Latest News

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿತ್ ನೆಕೆತ್ರ್ – ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ಏಕ್ ಝಳಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 11, 2019 at 6:04 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

‘ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ ಗಾದ್ ಭೋವ್‍ಶಾ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಚಡ್ ಸೂಕ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 2019 ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 29 ತಾರಿಕೆರ್ 88 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ಆನಿ ವಿವಾದಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭ್ತಾ. 2010ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾರ್ಕಿನ್‍ಸನ್ ಆನಿ ಅಲ್ಜೀಮರ್ಸ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾಂದ್ರೆಕ್ ಶೆವ್ಟಲ್ಯಾರೀ, ಸಕ್ರಿಯ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಲಗ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ, 9 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ, ಎಚ್1ಎನ್1 ತಾಪಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್, ಅಂತರ್ತಾನಾ ಆಖ್ಖೊ ದೇಶ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ವಾಖಣುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಇಜಂಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿಂನಿ ಶಿಕೊನ್, ಮುಂಬೈಂತ್ ಆಖ್ಖೊ ದೇಶ್‍ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಉಲ್ಯಾನ್ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ ಜಾವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ‘Giant Killer’ ಜಾವ್ನ್ ಕೀರ್ತ್ ಜೊಡುನ್, ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ವೆಳಾರ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಥಳ್ ಘಟ್ ಕರ್ನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಕ್ ನಿರಂತರ್ ಜಿಕೊನ್, ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಂಚೊ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್, ಸಾಧನಾಂ ತಶೆಂಚ್ ವಿವಾದಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಹಟ್ಟಿ, ಝುಜಾರಿ ಆನಿ ಭೋವ್ ಸರಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಉಡಾಸ್ ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ತೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಪ್ ಉದೆನಾ ತಸಲಿ ಚರಿತ್ರಾ ತಾಚಿ – ಕೌತುಕಾಯೆಚಿ, ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚಿ.

‘ಜಾರ್ಜ್’ ನಾಂವಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್

ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ಆವಯ್, ಆಲಿಸ್ ಮಾರ್ಥಾ ಪಿಂಟೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚೊ ರಾಯ್ ತಶೆಂ ಭಾರತಾಚೊ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾರ್ಜ್ ಪಾಂಚ್ವೊ ರಾಯಾಚಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಜೂನ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ (1865). ಆಪ್ಲೊ ಪೂತ್‍ಯೀ ತ್ಯಾಚ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಣೆಂ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ರಾಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಕಾ ದವರ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ‘ಜಾರ್ಜ್’ ನಾಂವ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.

ಭಾಷಾ ಪಂಡಿತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಪಾದಕ್

ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 10 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಭಾಸೊ ಜಾಣಾಂಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ, ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸೊ ಜಾಣಾಂಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಮುಂಬೈಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡರ್ ಜಾವ್ನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಭಾಷೆಂಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್‍ಪಣ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಅಂಕಣಾಂಯೀ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಪುಸ್ತಕ್‍ಯೀ ಪ್ರಗಟ್ಲ್ಯಾತ್.

1949 ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಕ್’ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ. ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಆಲ್ಜೀಮರ್ಸ್ ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ವ್ ಉಗ್ಡಾಸ್, ಶಿಕಪ್, ಸಂಗ್ತಿ, ವಳಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆತಾ ತರೀ, ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ವಿಸ್ರನಾ! ಹೆಂ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಅಲ್ಜೀಮರ್ಸ್ ಪಿಡೆಂತ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆನ್ ತೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ.

ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ – ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ಮೂಳ್

‘ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲೆಂ. ವ್ಹಯ್. ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ತಾಳೊ ಉಬಾರ್ನ್, ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ಮುಖೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್‍ಪಣ್. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಡಾವತ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾರ್‌ಚ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾ. ಚಡಾವತ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ, ಭಾಷಣಾಂನಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ; ಥಂಯ್ ಭ್ರಮ್‍ನಿರಸನ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ವ್ಹಯ್. ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್, ಜೋಸೆಫಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಏಕ್ ವಕೀಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಟಿ.ವಿ. ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಕ್ಲಾಂತ್ಲೆಂ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಜಿ ಘಾಲ್ಚ್ಯೊ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಫುಡೆಂ ವಕೀಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಂನಿ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಖುಷಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತವಳ್‍ಚ್ಚ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಚಲ್ಚೊ ಅನ್ಯಾಯ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದೀನ್-ದಲಿತಾಂಚೆರ್, ಅಸಹಾಯಕಾಂಚೆರ್ ಬಳ್ವಂತಾಂನಿ ಕರ್ಚೆಂ ಶೋಶಣ್, ದೌರ್ಜನ್ಯ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಜಾರ್ಜ್ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್.

ಹಿಚ್ ಪರಂಪರಾ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂನಿ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಚರಿತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಉಪ್ರಾಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್

ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಧಾವಿ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪ್ತಚ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೋನ್ ಸೆಮಿನರಿಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಉರ್ಚೆಂ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಸೆಮಿನರಿ ಸಾಂಡುನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ, ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ಜಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಲೊಕಾನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸೆಮಿನರಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್!

ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ Hierarchy ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸತ್. ಭಾರತೀಯ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಆಸ್ಚಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ನಿತಳ್, ಖತಾವಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಂತ್‍ಯೀ ಕಿತ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಆನಿ ಬೇಧ್‍ಭಾವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಜ್ವಾಡಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸತ್. ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸೆಮಿನರಿಂತ್, 16-19 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತರೀ, ಹೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಊಂಚ್ಲ್ಯೊ ಬಸ್ಕಾ (ವ್ಯವಸ್ಥಾ) ತರ್ ಸೆಮಿನರಿಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯೊ ಬಸ್ಕಾ (ಜಶೆಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಪಂಕ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ!) ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಪುರ್ವಿತಾಂ ಥಂಯ್ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಕರ್ನ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಫರಕ್ (ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್) ಪಳೆವ್ನ್‌ಯೀ ತೊ ಭ್ರಮನಿರಸನಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲೊ. ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಸೆಮಿನರಿ ಸಾಂಡುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಹಾನಗರಿಂತ್ ಉದೆಲೊ ನವೊ ತಾರೊಕ್

ಅಶೆಂ 19 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್, 1949 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಟಿ, ಭಾರತಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಾಜಧಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಬೈಕ್ (ತವಳ್ ಬೊಂಬೈ) ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಅನಾಥ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ರಸ್ತೆ, ನಿಲ್ದಾಣಾಂಚ್ ಬಿಡಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ತಶೆಂ ಇತರ್ ಕಡೆನ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ದುಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ ತೊ ತಾಂಚೆ ಪಾಸತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ತವಳ್ ಬೊಂಬೈಚೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ಲಾಸಿಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊಚಿ ವಳಕ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಜಾಲಿ. ಸವೆಂ, ಫಾಮಾದ್ ಸಮಾಜ್‍ವಾದಿ ಫುಡಾರಿ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆನಿ ಸಳಾವಳ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಿ. ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಘುಂವ್ಡಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜ್‍ವಾದಿ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಂದೋಲನಾಕ್ ಜಾರ್ಜ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ಹೊಟೆಲಾಂ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಂನಿ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಆನಿ ಝುಜೊಂಕ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಬೊಂಬೈಚ್ಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಂದೋಲನಾಂತ್ ತೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. 1950ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನಾಂತ್ ತೊ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ನಾಂವ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ತಾಣೆಂ ಜೈಲಾಕ್ ವೆಚೆಂಯೀ ಪಡ್ಲೆಂ, ಸವೆಂ, ಗೂಂಡಾಂ ಸಂಗಿಂ ಝಗಡ್ಚೆಂಯೀ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. (ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಅಸಲಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್).

ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಭಡ್ತಿ

ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಂದೋಲನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬೊಂಬೈಂತ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ 1961ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬೊಂಬೈ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನಾಕ್ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ನಿರಂತರ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ.

‘ಜಾರ್ಜ್ ದ ಜಿಯಾಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್’

ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ‘ಜಿಯಾಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ಲಾಭೊಂಕ್ 1967ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಜೆರಾಲ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಮಜ್ಭೂತ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ; 48.5% ವೋಟ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಬೊಂಬೈಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಪರಿಮಿತ್ ಪರಿಶ್ರಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಲೋಕ್‍ಸಭೆಂತ್ ಲೊಕಾಚೊ ತಾಳೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ.

ಬೊಂಬೈಂತ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಂದೋಲನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೊ ತಾರೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 1961 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮುಂಬೈ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿಕ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾತಾ. 1967 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲೋಕ್‍ಸಭೆಕ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸೋಶಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಜವಾಹರ್‌ಲಾಲ್ ನೆಹರೂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ 1947 ಥಾವ್ನ್, ಹೆಂ ಕ್ಷೇತ್ರ್ ನಿರಂತರ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ಮಜ್ಭೂತ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣಿ ದೆಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಫುಡಾರಿ ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲಾಚೆಂ ಭದ್ರ್ ಕೊಟೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ, ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಏಕ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಲ್ವಂವ್ಕ್ ದೆವಾಕ್‍ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಮತದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಕಾಗದ್ ಬರವ್ನ್, “ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲಾಕ್ ಸಲ್ವಂವ್ಕ್ ದೆವಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ, ಮತದಾರಾಂಕ್, ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ಭೋವ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ, ಪುಣ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಮುಖೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ! ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ 48.5% ಮತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ದಾವಿದಾನ್ ಗೊಲಿಯಾತಾಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಮಜ್ಭೂತ್ ಶಿಕಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ‘ಜಾರ್ಜ್ ದ ಜಿಯಾಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್’ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ನಾಂವಾಡ್ಲೊ. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲಾಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಿವಿತ್‍ಚ್ಚ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲೆಂ!

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ದುಸ್ವಪ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಧೊಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾರ್ಜ್

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಆನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚಳ್ವಳ್ ಕೊಣೀ ವಿಸ್ರೊಂಚೆ ನಾಂತ್. ಬೊಂಬೈಂತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಪಾಸತ್ ‘ಬಂದ್’ ಕರುಂಕ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ಏಕ್ ಉಲೊ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ರೈಲ್ವೇ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲೊ. 1974 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತವಳ್ಚಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕಂಟಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಆಂದೋಲನ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾ ಸವೆಂ ಹಜಾರೊಂ ಜಣ್ ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆಖ್ರೇಕ್ ಹೆಂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ್ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಥಾಪ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

1975 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜೂನ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದೇಶಾಂತ್ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಸಂವಿಧಾನಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿ ವಿರೋಧ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ, ತಶೆಂಚ್, ತಿಚೆ ಸರ್ವ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿರೋಧಿ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಕಠಿಣ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ. ತಾಕಾ ಬಂಧಿ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲಿ, ತರೀ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತೊ ಮೆಳ್ಳೊಚ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಜಾರ್ಜ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವಿಧ್ವಂಸಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಆಧಾರ್ಲಿಂ, ಸರ್ವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿಂ ನಾಂತ್. ಎಕಾ ವರ್‍ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, 1976 ಜೂನ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲೆಂ. ತವಳ್ ಆಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊಯೀ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ವಿದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಸಲೆಚ್ ಬಾಧಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಪಡ್ಲೊ. ಜಾರ್ಜ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ತಾಂಚೆರ್ ಚಾರ್ಜ್‍ಶೀಟ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯೊ ನಾಂತ್.

ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್, ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1977ವ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸೊನ್‍ಂಚ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕೆಲೊ. ಬಿಹಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಜಾಫರ್‌ಪುರ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಾವ್ಲೊ, ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ 3,00,000 ಮತಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಜಿಕೊನ್ ಲೋಕ್‍ಸಭೆಕ್ ತೊ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೊ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಹ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಸಲ್ವಲಿ ಆನಿ ಪಯ್ಲೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸೇತರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ (ಹೊ ಆದಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ) ನವೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಾಂತ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೈಗಾರಿಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರೀ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ಲೊ ಬಂಡಾಯ್ ಮನೋಭಾವ್ ಆನಿ ಝುಜಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಥಾಂಬ್ಲೆಂ ನಾ. ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಐಬಿಎಂ ಆನಿ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಕಂಪೆನಿಂನಿ ಫೆರಾ ಕಾಯ್ದೊ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆಖೇರಿಕ್ ಹ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ಭಾರತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯೊ. ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸ್ವದೇಶೀ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಥಮ್ಸ್-ಅಪ್ (ಟೇಸ್ಟ್ ದ ಥಂಡರ್) ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಮುಜಾಫರ್‌ಪುರಾಚೊ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಂಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ತ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್‍ಚ್ ಥಂಯ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನ್ ಕೇಂದ್ರ್, ಕಾಂತಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಆನಿ ಲಿಜ್ಜತ್ ಪಾಪಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲೆ. 2014ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಾಂತಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಶನ್ (GFTPS) ಮ್ಹಣ್ ನಾಮಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ 1989 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಸಲ್ವೊನ್, ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಬಾಹ್ಯ್ ಪಾಟಿಂಬ್ಯಾನ್ ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರೈಲ್ವೇ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೊ. ಹಿ ಏಕ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಆನಿ ಮಹತ್ತರಾಚಿ ಘಡಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಫಕತ್ ಇಕ್ರಾ ಮಹಿನೆ ಹೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಬಾಳ್ವಲೊ ತರೀ, ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೇ ಯೋಜನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಸುಗಮ್ ರಿತಿನ್ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆತ್ಲಿಂ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ರೈಲ್ವೇ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾರ್ಜ್ ರೈಲ್ವೇ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ಸಾಬೀತ್ ಕರ್ತಾ.

ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೇಚೊ ರೂವಾರಿ

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಕರಾವಳೆಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬೈ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಸ್ತೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ರೈಲ್ವೇ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ರಚುಂಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರಿ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ ತೆಂ ಯೋಜನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಪಣ್‍ಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಂಯೊ, ರಾನಾಂ, ಪರ್ವತಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮುಂಬೈ ಆನಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂಕ್ ರೈಲ್ವೇ ಸಂಪರ್ಕ್ ಪಯ್ಶಿಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ವೊರಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ವಿಭಾಡ್ ಜಾತಾಲಿಂ.

1989 ನವೆಂಬರಾಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ರೈಲ್ವೇ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಧು ದಂಡವತೆನ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ. ಅಶೆಂ ಸಪಣ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಹಾನ್ ಯೋಜನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅಪುಣ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸೊಂ ವಾ ನಾ ಆಸೊಂ, ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೇ ಯೋಜನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್‍ಚ್ ಜಾಯ್, ಕಸಲಿಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಫುಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೂರ್‌ದೃಷ್ಟಿ ಆನಿ ಹಟಾ ವರ್ವಿಂ, ಭಾರತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಯೋಜನ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾಲೆಂ.

ರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ ಆನಿ ಎನ್‍ಡಿಎ ಸಂಚಾಲಕ್

ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ ಜಾರ್ಜ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಎನ್‍ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ, 1998 ಥಾವ್ನ್ 2004 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ರಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚೊ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆರ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಝುಜ್ ಆನಿ ಪೋಖ್ರಾನಾಂತ್ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಸಲಿಂ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲಿಂ. ಹಿ ತಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ವಿವಾದಾಂಕ್‍ಯೀ ಬಲಿ ಜಾಲಿ, ತಾಚೆರ್ ಹಗರಣಾಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಆರೋಪಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜೀನಾಮೊ ದೀಜೆ ಪಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಪರತ್ ತೊ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲೊ.

ಎನ್‍ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ್ 24 ಪಾಡ್ತಿಂಚೊ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಧೊಶಿ, ದಬಾವ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆ ನಾಂತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ವಾಜಪೇಯಿಕ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥೆಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಎನ್‍ಡಿಎಚೆಂ ಸಂಚಾಲಕ್‍ಪಣ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ಸಕ್ರಿಯ್ ರಾಜಕಾರಣಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮುಖ್, ನಿವೃತ್ತಿ

2004ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಸಲ್ವಲೊ. ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್‍ಯೀ ಜಾರ್ಜ್ ಬಿಹಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಸಾಂದೊ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ 2009ವ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಚಡ್ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಭೋವ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಮುಖೆಲಿ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎ.ಬಿ. ವಾಜಪೇಯಿ ಆನಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಚಡುಣೆಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಾಜಕೀಯಾ ಥಾವ್ನ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ, ನಿರ್ಗಮಿತ್ ಜಾಲೆ.

ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ದೊಗೀ, ವಾಜಪೇಯಿ ಆನಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪಾಂಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೆ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂಪರಿಂ ಹೆ ದೊಗೀ ಮುಖೆಲಿ ಸೊಭ್ತಾಲೆ.

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಚೆಂ ಅಪ್ರತಿಮ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ತೀನ್ ಧರ್ಮಾಂಚೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಸೊಭ್‍ಲ್ಲೆ – ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಎ.ಬಿ. ವಾಜಪೇಯಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆನಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ – ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅದ್ಭುತ್.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ವಾಡೊನ್, ಮುಂಬೈಂತ್ ನವಾಲಾಂಭರಿತ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಕರುನ್, ಬಿಹಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪುನರ್ಜಲ್ಮ್ ಜೊಡುನ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾನ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಟಾಪುನ್, ಕೊರೊಡೊಂ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಚಿಂ ಸಾಧನಾಂ ಕರುನ್, ಯೋಜನಾಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರುನ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‍ಪಣಿ ವಾವ್ರುನ್, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಸದಾಂಚ್ ಝುಜೊನ್, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಾಧೆಂಪಣ್ ಸಾಂಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸರಳ್‍ಪಣಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಭಾರತಾನ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಗರ್ವ್, ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾ ತಸಲೆ ಫುಡಾರಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೇಂವ್ದಿತ್ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಪಾಸತ್ ವಾವ್ರುಂದಿತ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News