ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕುಟಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾಕ್!

Budkulo Media Network

Posted on : February 15, 2018 at 3:37 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಸಂಸ್ಥೊ, ಪಯ್ಣಾ ಶೆತಾಂತ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲಾ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಕ್ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ (UFTAA – ಉಫ್ತಾ) ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ಪಯ್ಣಾ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಕ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗೌರವ್ ಹೊ.

Budkulo_Globe Travels_Visa

ಉಫ್ತಾ, ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆನಿ ಟೂರ್ ಏಜೆಂಟಾಂಚೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಯುರೋಪಾಚ್ಯಾ ಮೊನಾಕೊಂತ್ ತಾಚೆಂ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಟರ್ಕಿಚ್ಯಾ ಇಸ್ತಾಂಬುಲಾಂತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೂರಿಸಂ ದಫ್ತರ್ ಆಸಾ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಉಫ್ತಾಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಐಎಟಿಎ (ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಉಫ್ತಾಕ್ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಆಸಾ.

ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಧನಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆಕ್ ಮಾನುನ್ ತಾಕಾ ಉಫ್ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ. ಮಂಡಳೆಂತ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ಚೆ ಸಾತ್ ಜಣ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆಸೊನ್ 2019 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಟೂರಿಸಂ ಮಂತ್ರಿಂಕ್ ವಿಲಿಯಂ ಭೆಟ್ಲಾ ಆನಿ ಉದ್ಯಮಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಯಾ.

William DSouza Globe Travels
ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಟೂರಿಸಂ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಿವ್ ಲೆವಿನಾ ಸಂಗಿಂ ವಿಲಿಯಂ ಸೊಜ್

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆನಿ ಟೂರಿಸಂ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲಿಯಂ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಚಿಂ ದಫ್ತರಾಂ ಅಮೆರಿಕಾ ಆನಿ ಕೆನಡಾಂತ್‍ಯೀ ಆಸಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ಪಾಂ ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಿಲಿಯಂ ಸೊಜಾನ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಚಡುಣೆಂ 40 ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ಪಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಂದ್ರಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ 40,000 ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಭೊಂವಾರಿಂ ಹೊಟೆಲಾಂ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಬಸ್ಸಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಜಾಯ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸವೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಗೈಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಂ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸೊಂಕ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆದಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್‍ಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಫಾವೊ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ.

UFTAA Logoಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ‘ಟುಕ್‍ಟುಕ್’ ಪ್ರವಾಸ್ ಆಸಾ ಕರ್ನ್, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ರಿಕ್ಷಾಂಚೆರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ಕರಯಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂತುಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಭಾತಾಚ್ಯಾ ಮಿಲ್ಲಾಂಕ್, ನಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಸತ್ಕಾರ್‍ಯೀ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾನ್ ಐಎಟಿಎ ಥಾವ್ನ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆನಿ ಟೂರಿಸಂ ಕೊಲೆಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ 2500 ವಯ್ರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಬರ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ ಆಸಾತ್.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಉಫ್ತಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಲಿಯಂ ಸೊಜ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಟೂರಿಸಂ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಿವ್ ಲೆವಿನಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ತಾನಾ, 1978 ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಹಾಡುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಕ್ ಆನಿ ವಿಲಿಯಂ ಸೊಜಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಣಾ ಯೋಜನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾನ್.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಟೂರಿಸಂ ಉದ್ಯಮಾ ಸವೆಂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಾಂತ್‍ಯೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಲಿಯಂ ಸೊಜಾನ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗೊ ಜಾಯ್ಶೆಂ ತೊ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾವುರ್ಲಾ.

Holy Land Tour_1 Holy Land Tour_3

ಉದ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ವಿಲಿಯಂ ಸೊಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕಾಂನಿಯೀ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ವೈಎಂಸಿಎ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಾವುರ್ಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ರಗತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ವಾವುರ್ಲಾ. ಪಿಲಿಕುಳ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆಸಾ. ಖತಾವಿಣ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಸೊಡೆಲಿಟಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಕೆನರಾ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ & ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ತಾಣಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕ್ರೆಡಾಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂತುಂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಾವುರ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸಬಾರ್ ಹೆರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

2017 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಶಾಂತಿ ಪಾಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ಸೆರ್ವಸ್ ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಉದ್ಯಮ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆರ್ ಅಪಾರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲಿಯಂ ಸೊಜಾಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್’ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಕ್‍ಯೀ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper