Latest News

ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್: ಪಿ.ಜೆ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : March 3, 2018 at 3:34 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Peter Jerry Rodrigues_Interview_Budkulo 4ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪೀಟರ್ ಜೆರಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ – ಏಕ್ ಸಾಧೊ, ಖಾಲ್ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಗ್ರಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ, ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ‘ಪ್ರಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ಸ್’ ಉದ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ತರ್ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸ್ತೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪಿ.ಜೆ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸದಾಂ ಮುಖಾರ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆ ಪಾಸೊತ್ ತೊ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾವುರ್ಲಾ. 2004-05ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್, ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾರಿಟ್ಟೊ ಸಿಕ್ವೇರಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಂಟ್ವಾಳ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ತೊ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣಾವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ಚರಿತ್ರೆಚಿ ಜಾಯ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಚರಿತ್ರಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗ್ರತಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಗಜಾಲಿ, ಉದ್ಯಮ್ ಶೆತಾವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ: ಸರ್, ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆ ವೆಳಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿ ತುಂ ಜಾಣಾಸಾಯ್?

ಪೀಟರ್ ಜೆರಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲೋಕ್ ಮಸ್ತ್ ಭಿಂಯೆಲೊ. ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂನಿ ಚುಕೊವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸೊರ್ನಾಡ್, ಥೊಡೆ ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಸಕಯ್ಲ್, ಗುತ್ತಾರ್ ತೆಣೆಂ ಬಯ್ಲಾಂನಿ, ಗಡಿಕೊಪ್ಲಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಅನ್ಕೂಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ತಾಣಿಂ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ ಕಾಮೆಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ, ಭುರ್ಗಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ.

Peter Jerry Rodrigues_Interview_Budkulo 1

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಆಗ್ರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದಾಡ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?

ಪೀಟರ್: ವ್ಹಯ್. ದಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಬಂಧಿ ಕರ್ನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಚರಿತ್ರೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು ನೇತ್ರಾವತಿ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತಂಬು ಮಾರ್ಚೊ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಬೊಯ್ಲಾ ಗಾಡಿಯೊ ಥಂಯ್ ರಾವ್ತಾಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಒಮ್ಜೂರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಆನಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಘಟ್‍ಮೂಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಹಾತೆರಾಂ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. (ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಚಲ್ಲೊ, ನೇತ್ರಾವತಿಂತ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್). ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಂಧಿಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಘಾಟಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾರ್ ಕೈದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಕರಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಇತರ್ ಕಾಮ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಆಖೇರಿಕ್ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ. ತಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ದುಖಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಹಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಚರಿತ್ರಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಡ್ಗಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಮಾಡ್ತಿರಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಕಿತೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್?

ಪೀಟರ್: ಸುರ್ವೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕೀ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಗ್ರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೆ ಆನಿ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಥಂಯ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ತವಳ್ ಆಗ್ರಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ತೆಂ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

Peter Jerry Rodrigues_Interview_Budkulo 5

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತವಳ್, ಬಂದಡೆ ವೆಳಾರ್ ಲಗ್ಬಗ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕೆನರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಿಶಿಯೊನರಿ (ಯಾಜಕ್) ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಬಂದಡೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್, ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಗಡಿಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಧಾಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹೈದರಾಲಿಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಮೊಂತೆ ಮಾರಿಯಾನೊ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಬಾ. ಜೋಕಿಮ್ ಮಿರಾಂದಾಕ್‍ಯೀ ರಾಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಧಾಕ್ಡೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿಚ್ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ತಸಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಉರವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಪಣ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲಿ…

ಪೀಟರ್: ಬಂದಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಗ್ರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ರುಕಾಚೊ ದಾರ್ವಟೊ (ರುಕಾಚೆಂ ದಾರ್) ತಾಣಿಂ ಅಜಿಲಮೊಗರು, ನೇತ್ರಾವತಿ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಲ್ತಡಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಲಾಗ್ಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಸ್ಜಿದೆಕ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಥಂಯ್ ಸಾರ್ಕೊ ಬಸ್ಲೊ ನಾ. ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಉಬ್ಜಲೆ. ದೆಕುನ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ದಾರ್ವಟೊ ತಾಣಿಂ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತೊ ದಾರ್ವಟೊ ಆಸಾಗಿ ಆತಾಂ?

ಪೀಟರ್: ತ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಚೊ ವಯ್ಲೊ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಗೆಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರಿ ಇಗರ್ಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಬಸಯ್ಲೊ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಇಗರ್ಜ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ತಾನಾ ತೊ ಕಾಡ್ನ್ ನವೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ದಾರ್ವಟೊ ಬಸಯ್ಲೊ. ಪರ್ನೊ ದಾರ್ವಟೊ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೊ ತೆಂ ಖಬರ್ ನಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನಿಂಚ್ಚ್ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಮೊಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆದ್ಲ್ಯೊ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ನವ್ಯೊ ಬಾಂಧ್ತಾತ್. ಖಂಯ್ಸರ್‍ಯೀ ಪರ್ನ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ಉರಯಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಅಶೆಂ? ಆಗ್ರಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ?

ಪೀಟರ್: ಆಗ್ರಾರಾಂತ್ ಮಾಲ್ಗಡಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಕಟ್ವಣ್ ನಾ ತರೀ ಆಲ್ತಾರ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ಸೊಭಿತ್ ದೊರೊ ಆಸಾ. ಮುಖ್ಲೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕಮಾನ್ ಆಸಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕಡೆ ಮಾತ್ರ್, ಹ್ಯಾ ಕಮಾನಾರ್ ಮೈಸೂರ್ ಮಹಾರಾಜಾಂಚೆಂ ಚಿಹ್ನ್ ಗಂಡ ಭೇರುಂಡ ಸಿಂಬಲ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ದುಸ್ರೆ ಖಂಯ್ಸರ್‍ಯೀ ನಾ. ಹೊ ದಾರ್ವಟೊ ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾ. ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಆಲ್ಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ (ಥಂಯ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್ ಆಸಾ) ಹಾಂಗಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಚಲ್ತಾ.

Peter Jerry Rodrigues_Interview_Budkulo 6 Agrar Peter Jerry Rodrigues_Interview_Budkulo 2 Agrar

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರ್ಸುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧರ್ಮ್ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಪುಣ್ ಹಕೀಗತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣಾಕ್, ತಾಣಿಂ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟ್ ದಗ್ದೊಣೆಕ್, ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪ್ರತ್ಯುಪ್ಕಾರ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆಂ ದಿಸನಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬಂದಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಆನಿ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಬಾಂಧುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ?

ಪೀಟರ್: ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಾರೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಯೀ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ತಾಂಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಧರ್ಮಾಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಘುರ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ – ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರಿಸ್. ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ‘ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಕುರ್ವೆನ್, ನಿವಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂತ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ತೆಂ. ಹೆರ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಕುರ್ಹು ತಿ ಹೆಣೆಂಚಿ ಮಾತ್ರ್. ತೆ ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಗಡೆ, ತಾಣಿಂ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್. ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಮಿಸಾಂವ್…

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗ್ರತೆಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕೆಲಾಂ. ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ?

ಪೀಟರ್: ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಚಲ್ಲಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ಸಮಿತಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಕ್ಲೊ ಮುಖೆಲಿ ಆನಿ ಚವ್ಗ್ ಸಹ ಮುಖೆಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ಥಾವ್ನ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲಾಂ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಚಿಂತನ್ ಮಂಥನ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸವ್ಲತೆಂ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಚಲ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಶಾಸಕ್, ಮಂತ್ರಿ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂಚೆ ವಿಗಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಶಾಸಕ್ ಆನಿ ಮಂತ್ರಿಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಚಿ ಮನವಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಹಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಫೊಲೊಅಪ್ ಕರ್ತಾ. (ಹೊ ಸಮಾವೇಶ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲೊ).

Peter Jerry Rodrigues_Interview_Budkulo 3

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕ್, ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಸಕ್ರಿಯ್ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಸಾ?

ಪೀಟರ್: ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪದವೀಧರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪದವೀಧರಾಂಚ್ಯಾ ನೇಮಕ್ಪಣಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ. ಎನ್‍ರೋಲ್‍ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉಣೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. ಕಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ 18 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ಪದವೀಧರಾಂಚೆಂ ಎನ್‍ರೋಲ್‍ಮೆಂಟ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ರಾಜಕೀಯ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ (ಮುಖೆಲಿ) ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್‍ಗಿ?

ಪೀಟರ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಪಿಯುಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಸಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್. ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲೊ ಬಳಾಧಿಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲಿ. ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಆಸಾತ್. ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಬಳ್ ಆನಿಕೀ ದಾಕಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಬಳ್ ಚಡಜೆ. ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ.

Peter Jerry Rodrigues_Interview_Budkulo 7

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಪಾಡ್ತಿ ಬಳ್ವಂತ್ ನಾಂತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್‍ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹೆರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಾಸತ್ ಚಡ್ ಯೋಜನಾಂ ದಿತಾತ್. ಆಮ್ಚೊ ತಾಳೊ ಅಸ್ಕತ್ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ನ್ಹಯ್ಗಿ?

ಪೀಟರ್: ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ ವ್ಹಯ್. ತಾಂಕಾಂಚ್ ಚಡ್ ಕಾಮಾಂ, ಯೋಜನಾ ವೆತಾತ್ ತೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಬಲಿಶ್ಟ್ ಸಂಘಟನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದುಡು ದಿಲಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಫಲಾನುಭವಿ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ಪಾಟಿಂ ವೆತಾ. ಆನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆನ್ ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜೊ, ಹೊಲಾಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ವಾಪರ್ ಜಾತಾ. ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪರಿಗತ್?

ಪೀಟರ್: ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ ಸ್ಕೊಲರ್‍ಶಿಪ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾತ್. ಜಾಗೃತಿ ಜಾಯ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ರುತಾ ಜಾಲಾಂ?

ಪೀಟರ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಲಾಯಿಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಚರ್ಚಾ, ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲಾ. ಸಮ್ಮೇಳಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಫುಡಾರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್’ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಫುಡಾರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ (ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್‍ಂಚ್ಚ್ ಮಿಲಾರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ) ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಇತ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಉಬ್ಜಲಿ?

ಪೀಟರ್: ವ್ಹಯ್. ಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಾ. ಫಂಡ್ಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್, ಬಳ್ವಂತ್ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಪೀಟರ್: ವ್ಹಯ್, ಹೊ ಆರೋಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್, ಆಮಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾ ಘರಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ಆಮಿ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾಂವ್. ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾತಾ.

ಉದ್ಯಮ್, ವ್ಯವಹಾರಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್…

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಂ ಏಕ್ ಉದ್ಯಮಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಪಿಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತುಂ ಕಶೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ಶೆತಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಯ್?

ಪೀಟರ್: ಹಾಂವ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಬೊಂಬೈ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಯ್ರ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ (ಸೌದಿ) ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ವಾವುರ್ಲಾಂ. ತವಳ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಂತ್ ಉದ್ಯಮ್ ಸುರು ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಂಗಡ್ ಘಾಲಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣಸರ್ ಲಾಭ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಸೊಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಾ ಸಂಗಿಂ ವ್ಯಾರಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಸುರ್ವೆಕ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ನಿರಾಶಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಂತಾ ಹಂತಾರ್ ವ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಲೊ, ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಸುರು ಕೆಲೆ. ಅಶೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ವಾಡ್ಲೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗಿ?

ಪೀಟರ್: ವ್ಹಯ್. ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ಮಾಳಿಯಾಂಚೆಂ ಕಟ್ವಣ್ ಬಾಂಧುನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಫರ್ನಿಚರ್, ವಸ್ತುರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಮಾಳಿಯೊ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ನ್ಹಯ್ಗಿ?

ಪೀಟರ್: ವ್ಹಯ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್. ದುಡು ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಡಿಪೊಸಿಟ್ ದವರ್ನ್ ವಾಡಿಂತ್‍ಚ್ಚ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ದವರ್‍ಲ್ಲೊ ದುಡು ಹೆರ್ ಲೋಕ್ ವಾಪಾರುನ್ (ರೀಣ್ ಕಾಡುನ್) ಉದ್ಯಮ್ ಚಲಯ್ತಾತ್. ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳನಾ, ಮ್ಹಿನತ್ ಗರ್ಜ್. ಸೆವಾ ಬರಿ ದೀಜೆ, ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊ ದವರಿಜೆ. ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ವಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಚಡಾವತ್ ಕುಮೊಕ್ ವಿಚಾರುನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಜಾತ್, ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದ್ಯಮಿಂ ಲಾಗಿಂಚ್ಚ್. ಬಿಸ್ನೆಸಾಂತ್ ಜಾತ್, ಧರ್ಮ್, ಪಾಡ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News