ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಆಜ್ ಭಾರೀ ಗಮ್ಮತಾಚೆಂ ‘ಕುಡ್ಲ ಪರ್ಬ 2019’ ಫೆಸ್ತ್

Posted on : September 5, 2019 at 7:37 PM

Media Release – Budkulo Media Service

ಹಫ್ತೊಭರ್ ಘೊಳೊನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿ-ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್, ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಮನೋರಂಜನ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಘಾಮ್ ಪೀಳ್ನ್, ಕಷ್ಟ್-ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ರಜಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಜಾ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಗಾಂವ್ಚೆಚ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ಮನೋರಂಜನಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಹಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಆಶೆನಾ? ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಮಜೆಭರಿತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ‘ಕುಡ್ಲ ಜವನೆರ್’ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ‘ಕುಡ್ಲ ಪರ್ಬ 2019’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಆನಿ ಖುಶಾಲಾಯೆಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಂಗೀತ್, ನಾಚ್ ಆನಿ ಗಾಯನಾ ಸವೆಂ ಹೆರ್ ಮನಪಸಂದೆಚೆ ಖೆಳ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 6ವೆರ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಬರ್ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ Astoria ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲಬ್ ಎವರೆಸ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 8 ವೊರಾರ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿತೆಲೆ.
ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ಬಹುಮುಖಿ ತಾಲೆಂತ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಜಳೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ‘ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ನಟಿ, ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿ. ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ‘ಓಪನ್ ಹೈ’ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ದಬಾಜೊ ಗಾಜಯ್ತೆಲೆ ತರ್, ಡಿ.ಜೆ. ಆ್ಯಶ್ಲಿ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಡಿ.ಜೆ. ರೋಯನ್ ಸಂಗೀತ್-ಆವಾಜಾಚಿಂ ಲಾರಾಂ ಉಟಯ್ತೆಲೆ.
ಕೋಸ್ಟಲ್‍ವುಡಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಲಾಕಾರ್ ನವೀನ್ ಡಿ. ಪಡೀಲ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್, ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು, ಹೆರಾ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮನೋರಂಜನ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ನವೀನ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ (Marian Construction), ಜೆರಿ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯೆಲ್ (Camel Worldwide), ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಿರೇರಾ (Aqua Art) ಆನಿ ಶೀಲಾ ಮೊಂತೇರೊ (Vanchris General Trading) ಆನಿ Digital World & Emirates Access Real Estate ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಪೋಷಕ್‍ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಟೇಬಲ್ ಆನಿ ರಿಸರ್ವೇಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಫೋನ್ ನಂಬ್ರಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್:

055-8185458, 056-7447261, 056-6337205