Latest News

ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕ್ವಿಜ್ – 7: ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ – ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜೊಡ್ತಾ ಆಗ್ರಾರ್‌ಚೊ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಸೊಜ್

Budkulo Media Network

Posted on : May 22, 2024 at 5:17 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮಂಗ್ಳುರ್: ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 2024 ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ – 7’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊನ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ‘ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್’ ಕಾಣಿ ಆಮಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭುನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಪ್ಪ ಬಸ್ರೀಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ವಸ್ತಿ-ಸತ್ಕಾರ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ್ತಲೊ.

‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ – 7’ ಫಲಿತಾಂಶ್:

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ತಾ: ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಆಗ್ರಾರ್ (29½ ಅಂಕ್), ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ: ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಸುಂಪ್ತಾ ಬಿ.ಎಸ್. (28½ ಅಂಕ್). ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ತೆಗಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ತಿಂ ಆಸಾತ್: ವನಿತಾ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಬಾರ್ಕೂರ್ (28 ಅಂಕ್); ರೋಶಲ್ ಪ್ರಿಯಾ ಡಿಸೋಜ, ಪಾಲಡ್ಕ (27 ಅಂಕ್) ಆನಿ ವಯೊಲೆಟ್ ಲೋಬೊ, ಪೆರ್ನಾಲ್ (26 ಅಂಕ್). ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ 5 ಜಣಾಂಕ್ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಫಾವೊ ಜಾತಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ಅಭಿನಂದನ್.

ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 6ವ್ಯಾ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ (ಆನಿ ತಿಂಚ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್).

ಉನ್ನತ್ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಹೆರಾಂ: ಗ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಕಣಜಾರ್ (25 ಅಂಕ್); ನಿವೇದಿತಾ ನಜರೆತ್, ಶಿರ್ವಾಂ (24½ ಅಂಕ್) ಆನಿ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ (23 ಅಂಕ್). ಹಾಂಕಾಂಯೀ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾಂವ್.

ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ, ಸಾತ್ವ್ಯಾ, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 9 ಜಣಾಂನಿ ಜಾಪಿ ಧಾಡ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂಚ್ಯಾ 11 ಸವಾಲಾಂಕ್ (ಆನಿ ಉಪ ಸವಾಲಾಂಕ್) ಒಟ್ಟುಕ್ 30 ಅಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಬರೆ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕೀ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉಮೆದಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾಂವ್.

ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ:

‘ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚ್ಯೊ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ:

ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್:

1. ಎ. ರೊಅಲ್ಡ್ ದಾಹ್ಲ್, ಬಿ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಸಿ. ಸಾಂಗೊಡಿ ಪಯ್ಣಾರಿ, ಡಿ. ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ.

2. ಎ. ಮೇರಿ ಮೆಲೋನಿ, ಬಿ. ಪೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಲೋನಿ, ಸಿ. ಪೊಲಿಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್.

3. ಬಟಾಟೆ ಆನಿ ವಟಾಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಟಿನ್ನ್.

4. ಚೀಜ್‍ಕೇಕ್.

5. ಶೆಳಿಯೆಚೊ ಪಾಂಯ್.

6. ಪೆಟ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾತೆರ್.

7. ಪೆಟ್ರಿಕಾಚಿ ಖುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ಮೇರಿ ಮೆಲೋನಿನ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯೊ ಸ್ವಂತ್. ಉತ್ತೀಮ್ ಆನಿ ನಿಖರ್ ಜಾಪಿಂಕ್ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

ನಗದ್ ಆನಿ ಬಂಪರ್ ಇನಾಮಾಂ:

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ರು. 3,750 ಐವಜಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ (ರು. 750 ನಗದ್, ರು. 3,000ಚೆಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಫ್ರೀ), ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರು. 3,550 ಐವಜಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ (ರು. 550 ನಗದ್, ರು. 3,000ಚೆಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಫ್ರೀ) ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿಂ. ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ರು. 400 ನಗದ್ ದಿತಾಂವ್. (ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕರ್ತಾಂವ್).

ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಪ್ರಾಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭುಕ್ ಆನಿ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ವಸ್ತಿ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ರೀಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಆಮಿ ವಂದಿತಾಂವ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂವ್.

ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಿ, ಅಭಿಮಾನಿ ಆನಿ ಹಿತೈಶಿಂ ಖಾತಿರ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲಾ. ತ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ (ಆ್ಯಡ್ಮಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ತರೀ) ಆಮಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾಂವ್. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಹಿಶಾರೆ, ಸೂಚನಾಂ, ಮಾಹೆತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಭರಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಖಬ್ರೊ, ಚಟುವಟಿಕೊ, ಡೈಲಿ ಕ್ವಿಜ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್‍ಯೀ ತಾಂತುಂ ಚಲ್ತಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಸಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಲ್ತು ಆಸಾ! ಕೋಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ನಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಲೇಖನಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಮುಖ್ಲೊ, 8ವೊ, ಸ್ಪರ್ಧೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಸವೆಂ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಆಮಿ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ‘ಸನ್-ರೇ ಸೋಲಾರ್’ ಕಂಪೆನಿನ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ವಿವರಾಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಲಿಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್, ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಹಿತಿಂಕ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರುನ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಧನ್ ಕರುನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ನ್ ಆತಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾರಿ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ನವಿ ಚರಿತ್ರಾ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಅಸಲಿಂ ಅದ್ಭುತಾಂ ಆಮಿ ನಿರಂತರ್ ರಚುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ. ಲೊಕಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊಯೀ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾಲಾ. ಜೈ ಕೊಂಕಣಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಹಿತಿಂಕ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರುನ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಧನ್ ಕರುನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ನ್ ಆತಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾರಿ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ನವಿ ಚರಿತ್ರಾ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಅಸಲಿಂ ಅದ್ಭುತಾಂ ಆಮಿ ನಿರಂತರ್ ರಚುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ. ಲೊಕಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊಯೀ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾಲಾ. ಜೈ ಕೊಂಕಣಿ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ ಕಾದಂಬರಿಚೆರ್ ಕ್ವಿಜ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಚೆಂ ಲಿಂಕ್

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Subscribe our YouTube Channel

Watch our TV Interviews – Click Here

ಬಸ್ರೀಕಟ್ಟೆಚೆಂ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ – Click Here

Latest News