Latest News

ಜುಲೈ 6ವೆರ್ ಬಿಜೈಂತ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್

Budkulo Media Network

Posted on : July 2, 2024 at 2:04 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾಚೆಂ ಸಪಣ್ ಸಾಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಘಡಿ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಲೊಕಾನ್, ಜಾತ್, ಪಾಡ್ತ್, ಭಾಸ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆತಾಂ ಸುಫಳ್ ಜಾಲಾಂ.

ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರಸ್ತೊ!

ವ್ಹಯ್ ಭಾರತಾನ್ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಥಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್, ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್, ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂಚ್, ರಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ನಾಮಕರಣ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಯೋಜನ್ ಆತಾಂ ಸುಫಳ್ ಜಾಲಾಂ.

ಆಬ್ಳೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನಾನ್ ಹಾಚೆಂ ಮುಹೂರ್ತ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಜುಲೈ 6 ತಾರಿಕೆರ್, ಸನ್ವಾರಾ, ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾರ್ ಇಜಯ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಲಾ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ಸರ್ಕಲಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ‘ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರಸ್ತೊ’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಮಕರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ಸರ್ಕಲಾಂತ್ ನಾಮಕರಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಜೈ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತೆಲೆಂ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆಸ್ತಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕರ್ತಲೊ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಸಾಂದೊ ಡಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಸಾಂದೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ. ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾ. ಜೆ.ಬಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಚಲಯ್ತಲೊ. ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ಭಾವ್ ಮೈಕಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಹೆರ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾನ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ ಗೌರವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರಿಜೆ. ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗೌರವಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ.

ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾಚ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿಚೊ ಫಳ್

ಆಮಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಂ, ತೆಂಯೀ ಅಸಲಿಂ ಕ್ರಮಾಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಅವಿರತ್ ಶ್ರಮ್, ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಗರ್ಜ್. ಫಕತ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಸಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಹ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ನಾಮಕರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಪರಿಮಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಫಕತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ – ತೊ ಆಸಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ತಾಕೊಡೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್‍ಂಚ್ ಆಜ್ ಹೆಂ ಸಪಣ್ ಸಾಕಾರ್ ಜಾಲಾಂ.

ವ್ಹಯ್. ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ತಾಣೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂನಿ ನಿರಂತರ್ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಬೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ತೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆಕ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವರ್ತುಲಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಧತಾ ಆನಿ ಸಂಕಲ್ಪಾಕ್ ವಾಖಣ್ತಾ.

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾರ್ ಬಿಜೈ ಇಗರ್ಜೆ ಸರ್ಕಲಾರ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಘಡಿಯೆಕ್ ಅನುಭವ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಉಲೊ ದಿತಾ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿತ್ ನೆಕೆತ್ರ್ – ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಚೆಂ ಲಿಂಕ್

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Watch wonderful programs in our YouTube Channel

Latest News