Latest News

ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಕ್ ಭರ್ಲಿಂ 75 ವರ್ಸಾಂ

ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

Posted on : November 30, 2018 at 3:24 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 75 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, “ನಾಟಕ್‍ ದ್ವಾರಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಾಧನ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧ್ಯೇಯ್ ದವರ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ಕಲೆಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ಲಾಂ. ಫಾ| ಜೋರ್ಜ್ ಎ. ಪೈ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸಭೆಚೊ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್, ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಮೋಗಿ ತಸೆಂಚ್ ಏಕ್ ಮೂಳ್ ಪುರುಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಸಾಂತ್ ಆನ್ನ್ ಫ್ರಾಯರಿಚ್ಯಾ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾಯರಿಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಏಕ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಸಭಾ’ ಜಾವ್ನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲೊ. ಸುರ್ವಾತೆ ಥಾವ್ನೀ ಹ್ಯಾ ಸಭೆಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ರಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ – ಫಾ| ಸಿರಿಲ್, ಫಾ| ಫಿಲಿಫ್ ನೆರಿ, ಫಾ| ಎವ್ಜಿನ್, ಫಾ| ಕರ್ನೇಲಿಯಸ್, ಫಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್, ಫಾ| ವೈಟಸ್ ಪ್ರಭುದಾಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 19, 1943ವೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ತೆಂಪಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಮಾತಿ ಖೆಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ತಾಣಿಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ವೃದ್ಧಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ ಆಜೂನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಆಧೀನ್ ಕಟ್ಟೋಣಾನ್ ಸೊಭೊನ್ ಆಸಾ.

ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ

ಹ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ 1930 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಯ್ಸಿಯಸ್ ಕಾಲೆಜಿಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫಾ| ಜೋರ್ಜ್ ಎ.ಎಫ್. ಪೈಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದಿಂನಿ ತಾಂಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದಿಲೆಂ, ಫಾ| ಫಿಲಿಫ್ ನೆರಿ ಏಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಜಿವಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತೆನ್ನಾಂ, ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೈಕಲಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭೊಂವೊನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಪ್ಲಿ ಚಾಕ್ರಿ ಆನಿ ಸೇವಾ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಕ್ ದೀಲಾಗ್ಲೊ. ಸಪ್ತಂಬರ್ 19, 1943 ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್. 1946 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 12 ಶಾಖ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಸೆಂ 200 ಸಾಂದೆ ಆಸೊನ್ ಹಿ ಸಭಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಭಾರ‍್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ತರ್: ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎಮ್.ಪಿ. ಡೆ’ಸಾ, ಪಿ.ಎಫ್. ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ, ಸೈಮನ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ, ಜೆ.ಬಿ. ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಿರಾಂದಾ, ಆರ್ಥರ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರಭು, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೊ, ಲುವಿ ನೆಟ್ಟೊ, ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಲಾರೆನ್ಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಖಜಾನ್ದಾರ್: ಜೆರೊಮ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಜೊನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಮಿನೇಜಸ್, ಹೆ ಫಾಮಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಕ್.

1947 ಆಗೊಸ್ತ್ 16ವೆರ್, ಭಾರತಾಕ್ ಆಗೊಸ್ತ್ 15ವೆರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಾರ್ ಏಕ್ ವಿವಿಧ್ ವಿನೋದಾವಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಗರಾಂತ್ಲೆ ಪ್ರಮುಖ್ ನಾಗರಿಕ್ ತಸೆ ಹೆರ್ ಸಭಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಜೆ.ಎಫ್. ಸೋಡರ್ಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರಮುಖ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. 1946 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಸಾಂತ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಜನೆರ್ 31, 1949 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಾಂತ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾಚ್ಯಾ ಫ್ರಾಯರಿಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ಆಚರಿಲೆಂ. ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಜ್ ವರೇಗ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ.

ತಿಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಆಮಿ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೀ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ; ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾಂ ತಸೆಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುನ್.

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್

1940 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆತಾನಾ, ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಸ್ವಪಣ್… ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ್ ಕಟ್ಟೋಣ್ ಏಕ್ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವ್ರುನ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 19, 1948ವೆರ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಶಿಯಲ್ ಫಾ| ರಿಚರ್ಡ್ ಹಾಣೆಂ ಕಟ್ಟೋಣಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್ ಘಾಲೊ. ತೆನ್ನಾಂಚೊ ಪರೋಪ್ಕಾರಿ ತಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಏಕ್ ಖ್ಯಾತ್ ಮುಖೆಲಿ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಬುಕೆರ್, ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾ ಸವ್ಕಾರ್ ಪಿ.ಎಫ್.ಎಕ್ಸ್. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.

ಸಭಾರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆ/ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ದಾನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ರೀಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಅಶೆಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಗೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 1947ವೆರ್ ವಕೀಲ್ ಪಿ. ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯೆ ಸಸಾಯೆಖಾಲ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೆನರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಕೆಲಿಂ, ಪಯ್ಶೆ ಜಮಂವ್ಕ್, ತುಳು ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್… ಇಜಯ್, ಉರ್ವಾ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಮಿಲಾರ್, ದೆರೆಬಯ್ಲ್, ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿಂಯ್ ನಾಟಕಾಂ ಖೆಳವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಫಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸೊಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್

1950 ಜನೆರ್ 25ವೆರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಸ್ಸಿಸ್ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ದಿಲೆಂ. ಆಗೊಸ್ತ್ 19, 1951 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೊಲಾಕ್. ಹ್ಯಾಚ್‍ ವೆಳಿಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಶೊಪಾಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲಿಂ. 125 ಫೀಟ್ x 50 ಫೀಟ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ 1,000 ಲೊಕಾಕ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿನ್ ಬಸೊಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚೊ ಖರ್ಚ್ 2.2 ಲಾಖ್ ಜಾಲೊ, ಜೆಜ್ವಿತಾಂನಿ ತಸೆಂಚ್ ಕಾಪುಚಿನಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಉಭಾರ್ಲಿ. ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ತೀನ್ ವೇದಿ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಕಸೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಸೈಮನ್ ಏಂಡ್ ಕೊ ಆನಿ ಇತರಾಂನಿ ಪರ್ದೆ ಚಿತ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಧರ್ಲೆಂ. ವೇದಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ವೇದಿ ಪಂದಾ ತಸೆಂಚ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಂಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ವೇದಿ ಮುಖಾರ್ ಬಾಂಯ್ ಬಾಂದ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ದೃಶ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸೌಲಭ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಳಿ.

ಆಸ್ಸಿಸ್ಸಿ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಲೋಕ್ ಹಾಂಗಾ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಯೇಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೊಡಿಂ ಯೇವ್ನ್ ವಿಶೇಷತಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ – ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಚೊ. ಆತಾಂ, ಏಕಾ ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟೋಣಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮತಿಂ ದವ್ರುನ್, ಲೋಕಾಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಘುಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಹೊಲಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಜಾಗೊ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜೋಶುವಾ ಸ್ಟೂಡಿಯೊ, ಜೆರಾಲ್ ದುಖಾನಾಂ, ದರ್ಜಿ, ಜೆವ್ಣಾ ಸಾಲಾಂ, ಧ್ವಣಿ ವರ್ಧಕ್ ಸೌಲಭ್ಯತಾ, ಕ್ರಿಸ್ಟೀಸ್ ಮ್ಯೂಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್‍ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿ, ವಕೀಲಾಂಚಿಂ ದಫ್ತರಾಂ, ಬ್ಯೂಟಿ ಸಲೂನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತ್ಯಾ ವೇಳಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಟಾನಾ ಆತಾಂಯ್ ಹಾತಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಉಬಿ ರಾವ್ತಾ.

1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾಷಣ್ ಆನಿ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಹಜಾರೊಂ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಉದೆಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಆಕಾಶಾರ್ ಹಿಂ ನಕ್ತಿರಾಂ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಗಾವ್ಪಿ-ಗಾವ್ಪಿಣ್ಯೊ, ಭಾಷಾಣ್ಗಾರ್, ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್, ನಾಟಕ್‍ಕಾರ್ ಉದೆಲೆ. ಥೊಡಿಂ ನಾಂವಾಂ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ತರ್: ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರಭು, ಎಮ್.ಪಿ. ಡೆ’ಸಾ, ಸೈಮನ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ, ಜೆ.ಬಿ. ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಕ್ಲಾಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ, ಮಿಕ್-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ಬೆನೆಟ್ ಪಿಂಟೊ, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಬಬಿತಾ ಡೆ’ಸಾ, ಪ್ರೇಮ್ ಲೋಬೊ, ರಿಚ್ಚಿ ಲಸ್ರಾದೊ, ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಪಿರೇರಾ, ಬಬಿತಾ ಪಿಂಟೊ, ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್, ಡೊಲ್ಲಾ, ಪ್ರೀಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಲೋಯ್ಸಿಯಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಬೆನ್ನಾ-ಮಿನ್ನಾ ರುಜಾಯ್, ಜೊನ್ ಪಿರೇರಾ, ಐವನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ವೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಜೋಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ, ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆ’ಕೊಸ್ತಾ, ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್, ಲೆಸ್ಲಿ ರೇಗೊ ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಹಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಯ್ಲ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂಚಿ ಝಳಕ್

‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬಿಲಿ ಪುಸ್ತಕ್ 1993’ ಸಬಾರ್ ಆದ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್ತಾ – ವಿಶೇಷ್ ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಫಾ| ಸಿರಿಲ್ ಅಂದ್ರಾದೆ ಕಾಪುಚಿನ್, ಪ್ರೊ| ಆಲ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಲುವಿ ನೆಟ್ಟೊ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿ. ಕಾಮತ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ, ಆರ್ಥರ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ, ಫಾಮಾದ್ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್: ದೆವಾಧಿನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ದೆವಾಧಿನ್ ಬೆನೆಟ್ ಪಿಂಟೊ, ದೆವಾಧಿನ್ ಪಿ.ಎಫ್. ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ದೆವಾಧಿನ್ ಮೊನ್ಸಿಞೊರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಫ್. ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಬೆನ್ನಾ ರುಜಾಯ್, ಫಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಸಿರಿಲ್ ಜಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಆನಿ ಹೆರ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ನಾಟಕ್, ಖೆಳ್, ಫಾರ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್: ‘ವಿಘ್ನಾಂತ್ ಜೀಕ್’ ಎಮ್.ಪಿ. ಡೆ’ಸಾ, ‘ಕಾಜಾರಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್’ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನವೀಕೃತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಫಾರ್ಸ್ ಆಜೂನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ, ‘ದೋತ್’, ‘ರೈತಾಕ್ ಜಯ್ತ್’ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರಭು, ‘ಫಾತಿಮಾಚಿ ಸಾಯ್ಬಿಣ್’ ಪಯ್ಲೊ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೊ 1951 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ತಶೆಂಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. 1953 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಏಕ್ ತುಳು ನಾಟಕ್, ‘ಸೊಮಿಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್’ ಆನ್ಯೇಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಎಮ್.ಪಿ. ಡೆ’ಸಾನ್ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಟಕ್ ‘ವಿಸ್ಲಿಂಗ್ ವಿಜಾರ್ಡ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ 1956 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಎಮ್.ಜೆ. ಸಾಮುಯೆಲಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ, ‘ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಜನನ್’ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಟಕ್ ಎಮ್.ಪಿ. ಡೆ’ಸಾಚೊ, ವರ್ಸಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವರಸ್ ಖೆಳಯಿಲ್ಲೊ, ‘ನಿತಿಕ್ ಜಯ್ತ್’ ಜೆ.ಬಿ. ರಸ್ಕೀನ್ಹಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ 1963 ಇಸ್ವೆಂತ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಿಂದಿ ಪಿಂತುರಾಂಪರಿಂ ನಾಟಕಾಂ ಮಧೆಂ ಪದಾಂ ಘಾಲುನ್ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ತೀನ್ ವರಾಂಕ್ ವೆತಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಪಿಂತುರ್ ಪದಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಹಾಕಾ ನವೆಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ತಾಳ್ಯಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ದೆವಾಧಿನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದೆಲೆ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ತಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂ ಸಂಗಿಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಅವ್ಕಾಸ್ – ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಲಿ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ 8ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಸೆರ್ವಯ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಅತಾಂ ಆಮಿ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಕೀ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಾಲಾಂನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಎಮ್.ಎ. ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕದೆಲ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಬಾಂಧವ್ಯ, ಅಸೆಂ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಟಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾಕ್ – ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ವಿದ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್’ ಬರಿಚ್ ಪರ್ಜಳ್ಟೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

(ಆಧಾರ್: ಐವನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಶೆಟ್)

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News