Latest News

ಆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡಿಯಾಂ-ಇಡ್ಯಾಂಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ: ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಲುದ್ರಿಗ್

Budkulo Media Network

Posted on : March 3, 2023 at 6:36 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಭವನಾಂತ್ 25.2.2023ವೆರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2023’ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ, ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ.

ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಚಿ ಆಡಿಯೊಯೀ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿ ತುಮಿ ವಾಚ್ಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಕವ್ಯೆತ್. ವಾಚುಂಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿಯೀ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಸವೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಾನಾಚೊ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರಾಚೆಂ ಭಾಷಣ್; ಆನಿ, ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್‌ಯೀ ದಿಲಾಂ. ಹೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

– ಸಂಪಾದಕ್

Voice Recording of Talk given by Fr Francis Rodrigues at KLS Award Ceremony ⇓👇

 

Voice Recording of full Talk given by Dr Radhakrishna N Bellur at Konkani Lekhak Sangh Award Ceremony held on 23rd February, 2023 at Sandesha, Mangaluru ⇓👇

 

Voice Recording of Introduction on Irene Pinto given by Dr Edward Nazareth at KLS Award Ceremony ⇓👇

………

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಕ್ ಮೊತಿಯಾಂ ಸಜಯಿಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ: ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೆಂ ಉಲವ್ಪ್ – ⇓

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಗೊಬ್ರಾನ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಘಾಸ್ಲಿಂ, ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆಪಾಂ-ಸನ್ನಾಂ ಉಕಡ್ಲಿಂ ಪುಣ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಕ್ವಾನಾಂ-ವಿಡಂಬನಾಂ ಶಿಜಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೆಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತನ್, ಮನ್ ಆನಿ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಲೆಂ ನಾ!

ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಂದನ್, ಐರಿನ್ ಬಾಯೆಕ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಣಾಮ್, ಐರಿನ್ ಬಾಯೆಕ್ ಸಲಾಮ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಸಾಂಜ್, ಐರಿನ್ ಬಾಯೆಕ್ ಪರ್ಬಿಂ ಸಾಂಜ್.

‘ಆವಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕುಳಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಖಂಯ್, ಉದಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಳೆಂ ನ್ಹಯ್ ಖಂಯ್!’ ಹಾಕಾ ಆಶೆಂಯೀ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಮೆಳವ್ಯೆತ್ – ಸ್ತ್ರೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ-ರಚಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ಯೀ ಸಮಗ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನ್ಹಯ್! ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ತರೀ ಪೂರಕತಾ ಆಸಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಚೊ (Indian English) ದಾಕ್ಲೊ ಘೆಂವ್ಚೊ ತರ್ ಆದಿಂ ರಾಮ ಮೆಹ್ತಾ ಆಸ್ಲಿ ತರ್ ಆತಾಂ ಜಿಶೆಲ್ ಮೆಹ್ತಾ ಆಸಾ; ಆರುಂಧತಿ ರೋಯ್ ಆನಿ ಅನಿತಾ ದೇಸಾಯಿ ಆಸಾತ್, ಶಶಿ ದೇಶ್‍ಪಾಂಡೆ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಡೇ ಆಸಾತ್, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಕಮಲ ಆನಿ ರೂತ್ ಜಬ್‍ವಾಲ ಆಸಾತ್, ದಾಸ್ ಕಮಲ ಆನಿ ನಯನ್‌ತಾರಾ ಸೆಹಗಲ್ ಆಸಾತ್, ಕೊಮೆಲಿಯಾ ಸೊರಾಬ್ಜಿ ಆನಿ ಮಹಾಶ್ವೇತದೇವಿ ಆಸಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಆದಿಂ ಆಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಆನಿ ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ರಿವೇಣಿ-ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಯ್ಲಿಂ, ಕಮಲ ಹಂಪನ- ಅನುಪಮಾ ನಿರಂಜನ, ಅನಸೂಯ ಶಂಕರ-ಮಮತಾ ಸಾಗರ, ಎನ್.ಕೆ. ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಎನ್.ವಿ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಟಿ.ಎಸ್. ಸತ್ಯವತಿ-ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ, ವೈದೇಹಿ-ಶಾಂತೇಶ್ವರಿ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ, ಆನಿ ಯೆತಚ್ ಆಸಾತ್.

ಆಸಲ್ಯಾ ಪಾಠ್‍ಥಳಾರ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ – ಅಸಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊನ್ ಜಮಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ 1858-2011’ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕ್-ಬರ್ಪ್ಯಾಂಚೆ ವಳೆರಿಚೆರ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ‘ಅಮರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ’ ಆಂಕ್ಯಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ನದರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ 19 ವಿಭಾಗಾಂನಿ 3511 ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ವಳೆರಿ ಆಸಾ. ತಾಂತುಂ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆಕಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸಾತ್; ಉತ್ರಾಂ, ಸೂತ್ರಾಂ, ಗಾತ್ರಾಂ, ಪಾತ್ರಾಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಆಸಾತ್; ತಾಂತುಂ ಚಿತ್ರಾಂ, ಪಿಂತುರಾಂ ಆನಿ ವಿಚಿತ್ರಾಂಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ಆನಿ ರುಂದಾಯ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾ. ತಾಂತುಂ ಕವಿತಾ, ಕಥಾ, ಗಿತಾಂ, ಕಂತಾರಾಂ, ಸಂಗೀತಾಂ ಆಸಾತ್; ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ, ನವಾಲ್ ಕಾಣಿ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ ಆಸಾತ್; ನವಲಿಕಾ ಆನಿ ಠಿಕಾ ಆಸಾತ್; ಸೊಧ್, ವಿನೋದ್, ವಿಡಂಬನ್, ಲೇಖನ್, ಕಥನ್, ಪ್ರವಾಸ್ ಕಥನ್, ಚಿಂತನ್-ಮಂಥನ್, ಆದಾನ್-ಪ್ರಧಾನ್, ಪಾನಾಂ ಪಾನಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಳಾಂ; ಪದ್, ಜಾನ್‍ಪದ್, ಚಿತ್ರಕಲಾ-ಉತ್ರಾಕಲಾ, ಖೆಳ್ ಆನಿ ಸಾಂಕಳ್, ಚುಟ್ಕಾಂ ಆನಿ ನಾಟ್ಕಾಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಆಸಾತ್; ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ತ್ರಾಣ್, ಪ್ರಾಣ್, ಪ್ರೇರಣ್, ಭಾವನ್ ಆನಿ ಜೀವನ್, ಘನ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಆಸಾ; ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೊಬಾಯ್ ಆನಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್, ಘಟಾಯ್ ಆನಿ ಮೊಟಾಯ್, ಸುರುಪಾಯ್ ಆನಿ ಹುರುಪಾಯ್ ಖೂಬ್ ಆಸಾ. ತಾಂತುಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯೊ ಕಾತಿ, ಜಾತಿ, ರಿತಿ, ಭಕ್ತಿ, ಕಾಲೆತಿ ಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ, ಖ್ಯಾತಿ, ಸಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ನೀತಿಯೀ ಆಸಾತ್.

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ತತ್ವಾರ್ ಆನಿ ಸುಕಿದಾಡ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತಿ ಆಸಾ ಸ್ತ್ರೀ – ರಚಿತ್ ಸಾಹಿತ್/ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ. ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ವಾಚ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಪುಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ, ಆಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಪುಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ, ತೆಂಯ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೆಂ! 3511 ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಫಕತ್ 223 (6.3%) ಮಾತ್ರ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ. (51 ಕಾದಂಬರಿ, 35 ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, 31 ಜ್ಞಾನ್ – ವ್ಯಾಕರಣ್ – ಮಾಹೆತ್, 29 ಸರ್ಶಿ – ಭರ್ಶಿ, 27 ಧಾರ್ಮಿಕ್ – ಚಡ್‍ಶಿಂ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಥಾವ್ನ್, 19 ಕವಿತಾ, ರಾಂದ್ಪಾಚಿಂ 18, ನಾಟಕಾಂ 6, ಬಾಲ್‍ಸಾಹಿತ್ಯ್ 4 ಆನಿ ಹಾಸ್ಯ್ 3). ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಬರ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಸ್ಚಿಂ 85 (ಮಂಗ್ಳುರಿ ಲಾಯಿಕ್ 49, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ 10 ಆನಿ ಜಿಎಸ್‍ಬಿ/ಎಸ್‍ಬಿ 26). ತಾಂತುಂ ಆಸಾತ್ ಟೀನಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ – ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಐರಿನಾ ಪಿಂಟೊ – ಜುಲಿಯಾನ ಪಿಂಟೊ, ಕೃಪಾ ಕುಮಾರಿ – ನಂದಿನಿ, ಜೆ. ಡೆಸಾ ಮಾಗುಂಡಿ – ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಅಸುಂತಾ ಪಿರೇರಾ ಗಂಟಾಲ್‍ಕಟ್ಟೆ – ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಬಾರೆಟ್ಟೊ, ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಇವ್ಲಾಲಿಯಾ – ಶಾಲಿನಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ, ವಿನ್ನಿ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಳ್ಮಣ್ – ಮೇಬಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ್, ಕು| ಲೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ – ಕು| ಲೀನಾ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಗ್ರೇಸ್ ಡಿಕ್ರೂಜ್ – ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಜೂಡಿತ್ ಪಿರೇರಾ – ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಜೆ. ಪಿರೇರಾ, ನೀತ ಸುಜಾನ್ನಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ – ಎಮ್ಮಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್ಲೊ – ಕು| ಹಿಲ್ಡಾ ಕಾರ್ಲೊ, ದೇರೆಬಯ್ಲ್ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ – ಲಂಡನ್ ಸಬೀನಾ ಲೋಬೊ, ಕು| ಆನ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ – ಒಲಿವಿಯಾ ಫ್ಲಾವಿಯಾ, ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಲೊಲಿಟಾ – ಬೆಳ್ಮಣ್ ರೀನಾ ಜೊವಿಟಾ, ಲಿಲ್ಲಿ ಪಿಂಟೊ – ಜೂಡಿ ಪಿಂಟೊ, ಕು| ಎಲ್. ಸಿಕೆರ್ – ಕು| ಸೆಲಿನ್, ಕು| ತೆರೆಜ್ – ಕು| ವಿನ್ನಿಫ್ರೆಡ್ ಮಿನೆಜ್, ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ – ಕು| ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಲಿಲ್ಲಿ ಮಿರಾಂದ್ – ಲೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂದ್, ಜೆಯೆಲ್ ಮಂಜರಪಲ್ಕೆ – ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕೆರ್ಕ್, ಲವಿ ಗಂಜಿಮಟ – ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ, ಡೆಸಾ ಮೊನಿಕಾ – ಆಂಟೊನಿ ವೆರೊನಿಕಾ, ಎಮ್ಮಿ ಆಜೆಕಾರ್, ಫ್ಲೋರಿನ್  ರೋಚ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಕಯಿಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಬುಕಾ ರುಪಿಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. (ನಾಂವಾಂ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ಆಸೊಂ; ಜಿಎಸ್‍ಬಿ ಆನಿ ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣಿಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ಆಸೊಂ).

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಸ್ತ್ರೀ ಬರಿ ರಾಂದ್ಪಿಣ್ ಜಾಲಿ ಪುಣ್ ಬರವ್ಪಿಣ್ ಜಾಲಿನಾ. ಗೊಬ್ರಾನ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಘಾಸ್ಲಿಂ ಪುಣ್ ವೊಳಿಂಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಪರ್ತಿಲಿಂನಾಂತ್. ಹಾತಿಂ ಕುಲೆರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ತಿಂತೆರ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಮಿಟಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆಂಬೊ, ಲೊಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಲಿಂಬೊ, ಆಟಯಿಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ ಆನಿ ಚೆಟ್ನೆಚೊ ಗಾಂಲ್ಬೊ ವಾಡುಂಕ್ ರಾವ್ಲಿಂ ಪುಣ್ ಕಾಣ್ಯೆ-ಕಥಾಂಚೆ ಗಾಂಚ್ ಘಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಚೆಟ್ನಿ ವಾಟ್ಲಿ ಪುಣ್ ಆಟವ್ಣೆಚಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಜಾಲಿ ನಾ; ಜಿರೆಂ-ಮಿರಿಂ ಪಿಟೊ ಜಾಲೆಂ ಪುಣ್ ಕಾದಂಬರಿ ಫುಲ್ಲಿ ನಾ; ಧಾನಿ ಆಸುಡ್ಲಿ ಪುಣ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ವಿಣ್ಲಿ ನಾ; ಆಪಾಂ ಸನ್ನಾಂ ಉಕಡ್ಲಿಂ ಪುಣ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಕ್ವಾನಾಂ ಆನಿ ವಿಡಂಬನಾಂ ಶಿಜಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್; ನಾರ್ಲ್ ಕಾಂತ್ಲೊ, ಕೀರ್ಲ್ ಉಕಡ್ಲೊ ಪುಣ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ತೀರ್ಲ್ ಸೊಧ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲಿ ನಾ; ಮಾಸಾ ಪೊಡಿ ಶಿಂದ್ಲ್ಯೊ, ಕಡಿ ಆಟಯ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ ಸ್ಪಂದಿತ್ ಜಾಲಿ ನಾ; ನೇಜ್ ಲಾಯ್ಲಿ, ಪೇಜ್ ಶಿಜ್ಲಿ ಪುಣ್ ಕವಯಿತ್ರಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ದರ್ಯಾ ಗಾಜ್ ಸಾದ್ಲಿ ನಾ. ಲೊಂಗಾ ಸಾಲ್ ಆನಿ ಏಳ್ ಧಾಡಾಯ್ಲಿ ಪುಣ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೊತ್ಯಾಂ-ಥಿಕಾಂ ಉಸಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್; ಬಾಯಾಂ-ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಬಾಂಳ್ತೆರಾಚ್ಯೊ ಯೆಣೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ಪುಣ್ ನಿರೂಪಣಾ ದೆಣೆಂ ಫುಲ್ಲೆಂ ನಾ; ಪಿಯಾವ್-ಲೊಸುಣ್ ಸೊಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ಕಾವ್ಯಾಂ ಝೆಲೆ ವೊಳ್ಳೆ ನಾಂತ್; ಶಿತ್ ಕಡಿ ವ್ಹಾಳ್ಳಿ ಪುಣ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ವೊಡಿ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್; ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಾನೊ ದಿಲೊ ಪುಣ್ ಬುಕಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಖಾಲಿ ಉರ್ಲಿಂ.

ಸ್ತ್ರೀ-ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೊಂಗೊ, ಬೊಂಗೊಚ್ ಉರ್ಲೊ; ಥಂಯ್ಸರ್ ಲಿಲ್ಲಿ-ಆಬೊಲಿಂ ಫುಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್, ಡೇಲಿಯಾ-ಝೀನಿಯಾ ಪಾಲೆಲಿಂ ನಾಂತ್, ಜಿಡ್ಡೆ-ಗೊಂಡೆ ಹಾಸ್ಲೆ ನಾಂತ್ ಆನಿ ಸುಗಂಧಿ ಶಿಂವ್ತಿಂ ಭೊಂವ್ತಿಂ ನಾಚ್ಲಿಂಚ್ ನಾಂತ್; ಕಳೆ-ಆಲ್ಪುಲೆ ಮೊನೆ ಉರ್ಲೆ, ಸದಾಂ ಫುಲಾಂ – ಬೋಗನ್ ವಿಲ್ಲಾ ನುಲ್ಲಾ ಜಾಲಿಂ; ಸಾಳ್ಕಾಂ-ಕೆದ್ಗಾಂ ಕೊರ್ಪೊನ್ ಗೆಲಿಂ; ಕಾಳ್ಜಾ ಉಮಾಳೆ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೆ. ಫುಲಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಸತ್ರಿ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಡ್-ಮಾಡಿಯಾಂ ಮಧೆಂ ಲಿಪ್ಲಿ ವಾ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ. ಆನಿ 3511 ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ದಾಳಿಂತ್ ಫಕತ್ 223 ಪುಸ್ತಕಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚಿಂ ಜಾಲಿಂ.

ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವಾನಾರ್ ಸಾಂಬಾರ್-ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ ಪುಣ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಕ್ವಾನಾಂಚಿ ರೆಸಿಪಿ ಉದೆಲಿ ನಾ; ಥೊಡಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಧಲವ್ನ್ ಗಾಣಾಂ ಗಾಯಿತ್ತ್ ಥಾಂಬ್ಲಿಂ ಆನಿ ನೆಣ್ತುಲ್ಯಾ ಅಮ್ರುಕ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂನಿ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಮನಾಂ ಥಾಂಬ್ಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸೊಮಾರಾ ವಾಂಯ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂಲ್ಬೊ ಘಾಲೊ ತರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಗಾಂಲ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಂಯ್ಗಿಂ ಭರ್ಶಿಲಿಂ. ಬಾಜಿಯೆ ಪಾನಾಂಕ್ ತೇಲ್-ಪಿಯಾವ್ ಫೊಡ್ನ್ ಘಾಲುನ್ ಪೆಜೆಕ್ ಆದಾನಾಂ ದವರ್ನ್‍ಂಚ್ ನಿಬೊರ್ ಜಾಲಿಂ. ತೆನ್ನಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಬಂಧಿ ವೇದನಾಂ-ಸಂವೇದನಾಂ, ಮನಾಂ-ಆಯಮಾಂ, ರುದಾನಾಂ-ಸಾಧನಾಂ, ರುಣಾಂ-ಆಚರಣಾಂ, ಸೊಭಾಣಾಂ-ವಿಭಜನಾಂ, ದಾನಾಂ-ವಿಧಾನಾಂ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಚೆಂಚ್ಲಿಂ ಆನಿ ಖಂರ್ಚಲಿಂ, ಬಾವ್ಲಿಂ ಆನಿ ನಿವ್ಲಿಂ, ಬಾರ್ವಲಿಂ ಆನಿ ಹಾರ್ವಲಿಂ, ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ವಿಶೆವಾಕ್ ಗೆಲಿಂ.

ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಅಖಂಡ್ ಆಶೆ ಕೀರ್ಣ್ ಜಲ್ಮಲೆಂ, ಪ್ರೇರಣ್ ಘಡ್ಲೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ತ್ರೀ-ಕ್ರಿಯಾಳ್‍ಪಣಾಚೆಂ ಶಿಂಕೆಂ ಫುಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಲಿ ಪೆಜೆಕ್ ಆದಾನಾಂ ದವರ್ಚೆ ಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೊಭಾಣಾಂ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ; ತೆನ್ನಾ ಏಕ್ ನವಾಲ್ ಘಡ್ಲೆಂ, ಏಕ್ ಸುವಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಚಲಿ-ಯುವತಿ-ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಏಕ್ ಉದಂಡ್ ಉಮೆದಿಚೊ ಸಳ್ಸಳೊ ಉದೆಲೊ; ಉದೆಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವೊತ್ಲೊ ಸಯ್ತ್! ತೆಂ ನವಾಲ್-ಸುವಾಳೊ-ಸಳ್ಸಳೊ ಆಸಾ ಬಾಯ್ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ! ಬಾಯ್ ಐರಿನ್ ಎಕ್ಲಿ ಭಿತರ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲಿ ನಾ ಆನಿ ರಾವೊಂಕ್‍ಯೀ ಜಾಲೆಂ ನಾ; ಕೊಣಾಚೆಂ ತನ್-ಮನ್-ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಲೆಂ ನಾ; ತ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಉದಂಡ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಕ್ವಾನ್ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಶಿಜ್ಲೆಂ ಆನಿ ರುಚಿನ್ ಸಾದ್ಲೆಂ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆ ಆಂಯ್ಡೆ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ, ಸುಳ್ಸುಳಿತ್ ಆನಿ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗೊಂಡೆ ಫುಲ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ಉದೆಲಿ ಸಾಟಾವ್ಯಾ-ಸತ್ತರಾವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚಿ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಾಣಿ’ ಏಕ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ತ್ರಿವೇಣಿ’.

‘ಜ್ಞಾನ್ ಮೆಳನಾ ಖಂಯ್, ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾಧನಾಚೆ ಆಕ್ರೇಕ್ ಅಮೃತಾಪರಿಂ ಉದೆತಾ ಖಂಯ್! ಆನಿ ಸಾಧನ್‍ಯೀ ತಾಚೆಸ್ತಕಿಂ ಘಡನಾ ಖಂಯ್. ದೆಂವ್ಣಿ-ಚಡ್ಣಿ, ಪಡ್ಣಿ-ಜಾಗ್ವಣಿ, ಫಾತೊರ್-ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ ಪಂತಾಹ್ವಾನಿಕ್ ಉತ್ರೊಣ್ ತಿ. ಆಸಲ್ಯೆ ಉತ್ರೊಣೆಕ್ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ತ್ರಾಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ, ಚಲ್ಚೆಂ ಮನ್ ಜಾಯ್, ಶೆವಟಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಥಿರಾಸಾಣ್ ಜಾಯ್.’ ತೆನ್ನಾಂ ತನ್, ಮನ್, ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ. ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಸರ್ಲೆಂ ನಾ ದೆಕುನ್ ಐರಿನ್ ಬಾಯೆ ತಸ್ಲಿಂ ವಿಜ್ಮಿತಾಂ ಘಡ್ಲಿಂ, ಆನಿ ನವಾಲಾಂ ವಯ್ರ್ ನವಾಲಾಂ ಘಡ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ; ಪಾಳ್‍ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್, ಆಶಾ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ; ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಬಲಿದಾನ್, ತುವೆಂ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲೆಂಯ್, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ ತಸಲಿಂ ನವಾಲಾಂ ಘಡ್ಲಿಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾ ಭಾತೆಂ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ ನಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಬುಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂನಿ, ಆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡಿಯಾಂನಿ ಆನಿ ಗೊಡಾ ಸುನಾಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಮಳ್ ಭರ್ಲೊ ಆನಿ ಚಾರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ನಿರ್ಮಳ್ ಸುವಾದ್ ಸಾದ್ಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ನವಾಲ್! ಕೆನಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಸನ್ಮಾನ್. ವಿಶೇಸ್ ಕಾರ್ಯೆಂ – ಹೆಂ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕಾ

ಬಾ| ಆಂಜೆಲೊ ಮಾಫೆಚೆಂ ಉತಾರ್ ಅಶೆಂ: ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುರೊಪಿ ಭಾಸಾಂ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಗಿರೇಸ್ತ್-ಸುಂದರ್-ತೆಲ್ತಿ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಂಪಿ ಭಾಸ್, ಪುಣ್ ರಾನಾಂತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ಸುಂದರ್ ತಾಳೊ!’ ಹ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಐರಿನ್ ಬಾಯೆನ್ ಸುಳ್ಸುಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಲೆಂ. ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್, ತಿ ಆಮ್ಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್, ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೀರ್-ಧೀರಾಂ ಸವೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯೆಚ್ ಶೈಲೆನ್ ಐರಿನ್ ಬಾಯೆನ್‍ಯೀ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಕ್ ಮಾತೆಂಭರ್ ಫುಲಾಂನಿ ಸೊಭಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಭಾಂಗಾರ್-ಶಿಂಗಾರಾನ್ ನೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಮೊತಿಯಾಂ ಮಾಣ್ಕಾಂನಿ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಕಿರ್ಗಿ ಸಾಡ್ಯಾಂನಿ ಪಾಂಗುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಮಾಸ್, ರೋಸ್, ರೂಚ್ ಆನಿ ಸುವಾಸ್ ಭರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತಿಯೀ ಎಕ್ಲಿ ಜಾಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾರ್ ರಾಶಿಂನಿ ಕಳೆ, ಶೆಲೆ, ಝೆಲೆ ಆನಿ ಆಲ್ಪುಲೆ ಫುಲ್ಲೆ. ತಿಚೆರ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೆ ಬುಳ್ಬುಳೆ ಗಾಜ್ಲೆ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ‘ಜೈ ಹೋ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಂಯ್’; ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ‘ಜೈ ಹೋ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಬಾಯ್’; ಆನಿ ಸಂಗಿಂ ‘ಜೈ ಹೋ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಮಾನಾಯ್’.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಕೆಎಲ್‍ಎಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – ವರ್ದಿ

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ – ಸರ್ವ್ ಅವಸ್ವರ್

ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಂತ್ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ – ವರ್ಚುವಲ್ ಸನ್ಮಾನ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News