Latest News

ಫುಲ್ ಕೊಮೆಡಿ: ಆಬ್ಳೆ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್!

ಬಾಲ್ತಜಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

Posted on : June 29, 2018 at 3:16 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಟಿ.ವಿ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಫಾಮಾದ್. ಇಂಡಿಯಾಂತ್‍ಯೀ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಭಾರಿಚ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ. ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್‍ಯೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಚಲೊನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಮನರಂಜನಾ ಸವೆಂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಂಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿಪಣ್‍ಯೀ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ನಾಕಾಗಿ? ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪುಣೀ ಧೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಲಾಖಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾ, ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಿನೆಮಾಂಯೀ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ತಾಂಚೊ.

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಚ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಚಾನಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಹೀರಾತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಖಂಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ವಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೀ ನೆಣಾಂತ್. ಪುಣ್ ದೀಸ್ ಬುಡಜೆ ತರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಂನಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಪಾಚೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ತೆಂ ಜಾಹೀರಾತ್ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್!

ತ್ಯಾ ಜಾಹೀರಾತಾಚೆಂ ತಕ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಫಿದಾ ಜಾಲೊ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ರಾಂದ್ಣಿಂತ್ ಕೊಲಿದ್ ಪೆಟ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಚಟಪಟ ಕರ್ನ್ ಸವಾಲಾಂ, ದುಬಾವ್, ಅಂದಾಜ್, ಕಲ್ಪನ್ ಆನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ಕೋಣ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾ, ಪಾತ್ರ್ ಘೆತೆಲೆ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಥರಾವಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ನಾಂವಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಂ, ಘಾಜ್ಲಿಂ. ಗಾಸಿಪ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರೊಚ್ ವಿಷಯ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಕೊಣಾಚಿಗೀ ಮಸ್ಕಿರಿ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಅಶೆಂಚ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲೊ. ದಿಸಾಕ್ ಹಜಾರಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಬ್ರೊ, ಜೋಕ್ಸ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎನೌನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‍ಯೀ ಖಂಯ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

ಪರತ್ ತಿಚ್ ಖಬರ್ ಘಾಜ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಟಿ.ವಿ. ಚಾನೆಲಾಚೆರ್, ಅಮ್ಕ್ಯಾಚ್ ತಾರಿಕೆರ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ. ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ತೊ ಭಾಗಿ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊಚ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಟಿ.ವಿ.ಚೆ ವೀಕ್ಷಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಟಿ.ವಿ. ಮುಖಾರ್ ಬಸೊನ್ ವೆಳಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ. ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. ಸಾಂಜೆರ್ 8 ವೊರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಾಕಿ ದವರ್ನ್ ಟಿ.ವಿ.ರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಮಝಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಉರ್ಬೆನ್ ರಾಕ್ತಾಲೆ.

ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಆನಿ ತೆಂ ಹೆಂ ಮಾತ್ತಿಗೊಬೊರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭರ್ತಿ 8 ವೊರಾರ್ ಘಾಂಟ್ ವಾಜ್ಲಿಚ್. ಪಳೆಲ್ಲೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಟೈಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಾ ಸವೆಂ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಲೋಗೊ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಉದೆತಾನಾ ಬಸೊನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಉಟೊನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

* * * * *

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಜಾವ್ನ್, ವೆದಿಚೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪೆಟೊನ್ ಪ್ರಕಾಸ್‍ಭರಿತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ಲಾ. ವೆದಿ ರಂಗ್ ರಂಗಾಳ್ ರಿತಿನ್ ಸೊಭಯ್ಲ್ಯಾ. ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಬರವ್ನ್ ಲೋಗೊ ಸೊಡಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಡೈರೆಕ್ಟರಾನ್ ‘ತ್ರೀ, ಟೂ, ವನ್… ಸ್ಟಾರ್ಟ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪ್ರಕಾಸ್‍ಭರಿತ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ಲೊ. ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್, ಎಕಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲೊನ್ ವೆದಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲಿ.

ವ್ಹಡ್ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಕ್ರ್ಯಾಕರಾಂ ಮಧೆಂಗಾತ್ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ವರ್ಗ್ ತೊ ಕೋಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಆಂಗಾರ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಜಾಕೆಟ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ವಿಶೇಸ್ ಎಕಾ ಸ್ಟೈಲಿರ್ ಚಲೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಾನ್ ‘ಲೆಟ್ಸ್ ಬೆಗಿನ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲೊ. (ಉಬಾರ್ ಸುವಾತೆಕ್ ಚಡ್ತಾನಾ ತೊ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಲಕ್ಲೊ!). ಸುರ್ವೆರ್ ತಾಚೆ ಶೂ ಆನಿ ಪಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲೆ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ತಕ್ಲೆ ಲಾಗಿಂ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರ್… ತಾಣೆಂ ತೊಂಡಾರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲಾಂ! ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಸವ್ಕಾಸ್ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖಾರ್ ಬಾಗ್ವಲಿ ಆನಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕರ್ನ್ ನೀಟ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೋ… ಹೋ… ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಚಿ ಬೋಬ್… ತಾಳಿಯೊ… ಶಿಲೊಣ್ಯೊ… ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ದಾದ್ಲೊ ವಾ ಸ್ತ್ರೀಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಕನ್‌ಫ್ಯೂಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ತೊಂದ್ಯಾ ತೆದೆಂ ಪೋಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದಾದ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾಜಣಾಂನೊ…” ಮ್ಹಣೊನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಫುಡೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಸ್ಪಲೊ. ಡೈರೆಕ್ಟರಾಕ್ ತೆದಾಳಾಚ್ ಕಿತೆಂಗೀ ದುಬಾವ್ ಉದೆಲ್ಲೊ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್‍ಶೆಂ ಆನಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿಗೀ ಕಿತೆಂಗೀ ಜಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ನರ್ವಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಧಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಪರತ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಎದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಶೋ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ನರ್ವಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

“ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾಜಣಾಂನೊ… ಆಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಲಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿ ಘಡಿ… ಇತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಕ್ ಪಡ್ದೊ ಪಡ್ಲಾ… ಆನಿ ಆತಾಂ ನವೊ ಪಡ್ದೊ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ… ಹೆಂ ಏಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತ್… ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ‘ಟಿವಿ-365’ ಚಾನೆಲಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ…”

ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಆವಾಜ್ ಚಡ್ ಜಾಲೊ.

“…ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾ… ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಮಹಾನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ… ಬಿಗ್… ಬಿಗ್… ಬಿಗ್….. ಬಿಗ್ ಬೂಬ್ಸ್… ಬಿಗ್ ಬೂಬ್ಸ್… ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಿಗ್ ಬೂಬ್ಸ್!”

“ಕಟ್, ಕಟ್, ಕಟ್” ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಶೂಟಿಂಗಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಥಟಕ್ ಜಾಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತ್ಯಾ ನಿರೂಪಕಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲಿ. ನಿರೂಪಕ್ ಮಾಮ್ ಟೈಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ತೊ ‘ಹಲ್ಕಾ ಸೂ…ಮಗನೆ…’ ಮ್ಹಣ್ ಯೆಟುನ್ ಪರತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್‍ಚಂದ್ರಾಕ್ ವಿನತಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸಾದ್‍ಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಟಿ.ವಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ನಾಂವ್. ತಾಚ್ಯೊ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆನಿ ಇತರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಭಾರಿಚ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್, ಜೊ ಆಪುಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂ, ತುವೆಂಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೀಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಎಸೈನ್‍ಮೆಂಟ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಮುಖಾರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಲಾಗಿಂ ತಾಣೆಂ ಆಪುಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್, ತೆಂಯೀ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ‘ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡೆಪಿರ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ ವಿಶೇಷ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ತೆಂ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಟೈಟ್ ಮಾಮಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರವ್ನ್ ಕಶೆಂಯೀ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾ ಲಾಗಿಂ, “ನಾನು… ನಾನು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸಾರ್… ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಸಗ್ಳೆ ಪರತ್ ಅಲರ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ.

“ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾಜಣಾಂನೊ… ವೇಳ್ ಘಡಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಹಾತ್ ರುಂದಾವ್ನ್. “ಆನಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ… ಬಿಗ್… ಬಿಗ್… ಬಿಗ್… ಬಿಗ್ ಬೂ….!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಜೀಬ್ ಚಾಬ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ತಕ್ಷಣ್ ಸನಿನ್ ಜಾವ್ನ್, “ನೋ ನೋ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್… ಬಿಗ್ ಬಾಸ್… ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಮಾರಾಕ್, ಜಪಾನಾಂತ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ.

“ಶಿಟ್! ಕಟ್ ಇಟ್” ಪರತ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಲೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲೊ. ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಲೆ.

ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ‘ಮಾಮ್’ ಕಿತೆಂಗೀ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಪಿಂರ್ಗತಾಲೊ. ಕಾಲೆಂಗೀ ‘ಟೆನ್ಶನ್… ಟೆನ್ಶನ್… ಟೆನ್ಶನ್..!’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ತೆಂ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಕ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ತಾಚೊ ರಾಗ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂಯೀ ಟೆನ್ಶನ್ ಚಡೊನ್ ಹೈಟೆನ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಬಿ.ಪಿ. ಚಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಅಸಲೊ ಅನುಭವ್ ಫುಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ರೀ ಟೇಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಡಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಾಂನಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಏಕ್ದಮ್ ಊಂಚಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಕಷ್ಟ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ನೀಟ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಂಕನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಬ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ!

ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಲಾಗಿಂ, “ಯಾವ ಹಲ್ಕಾ ನನ್ ಮಗ ಇವ್ನು ಕಣ್ಲಾ… ಕುಡುಕ ಸೂ…ಮಗನಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಾ *&*%&%*%ಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಯಾವ್ ಸೀಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸ್ತಾರೋ..?” ಮ್ಹಣ್ ಶಿಣೊನ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಾಂನಿ ತಾಕಾ ‘ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆ International ಟಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಆಸಾತ್, ತುಕಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾರೀ ಸುಲಭ್’, ‘ಹೋಸ್ಟ್ ಕರ್ತಲೊ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಡೆಡ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ, ಅದ್ಭುತ್ ನಟ್ಟ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಊಂಚಿ ನಟ್…’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಚ್ಚಿತಾಲೆ. ಹಾಂಗಾ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ಗತ್ ಗಂಗಾಗತ್!

ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಸೀರಿಯಲಾಚೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಹೊ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಿ, ಭಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ಜಾಲಿ. ಲಜ್‍ಯೀ ಭೊಗ್ಲಿ. ತೊ ಸದಾಂಯ್ ಟೈಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಂಭೀರ್ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾನಾಂಯೀ ಅಸೊ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಡೈರೆಕ್ಟರಾಕ್ ರಾಗ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಲಾಂತ್ ತಶೆಂ ವೆದಿರ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಜೋರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹೊಚ್ ಬರೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿರೂಪಕಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ.

“ರೀ… ಏನ್ರೀ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅವತಾರ? ತಲೆ ಗಿಲೆ ನೆಟ್ಟಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್‍ಗೆ ಬರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರೋದೇನ್ರೀ? ಥೂ ನಿಮ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವನವ್ನು ಬೇ…ವಾ…ರ್….. ಶಿಟ್… ಛೆಕ್!”

“ಸಾರ್… ಸಾರ್. ನಾನು… ನಾನು… ನನಗೆ…” ಮನಿಸ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಶೈನ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲೊ ‘ನಿರೂಪಕ್’ ಪ್ಯಾಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಡೈರೆಕ್ಟರಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖೊಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಯ್ಜೆ ವಾ ಚಿಂತಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಾನ್ ಇನ್‍ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಾ, ಆಪುಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಟಿ.ವಿ. ನಿರೂಪಕ್ ಜಾತಲೊಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್‍ಂಚ್ ತಾಕಾ ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಜಾಲ್ಲಿ, ತೊಂಡಾಂತ್ ಲಾಳ್ ಗಳ್‍ಲ್ಲಿ! ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಗಳ್ಯಾಕ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಣೆಂ. ಆತಾಂ ತೆಂಚ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದಿಸಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೊ ರಾಗ್ ನಿವಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್,

“ಸಾರ್… ನಾನು… ನಂದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ನೀವು ದೇವರು… ನಾನು ಮರ್ಲ, ನಾನೇ ಮರ್ಲ, ನಾನೊಬ್ನೇ ಮರ್ಲ… ನಂಗೆ ಹುಚ್ಚು ಸಾರ್. ಸೀರಿಯಸ್‍ನೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ… ತಪ್ಪಾಯ್ತು… ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸಾರ್… ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸಾರ್… ಪ್ಲೀಸ್… ಟೆನ್ಶನ್… ಟೆನ್ಶನ್… ಟೆನ್ಶನ್…” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಚ್.

ಡೈರೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ಬಾಗ್ವಲ್ಲೊ ನಿರೂಪಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಪಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಘಟ್ಟ್ ಧರುನ್… “ಬಿಗ್ ಬಾಸ್… ಬಿಗ್ ಬೂಬ್ಸ್… ಬಿಗ್ ಬೂಬ್ಸ್… ಬಿಗ್ ಬಾಸ್…” ಮ್ಹಣೊನ್ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಮಂತ್ರಾಂ ಘಾಲುನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

* * * * *

ಆಪ್ಲೆ ಪಾಯ್ ಧರ್ನ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಪರಿಂ ಪೊಜ್ಡೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನೀದ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಘೊವಾಚೆ ಹಾತ್ ಧೊಂಕ್ಳುನ್ ಉಟ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಣೆಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖೊಟೆಕ್ ‘ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ನಿರೂಪಕ್’ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಸಳ್ಳೊ. ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಸಾರೊಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ‘ಸೇವೆ’ ಕರ್ತಾನಾ ತಿ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ –

“ಹಡ್ಬೊ ಖಂಚೊ… ಮೂತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಕ್ ಯೆಟುನ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ತಾ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚೊ… ಆತಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪಿರ್ವನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಹಿಜ್ಡೊ ಖಂಚೊ… ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಏಕ್ ಘೊವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಏಕ್ ಘೊವ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಪಳೆ… ಕಂತ್ರಿ ನಾಲಾಯಕ್!”

ತಿಚಿ ಲದಿನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜಾಲಿ. ಸಪ್ಣಾಂತ್ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಹೋಸ್ಟ್ ಕರ್ಚೊ ನಿರೂಪಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಧರ್ಣಿರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಮುಣೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ! ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲೊ ಬಿಗ್ ಬೂಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಳ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬರಯ್ಣಾರ್: ಬಾಲ್ತಜಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್: ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್. ಫಕತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಬರಪ್. ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಸೊನ್ ದಾದೊಸ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ಸದಾಂಯ್ ಪರ್ನೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೊ ಏಕ್ ನವೊಚ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜೋಕ್ – ಏಕ್ ಅಧಿಕ್, ಉತ್ತೀಮ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಪ್ರಸಂಗ್ – ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಮೆಡಿ!

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News