Latest News

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ: ಫಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊಚೆಂ ಭಾಷಣ್

ಫಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ

Posted on : June 25, 2018 at 5:39 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಜೂನ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕರ್ನಾಟಕ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥಾಪನ್ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ದಿಲಾಂ. ಸಬಾರ್ ನಾಟಕಾಂ ಬರವ್ನ್, ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಫಾಮಾದ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೊ ಬಾಪ್ ಆಲ್ವಿನ್, ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಶೆಂಚ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್, ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ವಿಷಯ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್ಚೊ, ಪುಣ್ ಸರಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಸಾಧಕ್. ಪಾದುವಾ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಾವುರ್ತಾ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಚೊ ಗಾಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ದಿಲಾ. ಬರಪ್, ವಾಚಪ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೇಖನಾಂ, ಚಿಂತ್ನಾಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್’ ಸರಾಗ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಬರಪ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಭರಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

-ಸಂಪಾದಕ್

“ಹರ್ಯೆಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಲೆಬನಾನಾಚೊ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಕ್ರಾಂತಿ – ರಾಜಕೀಯ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ – ತಿ ಎಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಗಮ್ ಜಾತಾ. ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಾಚೆಂ ವಾಕ್ಯ್: ‘ಸಂಸಾರಾಚಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂನೊ ಎಕ್ವಟಾ, ತುಮಿ ಸಾಂಡಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಂ, ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಮಾತ್ರ್’ ರಶ್ಯಾಚ್ಯಾ 1917 ಕ್ರಾಂತಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ‘ಸ್ವತಂತ್ರ್, ಸಮಾನತಾ ಆನಿ ಭಾವ್-ಭಾಂದವ್ಪಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ Jean Jacques Rousseauಚೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ‘ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆ ಪುರ್ತೆಂ, ಮರ್ಜೆ ಪುರ್ತೆಂ ನೈಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಾಂಧಿಜಿಚೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸಮಾನತೆಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಹಿಂ ಪೂರಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಆಮಿ ಲೆಕ್ಚೆಪರಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನೈಂ. ತಿಂ ಖೈಂ ತರೀ ರಾಜಕೀಯ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತತ್ವ್‍ಶಾಸ್ತಿರಾಚಾ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಾಂನಿ ಆಸಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಚಿಂತಾಂವ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವ್ಹಯ್‍ಗಿ, ನೈಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗುಸ್ಪಡ್ ಆಮ್ಚೆ ಮತಿಂತ್ ಉಬಬ್ಜತಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಯಾಂ:

ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಬರಪ್, ಘಡ್ಪಾಂ, ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ – (fictional or imaginative writing) ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್, ಕವಿತಾ/ಪದ್ಯ್ poetry, ಗದ್ಯ್/prose, fiction ಅನಿ ನಾಟಕ್/dramaಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇವಲ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತರ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ್ ಏಕ್ದಂ ಚಿವ್ಳಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತ್. ಆಮ್ಚೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಾ ದುಸ್ರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾ.

ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಚೂಕ್ತ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲೆಂಯಿ ಅಸಾ: ಶಿಕ್ಪಾ-ಪಂಡಿತಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ (Academicians) ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ, ತತ್ವಶಾಸ್ತಿರ್, ಮನಾಶಾಸ್ತಿರ್, ಚರಿತ್ರಾ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗಿ? ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ Sigmund Freudಚೊ Interpretation of dreams, Charles Darwinಚೊ – Origin of spicies, Platoಚೊ Republic, Christopher Hitchensಚೊ God is not great, Richard Dwarkinಚೊ God Delusions – ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೆ ಬುಳ್ಬಳೆ ಆಸಾತ್, ಸವಾಲಾಂಚೆ ತಳ್ಮಳೆ ಆಸಾತ್, ದುಬಾವಾಂಚ್ಯೊ ಝರಿ ಆಸಾತ್, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಭಿವ್ಯಕ್ತೆಚಿ ಸಕತ್‍ಯಿ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ. ತರ್ ಹೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಕಶೆಂ ಉರ್ಚೆಂ?

ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಕಿತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚ್ಯಾ ಚೇರ್‍ಮೆನಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾಗತ್ ಆಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಖಂಯ್: “Dear Sir, kindly send me all your literature concerning the use of cow manure as fertilizer.” ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬರೈಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ತರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಬರಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್‍ಚ್ ಇಲ್ಲೊ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ನಿಯಾಳ್ಯಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಬರಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಂದ್ಲೆಂ ತರ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ಕಾಮಾಂ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್:

1) Evaluative : ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ, 2) Descriptive : ವಿವರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ/ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚೆಂ.

ಜರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ಲೆಂ ತರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಷ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾ. ಕಾರಣ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಆಧುನಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚ್ಯೊ ಚಳ್ವಳ್ಯೊ ಹೆಂ ಒಪುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ತಾಂಚೊ ವಾದ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಾನ್ ಬರಯ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್‍ಯಿ – ಲಿಂಗ್, ಜನಾಂಗ್, ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಥರ್ ಕೆಲಾಂ. ಜರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ Evaluative ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ತರ್, ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶೋಷಣಾಕ್ ಇಡೆಂ ದಿಂವ್ಚೆ ವಿಶಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತೆ ನಾಂತ್.

ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಆಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂತ್ Cultural studies ಸುರು ಜಾಲಾಂ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್: Edward Saidಚೊ Orientalism.

⇒ Feminist criticism ಸುರು ಜಾಲಾಂ-
⇒ Gender criticism
⇒ Marxist criticism
⇒ Psychoanalytic criticism
⇒ New historicism

ಆತಾಂ ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಫುಡ್ ಜಾಲಾ ತರ್, ಹ್ಯಾ ವಾದಾಂತ್ ಸತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ದೆಖಿಕ್ Feminist criticismನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರಿ ಸಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಚಿ ಟೀಕಾ ವಾಜ್ಭಿ.

ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾ ವರ್ವಿಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್, ಥೊಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘Specialized use of language’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾಷೆಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಯೋಗ್, ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಖೆಳ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ನೈಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭಾಷೆಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಅಸೊ ಜಾತಾ ಕೀ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತಾ. ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಆನ್ಬೋಗ್ ಜಾತಾ.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾ ವರ್ವಿಂಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಫುಡ್ ಜಾತಾ. ತೊ ಆಸಾ: ತಶೆಂ ತರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಗರ್ಜ್ ನಾಂಗಿ? Philosophy ಗರ್ಜ್ ನಾಂಗಿ? ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಎಕಾ ತತ್ವಾ ವರ್ವಿಂ, ಸತಾ ವರ್ವಿಂ ನೈಂಗಿ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್‍ಯಿ ಉದೆತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್: Nobel ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತುನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಅಶ್ಯೊ ಆಸಾತ್:

ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ನೈಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಸವೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ತತ್ವಶಾಸ್ತಿರಾಚೆ ವಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಪ್ರಬಂಧ್‍ಯಿ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎeಚಿಟಿ Pಚಿuಟ Sಚಿಡಿಣಡಿe – Jean Paul Sartre – Being and Nothing; Albert Camus – The Rebel; Rabindranath Tagore; Leo Tolstoy – The Kingdom of God.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಚಮತ್ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಝರ್‍ಯಿ ತಾಂತುನ್ ಆಸಜೆ.

ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್:

1) ತೆಂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಬರಪ್
2) ಸೃಜನ್‍ಶೀಲ್ ಬರಪ್
3) ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಬರಪ್
4) ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಈೀಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬರಪ್ ಜಾತಾ.

ಹಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್‍ಗಿ? ವಾ ನೈಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನೈಂ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಪ್ರಬಂಧ್, ಆತ್ಮಕತಾ, ಉಗ್ಡಾಸಾ ಬರ್ಪಾಂ (ಒemoiಡಿs), ಚರಿತ್ರಾ, ಪ್ರವಾಸ್ ಕಥಾ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್‍ಗಿ? ವ್ಹಯ್ ಆನಿ ನೈಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಎಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಘೆವ್ಯಾಂ:

Thomas Hobbesಚೊ‘Leviathan’ – Political Treoties ಪುಣ್, Bunyan’s ‘Pilgrim’s Programs’ ಸಾಹಿತ್ಯ್.

ತರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಣಜೆ ತರ್, ತಾಂತುಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ವಿಷಯ್ ಅಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಖಂಚೊ? Aesthetic Merit. ಶೃಂಗಾರ್ ಆಸಜೆ. ತೊ ಭಾಷೆಚೊ, ಸಬ್ದಾಂಚೊ, ಶೈಲೆಚೊ, ಶೃಂಗಾರ್. ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಷೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ನವರಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ತಾರ್ಕಿಕ್, ಭಾಷಿಕ್ ಶೃಂಗಾರಿಕ್ ವಿಷಯ್ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ವಿಷಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ವಾಂಟೊ. ಕಶೆಂ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವಿವಿಧ್ ಗರ್ಜಾಂಚೊ, ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ, ಮನೋಭಾವಾಂಚೊ, ಮೌಲ್ಯಾಂಚೊ, ನೈತಿಕತೆಚೊ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಚೊ ಏಕ್ ಪುಂಜೊಗಿ, ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ಪುಂಜೊ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‍ಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಿತ್ಯಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಘುರ್ತಾ ರುಪಾರ್ ಜಿವಿತ್ ಪ್ರತಿಫಲಿತ್ ಕರ್ತಾ – Literature is a symbolic representation of life. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಪಣಾಚೊ ಗ್ರಂಥ್ Symbolic representation of early Church. George Orwellಚಿ ‘Animal farm’ ಕಮ್ಯೂನಿಸಮಾಚೊ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಪುರಾ ಮೊನ್ಜಾತಿ. Albert Camusಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘Plague’ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ನೈತಿಕ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಕಳಯ್ತಾ.

ದೆಕುನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮನ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಅಗಾಧ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾ. ತೆಂ ಕಶೆಂ ಪಳೆವ್ಯಾಂ:

1) ಕಶೆಂ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಮಿ ವಿವಿಧ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ, ಘಡಿತಾಂಚೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ತಶೆಂಚ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್‍ಯಿ ಆಮ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ಕಷ್ಟೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಸಂತೊಸ್, ಮೋಗ್, ಭ್ಯೆಂ ಮೊಸೊರ್, ಬೆಜಾರಾಯ್, ಆಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ಹೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತೊಣೆಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಮಿ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಅಮಿ ಸಂಬಂಧ್ ರಚ್ತಾಂವ್. ತೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ವಕ್ತಿಕಡೆ ಆಮಿ ಸಂಬಂಧ್ ರಚ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕಡೆನ್‍ಯಿ ಆಮಿ ಸಂಬಂಧ್ ರಚ್ತಾಂವ್. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ Ayn Randಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊ ಸಂಘ್ ಆಸಾ.

2) ಮನ್ಶ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಕ್ ಎಕಾ ಆಕಾರ್, ದಿಷ್ಟಿಚೊ ವಾ Shape ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕರ್ತಾ:

ಏಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಸವೆಂ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಜಿವಿತ್ ನವ್ಯಾನ್ ರಚುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೊಚ್ ದಾಕ್ಲೊ: ‘Father I have not lost one of those whom you have given me’ ಆನಿ ‘Papillon’.

3) ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕತೆಚ್ಯೊ ಆನಿ ನೈತಿಕತೆಚ್ಯೊ ವಿವಿಧ್ ಕುಶಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾತ್.

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಗುಮಾನಾಕ್ ಯೆತಾತ್: 1) ಕಾಣಿ/ಕಾದಂಬರಿ/ನಾಟಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್, ರಾಜಾಂವ್, ವಾದ್, logic ಇತ್ಯಾದಿ, 2) ವಿವರಣ್ – ವಿಷಯ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲೆಲಿ ರೀತ್. ಹಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ವಿಷಯ್, ಸಾಹಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ವೊಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ ತರ್, ದುಸ್ರೊ ವಿಷಯ್ (ವಿವರಣ್) ಆಮ್ಕಾಂ ವಿವಿಧ್ ಸತಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರುನ್ ಜಿವಿತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್: Albert Commಚೊ Cross Purpose ನಾಟಕ್.

4) ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾ : ತಿ ಮಾಹೆತ್, ಮನಶಾಸ್ತ್ರಾ ವಿಶಿಂ, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶಿಂ, ವೈದ್ಯಕೀಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಶೆತಾವಿಶಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ.

ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ Dominique Lapierre ಅನಿ Larrie Collinsಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ : ‘City of Joy’ ‘Freedom at might night’’. ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಚಳುವಳೆವಿಶಿಂ ಕೊಲ್ಕೊತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ವಿಶಿಂ, Dan Browna – Demons and Angels. ಕಾದಂಬರಿ Extra Biblical literature, Scientific discussion ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾತ್.

4) ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ Ideological challenge ದಿತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಾಟಕ್ ‘Waiting for Godot’ ಆಮಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂವ್, ಆಜ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ತ್, ಫಾಲ್ಯಾ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಷ್ಟತಾಂವ್ ಆನಿ ಮೊರ್ತಾಂವ್. ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಹಾಳು ಕರಿನಾ, ಚಡ್ ಕರ್ತಾ. ಹೆಂ challenge. ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ವೈಜ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ challenge ಕರ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಲಯ್ತಾ.

5) ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚರಿತ್ರಾ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ಫುಡಾರಾಕ್ ತಿಳುಂಕ್‍ಯಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ Frankensteinಚಿ ಕಾದಂಬರಿ, Future Shock.

6) ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಂಸ್ಕಾರಾಚೆ ಸಂಘರ್ಷ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ. ದೆಖಿಕ್ Scarlet Letter, Crime & Punishment.

7) ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಜಾತಾ.

8) ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್, ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ತಾ: Mulkraj Annandಚಿ ‘Untouchable’ ಜಾತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ‘Godaan’ ರೈತಾ ವಿಶಿಂ, ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆವಿಶಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಾಂಕಯ್ತಾತ್.

9) ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್.

10) ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಶೋಷಣಾಚೆಂ, ದಬಾವಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸಾಧನ್‍ಯಿ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ : ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಉರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ನಿಸ್ರಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊಯಿ ಆಸಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂಡಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ದಲಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಅಸ್ಕತ್ಯಾಂಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ. ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಪುರುಷ್ ಪ್ರಧಾನ್, ಏಕ್ ಧರ್ಮ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಸಾರ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್‍ಯಿ ಆಸಾ. ಹೆಂ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ನೈಂ, ಬಗಾರ್ ಕಶೆಂ ಶೋಷಣ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ Subjective ರೀತಿನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್ ವಾ obರಿeಛಿಣive ರಿತಿನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಕೆದಾಳಾ ತುಂ Subjective ರಿತಿನ್ ವಾಚ್ತಾಯ್ ತೆದ್ನಾಂ ತುಜೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್, ತುಂ ತುಜಿ ಮಾಹೆತ್, ಆನ್ಭೋಗ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ… ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಚ್ತಾಯ್. ತೆಂ ಬರಪ್/text ತುಜ್ಯಾ ಆನ್ಬೋಗಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಜಾತಾನಾ, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾನಿ ಭರೊನ್, ಥೊಡೆ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ವಿಷಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಯೇನಾಶೆಂ ರಾವೊಂಕ್‍ಯಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ Subjective reading ಕರ್ತಾನಾ ತುಕಾ Intellectual enjoyment ಚಡ್.

ಕೆದಾಳಾ ತುಂ Objective ರೀತಿನ್ ವಾಚ್ತಾಯ್ ತೆದಾಳಾ ತುಜೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ text/ಬರಪ್, ತುಂ text ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆತಾಯ್. ತುಂ ತಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಯ್ನಾಯ್. ತುಜೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ತಾಕಾ ಘಾಲಿನಾಂಯ್. ಬಗಾರ್, ಬರಯ್ಣಾರಾಚಿ ಮತ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಯ್. ತ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆ ವಿಶಿಂ, ತಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್, ತಾಚೆಂ Introduction, ತಾಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ಕೃತಿಯೊ ವಾಚುನ್, ತೊ text ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾಯ್.

ತರ್ ಕಶೆಂ ವಾಚ್ಚೆಂ? – Hegel Philosophy ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರಿ ‘Thesis – Antithesis – Synthesis’ ಜರ್ ಏಕ್ ಪುರುಷ್ ಪ್ರದಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಸಮತೋಲಿತ್ ಉರ್ತಾಂವ್.

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಆನಿ ಪೂರಕ್ ವರ್ದಿ/ಬರ್ಪಾಂ ⇓

ಹಾಂವ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಲೋಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾ: ಫಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲೊ

ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್!

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News