Latest News

‘ಅಸ್ತಿತ್ವ’ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ‘ಹೋಂ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಂ’ ಏಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಟಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : July 14, 2018 at 5:08 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲಿ ವಾಡಾವಳ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ಲಾ, ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಉರ್ಬಾ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ಸಾಹಿಂಚೊ ಸಂಖೊಯೀ ವಾಡ್ಲಾ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಶೈಲೆಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂ ಸವೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಆನಿ ವೃತ್ತಿಪರ್ ನಾಟಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ಸಾದರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಉರ್ಬೆವಂತ್ ತರ್ನ್ಯಾ ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂಚೊ ನವೊ ಪಂಗಡ್‍ಚ್ಚ್ ‘ಅಸ್ತಿತ್ವ’.

ಹ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ (ಜುಲೈ 8ವೆರ್) ಪಾದುವ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ‘ಹೋಂ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಂ’ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಹೊ ನಾಟಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಪತ್ರಕರ್ತ್, ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿ. ಲಂಕೇಶಾಚೊ – ತಾಣೆಂ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಟಿ. ಪ್ರಸನ್ನನ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ’ ನಾಟಕಾಚೊ ತರ್ಜುಮೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆನ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲಾ. ಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ.

Passion ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂಯೀ ಕಾಮ್ ಬರ್ಕತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೆದ್ನಾಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಾವ್ರ್, ಬದ್ಧತಾ, ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ್, ಪರಿಶ್ರಮ್ ತಶೆಂಚ್ Passion ಭರೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ತೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸೊಂ, ಸುಂದರ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾ. ಹೆಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್.

ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಫಕತ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾತ್ರ್. ಘೊವಾ-ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಏಕ್ ಜೊಡೆಂ, ತಾಚೊ ಏಕ್ ಈಷ್ಟ್, ಸೆಜಾರ್ನ್ ಆನಿ ತಿಚೊ ಘೊವ್. ಘೊವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೊಜಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಟನ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅದ್ಭುತ್. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಏಕ್ ಊಂಚ್ ನಟ್, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಕ್ ಆಂವ್ಡೆಂವ್ಚೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ.

ಹೆರ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲಿಂ – ರೋಹನ್ ಅಡ್ಕಬಾರೆ, ಜಾಕ್ಸನ್ ಡಿಕುನ್ಹ, ನೀಶ್ಮಾ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಝೀನಾ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ – ಹೆಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಆನಿ ಪರಿಣತೆನ್ ಅಭಿನಯನ್ ಕರ್ಚಿಂ ನಟ್-ನಟಿ. ತಾಂಚೆಂಯೀ ಊಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ನಟನ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್‍ಯೀ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಆನಿ ರೋಹನಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಟನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ಜಾಕ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೋಂಟ್ ಉಗ್ತೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. (ಹೆರ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ತೊ ಸಿಂಹಾಪರಿಂ ಘೊರೊಜ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ, ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂ).

ಹೊ ಏಕ್ ಅಸಂಗತ್ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸಭಿಕಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಕೊಂಕ್ಣೀಕರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲಂಕೇಶಾಚೊ ಹೊ ನಾಟಕ್ ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಅಸಂಗತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ. ಕುರ್ಕುರಿತ್, ಗೂಂಡ್ ಅರ್ಥಾಚಿಂ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರೀ, ತಾಂತುಂ ಕಠಿಣತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಗಾರ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಕಾಣಿ, ನಿರೂಪಣ್, ಸಂಭಾಷಣಾಂ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ ಗುಂತ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಸಂಪೊ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಬಂಧ್ ಹರ್ ಕಾಳಾಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಲೇಕ್. ಸಂದರ್ಭ್, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ, ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಸಂಯ್ಭ್ ಬದ್ಲನಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆ ಮೂಳ್ ಗೂಣ್, ಶೆಗುಣ್ ಆನಿ ಆವ್ಗುಣ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಲೇಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತೆ ಬದ್ಲನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಘಡ್ಚೆಂ ತೆಂ ಹರ್ ಕಾಳಾರ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್, ಫಕತ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಬದಲ್ತಾ. ತೆಂ ವೆಳಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಮಹಿಮೆನ್.

ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಘೊವ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಥಾ ವಸ್ತ್. ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ, ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಭೆಸಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಘರ್ ಕರ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲಿ ವಾಡಾವಳ್. ಹಿ ಜೊಡಿಯೀ ತಶೆಂಚ್ – ದೊಗಾಂಚ್ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತ್ರಲ್ಯಾರೀ ಭುರ್ಗೆಂ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮೋಗ್, ಸಂಬಂಧ್ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಮತ್ ವಿಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಿಬಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. (ಘೊವಾಚಿ ಆವಯ್, ಸುನೆಚ್ಯಾ ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ಮೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಘೊವಾಚೊ ವಾದ್ ತರ್, ತಿ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ).

ಅಸಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಟಕಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಸಾ. ಘೊವಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಮಧೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಭಿಗ್ಡಲಾ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಕತ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಸಬ್ದಾನ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ವರ್ಣಿತಾ. ಎಕಾ ಬರ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಚಿ ತಾಂಕ್ ಹಿ. ಫಕತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ‘ದಳ್ದಿರೆಂ’ – ಹೊ ಸಬ್ದ್, ಕಥಾ ನಾಯಕಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಳ್ತಾ – ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರಾನ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಅಭಿನಯನ್ ದಿಲಾಂ. ಸಹಜ್ ನಟನ್. ತಾಣೆಂ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಘರಾ ಭಿತರ್, ಇಷ್ಟಾ ಸಂಗಿಂ, ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾನಾ ಆಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಶೆವ್ಟಾವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ – ‘ದಳ್ದಿರೆಂ’ ಮ್ಹಣೊನ್. ಸಂಭಾಷಣ್ ಮುಂದರ್ಸಿತಾನಾ, ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಕಾಡುನ್, ತೊ, ಸಹ ಪಾತ್ರಾನ್ (ರೋಹನ್ ಅಡ್ಕಬಾರೆ) ಕೋಣ್ ದಳ್ದಿರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ‘ಕದೆಲ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ತರೀ, ತೊ ರಾಗ್ ಕದೆಲಾಚೆರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾ. ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಕಷ್ಟ್-ಸಂಕಷ್ಟ್, ನಿರಾಶಾ-ಸಲ್ವಣಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ‘ಫಿಲೊಸೊಫರ್’ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಯೀ, ಕಥಾ ನಾಯಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಿಲೊಸೊಫರಾಪರಿಂ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಶ್ಯಾಂಪರಿಂ, ಬುದ್ವಂತಾಪರಿಂ ವಾ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಅತ್ರೆಗ್, ಉದ್ವೇಗ್, ರಾಗ್, ಕಾಂಠಾಳೊ ಆನಿ ಇರಾದೆ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ತಾತ್. ತಾಣೆಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಭಾವನಾಂನಿ ವಾ ಆವ್ತಾರಾಂನಿ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ದ್ವೇಷ್, ಹಗೆಂ, ನಿರಾಸ್ಪಣ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾತಾ.

ಘೊವಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಮಧೆಂ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಮಾಧಾನಾಕ್ ಆನಿ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಕ್ ಸೆಜಾರ್ಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಬಲಿ ಜಾತಾ. ಸೆಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಘೊವ್ ದಾಕ್ತೆರ್, ಕಥಾ ನಾಯಕಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಂಗಿಂ ಸಳಾವಳ್ ಜಾವ್ನ್, ಮೊಗಾಂತ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾತಾ. ಲಂಕೇಶಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಘೊವ್ ತೆಂ ಸೊಸಿನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಲಂಕೇಶಾನ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಪರಿಹಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ದಿಲಾ. ಘೊವ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಹೆರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ! ‘ದಳ್ದಿರ್’ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊಚ್ಚ್ ಆಸಕ್ತ್ ಘೆತಾ!

ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ (ನೀಶ್ಮಾ), ಈಷ್ಟ್ (ರೋಹನ್), ಸೆಜಾರ್ನ್ (ಝೀನಾ) ಆನಿ ತಿಚೊ ಪತಿ, ದಾಕ್ತೆರ್ (ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್) ಸಕ್ಕಡ್ ನಿಮಿತ್ತ್ ಜಶೆಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ನಾಟಕ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ಸಂಪ್ಣಿ ಘೆತಾ.

ಜಶೆಂ ವಿಲಿಯಂ ಷೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾನ್ ಚಾರ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ – ‘ಮ್ಹಜೆ ನಾಟಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಚಲಿತ್/ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಉರ್ತೆಲೆ’ – ತಶೆಂಚ್ ಹೊಯೀ ನಾಟಕ್. ಲಂಕೇಶಾನ್ 1962 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 56 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ, ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚೆರ್ ತೊ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಆಜೂನ್ ವಾ ಹರ್ ಕಾಳಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್.

ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಉತ್ರಾಂನಿ. ರೋಶು ಬಜ್ಪೆನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣೀಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಮೂಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಅದ್ಭುತ್ ಆಸಾ, ತೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಯೇಜೆಚ್ಚ್. ವರ್ಣನ್ ವಾ ವಿವರಣ್ ಗರ್ಜ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಅಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮಟ್ವಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಚುಟುಕ್ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಚಡ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್‍ಯೀ ಭೋವ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಉತ್ರಾಂ, ಸಬ್ದ್, ಜೆ ಸಗ್ಳೊ ನಾಟಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್‍ಶಾಲಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿತಾತ್.

ನಾಟಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ನಾಟಕ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೊ ಸಾಂಗಾತ್
ನಾಟಕ್ ಪ್ರೇಮಿ ನವೊ ಗೊವ್ಳಿ

ನಾಟಕಾಂತ್ ವಾಪಾರ್’ಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಸ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಕ್. ರೇಡಿಯೋ ಆನಿ ಆದ್ಲಿಂ (ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಚಿಂ) ಪದಾಂ, ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ ಘುಸೊಂಕ್, ರಿಗೊಂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂತ್ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲಂಕೇಶಾಚೊ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಂತುಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಆಸಾ. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಕ್ಲೆನ್‍ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಲಾಕಾರಾಂ, ಸಂಗೀತ್, ಆವಾಜ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಲ್ಲಿಂ – ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ನಾಟಕಾಕ್ ಜೀವ್ ದಿಲಾ. ನಾಟಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಭಾರಿಚ್ ವ್ಹರ್ತಿ. ಹಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾ ಆನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿತಾ.

ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್ ಆನಿ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ರಂಗಾಕ್ ನವೊಚ್ ಸುರೂಪ್ ಒದಗ್ಸಿಲಾ. ಏಕತಾನತೆನ್ ಆನಿ ಅಪರಿಪಕ್ವ್ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂ ಮಧೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ತರ್ನ್ಯಾ, ಉತ್ಸಾಹಿ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ. ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಚೆರ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ Passion ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್, ನವೊ ಜೀವ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಭರ್ವಸೊ ಜೊಡುನ್ ದಿಲಾ.

‘ಕಲಾಕುಲ್’ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ವ್ಹರ್ತೆಂ ದೆಣೆಂ. ಹಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ‘ಪಾದುವ ರಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರ್’ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆ, ದೊನೀ ಕಡೆನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೆ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಕಡೆನ್, ಕುದ್ರ್ಯಾಂಪರಿಂ ಪಂಗಡ್ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೆಖ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ವಾವುರ್ತಾತ್. ಹಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ‘ಅಸ್ತಿತ್ವ’ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂಚಿ ಆಸಕ್ತ್, ಉರ್ಬಾ, ತಾಣಿಂ ಕಾಡ್ಚಿ ಮ್ಹಿನತ್, ಪರಿಶ್ರಮ್, ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಚೆರ್ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಪ್ಯಾಶನ್ ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್, ಬರ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಬರೆ ನಾಟಕ್ ಉದೆಂವ್ದಿತ್, ಲೊಕಾಕ್ ಮನರಂಜನ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೀವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.

ನಟನ್ ತಶೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಆನಿ ಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ವಿನ್ ದೊಗೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಬರೆಂಚ್. ನಟನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಊಂಚ್ ದೆಣೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಆನಿ ಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ವಿನ್ ದೊಗೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟ್-ನಾಟಕಿಸ್ತ್. ದೊಗಾಂಯ್ ಥಂಯ್ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಆಸಾ. ಶಿಕ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ, ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವ್, ಬದ್ಧತಾ ಹಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಚೆಂ ನಟನ್ ತಶೆಂಚ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮನಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ತಾಂಚೆ ಹೆ ಶೆಗುಣ್ ಅಶೆಂಚ್ ಉರೊಂದಿತ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಊಂಚ್ ದೇಣ್ಗಿ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಂವ್ದಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್, ಲೊಕಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ನಾಟಕ್ ರಂಗಾ ಥಂಯ್ ತಾಂಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಸಲೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಆಮಂತ್ರಿತಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ, ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ದವರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಹೋಂ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಂ’ ನಾಟಕ್ ಪುರ್ತೊ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಳ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲೆಂ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ವರ್ಗ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಖೆಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್ಚೊ ಗರ್ಜೆಚೊ. ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಬರೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಮೆಳ್ತಲೊ, ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂಚಿ ಉರ್ಬಾಯೀ ಚಡ್ತೆಲಿ.

‘ಹೋಂ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಂ’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ವಾವುರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಅಸಂಗತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಡೆಫಿನಿಶನಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್, ಪರತ್ ವ್ಹಡ್ ವೆದಿರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಭೊಗಪ್. ಇತ್ಲೊ ಅದ್ಭುತ್ ನಾಟಕ್ ಫಕತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಣಾಂನಿ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News