೆಂಡಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಅಶೆಂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್‌ಪಣಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾಗೀ ವಾ ಖುರ್ಸಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ?

ಅಪರಿಪಕ್ವ್ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್

‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ರೀಕರಣ್ (ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಶನ್). ಖಂಚಿಯೀ ಕಾಣಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾಂವ್ಚಿಚ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂ ವರ್ವಿಂ. ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ರಚನ್ ಚಡ್ ಪ್ರಭಾವಿ. ಪುಣ್ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್‍ಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ.

ಇತ್ಲ್ಯಾಕೀ ಹಾಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಕೊಣೆಂ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಗೊಂದೊಳಾಚೆಂ. ಎರಿಕಾನ್ ಎಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ, ಪಾತ್ರ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆ ಜೊಯೆಲಾನ್ ಮ್ಹಣ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಎರಿಕಾಚೆಂಚ್ ರಚನ್, ಜೊಯೆಲಾನ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೊ ಎರಿಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಪಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್. ಎಕಾ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ರಚನಾಂತ್ ಇತ್ಲೊಯೀ ಗೊಂದೊಳ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ.

ಮೂಳ್ ಕಾಣಿ ಎರಿಕಾಚಿ ಆನಿ ಜೊಯೆಲಾನ್ ಪಾತ್ರ್ ರಚ್ಲೆ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ವರ್ತಿ ಬಾಲಿಶ್ ಸಂಗತ್ ದುಸ್ರಿ ನಾ. ಕಾಣಿ ಕಿತೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಎರಿಕಾನ್? ಪಾತ್ರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಣಿ ಕಶೆಂ ಬರಂವ್ಚಿ? ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಣಿ ಬರವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ್ ರಚ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಹೊ ಪೂರಾ ಗೊಂದೊಳ್‍ಚ್ ಖಂಚೆಂಯೀ ಕಾಮ್ ಗಂಭೀರ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಆನಿ ಕೊಣಾಕೀ ಕಸಲಿಯೀ ವಿದ್ಯಾ, ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಆನಿ ಕಲಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ತಾ. ಡಿಫೀಶಿಯೆನ್ಸಿಚೆಂ ಹೈಟ್ ಹೆಂ.

ತೆಂ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ನಾಯಕ್, ನಾಯಕಿ, ಸಿಮಾಂವ್, ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ್ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಕಾಣಿಂಚ್ Fractured ಆಸಾ, ಆನಿ ತಾಕಾ ಅಸ್ಕತ್ ಪಾತ್ರ್ ರಚುನ್ ವೀದ್‍ವಾವ್ಳಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹೀರೊ ಕಿತ್ಲೊ ಅಸ್ಕತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಬ್ಲಂಡರ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಪಳೆಯಾ.

ಕಥಾನಾಯಕ್ ವಿವೇಕ್ ಪೈ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್‍ಚ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಡುನ್ ‘ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್’ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕಶೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ? ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾ. ಆಸೊಂ, ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಹಿಣ್ಸಿಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕ್ಷಣ್ ತಾಣೆಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವಜೆಗೀ? ಥಂಯ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ ನಾ? ಇಂಗ್ಲಿಶ್‍ಚ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವಿಶಿಂ ಕಶೆಂ ಸಪಣ್ ಪಡ್ಲೆಂ? Subject Knowledge ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ತೊ ತಾಚೆರ್ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಅರ್ಹ್ ಜಾಲೊ?

ಆಸೊಂ, ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ತ್ಯಾಚ್ ಮಹತ್ತರ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್. ತ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊಗೀ? ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ತೊ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾ. ತರ್ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಗಂಭೀರತಾಚ್ ನಾಂಗೀ? ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮೆಳನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕ ಉಬ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಸಿಮಾಂವ್ಚಿಂ ಮಹಿಮಾ, ತೊ ಗೊಂಯಾ ಗೆಲೊ!

ಬಂದ ಪುಟ್ಟ, ಹೋದ ಪುಟ್ಟ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ನಾಯಕ್-ನಾಯಕಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೆತಾತ್. ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಹೀರೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಚರಿತ್ರಾ ಉಸ್ತುಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ನಾ. ತಾಚಿಂ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್‍ಚ್! ಪುಣ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಶಿಣು ಪೈಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ‘ಜ್ಞಾನೋದಯ್’ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಚೆಡೊ ಪುರ್ತೊ ‘ಕೊಂಕ್ಣೊ’ ಜಾತಾ! ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಗೊಂಯಾ ವೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನೆಣ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಶಿಣುಚೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೊ Master ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಬಿಕ್ಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಚ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ದಿತಾ… ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್?

ಗೊಂಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತತಾನಾ ನೆಣಾರಿ ವಿವೇಕ್ ಪೈ (ಹೀರೊ) ಏಕ್‍ದಂ ಪಂಡಿತ್‍ಚ್ ಜಾತಾ. ಕಾಳಿ ನ್ಹಯ್ ವಿಶಿಂ ಶಿಣು ಪೈನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಬೋಳಾರ್‌ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲ್ಲಿ?

ಹೀರೊಕ್ ಏಕ್ ಹೀರೊಯಿನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪಾತ್ರ್ ಘಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂಚಿಚ್ ಏಕ್ ಉಪಕಥಾ ರಚ್ಯೆತಿ. ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್‌ಯೀ ರಚಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಚ್ಲಾ. ಮಾಡಿಯೆಕ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಪರಿಂ ದಾಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಂಟೆ ಕಾತರ್ನ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕೃತಕತೆಚೆಂ ಎಕ್ಸಿಬಿಶನ್‍ಂಚ್ ಚಲ್ಲಾಂ.

ವಿಲನ್ ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್, ಕೊಣೆಂ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ?

ಪಾತ್ರ್ ರಚ್ಚಿ ಕೌಶಲ್ಯತಾ ಕಾಣಿ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ವಿಲನಾಚೊ ಪಾತ್ರ್. ಹೊ ಪಾತ್ರ್ ಖಂಚ್ಯಾಚ್ ರಿತಿನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ವೊಂಬನಾ, ಘಡ್ಸನಾ. ಗರ್ಜ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ತೊ. ಆನಿ ತಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಆನಿ ಇರಾದೊಯೀ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿಂಚ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾತ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂಯೀ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹೊ ವಿಲನ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಸಿನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಪುಣ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ (ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ) ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಅಪರಿಚಿತ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್, ಕಸಿನ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್! ಕಾಣಿಯೆಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಅಪಾರ್ ಪಳೆಯಾ…

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಲನಾಚೆಂ ನಟನ್ ಫಕತ್ ನಾಟಕಾಚೆಂ. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ದುಬ್ಳೊ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಎಕ್‍ಚ್ ರಿತಿಚೆಂ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ಹೀರೊಯೀ ಹಾತ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ, ವಿಲನ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾ. ಭೋವ್ಶ್ಯಾ ನಟನಾಚಿ ಏಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಲೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್!

ಪಾತ್ರ್ ರಚನಾಂತ್ಲಿ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯ್

ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ನಟ್. ತಾಕಾ, ಫಕತ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ನಾಮ್‍ಕೇ ವಾಸ್ತೆ ಪಾತ್ರ್ ದಿಲಾ.

ಆನಿ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾವಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಪಾತ್ರ್. ತಾಂತ್ಲೊ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಿರೋಡಿ ಪೈ ಗಾಂವ್ಚೊ ಮುಖೆಲಿ. ಪೂಜಾರಿ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಸೊಜೆರ್ ಪೂಜಾರಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಫಕತ್ ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಬಂಧಿ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂಜಾರಿ ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲೊ? ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ?

ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ಪಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಅವ್ವಲ್ ರಚ್ಯೆತೆ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿನ್ – ನ್ಹೆಸಣ್, ಉಲೊಣೆಂ, ನಡ್ತೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ – ತೆ ಪಾತ್ರ್ ಯುರೊಪಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾತ್‍ಗೀ? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ತನ್ಖಿ ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಂದೀಪ್ ಮಲಾನಿ ಪಾತ್ರ್) ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ಉಲಯ್ತಾ! ಬಿಸ್ಪ್ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಚಾವ್. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ಉಲಯ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ!? ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಉಚ್ಛಾರ್?

ಆನಿ ತೆ ಸೊಜೆರ್! ತೆ ಸೊಜೆರ್‌ಗೀ ವಾ ಬೆರ್ಚಪ್ಪಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ. ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ಸೊಜೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ (ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ಮೇಕಪಾಕ್) ಖರ್ಚ್ ಬಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಜೆಂಟಾಕ್, ಉಣ್ಯಾಚೆಂ ಪಾತಳ್ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸಯ್ಲಾಂ… ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ತೆ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ವಾ ಲಷ್ಕರಿ ಟೆರರಿಸ್ಟಾಂಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. (ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಎರಿಕಾನ್ ಕಸ್ಲೆಂಚ್ ಕೊಂಪ್ರಮೈಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಸಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳಾಂ… ತರ್ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ? ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಿಚ್?).

ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಪಾತ್ರ್ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್?

ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚೆರ್ ಕೊಣಾಕ್ ತಿತ್ಲೊಯೀ ರಾಗ್? ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಭರ್ಮಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ತೊ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಪಿರ್ಜೆಂತ್. ತೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಲಾಂಗಣ್ ಉಬೆಂ ಜಾತೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಪಾತ್ರ್ ದಿಲಾ ತರೀ ಕಸಲೊ? ಬಜೀ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್! ಬಿರ್ಮತ್, ತಾಕಾ ನಟನ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪುಣೀ ದಿವ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡಿಜೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕೀಳ್ ಪಾತ್ರ್ ದಿಲಾ. ಹಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚಿ ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಆನಿ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ಗೀ?! ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾನಿಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಗೌರವ್ ಅಸಲೊಚ್‍ಗೀ?

ಕಾಜಾರಾಚೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಹಸನ್. ರೋಸ್-ರೆಸ್ಪೆರ್-ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಆಸಜೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಇರಾದೊ ಶಿವಾಯ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ತ್ಯಾ ದೊಂಬರಾಟಾಂತ್ ದಿಸನಾ.

ಪಿಂಜ್ಕರ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ನಾಗ್ಡೆಂಪಣ್?

ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಘನತೆಕ್ ಕರಿ ಪುಸುಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್ ರಚ್ಲಾ. ಘರ್ಚೊ ನೌಕರ್ (ಆಲ್ವಿನ್ ಬಜಾಲ್ ಪಾತ್ರ್) ಏಕ್ ಕೊಮೆಡಿಯನ್. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಪಿಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಟಿಶರ್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನ್ಹೆಸಯ್ಲಾಂ? ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರುಂಕ್, ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲೆ ಭಿಕಾರ್ಪಣಾಚೆಚ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ? ಎಕಾ ಸಾವ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ವಾವುರ್ತಲೊ ಮುಖ್ಯ್ ಕಾಮೆಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಕ್ ಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಅಂಡೆಪಿರ್ಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಗೀ? ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಕುಡ್ಚೆಲಾ! ತಸಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಫಕತ್ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್/ನಟಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್, ಕಾಜಾರ್-ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾಕ್‍ಯೀ ಕೀಳ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಚ್‍ಗೀ? ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಸೊರೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎರಿಕಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಸೊರೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಖಂಚೆಂಯೀ ದೃಶ್ಯ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ? ಗಾಂವಾಂತೀ ಗೊಂಯಾಂತೀ ಸೊರೊ ಚಡ್ ಪರ್ಜಳ್ಳಾ. ತಿಯೀ ಆಪುಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಗೀ?

ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಸಾದರ್ಪಣ್ ಮಾರ್ಗಾರ್?

ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ರಚ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸನಾ. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂಚೊ ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ದಾಕಯ್ಲಾ. ತೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜನಾ. ಫಕತ್ ತೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ! ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣನಾ, ಪುಣ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ್. ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಕಶೆಂಯೀ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ, ದಾಕವ್ಣೆಂತ್ ತರೀ ಕಾಂಯ್ ಕಲಾತ್ಮಕತಾ ಆಸಾಗೀ? ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ಹೆಂಯೀ ಭರ್ಸಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಶಿವಾಯ್ ಸಹಜ್ ನ್ಹಯ್.

ಕುಡ್ಮ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಸಿದ್ಧಿಂಗೆಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ತರೀ ಓಕೆ. ಪುಣ್ ಹೆರ್ ದೋನ್ ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಏಕ್ ಖಂಯ್ಗೀ ಎಕಾ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಮ್ಹೆಳ್ಕುಟ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ (ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್). ತಿಂ ಸರ್ವ್ ವಾಟೆರ್ ನಾಚ್ತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ (ಸಾಂಖ್ಯಾಚೆರ್ ರಾವೊನ್) ಪಳೆತಾತ್. ಅಶೆಂ ಎಕೇಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಎಕೇಕ್ ನಾಚ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾ? ಪಾತ್ರಾಂನಿ ವಾ ನಿರೂಪಕಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಂ.

ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲಾಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸರಾಗ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ಊಂಚ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚೊಚ್ ಏಕ್ ವೀಡಿಯೊ ಕರ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚಿ ವಳಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಫಕತ್ ‘ಹರಕೆ ಸಂದಾಯ’ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ದಿಶಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್.

ಫಕತ್ ನಾಚ್ ವಾ ಪದಾಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾಗೀ? ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಫೊಟೊ ಆಲ್ಬಮ್ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲೊಗೀ? ಉಣ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಜಾತೆಂ ನೆ?

ಚುಕಿಂಚಿ ರಾಸ್, ಗೊಂದೊಳಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್

ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಹರ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಉಣೆಂಪಣಾಂ ಆನಿ ವಿಕೃತಿ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ ಚುಕಿ:

1. ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ಲೊ ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್’?

ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಹಿತೈಶಿ ವಿತೊರಿ (ಸ್ವತಃ ವಿತೊರಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ – ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ನಾಂವಾಂ ದವರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿಯೀ ನಾ. ಐವಿಕ್ ಐವಿ ನಾಂವ್‍ಂಚ್ ದಿಲಾಂ) ಏಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾರ್ತಾ – “ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂಗೀ?” ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾಚ್ಯಾ ಲೆವೆಲಾಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಬಂಧಿತಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಯೇವ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ವಿತೊರಿಕ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿತಾತ್, ಥಾಪುಡ್ತಾತ್! ದುಸ್ಮಾನ್ ತೆಚ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಖಂಚ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ತಕ್ಲೆನ್ ಹೊ ಡೈಲಾಗ್ ರಚ್ಲಾ? ಆನಿ ತೊ ವಿಚಾರ್ತಾ ತರೀ ಕೊಣಾ ಲಾಗಿಂ? ಸ್ಕಿಟ್ ಪಾತ್ರ್‌ಧಾರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್! ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ವಿಚಾರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ… ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಾಣೆಂ – “ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂಗೀ?” ಮ್ಹಣಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

2. ಚೇಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯ್ – ಕಾರ್ ಕಶೆಂ ಘುಂವ್ಲೆಂ?

ಗೊಂಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯ್ ಆಸಾ. ನಾಯಕ್-ನಾಯಕಿಚ್ಯಾ ಬೈಕಾಕ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಚೇಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಬೈಕ್ ಮುಖಾರ್, ಕಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವ್ಡಿ ದಿಸ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಬೈಕ್ ತೆಣೆಂ ರಿಗ್ತಾ. ಕಾರ್ ಶೀದಾ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾ. ಖಿಣಾನ್ ತೆಂ ಕಾರ್ ಬೈಕಾಕ್ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಫುಡ್ ಜಾತಾ! ಹೆಂ ಕಶೆಂ? ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಮೆಳಜೆ. ಭೋವ್ಶ್ಯಾ ಕಾರ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ವೆಗಾನ್ ಆಕಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ!!! (ತ್ಯಾ ಡ್ರೈವರಾಕ್ ರಜನೀಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮೆಳತ್!).

3. ಕಲಾಕಾರಾಚ್ಯಾ ಖೊಮ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಗುಜಿರಿ ದಾಸ್ತಾನ್?

ಕಲಾಕಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ಘಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಮೆಜುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿಕ್ ಆನಿ ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಖೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಫರಕ್! ಗಾಂವಾಂತ್ ತಾಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಬ್ಲಾಕ್ & ವೈಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗಾಂ. ಪುಣ್ ಘಾಟ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಲರ್ ಪೈಂಟಿಂಗಾಂಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಅದ್ಭುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್! ಕಲಾಕಾರಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಪೈಂಟ್ ಬ್ರಶ್ ಧರ್ಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ, ಚಿತ್ರಾಂ ಸೊಡಂವ್ಚೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಹಜ್. ತಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಣಾಕೀ ನಾ…

ಸಿನೆಮಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ ಖೊಮ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ, ಕೊಣಾಕ್ ಕಸಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂಚ್ ರುಜ್ವಾತ್. ಖೊಮ್ಟ್ಯಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂತುಂ ಕಲಾ ವೃತ್ತೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಹೆತಿ ಆಸಾತ್. ಭೋವ್ಶ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ‘ಪರ್ನ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಪರ್ನ್ಯೊ, ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಆದ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಡ್ನ್ ದಾಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಅತೀ ಕೃತಕ್ ಆನಿ ನಿಕೃಷ್ಠ್ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಚಿತ್ರ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆಂ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ವಣದಿರ್ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾ!

ಕಲಾಕಾರ್ ಚಿತ್ರ್ ಸೊಡಯ್ತಾನಾ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಚೆರ್ ಆಸಜೆ. ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ವಣದಿರ್ ದವರ್ಚೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಸಾ, ಪರ್ಕಟ್ ಗುಜರಿಚೆಂ ಏಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಮೋಲ್, ಮಹತ್ವ್, ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲೆಂ ಕ್ಯಾಮರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ. ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾಕೀ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ (ತೊ ಏಕ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್‍ಕಾರ್ ಜಾವ್ನೀ ಇತ್ಲೆಂ ನೆಣಾರ್ಪಣ್? ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ). ಕಲಾತ್ಮಕ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ವಿಣಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಇನ್‍ಎಫೀಶಿಯೆನ್ಸಿ ವರ್ವಿಂ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಕಲೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಗುಜಿರಿ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲಾಂ.

4. ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ – ಬೋತ್ಲ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲಿ?

ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಹೀರೊಕ್ ನಾಲಾಯಕ್ ಕರ್ನ್ ಕಶೆಂಯೀ ದಾಕಯ್ಲಾಂಮೂ? ಚಾಕೊರ್ ಎಕ್ಲೊ ಹೀರೊಪರಿಂ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಝುಜ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ವಿಲನ್ ಮಾರ್ಕು ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಚಲೊನ್ ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ ವಿಂಚ್ತಾ (ಆನಿ ತುಕ್ರಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ತಾ). ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೊಮ್ಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ತಿ ಬೋತ್ಲ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಕೊಣೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕೆದಾಳಾ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ?

5. ಸಿಮಾಂವ್ ಮೆಲೊ… ಅಂತಿಮ್ ಶೆವಟ್ ಕಸಲೊ?

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಳ್‍ಮೂಳ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಗೊಮ್ತಾ. ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚಿ ಕಸಲಿಚ್ ಗರ್ಜ್ ಉದೆನಾ. ವಿಲನಾಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿವೇಕ್. ಸಿಮಾಂವ್ ಆಡ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ವಿಲನಾಚ್ಯಾ ಬಂದೂಕೆಕ್ ವಿವೇಕ್ Avoid ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕಾಂಯ್ ಜಾತೆಂ ನಾ. ತರೀ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ದಿಲೆಂ? ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರಾನ್, ಪಾತ್ರ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲೆಂ? ಕಸಲೆಂ ಎಚೀವ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ? ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಕ್ ಕಸಲೆಂ ರೂಪ್ ವಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಕಸಲಿ ಘುಂವ್ಡಿ ಮೆಳ್ಳಿ? ದೆವಾಕೀ ಕಳ್ಚೆಂ ನಾ!

ಸಿನೆಮಾ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಿತ್ಲಿ ಲಾಚಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್, ತಶೆಂಚ್, ತಾಂಚೆಂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾತ್. ಎರಿಕಾನ್ ಉಚಾರ್ಲಾಂ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್. ತ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಕ್ (ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್‍ಯೀ) ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಏಕ್ ರೂಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಪಾತ್ರ್ ರಚ್ಲಾ ತರೀ, ಖಂಯ್ಸರೀ Justify ಕರ್ಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ದಿಸನಾಂತ್. ಅಂತ್ಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಫಕತ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಥೇಟ್ ಮೂರ್ಖ್‌ಪಣಾಚಿ.

ಸಿಮಾಂವ್ ಪಾತ್ರ್ ಸಿನೆಮಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಾತಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಪುಣ್ ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪೊಳ್ಕುರೊ? ಕಥಾನಾಯಕಾಕ್‍ಯೀ ಅಸಹಾಯಕ್ ಕೆಲಾಂ, ಅತ್ಮೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಪಾತ್ರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪರಾರಿ ವೀರ್ ತಶೆಂ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ದಾಕವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಕರಂದಾಯ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟ್ ಫುಡ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್, ನಾಕಾರಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಕೆಲಾಂ. ನಿಮಾಣೆಂ ತಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್? ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಏಕ್ ಊಂಚಿ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸುಣ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತೆಂಯೀ ಎಕಾ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ವಿಲನಾ ಥಾವ್ನ್? ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತೆಚೊ ಮಾರ್ಕು ನಾಲಾಯಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾ.

ತರ್ ಎಕಾ ನೀಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಖೊಟ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಕ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಬಲಿ ದೀವ್ನ್ ತೊ ‘ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಳಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾಗೀ? ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಕಾಣಿ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕನಿಷ್ಠ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೀ ನಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಧೊಸ್ತಾ.

ಏಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಪಾತ್ರ್, ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಧ್ಯೇಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ಝರಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಮನಿಸ್, ಮೊರ್ತಾನಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ರಡಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾರ್ಮಿಕ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಆಸಾ ಕರ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕೊಮೆಡಿ ಸೀನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸಾ. ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ.

6. ಉತ್ತೀಮ್ ನಟಿಕ್‍ಯೀ ಪಂಕ್ಚರ್ ಕೆಲಾಂ!

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಮನೋಜ್ಞ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಝೀನಾ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ನಟಿ. ಏಕ್ ದುರ್ಬಳ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಿ ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಪಾತ್ರಾಕ್ ತೆಕಿದ್, ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ಅಭಿನಯನ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಸಿನೆಮಾಗಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಮೂರ್ಖ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಯೀ ಸಾಕ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪತಿಚ್ಯಾ ಪೊರಾಜಿತಾಂನಿ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅತೀ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದೀವ್ನ್, ಸಿಮಾಂವ್ ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾಂ, ಘರ್ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಬಾಂಬ್ ಫುಟಯ್ತಾ. ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಎಕ್ಸೆಲ್ಲೆಂಟ್ ಕರ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲುಬುಲು ಜಾವ್ನ್, ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಸಂಗತ್ ಫುಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಘುಸ್ಪಡ್-ದುಬಾವ್-ಆಘಾತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಭಾವನಾಂನಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂನಿ ಭರಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಕೆಲಾಂ. ತೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಝೀನಾಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಅಭಿನಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತೆಂ. ಪುಣ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್‍ಗೀ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಾರಾಕ್‍ಗೀ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ದೃಶ್ಯ್ ಅಧುರೆಂಚ್ ಸಂಪಯ್ಲಾಂ.

7. ಕುಲೆರಾಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚಿಂ, ಆವಾಜ್ ಸ್ಟೀಲಾಚೊ?!

ಹ್ಯಾ ಗತ್ತಿಗಟಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಪಳೆಯಾ, ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಹೀರೊ ಆನಿ ಹೀರೊಯಿನಿಕ್ ಉಬೆ ರಾವವ್ನ್ ಜೆಂವ್ಚೆ ತ್ರಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್… ಆನಿ ತಿಂ ಕುಲೆರಾಂತ್ ಜೆವ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಕುಲೆರ್ ತರೀ ಕಸಲೆಂ? ಕೆಟರಿಂಗಾಚ್ಯಾಂನಿ ವೊರ್ನಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಎದೆಶೆಂ ಪೊಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಲೆರ್. ವಿಷಯ್ ತಿ ನ್ಹಯ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಕ್ಯಾಜೆಟನಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ವಿಭಾಗಾನ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆವಾಜ್ ದಿಲಾ. ಜೆವ್ತಾನಾ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ನಾಯಕಿ ಕುಲೆರ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆವಾಜ್ ಸ್ಟೀಲಾಚೊ (ವಾ ಗ್ಲಾಸಾಚೊ?) ಆಯ್ಕತಾ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಲೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ತಸಲೊ ಆವಾಜ್ ಯೆತಾಗೀ? ದುಸ್ರೆ ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ತ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಕರ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಪುಣೀ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧ್ಲೆಂ, ಕಿತೆಂಯೀ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತರ್ ಹೆಂ ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ ಕೊಣಾಚೆಂ? (ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ಚುಕ್ಲಾಂ ತರ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತಾಂ).

8. ಮೊರ್ಗನ್ ಬೈಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವಾ ಕೊಮೆಡಿಯನ್?

ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ನಟ್. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿಯೀ ತಾಣೆಂ ಬರೆಂಚ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಗೊಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊ ಸಂಖೊ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್ ದಿಲಾ. ಸಿನೆಮಾಚಿ ಭಾಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ. ನಾಯಕ್, ನಾಯಕಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ತೊ ಬೈಕ್ ರಿಪೇರಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ? ಸಿನೆಮಾಂತ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ವಸ್ತುಕ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಜೆ. ಹರ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಸಜೆ. ಪುಣ್ ಹೊ ಮೊರ್ಗನ್ ಬೈಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಿಪೇರಿ ಕರ್ತಾ, ತೆಂ ಬೈಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಿನೆಮಾಗಾರಾಂ ಥಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂಯೀ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಡೌಟ್. ಹ್ಯಾ ನಟಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಪಾತ್ರ್ ದಿವ್ಯೆತೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಏಕ್ ಜೋಕರ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾ.

9. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಿರೋಡಿ ಪೈಕ್ ಲಗ್ತಿ ಅಸಂಬದ್ಧತಾ!

ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಿರೋಡಿ ಪೈ. ನಿಮಾಣೆಂ ಕಥಾ ನಾಯಕ್ ವಿವೇಕ್ ಪೈ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ವಂಶಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಶೆಂಬರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಸಂತಾನ್/ಕುಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ರುಜು ಜಾಲೆಂ? ಡಿಎನ್‍ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೆದಾಳಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ?! ಸುಶೆಗಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಸೊಜೆರ್ ಬಂಧಿ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭನಾ, ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಟಾಕ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ತಾತ್. ತರ್ ತಾಣೆಂ ವೀಲ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಬರಯ್ಲೊ? ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಬಂಧೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವೀಲ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ? ಹಿ ಕೊಮೆಡಿ ವಾ ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ?

ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವೀಲ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಗೀ?

ಕುತೂಹಲಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ವಕೀಲಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಭಾರತಾಕ್ ವೀಲ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂನಿ, ಕಾಂಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 150-200 ವರ್ಸಾಂ ಹಿಶಿನ್. ಆತಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೈನ್ ವೀಲ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ಪುಣ್ ತೊಚ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ತಾಚೊ ಜಾಗೊ ಕೊಣಾ ಹಾತಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ? ತಾಚೊ ವೀಲ್ ಕೊಣೆಂ, ಖಂಯ್ಸರ್ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ಲೊ? ಗೊಂಯ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜ್, ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್‍ಯೀ, ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ. ತರ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಆದ್ಲೊ ಖಾಸ್ಗಿ ವೀಲ್ ಕಶೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ?

ಅಸಲ್ಯೊ ಅಸಂಬದ್ಧ್, ಅಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಪೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಯೊ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಿಶಿನ್ ಮನರಂಜನ್‍ಯೀ ಮೆಳನಾ, ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ತಕ್ಲಿಯೀ ಪಿಸಾಂತುರ್. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ, ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಶಿಕ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಆನಿ ಕಾಮನ್‍ಸೆನ್ಸ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವರ್ತಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾಯ್ಗೀ?

ಆಸೊಂ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಹಾನ್ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಶಿಣು ಪೈಚಿ ವಳಕ್ ಕಶೆಂ ದಿತಾತ್ ಪಳೆಯಾ. “ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚಿ ಕರಾಳತಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊಚ್, ತೊಚ್ ಶಿಣು ಪೈ…” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಜಾಣಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್, ಪುಣ್ ಶತಮಾನಾಂ ಆದಿಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಖುದ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಹಿ ಖಂಚಿ ವಿದ್ಯಾ ವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್? ದೆವಾಕೀ ಕನ್ಫ್ಯೂಶನ್ ಜಾಯ್ತ್…

10. ಸಿನೆಮ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯೀ ನ್ಹಯ್!

ಫೈನಲ್ಲಿ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್ ವಾ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಿನೆಮಾ ಸೆಟ್ಟಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ವೆಳಿಂಚ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ. ಟೀಮಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಕ್ ಫಿಟ್ ಶಿವಾಯ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ನ್ಹಯ್. ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಯೀ ಖಂಚ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಿನೆಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಕಳನಾ. ತಿಶಿಲ್ಯಾನ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯೀ ಜಾವ್ನಾಂ, ಹಿಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸಿನೆಮ್‍ಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಏಕ್ ಗೊಂದೊಳಾಚಿ, ಅಪಹಾಸ್ಯಾಚಿ ಕೃತಿ ಹಿ.

ಹಾಂಚಿ ಅಪ್ರಬುದ್ಧತಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ನಿಶೆತಾ. ಎರಿಕಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ (ಪತ್ರಕರ್ತ್?) ಯೆತಾನಾ, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಬುಕಾಚೆಂ ವಾ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ? ಸಿನೆಮಾ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ರಿಲೀಸ್ ಜಾತಾನಾ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಶೆಂ ಉದೆಲೆಂ? ಒಟ್ಟಾರೆ, Liabilitiesಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಆಸ್ತ್!

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭಾಸ್: ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್‌ಚ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚೆಂ ಸಂಕೇತ್?

ಚಡಾವತ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆಲಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲಿ ಭಾಸ್. ತೆಂ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಒಪ್ತಾಂ. ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಆಸಾತ್. ಸಿನೆಮಾ ವೀಕ್ಷಕಾಂಚೆರ್ ಹೆಂ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ವ್ಹಯ್ ತೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಹರ್ ಕಡೆನ್ ವೊಂಬನಾಂತ್. ಪಾತ್ರ್, ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಹರ್ ಪಾತ್ರಾನ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ನಾಟಕೀಯ್ ಆನಿ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾತಾ. ವೋರ್ನ್ ಗೋಡ್, ರೂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂಚ್ ಖಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾಯೇ? ಖಂಚ್ಯಾಕೀ ಲಿಮಿಟ್ (Context) ಆಸಜೆ. ಘರಾಂತ್ ವೋರ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ರಾಂದ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಜೆವ್ಣಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವೋರ್ನ್‍ಂಚ್ ಖಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಜಾತಾ. ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾತೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್‍ಂಚ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರ್ತಾ. ಜೊಯೆಲಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ತರ್ ತೆಂ ತಾಚೆಂ Limitation ದಾಕಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.

ಸಂಭಾಷಣಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ, ಅರಾಜಾಂವಿಕ್, ಅವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕಿತೆಂ ದಾಕಯ್ತಾ? ಕಾಣಿಯೆಕ್, ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ಆನಿ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಗಾಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ಉತ್ರಾಂ ಕಶೆಂ ಉದೆಲಿಂ? ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊಚ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕಿಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಚೊ ಬರವ್ಪಿ ಫಾ. ದೊತೊರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ ಲಾಗಿಂ ಪುಣೀ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೊ ಚುಕಿ ರಿಪೇರಿ ಕರುಂಕ್ ಸಲಹಾ ದಿತೊ. ಫಾ. ಆಲ್ವಿನಾಚಿ ಭಾಸ್‍ಯೀ ಕಾವ್ಯಾಳ್, ಆಪುಟ್ ಆನಿ ಊಂಚಿ. ತಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ ಪುರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ನ್ಹಯ್, ಫಕತ್ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್!

ನಿಮಾಣೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್‍ಗೀ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಕಸಬ್/ವೃತ್ತಿಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಬುದ್ಧ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕುಡ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಹಸ್ತಿಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ಹಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ/ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಆರು ಮೂರು ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಗುಂಡಾಂತರ್ ಕೆಲಾಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್, ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲಿ ಗೊವಾಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪರಿಗಣನ್ ಕರುನ್ ಪಳೆತಾನಾ, ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಏಕ್ ಊಂಚಿ ಸಿನೆಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿ ಕಾಣಿ ರಚ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ಕಾಣಿಯೀ ನಾ, ಸಂಸ್ಕೃತೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್‍ಯೀ ನಾ, ಚರಿತ್ರೆಚಿ ವಾಟ್‍ಚ್ ಚುಕಯ್ಲ್ಯಾ, ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಕೆಲಾಂ, ಮುಖ್ಯ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಅಪಹಾಸ್ಯ್ ಕೆಲಾಂ – ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಾಚೊ ಅನುಭವ್, ಕಲಾ, ತಾಲೆಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಸಲಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೊಗ್ತಾ.

‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾಚೆರ್ ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ರೇಟಿಂಗ್

ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ (ಪಾಂಚಾಂತ್) – 4 ಅಂಕ್ (ಉತ್ಕೃಷ್ಠ್)
ಆಡಿಯೋ, ಸೌಂಡ್ಸ್ – ಅಂಕ್ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ್)
ನಟನ್/ಅಭಿನಯನ್ – ಅಂಕ್ (ಸಾಧಾರ್ಣ್)
ಸಂಕಲನ್-ಎಡಿಟಿಂಗ್ – 3 ಅಂಕ್ (ಉತ್ತೀಮ್)
ಕಾಣಿ, ನಿರೂಪಣ್ – ಅಂಕ್ (ದುಬ್ಳೆಂ/ನಿಸ್ತೇಜ್)
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ – ½ ಅಂಕ್ (ಅತೀ ನಿಕೃಶ್ಟ್)
ನಿರ್ದೇಶನ್ – ¾ ಅಂಕ್ (ನಿಕೃಶ್ಟ್)
ಸಿನೆಮಾಕ್ – 1 ಅಂಕ್ (ಅಯೋಗ್ಯ್)

ದುಸ್ಮಾನ್ ರಿಗ್ಲೆ ಭಿತರ್, ರಚುಂಕ್ ಷಡ್ಯಂತ್ರ್?

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಎರಿಕಾಚೆಂ ಸಪಣ್ ಅದ್ಭುತ್ ರಿತಿನ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಯೆತೆಂ. ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವಿಣುನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಿನೆಮ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಾಡ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಜೊಕ್ತೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್, ವೃತ್ತಿಪರ್ ವಾವ್ರ್ ಜಾಯ್. ಅತೀ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್. ಸಿನೆಮಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಚೆಂ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಉತ್ಪನ್ನ್. ಬರಿ ಕಾಣಿ ಆಸಜೆ, ತಾಚೆರ್ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಸಹಜ್ ತಶೆಂ ನಿರೂಪಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಪರಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾ ಖಾಲ್ ಪುಣೀ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಜೆ (ವ್ಹಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಪುಣ್, ತಸಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಚೆ ಹಿಶಾರೆ ಪುಣೀ ಘೆವ್ಯೆತೆ ನ್ಹಯ್ವೇ?).

ಇತ್ಲಿ ಪೂರಾ ವೀದ್‍ವಾವ್ಳಿ ಕಶೆಂ ಉಬ್ಜಲಿ? ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹೆಂಚ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾಲಾಂ. ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹೆಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕುತಂತ್ರ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ದುಬಾವಾಂಕ್‍ಯೀ ಜೊಕ್ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಅನುಪ್ಕಾರ್‌ಪಣಾಕ್ ಆನಿ ಘಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ‘ಕೊಳೆಂದ್ರ್’ ಭಿತರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅನಾಚಾರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ‘ಸಾಕ್ಸ್‌ದಾರಾಂನಿ’ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ..! ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ವಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಘಟಕಾಂನಿಂಚ್ ಸಮ್ಜಜೆ.

ಎಕ್ಲೊ ‘ವಿಲನ್’ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಹೀರೊ ಪಾತ್ರ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಳ್ ಕರಿಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೀರೊಯಿನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಟಿನ್ ಸಿನೆಮಾ ವಿರೋಧ್ ಬರೊಚ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಗೊಂಯಾಂತ್ ಸಿನೆಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹೀರೊ ಪಾತ್ರ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ನಕ್ಲಿ ನಾಂವಾರ್ ಹೀರೊ ಪಾತ್ರ್‌ಧಾರಿ ವಿರೋಧ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ವೊಂಕೊನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂಯೀ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ… ತಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾಚ್ ತಸಲಿ. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ವೊಂಕೊನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಕೊಣೀ ರೀಗ್ ದಿತೆ ನಾಂತ್..!

ಹೀರೊಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ್ನ್, ತೊ ಏಕ್ ನಾಲಾಯಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ತಾ. ನಾ ತರ್ ಕೊಣೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ ಪಾತ್ರಾಕ್ ತಿತ್ಲೊಯೀ ಅಸ್ಕತ್ ಕರುನ್ ರಚ್ತಾಗೀ? ಕೊಣೀ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ/ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ದೃಶ್ಯಾಂ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ, ಘಡಿತಾಂ, ಸಂಭಾಷಣಾಂ ದೃಶ್ಯ್‌ಕಾವ್ಯ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಸಿನೆಮಾಚೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ವೊದ್ದಾಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್‌ಕಾವ್ಯ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರೀ ದಿಸನಾ. ಫಕತ್ ಉಣೆಂಪಣಾಂ, ಅಪ್ರಬುದ್ಧತಾ, ಬ್ಲಂಡರ್ಸ್, ವಿಕೃತಿ, ಅಧೋಗತಿ… ತೆಂಚ್ ಭರ್ಲಾಂ.

ಅನುಭವ್, ಸಮ್ಜಣಿ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ‘ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್’ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. 1000 ಜಣಾಂ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಜೆವಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಖರ್ಚ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತಿತ್ಲಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾತ್. ಜರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ವಾಡ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಸುವಾತ್ (ಹೊಲ್/ಅಂಗಣ್) ವ್ಹಡ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಕೆಟರಿಂಗ್‍ವಾಲೆಯೀ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಸಜೆ. ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಊಂಚಿ ಜಣಾಂನಿ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ.

ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸಾರ್ಕೊ ಅನುಭವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ನಮಿಯಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ಜಲ್ಮಾಂತ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಕ್ ರಿಗನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಖಾಣಾಂ, ಪಕ್ವಾನಾಂ, ಜೆವಣ್ ರಾಂದಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್?!

ತಶೆಂಚ್ ಆಸಾ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮ್! ಕೊಣೆಂಯೀ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಸೊಸ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ‘ಮಿಸಾಂವ್’ ಆನಿ ‘ಕರ್ತವ್ಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಸಂತೊಸ್ತ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ, ನೆಗಾರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್.

100 ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಬಜೆಟಿರ್ 1000 ಜಣಾಂಕ್ ಖಾವಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಚ್ ಪಿಶೆಂಪಣ್. ಶಿವಾಯ್, ರಾಂದುಂಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಆರ್ಡರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣ್, ನ್ಹಯ್ವೇ?

ಬಜೆಟ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ?

ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸ್ವತಃ ಎರಿಕ್, “ಆಮ್ಚಿ ಬಜೆಟ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್…” ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂರ್ಗಲ್ಲೊ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಶೆಂ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ? ಖಬ್ರೆಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಖರ್ಚಾಚ್ಯಾ ದೊಡೊ ಐವಜ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ (ವ್ಹಡಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ – ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ). ಅಸಲೊ ಸುಯೋಗ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಾ!

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರಿಂನಿ ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅವಿರತ್ ಸಾಧನ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್‍ಚ್ ನ್ಹಯ್, ಭಾಯ್ರ್‌ಯೀ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಭಾವಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಪಳೆಲಾಂ. ಶಿವಾಯ್ ದಾನಿಂಚೊ ಜಮೊಚ್ ಆಸಾ.

ಕೊಣಾಯ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಧಾ-ಶೆಂಬರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ – ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ಚಿ. ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ರುಜು ಜಾಲಾಂ (ರೀಣ್ ಮುಕ್ತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ತಾಕಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಕ್ಸ್). ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಬರೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ‘ರಿಣಾರ್ ಆಸಾಂವ್, ದಾನ್ ದಿಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಯೀ 30 ಲಾಕ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ ಇನಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ಚ್ಯಾ ಮಜ್ಭೂತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಕೊರೊಡ್ ಮೆಳನಾಂತ್?!

ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜರ್ ಎರಿಕಾಚೆ ಅತ್ರೆಗ್-ಆಶಾ-ಸಪಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಬರೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅದ್ಭುತ್ ಸಿನೆಮ್ ತೊ ಕಾಡ್ತೊ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಕ್ ಬಜೆಟ್ ಅಡ್ಕಳ್‍ಚ್ ನ್ಹಯ್. ವಿಷಯ್ ಆನಿ ಬರಿ ಕಾಣಿ ವಿಣುನ್ ಮನರಂಜನಾ ಸವೆಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಿನೆಮ್ ರುತಾ ಜಾತೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾತೆಂ.

ಕಾಂತಾರ ಸಿನೆಮ್ ತುಳುನಾಡುಚೆಂ ಪರಿಕಲ್ಪನ್. ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಿನೆಮ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ. 16 ಕೊರೊಡ್ ಖರ್ಚುನ್ ತಾಣಿಂ 450 ಕೊರೊಡ್ ಲುಟ್ಲ್ಯಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಹೈಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಂಚೆಂ ನಶೀಬ್‍ಚ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ತಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್, ತಸಲೆಂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ಸಾಂಗನಾ, ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣನಾ. ಪುಣ್ 50 ಲಾಖ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಸಲೆಂ ಬುರ್ನಾಸ್ ಪಿಂತುರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಕೀ ಏಕ್ ಕೊರೊಡ್ ವಾ ಚಡ್ ಬಜೆಟಿರ್ ಎಫೀಶಿಯೆಂಟ್ ವೃತ್ತಿಪರಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹೆರ್ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಪಳೆವ್ನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಟ್ರೆಂಡಾಪರಿಂ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಕ್‍ಯೀ ಡಬ್ ಕರ್ನ್ 10-15 ಕೊರೊಡ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಜೊಡ್ಯೆತೆ. ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿರ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಸಲಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ. ಆಖ್ಖಿ ಸಮಾಜ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಿ. ಕ್ರಿಯೇಟರಾಂಕ್ ಮಾನ್, ಖ್ಯಾತಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಿ.

ಪುಣ್ ಹಾಣಿಂ ಬಜೆಟ್ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನೀಬ್‍ಚ್ ಶಿವಾಯ್ ಸತ್ ನ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ದೇಶ್‍ಚ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ಸಮ್ಜತಾ.

30 ಲಾಖಾಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾನ್ 4 ಕೊರೊಡ್ ಜೊಡ್ಲೆ!

ಬಜೆಟ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. 2017 ಇಸ್ವೆಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮ್ ‘ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ’ ಅದ್ಭುತ್ ನವಾಲಾಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ತೆಂ. ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಕಾಂತಾರಪರಿಂಚ್ ತಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಫಕತ್ 30 ಲಾಖ್ ಖರ್ಚುನ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರಾನ್ (ತೊ ಪ್ರಮುಖ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್) ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಥಿಯೇಟರಾಂತ್ ಕಮಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ರು. 2.5 ಕೊರೊಡ್ ಟಿಕೆಟಿಚೆಂಚ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಟ್‍ಲೈಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣ್ 4 ಕೊರೊಡ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆದಾಳಾ ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ವಿಶಿಂಚ್ ಖಬರ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ತಾಂತುಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಸ್ಟಾರ್. ಕಾಂತಾರ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನೆ, ವಿದ್ಯಾ ಆಸಜೆ ಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಸಾಧಿ ಗಜಾಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಲೊಕಾನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಸಿನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಥಿರ್ಲೊ.

ತರ್ ತುಮಿಂಚ್ ಚಿಂತಾ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಕಸಲಿಂ ನವಾಲಾಂ ಕರ್ಯೆತಿಂ ಮ್ಹಣ್. ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಹೆರ್ ಭಾಷೆಂಕ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್, ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‍ಫಾರ್ಮಾಚೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆದಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ನಾ. ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಇತ್ಲೆಂ ಗಲೀಜ್ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ತೆ ನಾಂತ್.

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಿಮಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್

ಹೆಂ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಕೊಣೆಂ ಪಳೆಲಾಂ? ಫಕತ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಗಜಾಲ್, ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ? ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಲೆಂ? ಅಸಲ್ಯೊ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಕರ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಲಾಂ. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ 5 ಲಾಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್‍ಯೀ ಜಾತೆಂ ನಾ (ಮಾಗಿರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಶೋ ದಾಕಯ್ಜೆ). ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಎಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಾನ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಫಕತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕರುನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆಂಯೀ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಖರಾಬ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಂಟಿಂಗ್ ಕಾಸಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ನಾ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ಲಿ ಉತಳ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕೋಸ್ಟಲ್‍ವುಡ್ಡಾಂತ್ ಅಶೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾ. ಥಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಚಡ್‍ಶಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಬುರ್ನಾಸ್‍ಚ್. ತಾಣಿಂ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಅಮ್ಸೊರ್ಚೆಂ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಚಾರಾಚಿ ಗಿಮಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ. ತಸಲೆಂಚ್ ಗಿಮಿಕ್ ಹಾಂಗಾಯೀ ಚಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಚಾರಾಚಿ ‘ಪರ್ಮಿಟ್’ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಬಕ್ವಾಸ್ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಕೆಲೆ! ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಕ್ಲಿ ಖರ್ಚುಂಚ್ಯಾಕೀ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್-ಮೇಕಿಂಗ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ. ನ್ಹಯ್ಗೀ? (ಸಿನೆಮ್ ಬರೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಗಿಮಿಕ್ಸಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಚ್ ಆಸನಾ).

ಹಿ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ ನ್ಹಯ್!

ನಿಮಾಣೆಂ ಉತಾರ್. ಇತ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಸಿನೆಮ್ ರಚುನ್, ತೆಂ ಸಮಾಜೆನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಪುಣ್ ಅಸಲೆಂ ಅಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ರಚುನ್, ತೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಗಾಜಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಥಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್. ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಒಪುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಖಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ನ್ಹಯ್. ಶಿವಾಯ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ಸ್ವತಃ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಧನಾ ಪಯ್ಕಿ ಹೆಂಯೀ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಯೀ ಚೂಕ್. ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ರಿತಿನ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಎರಿಕಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಘನತೆಕ್ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರಿನಾ, ಬಗಾರ್ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲಾಂ. ನಿರ್ಮಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರಿಂನಿ ಏಕ್ ಜಮಾತ್ ಚಲವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲ್ಯೊ ನಿಕೃಷ್ಠ್ ಚುಕಿ ಘಡ್ಲ್ಯೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ, ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೆ ಪ್ರಮಾದ್ ಪಳೆವ್ನ್‌ಯೀ ಕಳಂವ್ಕ್ ನಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೂತ್ರ್‌ಧಾರ್ ನಾ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಝಡ್ತಿ ಕರಿಜೆ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಸ್ತಿತ್ (ಎಕಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಪಳೆಲಾಂ, ತಿಂ ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆಂ ಹಾಸ್ಲ್ಯಾಂತ್). ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್‍ಚ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲಾಂ. ತರೀ ಅಸಲೆಂ ಅಪದ್ಧ್ ಉಬ್ಜಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…?!

ಆಬ್ಳೆ ಆತಾಂ, ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪಾರ್ಟ್ 2’ ಕಾಡ್ಚಿಂ ಘೋಷಣಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ಪಯ್ಲೊ ಪಾರ್ಟ್‍ಚ್ ಇತ್ಲೊ ಬೆಳ್ಶೆಲಾ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕುಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿತಾತ್? ಪಯ್ಲೊ ಪಾರ್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೊಯೀ ಫುಂರ್ಗೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತನ್ಖಿ ಚಲಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಆನಿ ಹರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲುನ್ ಚಲ್ಚೆ ತಿತ್ಲ್ಯೊ, ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಅದ್ಭುತ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸಾತ್. ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಸಂಸ್ಥೊಯೀ ತಾಂತುಂ ಏಕ್. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’, ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’, ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಆನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕೃತಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಸೊಭ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಸೊಭ್ಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ಕೃತಿಯೊ, ಸಂಗ್ತಿಯೀ ಆಸಾತ್.

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ ಸಿನೆಮ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯೇನಾ. ತಶೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತರ್ ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್‍ಚ್ ಅಕ್ಮಾನ್.

ಕಾಣಿ ಆನಿ ಪಾತ್ರ್ ರಚನಾ ವಿಶಿಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂಕ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯೊಚ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರೀ ಪುರೊ. ಕೊಣೆಂಯೀ ತರೀ ಅರ್ಹತಾ, ಸಾಮರ್ಥಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಜೊ. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಮುಖಾರ್, “ತೊ ‘ಅಸ್ಮಿತಾಯ್’ಪರಿಂ ಕರ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕೆಲಾಂ!

ರೀಲ್ಸ್ ಆನಿ ವಿಡಂಬನ್: ಸಿನೆಮಾ ರಿಲೀಸಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಚಾರಾಚೆ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಚಲಯ್ಲೆ. ಥೊಡಿಂ ‘ರೀಲ್ಸಾಂ’ಯೀ ಸೊಡ್ಲಿಂ. ಪ್ರಮುಖ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೆನಿಸ್ ಮೊಂತೇರೊ ಆನಿ ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಿಚೆಂ ಏಕ್ ರೀಲ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜೊಯೆಲಾನ್, “ರೀಲ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಡೆನಿಸ್…” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಲರ್ ಡೆನಿಸ್ ಸುತಾಚಿಂ ರಿಲಾಂ ಜಮವ್ನ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾತಾ! ತಿ ಏಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಬ್ಲಂಡರ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಟೈಲರಾಕ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುತಾಚಿಂ ರೀಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಸಿನೆಮಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಭಾಸ್, ಸಂಗ್ತಿ ಕಳಿತ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಸಿನೆಮ್ ತಿತ್ಲೆಂ ನಿಕೃಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲಾಂ. ಸಿನೆಮಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಖಂಚಿಯೀ ವಿದ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ (ಬಿಜಿಎಂ ದಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್). ಆನ್ಯೇಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕಲಾಕಾರ್, ನಾಟಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೆನಿಸ್ ಮೊಂತೇರೊಕ್ ‘ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಸ್’ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ (ಖೊಮ್ಟ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ತಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್). ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ವಿಡಂಬನ್, ದೆವಾಕೀ ಕಳ್ಚೆಂ ನಾ!

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Subscribe our YouTube Channel

ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ್ ಲಿಂಕ್ – Click & Join

4 comments

  1. Your efforts to analyse and place constructive criticism in front of our community exhibits your selflessness commitment. People may not like all the facts you have expressed though it will caution all those content creators to bring out some good quality products to general public. Salute your work dear Donald! you take out those weeds for the welfare of Konkani community. Keep up the exceptional good work which most of us don’t dare to do.

  2. Review was very good in terms of a film. Because of their disclaimer cannot blame each and every thing. What you said is 100 % right. I enjoyed reading your review. No need to see the film. Good write up. Keep writing.

  3. Dear Donald
    This is an excellent, honest review. Happy to see that someone can write review without any fear of the after effect of the review. While people have supported the movie to the full extent, very few have given a honest feedback and you are one amongst them. Thank you for this, more strength to your literary work.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News