Latest News

ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ವರಸ್ ಜಾತಾನಾ… ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ‘ವಿಶೇಸ್’ ಗಜಾಲಿ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : October 4, 2020 at 10:41 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ತೆಂ ಅವ್ಚಿತ್ ದುರಂತ್ ಘಡೊನ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಅಕ್ತೋಬರ್ 11ವೆರ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಬಾ. ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ತರ್ನೊ ಯಾಜಕ್, ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್, ದಫ್ತರಾಂತ್ ದೊರಿಯೆರ್ ಮೊಡೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಣೆಂಯೀ ತರೀ ಆಘಾತಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್.

ಶಿರ್ವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆನಿಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಾಡಾವಳಿ. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾನ್ ‘ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ, ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗೊಂದೊಳ್, ದುಬಾವ್ ಆನಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾ (ತಶೆಂಚ್ ಕಪಟ್‍ಪಣ್‍ಯೀ) ಕಿತೆಂ/ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ‘ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ’ ಸಾಂಗ್ಣೆಪರಿಂ ಸಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿಚೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ, ವಾಸ್ತವಿಕ್ ದರ್ಶನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ.

ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್, ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೆಂ ‘ಬಲಿ-ದಾನ್’ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ!

Fr Mahesh DSouza Principal Don Bosco

ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ಕಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್, ಗಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಸೆಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್‍ಂಚ್ ಕಾರಣ್. ತುಮಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ, ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಅನುಭವ್ ಕೆಲಾ. ಸಕ್ಡಾಂಪರಿಂ, ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಮಾತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಪರತ್ ‘ಜಿವಂತ್’ ಜಾಲ್ಲೊ! ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಶಿರ್ವಾಂ ವಚೊಂಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್.

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಕುಡಿ ರುಪಾರ್ ಮೆಲಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ‘ನಾಗ್ಡೆಂ’ ಕೆಲಾಂ! ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವ್ಹಡ್ ವಿಚಿತ್ರ್, ತಶೆಂಚ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂನಿ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್, ತಾಂಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ನಡ್ತೆಂ, ಉತ್ರಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂಗೀ ‘ಕಾಂತಯ್ತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಭೋವ್ಶಾ ತಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ‘ನಾಗ್ಡೆ’ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ!?

ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ‘ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹೊಶಿಕ್ ಬಾರಾ ಕುಟ್ಟಿಂ ದೂದ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಮೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಣೀ ಜಾಂವ್ದಿ, ಕಸಲೊಯೀ ಆಸೊಂದಿ, ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ‘ಪಾಡ್’ ಉಲಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಜೆರಾಲ್ ರಿವಾಜ್ ತಿ. ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬರೊ ವಾ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾತಾನಾ, ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ/ಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಜೊಡ್ತಾ. ಆನಿ ‘ಧಾರ್ಮಿಕ್’ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಚ್ ನಾಕಾ. ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿತ್ಲೊಯೀ ‘ಖೊಟೊ’ ಆಸೊಂದಿ, ವಾಯ್ಟ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಆಧಾರುಂದಿ, ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ‘ಉಲಂವ್ಕ್‌ಚ್’ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾ (ತಶೆಂ ಕರಯ್ಲಾಂ!). ತಿ ‘ರಿವಾಜ್’ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಘಟ್ ಆಸಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ತೆಂಯೀ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿಕೀ ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಲೋಕ್ ತರೀ ಉಲಯ್ತ್, ಯೆಟಿತ್, ಪುಣ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಎಕಾಮೆಕಾವಿಶಿಂ ದುರ್ಸೊನ್ ಉಲಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಚೂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. (ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಚೋರ್ ಪಾದ್ರಿಕ್‍ಚ್ ತೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ Convoy ಘೆವ್ನ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾ!). ಲೊಕಾ ಸಮೊರ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ‘ಪಾತ್ಕಾಂ’ಚೆರ್ ಉಬಿರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ‘ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ.

ಆಜ್ಯಾಪ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ, ಹಿ ‘ರಿವಾಜ್’ಯೀ ಫಾ. ಮಹೇಶಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಮೊರೊನ್ ಗೆಲಿ!

ವ್ಹಯ್. ಲೊಕಾನ್ ಹೆರಾಂ ವಿಶಿಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ವಿಶಿಂ, ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ವಾಯ್ಟ್ (ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ತಾಣಿಂ’ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ) ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ಸಮ್ಜಣಿ/ಶಿಕಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಲಯ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್‍ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿಂಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್? ತೆಂಯೀ ಉದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ???

Fr Mahesh_Shirva Report (10)

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ‘ಕ್ರೋನೋಲೊಜಿ’ಕ್ ಭಾರೀ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಘಡಿತ್/ಸಂಗತ್ ತಿ ಕೆದ್ನಾಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ/ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಕಾರಣಾಂ, ಸತಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೇನಾಂತ್. ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್, ಸಬಾರ್ ಗಜಾಲಿ, ‘ಕೆದ್ನಾಂ, ಕಶೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಸಂಗತ್ ‘ಕಿತೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್. ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾ ‘ಪಕ್ಷಪಾತಿ’ ಜಾವ್ನ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ‘ಅಭಿಪ್ರಾಯ್’ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಮೋಲ್ ನಾ.

ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಮೊರ್ತಾನಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಚಲ್ತಾನಾಂಯೀ ಏಕ್ ‘ಬರೊ, ಬುದ್ವಂತ್, ಹುಶಾರ್…’ ಪಾದ್ರಿ (ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ಆಸ್ತ್) ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ರುಜ್ವಾತಿಂ’ ಸಮೇತ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ (ಪೂರಕ್ ದಾಖ್ಲೆ: ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ‘ಅಂತರ್ಲಾ’ ಮ್ಹಣ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್; ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿಂ ಉಲವ್ಪಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ರುಜ್ವಾತಿ…). ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದುಬಾವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತರ್ನಾಟೊ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಅಂತರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿಚ್. ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ಚಿತ್ ಮೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಉದೆಲಿ.

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಘುಂವ್ಡೆ ವರ್ವಿಂ, ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಗಜಾಲಿಂ ಪಯ್ಕಿ, ‘ಬರೊ’ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ‘ವಿಲನ್’ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಭೋವ್ ಕುತೂಹಲಾಚಿ. ಹಿ ವಾಡಾವಳ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಕಿತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿವರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ತುಮಿ ಜಾಣಾಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್.

ಕ್ರೋನೋಲೊಜಿ! ಹಾಂ, ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್‍ಯೀ ‘ಕ್ರೋನೋಲೊಜಿ’ ಪಾರ್ಕಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಶಿರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ದಿಸ್ತಾತ್. ‘ದೃಶ್ಯಂ’ ತಸಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲ್ಯೊ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ, ಮಿಸ್ತೆರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್! ‘ಬೆಟ್ಟ ಅಗೆದು ಇಲಿ ಹೊರ ತೆಗೆದರು’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂಯೀ ಹಾಂಗಾ ಘಡ್ಲಾಂ… ವಾಸ್ತವ್ ಗಜಾಲಿ ನೆಣಾಸ್ತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಕಶೆಂ ಪೂರಾ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ, ಧಡ್ಬಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕೀ ಶಿರ್ವಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಏಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್. ಉದ್ಕಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಪರಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮನೋಭಾವಾನ್ ವಳ್ವಳ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಕಶೆಂ ಚಡ್ಪಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊಂಕ್‍ಯೀ ಹೆಂ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ನಿದರ್ಶನ್.

ವ್ಹಯ್. ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಫಾ. ಮಹೇಶ್, ಶಿರ್ವಾಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವ್ಹಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆನಿ ರೀಚ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೊ. ಬರೊ ಶಿಕ್ಷಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಳ್ಜಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, ಸರಳತಾ ಆನಿ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಣೆಂ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೋಗ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊ ಸಂಖೊ ತಿತ್ಲೊ ಆಸೊಂಕ್ ತಾಚೆ ಅಸಲೆ ಗೂಣ್ ಆನಿ ಕಾಲೆತ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಲೊಕಾನ್ ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ದುಖ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ರಿತಿಂತ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ – ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ, ತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರ್‍ಯಾನಿಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ‘ಟೆಸ್ಟಿಮೊನಿ’ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ!

ತರೀ ಉಳ್ಟೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊಚ್ ‘ಬರೊ’ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಏಕ್ ಕೀಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ! ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ‘ಕ್ರೋನೋಲೊಜಿ’ ಸಮ್ಜಜೆ. ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ‘ವಿಲನ್’ ವಾ ‘ಕೀಳ್’ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಶೆಂ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತೆಂ ವಿದ್ಯಮಾನ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ‘ರಾಜಾಂವ್’ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ.

Fr Mahesh DSouza_photo new

ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ತ್ ವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ/ಫುಡಾರಿ ವಿಶಿಂ ‘ಅಪಪ್ರಚಾರ್’ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಸತಾ ವರ್ನಿಂ ಫಟ್ ಚಡ್ ವೆಗಿಂ ಪಾವ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್/ಬರೆಂಪಣ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ವಿರೋಧಿಂಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್/ವಾಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್. (ಚಡಾವತ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಫಟಿಂಚೆಂಚ್ ರಾಜ್ ಚಲ್ತಾ). ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೆಂ ದುರದೃಷ್ಟ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ, ತಸಲಿಂ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾತ್! ಲೋಕ್ ಸತ್ ಒಪುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ, ಆನಿ, ಫಟ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಮುಖಾರ್..!?

ಪುಣ್, ಹಾಂಗಾ ಚುನಾವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತರೀ ‘ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾ’ ಕರ್ಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉದೆಲಿ..? ಆಪುಣ್ ನಿರ್ದೋಷಿ, ಕಳಂಕ್‍ರಹಿತ್, ಚೂಕ್ ಆಧಾರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಫಲಾಣೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೀಳ್, ಹೀನ್, ಉಣೆಂಪಣಾಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರ್ಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್..? ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರಿಜೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್..? ತೆಂಯೀ ‘ಆಪುಣ್ ಖುದ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಖೊಂಡಾಂತ್ ಲೊಳ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ’ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ‘ಖತಾಂ’ ದಿಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕರ್ಚೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಅರ್ಹತೆಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್? ಆಪ್ಲಿಂ ಕೀಳ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ದವರ್ನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಉಣೆಂಪಣಾಂಚೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವ್ಹಾಜಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಕಸಲಿ…?! ಅಸಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರ್ ಸತ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೆತಾ. (ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ಕಳಂಕ್ ಉಚಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ‘ಹಣೆಬರಪ್’ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಜಣ್ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?).

ಫಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಮರಣ್ ಕೊಣಾಯ್ ವರ್ವಿಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಕಿತೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ದೇವ್‍ಚ್ ಜಾಣಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಂತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಬಾರಾಂಚಿಂ ಮುಖ್ಡಿಂ ಝಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ವ್ಹಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸಹಾಯಕ್ ಮರ್ಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತರೀ, ಫಾ. ಮಹೇಶಾನ್, ಸಬಾರ್ ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್, ದಗಲ್ಬಾಜಿಂಕ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕೆಲಾಂ; ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸತ್ ಗಜಾಲಿ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡಯ್ಲ್ಯೊ; ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್‍ಪಣ್ ಆಧಾರುನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಿ ಘಾಲುನ್ ‘ಸುಶೆಗಾತ್’ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಖರೆಂ ರೂಪ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಕರಯ್ಲೆಂ…

ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಧರ್ಮ್/ಭಾವಾಡ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಥೊಡೆ ಕಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಜಿಯೆತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂನಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ‘ಕರಾಳ್’ ಗಜಾಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್‍ಯೀ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯೊ! (ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಚಲ್ಚಿ ಅನೈತಿಕತಾ, ಅನಾಚಾರ್, ಶೋಷಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ಲೋಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಜಾಣಾ).

ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಫಾಮಾದ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ನಟ್ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತಾಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ಚಡುಣೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಆನಿ ಜಿವಿತಾ ಥಂಯ್ ಜಾಯ್ತಿ ಸಾಮ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ಮರಣ್ ಚಡುಣೆಂ ಎಕಾಚ್ ರಿತಿಚೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ವ್ಹಡಾಂ’ಚೆಂ ವ್ಹಡ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ ತರೀ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ‘ಥರ್ಥರ್ಚೆಂ’ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಫಾ. ಮಹೇಶ್, ಫೊಂಡಾಂತ್ ಜಿರ್‍ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೆಲೊ. ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಂಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮನೋಭಾವಾಕ್ ತಾಚಿ ಶಾಂತಿ ಭಂಗಯ್ಲಿ. ಉಸ್ತುನ್ ಉಸ್ತುನ್ ತಾಚಿಂ ‘ಪಾತ್ಕಾಂ’ ಉಸ್ಪುನ್ ಘಾಲಿಂ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಕೊಲಾವ್ನ್ ಕೊಲಾವ್ನ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಪ್ರಾಸಿ ಆನಿ ಏಜೆಂಟಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಚೆರ್ ನಿರಂತರ್ ‘ಅತ್ಯಾಚಾರ್’ ಚಲಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್!?

ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಣೆಂಯೀ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಏಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ವಾ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್‍ಯೀ (ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ) ತೊ ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ, ಕಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಪುಣ್, ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಘುಂವ್ಡೆಪರಿಂ, ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ‘ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಯಾಜಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಆನಿ ತೊ ‘ಅಪಕ್ವ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂಚ್ ‘ಉಚಾರಿಜೆ’ ತರ್ ಕಾರಣಾಂ ಜರೂರ್ ಆಸಜೆಚ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಾ ಚಡಂವ್ಕ್ ‘ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್’ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ‘ಅನಿವಾರ್ಯತಾ’ ತರೀ ಕಸಲಿ? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್, ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಪಿ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಸಂಸಾರ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಸಕತ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ ನೆ, ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆತೆಲಿಚ್.

ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚ್: ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚಿ ‘ಚರಿತ್ರಾ’ ಜಾಹೀರ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಏಕ್ ‘ನಾಲಾಯಕ್ ಪಾದ್ರಿ, ನಾಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಯ್ಲಾಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ. ಹಾಂತುಂ ಯಾಜಕ್‍ಯೀ ಆಸಾತ್! ಭೋವ್ ಬರೆಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಯಾಜಕ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಭೋವ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್, ನಿತಳ್, ನಿಸ್ಕಳ್, ಖತಾವಿಣ್, ಸತ್ತಿ, ದೆವೊತ್, ದೈವಿಕ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್, ಅಪೇಕ್ಷಾ, ನಿರೀಕ್ಷಾ ತಾಣಿಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಶಾಭಾಸ್! ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಇತ್ಲೆ ಆಪುಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ತರೀ ಕನಿಷ್ಠ್ ಜಾವ್ನ್, ಭ್ರಷ್ಟ್, ಖೊಟೆ, ಫಟ್ಕಿರೆ, ಲೆಂವ್ಟೆ, ಅನ್ನಾಡಿ, ದಗಲ್ಬಾಜಿ, ವ್ಯಭಿಚಾರಿ, ಹರಾಮಿ, ಲುಟ್ಕಾರ್, ಅಕ್ರಮಿ, ಅನೀತ್-ಅನ್ಯಾಯ್ ಆಧಾರ್ತೆಲೆ, ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ತಸಲೆ ಆಸೊಂಕ್‍ಚ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ – ಖಂಡಿತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ತರ್, ಹೆಂಚ್ ಮಾನ್‍ದಂಡ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಯಾಜಕ್ ‘ಯಾಜಕ್’ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್? ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂ/ಅಕೃತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಹಜಾರ್ ವಾಂಟೆ ಚಡ್ ಖೊಟೆಂಪಣ್ ಆಧಾರ್ಲೆಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಆಸಾತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಫಾ. ಮಹೇಶಾನ್ ಆಧಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ‘ಹೀನ್’ ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಯಾಜಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಭಾಗೆವಂತ್? ಅಸಲೆ ಪಾದ್ರಿ ಜೆಜುಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡುಂಕ್, ಲೋಬ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆನಿ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಚಡೊಂಕ್ ಫಾವೊಗೀ, ಯೋಗ್ಯ್‌ಗೀ? ಜಾಪ್ ಮೆಳತ್?! (ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ‘ಪಾತ್ಕಾಂಚೆರ್’ ಆನಿ ‘ಉಣೆಂಪಣಾಂ’ಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಆಧಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಕೀಳ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಕೊಣಾ ಲಾಗಿಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಖಂಯ್…!?).

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

3 comments

  1. Well presented, factual n critical regarding hypocrites n defamers. God bless you n your work. Fr . Xavier Lobo

  2. You have expressed, things n facts as they are.
    Hypocrisy, that’s the point.

    Even until today I can’t digest the fact that Fr. Mahesh enough more.
    Morning n evening I pray for the repose of his soul.

    Carry on with your fearless, open n candid writing.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News