Latest News

ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್: Ctrl C & Ctrl V?

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ ಜೆಪ್ಪು

Posted on : April 12, 2014 at 5:32 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Plagiarism – ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್, ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಫೀಲ್ಡಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ವಿಶಯ್.  Plagiarism-ಕ್ ಸಾದ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ರಚನ್ ಚೊರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಎಕಾಚ್ ಸಬ್ದಾನ್ ತರ್ ಕೃತಿಚವ್ರ್ಯ್. ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ರಚ್‍ಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ್‍ಕತಾ, ಸಂಗೀತ್, ತಾಳೆ ನಕಲ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಚಲ್ಲಾ. 2007-ಂತ್ ಕರಣ್ ಥಾಪರಾನ್ ಅನು ಮಲಿಕ್ ಆನಿ ಪ್ರೀತಮಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೊ.  ಹೊ ಏಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ವಿಶಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಗಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ  Plagiarism-ಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾಂ.

Plagiarism 01ಆಮಿ ಜಿಂ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್ ತಿಂ ಸರ್ವ್ ಒರಿಜನ್‍ಲ್‍ಗಿ? ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ – ಸಕ್ಕಡ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಚಡ್ತಾವ್ ಪುತ್ರ್ಯಾನ್ ನಕಲ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ವಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೊಡುನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಹೆ ಗಜಾಲಿವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲ್ಯಾ, ಸಂಗಿತಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಲೊಗಾಂನಿ ಲೇಖನಾಂ ವ್ಹಾಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಂಚ್ಯಾ, ಲೇಖನಾಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ.

ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಹಿಂದಿ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂಯ್ ನಕಲ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸುಮಾರ್ 15-18 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಟಿವಿರ್ (ಝಿ ಟಿವಿಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ) ಸಾಜಿದ್ ಖಾನಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್.  ತಾಂತುಂ ತೊ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಕಲ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ, ಪದಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಒರಿಜನಲಾಸವೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾಲೊ.

Plagiarism 04ಅಶಿ ನಕಲ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುರು ಸುರು ಬಪ್ಪಿ ಲಹರಿ, ಅನು ಮಲಿಕ್ ತಸಲೆ ಮಾತ್ರ್ `ಕೊಪಿಕ್ಯಾಟ್ಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ.  ಪುಣ್ ಜೆನ್ನಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉರ್ಬಾ ಯೇವ್ನ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊಂ – ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್, ಶಂಕರ್-ಜೈ ಕಿಷನ್, ಒ.ಪಿ. ನಯ್ಯರ್, ಸಲೀಲ್ ಚೌಧರಿ, ರಾಜೇಶ್ ರೋಶನ್, ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಜಿ-ಆನಂದ್‍ಜಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್-ಪ್ಯಾರೆಲಾಲ್, ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ಸಂಗೀತ್‍ಕಾರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಖಂಚೆಂ ನಾ ಖಂಚೆಂ ಕೊಪಿ ಕೆಲಾಂ ವಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೊಡುನ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಪದ್ ರಚ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.  ಹಿ ಆದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲಿ.  ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಯ್ ಹೆ ಸಂಗ್ತಿಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆ ನ್ಹಯ್. ಜತಿನ್-ಲಲಿತ್, ಆನಂದ್-ಮಿಲಿಂದ್, ನದೀಮ್-ಶ್ರವಣ್, ರಾಮ್-ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಆತಾಂಚೆ GenX ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್, ಪ್ರೀತಮ್, ಹಿಮೇಶ್ ರೇಶಮಿಯಾ, ವಿಶಾಲ್-ಶೇಖರ್ ಹೆಂ `ಕಾಮ್’ ಮುಕಾರುನ್ ಆಸಾತ್.

Plagiarism 03ಆದಿಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂ-ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಸಂಗೀತ್-ಪದಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ಲಾಬನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.  ಆತಾಂ ಇಂಟರ್‍ನೆಟಾಚೊ ಕಾಳ್.  ಕೀಬೊರ್ಡಾಚೆರ್ ಬೊಟಾಂ ದಾಂಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮಾಹೆತ್ ಜಾಯ್ ತಿ ಮೆಳ್ತಾ.  ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ.  ಯೂ-ಟ್ಯೂಬ್ ತಸಲ್ಯಾ video-sharing ವೆಬ್‍ಸಾಯ್ಟಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಖಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಜಾಯ್ ತಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಖಂಚಿ ಚೊರಿ, ಖಂಚಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲಾಂ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‍ಕಾರಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳಿ ಹಾಂವೆಂ.  ತಾಂಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗಿತಾಚಿಂ ಮುಳಾಂ (sources) ವಾಪರ್ಚೆ ಸವೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪದಾಂಯ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್.  ಅಶಿಂ ಮುಳಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪದಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಾಂಚಿ ರೂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. If its Tuesday ಪದಾಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನಾನ್ `ಚುರಾ ಲಿಯಾ ಹೆ’ ರಚಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಎಕಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಪದಾಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ವಂಚಿತ್ ಜಾತ್ಯಾಂವ್. Sixteen Tons ಪದಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಸ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನಾನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ `ಚಲ್ತಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಗಾಡಿ’ ಪಿಂತುರಾಂತ್ಲೆಂ `ಏಕ್ ಲಡ್ಕಿ ಭೀಗಿ ಭಾಗಿ ಸೀ’ ತಸಲೆಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಪದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತೆಂಚ್ ನಾ.

ನಕಲ್ ವಾ ಪ್ರೇರಣ್?:

ಖಂಚೆಂಯ್ ಪದ್ ವಾ ಸಿನೆಮಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಮುಳಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ರಚ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ (inspiration) ಘೆವ್ನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ತರ್ ನಕಲ್ ಖಂಚೆಂ? ಥೊಡಿಂ ಪದಾಂ ಅಶಿಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಘೆವ್ನ್ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕೀ ತಿಂ ತಾಂಚೆಂಚ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಪದಾಂ `ನೊಣಂಪ್ರತಿ’.

ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನಾಚೆಂ `ಶೋಲೆ’ ಪಿಂತುರಾಂತ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪದ್ `ಮೆಹ್‍ಬೂಬಾ’ Demis Roussos ಹಾಚ್ಯಾ Say you love me ಪದಾಚಿ ಕೊಪಿ ತರ್ `ಚುರಾ ಲಿಯಾ ಹೆ’ ಏಕ್ ಬರೆಂ ರೂಪಾಂತರ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್-ಪ್ಯಾರೆಲಾಲ್ ಜೊಡಿನ್ `ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಭಾಯ್ಲೆ ತಾಳೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ವಾಪರ್ಲೆ. `ಪಾಯಲ್ ಮೇರಿ’ ಜೊರ್ಜ್ ಮೈಕಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ Faith ಹಾಚೆಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ version.  `ಸಿಐಡಿ’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ, ಒ.ಪಿ. ನಯ್ಯರಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ `ಯೆ ಹೆ ಬೊಂಬೆ ಮೆರಿ ಜಾನ್’ ಪದಾಚೆಂ ಮೂಳ್ My darling Clementine.

ಹೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಸಲೀಲ್ ಚೌಧರಿ ಚಡ್ intellectual ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಬ್ಲೊಗರ್ ಬರಯ್ತಾ.  ತಾಣೆ ಚಡ್ತಾವ್ ತಾಳೆ Mozart, Beethoven ಆನಿ Bach ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಂಫನಿಂಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾ.  ತಾಚೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪದ್ `ಇತ್‍ನಾ ನಾ ಮುಜ್‍ಸೆ ತೂ ಪ್ಯಾರ್ ಬಡಾ’, ಮೊಝಾರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಚಾಳಿಸಾವ್ಯಾ ಸಿಂಫನಿಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರೇಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.

Plagiarism 02_Laxmikanth Pyarelalಆನಿ `ಡಿಸ್ಕೊ ಕಿಂಗ್’ ಬಿರುದಾಂಕಿತ್, ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಗಿತಾಕ್ ಡಿಸ್ಕೊ ತಾಳ್ಯಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಪ್ಪಿ ಲಹರಿನ್ Modern Talking ಹಾಂಚೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತಾಳೆ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಚೊರ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್.  ತಾಚಿಂ  `ಮೇರಾ ದಿಲ್ ಗಾಯೆ ಜಾ’ (ಡಿಸ್ಕೊ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್) ಆನಿ `ತಮ್ಮಾ ತಮ್ಮಾ ಲೋಗೆ (ಥಾನೆದಾರ್) ಹಾಂಚಿಚ್ ಕೊಪಿ. `ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ’ಚೆಂ ಮೂಳ್ ಬೊನಿ ಎಮ್. ಹಾಚೆಂ One way ticket to the moon ಆನಿ `ಘಾಯಲ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೆಂ `ಸೋಚ್ ನಾ ಕ್ಯಾ’ Lambada ಹಾಚಿ ನೊಣಂಪ್ರತಿ.  ಹಾಚಿಂ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಪದಾಂ ಅಸಲಿಂಚ್; ಕೊಪಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ.

Music_Nadeem-Shravanಹಾಂಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರೀ ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೆಶಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಘಡ್ಲಿ ನಾ.  1990ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ ನದೀಮ್-ಶ್ರವಣ್, ರಾಮ್-ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಅನು ಮಲಿಕ್, ಜತಿನ್-ಲಲಿತ್, ಆನಂದ್-ಮಿಲಿಂದ್ ಹಾಂಚಿಯ್ ಹಿಚ್ ಕಾಣಿ.

ಸ್ವೀಡಿಶ್ ರೊಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ Europe ಹಾಂಚೆಂ ಬೊವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪದ್ The Final Countdown ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.  ತೆಂಚ್ ಪದ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ `ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ರಾಮ್-ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೊಡಿನ್ ಕೊಪಿ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ `ಮೆರೆ ರಂಗ್ ಮೆ’ ಪದ್ ಯುವಜನಾಂಗಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.  ತ್ಯಾಚ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೆಂ ಟೈಟಲ್ ಸೊಂಗ್ ಸ್ಟೀವೀ ವಂಡರ್ ಹಾಚೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪದ್ I just called to say I love you ಹಾಚಿ ಕೊಪಿ. ಆನಂದ್-ಮಿಲಿಂದ್ ಹಾಂಣಿ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ `ಖಯಾಮತ್ ಸೆ ಖಯಾಮತ್ ತಕ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಹರ್ ಪದಾಂಯಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ನ್ಹಯ್.

Music_Anu Malikಅನು ಮಲಿಕಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್.  ತಾಚಿಯ್ ಕಾಣಿ ಬಪ್ಪಿ ಲಹರಿಪರಿಂಚ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಹಿಟ್ ಪದಾಂ ನಕಲ್ ಕೆಲ್ಲಿಂಚ್.  1997ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ `ಔಝಾರ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ `ದಿಲ್ ಲೆ ಲೆ ಲೇನಾ’ ಪದ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೊಂಗ್ `ಮಕರೆನಾ’ಚಿ ಆಸಾ ತಶಿ ಕೊಪಿ.  `ಬೋರ್ಡರ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ `ಸಂದೇಸೆ ಆತೆ ಹೆ’ ಪದಾಚೆ ಸುರ್ವಾತೆಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ With A little help from my friends ಪದಾಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್.  `ಮರ್ಡರ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್ – ಅರೇಬಿಕ್ ಆನಿ ಲೆಬಾನೀಸ್ ತಾಳೆ.  ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಪದಾಂ ಆಜೂನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಹಿಟ್.  ನದೀಮ್-ಶ್ರವಣ್ ಹಾಂಚಿ ವಿಶೇಶತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ 50ವ್ಯಾ ಆನಿ 60ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಮಧುರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪೊಪ್ ಪದಾಂಕ್ ಮೂಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪದಾಂ ರಚ್ಚ್ಯಾಂತ್.

Music_Bappi Lahiriಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್‍ಯಿ ಹೆಚ್ ವಾಟೆರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್.  ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರೀತಮಾಚೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಾಂವ್.  ಹಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಹಿಟ್ ಪದಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ಇಜಿಪ್ಷಿಯನ್, ಕೊರಿಯನ್, ಇಂಡೋನೇಶಿಯನ್, ಮಲೇಶಿಯನ್ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಖಂಯ್. ಎಕಾ ಬ್ಲೊಗರಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತಾಚಿಂ 90% ಹಿಟ್ ಪದಾಂ ಅಮ್ರ್ ದಿಯಾಬ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬೊವ್ ಫಾಮಾದ್ ಇಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಪಿ.  ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಮ್ರ್ ಹಾಣೆ ತಾಚೆರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರಾಂಚಿ ಕೇಜ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾ.  ರೀಜನಲ್ ಪದಾಂ ಆನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಕೊಪಿ ಕರ್ಚಿಯ್ ತಾಚಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಬರಯ್ತಾ.  ತಾಣೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೆಶಾಚೊ ಗಾವ್ಪಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಾಚೆಕರ್ನಾ ತಾಚಿಂಚ್ ತಶೆಂ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಂಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪದಾಂ ಗಾವಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ತೊ ಲಿಕ್ತಾ.

Music_AR Rehamanಒಸ್ಕರ್ ಜಿಕ್ಪಿ ಊಂಚಿ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನಾಚೆರ್‍ಯಿ ಹೆಂ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವನಾಕಾತ್.  ತಾಚೆಂ ಬೊವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪದ್, ವಸುಂಧರಾ ದಾಸಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ `ಶಕಲಕ ಬೇಬಿ’ Flight IC 408 ಆನಿ Aint talkin’ ’bout dub ಹಾಂಚ್ಯಾ ರಿದಮಾಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಘೆವ್ನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ತಾಚಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ತಮಿಳ್ ಪದಾಂ ಆಫ್ರಿಕನ್, Osibisa (British Afro-pop Band) ಆನಿ Lebo M (ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚೊ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್) ಅಸಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರೇಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಬರಯ್ತಾ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಪಿ ಕರ್ತಾತ್?:

Plagiarism 07ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣಾಂ ದಿವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ itwofs.com ಹಾಚೊ ರಚ್ಪಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್.  ಭಾರತೀಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೊರ್ಪಣಾವಿಶಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ವೆಬ್‍ಸಾಯ್ಟಿ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂಕ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕೆಲಾಂ.  `ನಿಮಾಪಕ್/ಹೀರೊ ಕಂಪೋಸರಾಂಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ತಾತ್.  ಕಂಪೋಸರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ಯಾ ಮಾಪಾಚಿ ಕಲ್ಪನಾ ಸಕತ್ ಆಸನಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಕಂಪೋಸರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ವರ್ಸಾಕ್ 10-20 ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಉಣಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಪುಣೀ ಪದಾಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ 50-100 ಪದಾಂ ಘಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಸಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ತಾಂಣಿ ವಿದೇಶಿ ಮುಳಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ರಾವಜೆ ಪಡ್ತಾ.  ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾ.  ಎಕ್ಲೊ ಕಂಪೋಸರ್ 3-4 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ 12 ಪದಾಂಚೆಂ ಎಕೆಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಕಾಡ್ತಾ!’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ.

Plagiarism 06ಚೊರ್ಪಣಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೆತಾನಾ ಕೊಪಿರೈಟಾಚಿಯ್ ಗಜಾಲ್ ಯೆತಾ.  ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ರಚನಾ ಚೊರಿ ಕರ್ಚಿ ಕಾನೂನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಅಪ್ರಾಧ್.  ಪುಣ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಂಜೀವ್-ದರ್ಶನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ (ಬೊಕ್ಸ್ ಪಳೆ) ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ.  ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಬೊವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪದಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸೊಂ, ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಗಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಹೆಂ copy & paste ಮುಕಾರುನ್ ಯೆತೆಲೆಂ ಖಂಡಿತ್!

ಚೊರಿ ಕೆಲಿ, ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೆ!

Plagiarism 05ತುಮ್ಕಾಂ ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚೆಂ `ಮನ್’ ಸಿನೆಮಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ.  1999ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ `ನಶಾ ಯೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಾ ನಶಾ ಹೆ’ ಪದ್‍ಯಿ ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಬೊವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪದ್ ತವಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸೊಭಾಣಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಂಚೆಂ ಫೇವರಿಟ್.  ಪುಣ್ ವಿಶಯ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂಯ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪದ್ ನ್ಹಯ್!  ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪೊಪ್ ಗಾವ್ಪಿ – ಸಂಗೀತ್‍ಕಾರ್ Toto Cutugno  ಹಾಚ್ಯಾ L’Italiano ಪದಾಚಿ ಕೊಪಿ! ಹೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚಿಂ ಹೆರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಪದಾಂಯ್ ಕೊಪಿಚ್.

`ತಿನಕ್ ತಿನ್ ತಾನಾ’ ಪದ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ Yang sedang sedang saja ಪದಾಚಿ ಕೊಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಲೇಶಿಯಾಚೊ, ಇಂಡೊನೇಶಿಯಾ ಮುಳಾಚೊ ಗಾವ್ಪಿ-ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್ ಇವಾನ್ (Iwan) ಹಾಣೆ ಸಂಜೀವ್-ದರ್ಶನಾಚೆರ್ ಕೇಜ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆ ತಾಂತುಂ ಜೀಕ್‍ಯಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಖಂಯ್.

ಅಸ್ಲಿ ಔರ್ ನಕ್ಲಿ

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಹಿಂದಿ ಪದಾಂ ಆನಿ ಮೂಳ್ ಪದಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಹಿಂ ಸ್ಯಾಂಪಲಾಂ ಮಾತ್. ಪಟ್ಟಿ ಆನಿಕಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಅಸ್ಲಿ-ನಕ್ಲಿ ದೊನೀ ಆಯ್ಕಾ, ಖಂಚೆಂ inspiration ಆನಿ ಖಂಚೆಂ copy ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರಾ.

Plagiarism 081. The Who: Pinball Wizard
Yahaan ke hum sikander  (Jo Jeetha Wahi Sikandar)

2. Neil Sedaka: Oh Carol
Aye Dil, laya hai bahar (Kya Kehna)

3. Wham : Last Christmas
Dil  mera churaya kyon  (Akele Hum Akele Tum)

4. Frankie Valli: Can’t take my eyes off
Haan Haan Yeh Pyar hai (Dillagi)

5. Modern Talking: Brother Louie
Mera dil gaye ja Zubi Zubi (Dance Dance)

6. 500 miles away (Folk song)
Jab Koi baat bigad jaye (Jurm)

7. Abba: Mamma mia
Mil Gaya humko saathi  (Hum kisi se kum nahin)

8. Kevin Little: Turn me on
Chakhle Chakhle (Deewane huye pagal)

9. Louis Armstrong: A kiss to build a dream
Kaisi Paheli hai yeah jindagani (Parineeta)

10. Cliff Richard: Theme for a dream
Pal Pal Pal (Lage Raho Munna Bhai)

11. Kenny G :Joy of Life
Meri jaane jaana (Insaaf)

12. Roy Orbison :Pretty Woman walking down the street
Pretty woman (Kal ho naa ho)

13. Leehom Wang : Deep within Bamboo grove
Zara Zara kiss me (Race)

14. Joyce Sims’: Come into my life
Dheere dheere se  (Aashiqui)

15. Musarrat Nazir: Chale tu kat hi jaaye
Tumhay Apna Bananay ki (Sadak)

16. Gloria Estefan: Rhythm is gonna get you
Oye Oye (Tridev)

17. The Shadows: Return To The Alamo
Akele Hain (Qayamat Se Qayamat Tak)

(Originally published on March 09, 2012)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News