Latest News

ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ರಾಗ್, ಮೊಸೊರ್, ಹಗೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : August 7, 2018 at 5:38 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚೊ ಸಂಬಂಧ್

(ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

ತಿ ಗಜಾಲ್ ತಶಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ಪರತ್, ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ಎರಿಕಾ ಮಧೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಕ್ತ್ ತಶಿಚ್ ಉರ್’ಲ್ಲಿ. ಎರಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್‍ಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ತಾಂತುಂ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆಂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಜರ್ ಎರಿಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಚೂಕ್, ಫಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ‘ಆಕ್ಷೇಪ್’ ಉಚಾರುಂಕ್ ನಾ? ಎರಿಕಾಕ್ ತರೀ ತಶೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧಿಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ ಜಾಲಿ?

ಮೊಸ್ರ್ಯಾಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ: ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಲಡಾಯ್!

ಆಜ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವರವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಅಸ್ಲಿಯತಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೊಸ್ರಾಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಇರಾದೊ ಫಕತ್ ಅಯೋಗ್ಯ್, ಅಪಕ್ವ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಬಿತ್ ಜಾತಾ. ಸ್ವಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಕಿತೆಂಯೀ ವಿಶೇಸ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಬಂದೂಕ್ ದವರ್ನ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ.

ವ್ಹಯ್. ಹಿಂ ಶಿಂತ್ರಾಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ!

ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತೊ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‍ಫೊರ್ಮಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊನ್ ನ್ಹಯ್. ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ವಿಲ್ಫಿ ಅಂತರ್ತಾ ಮ್ಹಣಸರ್, ದೊಗೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಆಪಾಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ದೊಗಾಂಯ್ಚೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್, ಪುಣ್ ದೊಗೀ ಶೀದಾ ಮನಿಸ್. ದೊಗೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕಾಚ್ ವೆದಿರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಸಂಗೀತ್-ಪದಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ಫಿ ತರ್, ಆನ್ಯೇಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಎರಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್, ಸಾಧನಾಂ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ, ಜೆ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆರೋಪ್, ಅಪ್ವಾದ್, ಅಪಪ್ರಚಾರಾ ವಿಶಿಂ, ತ್ಯೊ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡುಂಕ್ ನಾ? ತಶೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಫಕತ್ ಪರತ್ ಆನಿ ಪರತ್, ಎರಿಕಾಚೆರ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ, ತಾಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚೊ, ತಾಕಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್‍ಚೆಂ, ಹರ್‍ಯೆಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಎರಿಕಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ? ತಶೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತೆಂ ಸರ್ವ್ ತವಳ್‍ಚ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂಗಾ, ವಿಶೇಸ್ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ‘ಕೊಣೆಂ’ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ತಾಂತುಂಚ್ ಸಕ್ಡಾಕೀ ಮೂಳ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ, ಗೊಂದೊಳ್ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ನಿತಳ್ತಾತ್!

ಗಮ್ಮಾತಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಅಶಿಂ ಆಸಾತ್: 1. ಎಕ್ಲೊ, ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಕ್ ವಿಲನ್ ಕರ್ನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾಲೊ. ಎರಿಕಾನ್ (ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್) ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಧೊಸ್ಲೆಂ, ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ, ಕೀಳ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ಅಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ. (ಗುಮಾನಾಂತ್ ಆಸೊಂ, ಎರಿಕಾ ಸಂಗಿಂ ಹೆರ್’ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಪುಣ್ ಎರಿಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೆಲಾಂ!). ಹೆಂ ನಿರಂತರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ‘ಬರಪ್’ ಪರತ್ ಪರತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ‘ರುದಾನ್ ನಿರಂತರಿ’ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 2. ಹ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊಸೊರ್ ವೊಂಕ್ಲೊ. ತೆಂಯೀ, ಕಸಲೆಂಯೀ ಕಾರಣ್, ಪ್ರೇರಣ್ ವಾ ಪ್ರೊವೊಕೇಶನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ! ಖಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೃಹತ್ ಎಕಾ ಲೊಕಾ ಜಮ್ಯಾ ಸಮೊರ್. ಎರಿಕಾಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ನಂಜ್ಯೊ ವೊಂಕ್ಲ್ಯೊಗೀ ಲೋಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿಚ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೆ, ಥಟಾಕ್ಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಂತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ, ಲೊಂವೆ ಲೊಂವೆಂನಿ ಭರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಗೆಂ, ದ್ವೇಷ್, ಮೊಸೊರ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲೊ. ಲೋಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಯೆಟ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ತಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಯೀ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ ಪಡ್ಲ್ಯೊ, ನಂಜ್ಯಾಳೊ ಮೊಸ್ರಿ ದೊತೊರ್ ಫುಗ್ಲೊ, ಆಪ್ಣೆಂ ಭಾರೀ ವ್ಹರ್ತೆಂ, ಘನಾಧಿಕ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್.

ಭೇಷ್! ವ್ಹಡ್ ನಾ. ಹೊ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟಾರ್ಗೆಟಾಚಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾ, ಆವ್ಕಾಸ್, ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ತೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಆಪ್ಲೆಂ ರುದಾನ್, ವಿಳಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ‘ಮಿಸಾಂವ್’ ನಿರಂತರ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತೆಂ. ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಾಕಾ, ತಾಚೆಂ ದೃಷ್ಠಿಕೋನ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಚಿಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತೊ ಕರ್‍ತಾ, ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ನೊ… ನೊ… ನೊ. ಊಹುಂ..! ತಶೆಂ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಅರ್ಥ್! ವ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಸಾ. ಸಿನೆಮಾಂನಿ ವಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ರಪಕ್ಕ ಏಕ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆಪರಿಂ, ಹಾಂಗಾಯೀ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಸಾ, ಭಾರಿಚ್ ಕುತೂಹಲಾಚಿ.

ಹೊಚ್ ಮೊಸ್ರಿ, ಜೊ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಕ್ ವಿಲನ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ವೀರ್ ಝುಜಾರ್ಯಾಂಪರಿಂ ತಾಲ್ವಾರ್ ಬಿಜಾವ್ನ್, ಫಾತೊರ್ ಉಡವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ ಸೊಜೆರ್, ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ‘ಉದ್ಯೋಗ್’ ಮೆಳ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಗೆಲೊ. ಊಹುಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಮೊಸ್ರಾ ಪುರಾಣಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ಹಾಕಾ ಗೆನ್ಪಿಲೆಂ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಲೊ ಬಾವ್ಡೊ?

ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ವಾ ಮಿಶನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಾಂನಿ ಹೀರೊ ಕಶೆಂ ವಿಲನಾಕ್ ಕನ್‍ಫ್ಯೂಸ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಹನ್ ಯೂಟರ್ನ್ ವಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ದಿಶೆಕ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ತಾ ಪಳೆ, ತಶೆಂ ಹೊ ಧೀರ್ ಮೊಸ್ರಿ ಮಾನಾಯ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಸಪ್ಣಾಂತೀ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ! ವ್ಹಯ್… ವ್ಹಯ್. ಹೊಚ್ ತೊ. ಇತ್ಲಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಎರಿಕಾಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಂನಿ, ಆಪ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಬಳ್, ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ವಾಪಾರುನ್ ಖೆಂಡುನ್, ಯೆಟುನ್, ಅಪ್ವಾದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆ, ಹೊಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತ್ಯಾಚ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಬರೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಆನಿ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೌರವಾನ್ ಆಪಯ್ಲೊ. ‘ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಉಚಾರುನ್ Judgement ದಿಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ತರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ‘ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಸುಟ್ಟರೂ ಬಿಡದು’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಥಂಯ್ ವಚೊನ್‍ಯೀ ಹಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ – ನಂಜಿ ವೊಂಕ್ಚೆಂ ಕಾಮ್! ಆನ್ಯೇಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ – ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆಂ ಎರಿಕಾಚೆರ್ ನಂಜಿ ವೊಂಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್! ಬದ್ಲಾಕ್, ಎರಿಕಾಕ್ ಮೊವಾಳ್ ಮೊಗಾನ್ ಹೊಗೊಳ್ಸುನ್, ತಾಣೆಂ ನಂಜಿ ವೊಂಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆರ್. ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಿ ದುಸ್ರಿಚ್ ಗಜಾಲ್.

ಆತಾಂ ಮುಖ್ಯ್ ಗಜಾಲಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಸರ್ವ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಹಾಂತುಂಚ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ, ಹೊ ಕಸೊ ಎರಿಕಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊ? ರಾತ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಎರಿಕಾ ವಿರೋಧ್ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಸೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ಎರಿಕಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಲೊ? ಇತ್ಲೆ ಧಾಕ್ಡೆ ಎರಿಕ್ ಖೊಟೊ, ಅನ್ನಾಡಿ, ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಝುಜ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ ‘ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ’ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಕಸೊ ‘ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಫೊರ್ಮ್’ ಜಾಲೊ? ಮತಾಂತರ್/ಪಕ್ಷಾಂತರ್ ಜಾಲೊ? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅತೀ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ, ಮಾನಾಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ನಿಂದಾ ಕೆಲ್ಲೊ, ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಅಚಾನಕ್ ಕಸೊ ಬರೊ, ನಿತಳ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಲೊ? ವ್ಹಯ್‍ಮೂ, ಅಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ-ತುಮ್ಕಾಂ ಉದೆತಾತ್‍ಚ್ ಮೂ?

ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್! ವ್ಹಡ್ ಲೊಕಾ ಜಮ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಹೊಚ್ ಮೊಸ್ರಿ ತ್ಯಾಚ್ ಎರಿಕಾಚೆರ್ ನಂಜಿ ವೊಂಕ್ಲೊ ಮ್ಹಳೆಂ ನೆ, ತೆಂ ಕೆದಾಳಾ ಗೊತ್ತಾಸಾಯೆ? ತೆಂ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾಚ್ ಎರಿಕಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ವಚೊನ್, ಥಂಯ್ ಎರಿಕಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ಫುಗಾರ್ನ್, ಶಾಭಾಶ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್! ಅರೆರೆರೆ, ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‍ಗೀ? ತೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜೆಂಯೀ.

ಆತಾಂ ಮುಖ್ಯ್ ವಿಷಯಾಕ್ ಯೆವ್ಯಾಂ. ವರ್‍ಸಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎರಿಕಾಕ್ ವಿಲನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಿಕಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ? ಥಂಯ್ ಎರಿಕ್ ಭಾರೀ ಬರೊ ಆನಿ ಸಾಧಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ? ಲೊಕಾಕ್ ಸರ್ವ್ ನಾಕಾರಿ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಹೊ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೊಚ್ ಎರಿಕ್ ಭಾರೀ ಬೊರೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಶೆಂ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‍ಲೆಂ? ‘ಆಪರೇಶನ್ ಕಮಲ’ಪರಿಂ ಹಾಚಿಯೀ ಪಾಡ್ತ್ ಬದ್ಲಲಿಗೀ?

ತೆಂ ಏಕ್ ತರ್, ಜರ್ ಹಾಣೆಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎರಿಕಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತ್ಯಾಚ್ ಎರಿಕಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಣೆಂ ಎರಿಕಾಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಿ ನಾ? ವೀರ್ ಧೀರ್ ಝುಜಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ಎರಿಕಾ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್, ಎರಿಕಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ರುಸ್ತುರುಸಾಂವ್ ವಾ ಪರಿಹಾರ್ ವಿಚಾರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ನೆ? ವ್ಹಯ್ಗೀ ನ್ಹಯ್???

ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಸೊಡ್ನ್, ಇತ್ಲಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ದೋಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಫಟವ್ನ್, ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರವ್ನ್ ಬಾನಾಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ತ್ಯಾಚ್ ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್‍ತಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಜೆ? ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಪರಿವರ್ತನ್?!

ತೆಂ ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಲೆಂಮೂ! ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ನಾಯಿ ಬಾಲ ಡೊಂಕು’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್, ಎಕಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾರಣ್-ಪ್ರೇರಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಣೆಂ ವೆಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ‘ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್’ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್, ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ಲೊ? ಹಾಕಾ ನಿಯತ್ತ್, ನಿಷ್ಠಾ, ಸಿದ್ಧಾಂತ್, ಧೋರಣ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಆಸಾಗೀ ವಾ ನಾ?

ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಮೋಗ್-ಮಯ್ಪಾಸ್ ಆಸಾ, ತೊ ಜಿಕೊಂದಿ

ಸಂಗೀತಾಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ವಿಶೇಸ್. ತೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಥರಾವಳ್ ರಿತಿಚೆಂ ಸಂಗೀತ್-ಪದಾಂ ಆಸಾತ್. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ, ಜೆರೊಮ್, ಹೆನ್ರಿ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕ್ಲೊಡ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ, ಲಾಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಸಾತ್. ವೆರೈಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಡೆನ್ ವೆರೈಟಿ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್‍ಯೀ ತಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂಚ್.

ಎಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಸಾಹಿತಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೆವಾ-ವಾವ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೇರ್ ವೊಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ದೊರಿ ವೊಡ್ತಾ, ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ತಾ ತರ್ ತಾಚಿಯೀ ತಿ ಸೆವಾಚ್. ತಶೆಂ ಹಾಂಗಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಸಂಗೀತ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾ ಕಲಾ ಕೊಣಾಚಿಯೀ ಆಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಕ್ಕ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹರ್ ಥರಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಜಾಯ್. ಖಂಯ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಲೋಕ್ ಮೆಚ್ವತಾ, ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ತಾ. ತೆಂ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ನಿಯಮ್.

ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ಎರಿಕಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ಸಂಘರ್ಷ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್, ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಘರ್ಷಣ್ ಘಡ್ಲಾಂ ತರ್ ತಾಂತುಂ ವಿಶೇಷತಾ ನಾ. ಎರಿಕಾ ಸಂಗಿಂ ಹೆರ್ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಫಕತ್ ಎರಿಕಾಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಖೊಟೊ ಇರಾದೊ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ದೋನ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂಯೀ ಸಹಜ್‍ಚ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೊನೀ ಕುಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ ಜಾಲಾಂ. ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ವಿಲ್ಫಿನ್ ಅವ್ವಲ್ ಪದಾಂ ರಚ್ಲಿಂ, ಎರಿಕಾನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಶೈಲೆರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ. ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ಎರಿಕಾಕ್ ಮೊಸ್ರಾಳ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ತಸಲೊ ವಿರೋಧ್ ವಾ ಲಡಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ತೆಂ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ತಿತ್ಲಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಎಕಾಕ್ ಚಾರ್ ಕುಡ್ಸುನ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ, ನಿಂದಾ ಕರ್‍ಚೆಂ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್‍ಹರಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ? 30-35 ವರ್‍ಸಾಂ ಆದ್ಲೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಆತಾಂಯೀ ಗೊಂಗೊ ಕರುನ್ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಂಬಂಧಿತಾಂ ಮಧೆಂ ಮನಸ್ತಾಪ್, ರಾಗ್, ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತೆಂಚ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ಖೊಟೆಂಪಣ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಿ ಘಡ್ತಾತ್. ಎಕಾಚ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿಂ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂಚ್ ಮಾರ್ನ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಹಿ ವ್ಹಡ್ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್.

ಆಜ್ ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ಎರಿಕಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ಮಹಾನ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾ, ಸಾಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಹಜಾರೊಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್, ಉಜಳುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಆನಿ ಎರಿಕಾಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್‍ಚೆಂಯೀ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಾಂಚಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ರೀತ್, ವಿಧಾನ್ ವಿಂಗಡ್. ಪುಣ್ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಧನ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಅಸಾಧಾರಣ್. ತೆಂ ವಾಖಣುಂಕ್ ಫಾವೊ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಎರಿಕಾಕ್ ಸರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಣೀ ನಾ. ತಶೆಂಚ್, ಕ್ರಿಯೇಶನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ ಸರ್.

ಆನ್ಯೇಕ್ ರೋಚಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚೆರ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಮೋಗ್ ದವರ್ನ್, ತಿಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಮುಳಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಹಯ್! ಜೆಪ್ಪು ಕಂಪಾಂವ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ‘ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ್’ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಯೆಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಷೆಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗೀ ಲೊಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ದೇಣ್ಗಿ ಹ್ಯಾ ‘ನವ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ’ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಯಾ. ವಿದೇಶಿ ಮಿಶಿಯೊನರಿಂನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಕ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್. ಖರೊ ಮೋಗ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. (ಕಿತೆಂಯ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಈಥೋಸ್ ಆನಿ ಮೀಥೋಸ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ, ಖರೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ!).

ಸಂಸಾರ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೊಚ್ ನಾಲಾಯಕ್ ಮೊಸ್ರಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ. ಬರೊ ಮೊಸ್ರಿ, ಹಟಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಸಾಧನ್ ಕರ್‍ತಾ ಆನಿ ಜಿಕ್ತಾ. ತಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮೊಸ್ರಿ ಹೆರಾಂ ಮಧೆಂ ಅಪಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಅವಿಶ್ವಾಸ್ ರುತಾ ಕರ್ನ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಉಬ್ಜವ್ನ್, ರಾಗ್, ಹಗೆಂ, ಲಡಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್‍ಚ್ ದವರಿಜೆ. ಹೆ ಮೊಸ್ರಿ ಹೆರ್ ಅವ್ಗುಣ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಜಾತಾತ್ – ಅನುಪ್ಕಾರ್’ಪಣ್, ಘಾತ್, ವಂಚನ್, ದ್ರೋಹ್, ಷಡ್ಯಂತ್ರ್ ರಚ್ಚೆಂ – ಇತ್ಯಾದಿ ಕರುನ್ ಸಂಸಾರ್’ಚ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್. ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ಚೆಂಯೀ ವ್ಯರ್ಥ್. ತೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬದ್ಲನಾಂತ್, ಸುಧ್ರನಾಂತ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ಅವ್ವಲ್ ಮೊಸ್ರಿ ಆನಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಘಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಪುರುಷ್ ಜಸೊ ಆಸಾ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ಯಾ ‘ಪದ್ಮಾವತ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೊ ಆಸ್ಥಾನ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವ್ ಚೇತನ್. ತೊಯೀ ತಸೊಚ್, ಅಕ್ರಮ್ ಆಶಾ ಕರುನ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಹಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್‍ವಂಶಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಸರ್ವನಾಶ್ ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ (ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಕ್) ಪುಸ್ಲಾಯ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ – ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ!

ಅಸಲ್ಯಾ ಮೊಸ್ರಿಂ ವರ್ವಿಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಸ್ರಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ನಿಯಮ್ ತೆಂ. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಮೊಸ್ರಿ, ಘಾತ್ಕಿ, ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್‍ಚೆಂಚ್ ಪರಿಹಾರ್.

ಆತಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ, ಮಯ್ಪಾಸಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ರುತಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ಪೊರ್‍ಚ್ಯಾ 200ವಿ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ದ್ವಾರಿಂ ಅಸಲೆಂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್, ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ರುತಾ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್‍ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಗೌರವ್, ಮಾನ್ ಮೆಳಜೆ. ಆನಿ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವಳ್ಕೊನ್, ಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಶಿಕಜೆ. ತಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರೆಂಪಣ್, ಉದರ್ಗತಿ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಹೆಂ ಆತಾಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ತೊಚ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಚೊ ಶೆವಟ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್, ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ, ಮಯ್ಪಾಸಿ ವಾತಾವರಣ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಅತ್ರೆಗ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ, ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ವಾಖಣ್ಲಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಅನ್ಯಾಯ್, ಖೊಟೆಂಪಣ್ ಆಧಾರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾಂವ್. ತಶೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅನ್ನಾಡಿಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಬರೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ನಾ ತರೀ, ಬರ್‍ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ.

Send you Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಝಗಡ್‍ಲ್ಲೆಗಿ?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News