ಉರ್ವಾ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

Posted on : July 18, 2019 at 6:27 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ ಯೋಜನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕ್ಲಬ್ ಉರ್ವಾ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಾಂ.

ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆರ್.ಪಿ. ನಾಯ್ಕ್ ಉಲವ್ನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮೇಟ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಇತಿಹಾಸಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ. ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಣೈನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ಕೆನರಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಮುಖೆಲ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಲಲನಾ ಜೆ. ಶೆಣೈನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ.

ಕೆನರಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎಂ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೈ, ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಪಂಚಮಹಲ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ, ಬಸ್ತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಣೈ ವೆದಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಾಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ನಮಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿಂ ಸುಧಾ ಶೆಣೈ, ಕು. ಪೂಜಾ ಭಟ್, ರಚನಾ ಕಾಮತ್, ರಾಜಾರಾಮ್ ನಾಯಕ್, ಎಡ್ರಿಯನ್ ದಾಂತಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಕು. ಕೃಪಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮಾ. ಆದೀಶ್ ಶೆಣೈನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಲೆಂ. ಕು. ಮೇಧಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *