Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 1: ದರ್ಬಾರಾಚೊ ದಾವ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : October 8, 2018 at 6:00 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 1
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ, ಮೊಗಾಚ್ಯಾ, ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್ ಕೆಲಾಂ; ಪುಣ್ ತೆಂ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪರ್ಗಟ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ವ್ ಆಸಾ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯೀ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆದಿಂ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಲ್ಪನ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಅಸಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ. ಹೊ ಫಕತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾಗ್‍ಚ್ ವ್ಹಯ್. ಅಶೆಂ, ಅಪ್ರತಿಮ್ ಬರವ್ಪಿ, ಜೀನಿಯಸ್ ಸಾಹಿತಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಆಮಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ನವ್ಯಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಆಬ್ಳೆ, ಆತಾಂ, ಭೋವ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಆಮಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸೊಮಾರಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತೆಲಿ.

‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ರ್‍ಯಾನ್ಸಮ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಕ್ ಆಮಿ ಋಣಿ ಆಸಾಂವ್. ತಾಂಚೆರ್ ದೆವಾಚಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲಾ. ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂವ್.

ಏಕ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ತರೀ ಪರತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಾಣಿ. ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಹೆಂ ಬರಪ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಹಾಡುನ್ ದಿತೆಲೆಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

-ಸಂಪಾದಕ್

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಮೈಸೂರಾಂತ್, ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವರ್ತ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾನ್ ರಾಜ್ವಟ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ನಿಮಾಣಿ ಘಡಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಝುಜೊನ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಪುಟ್ ದೇಶ್‍ಭಕ್ತ್ ತೊ; ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಿರೋಧಿ ತೊ ನಹಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ಮಾಲ್ಗಡೆ, ಸೈನಾಂತ್ ಆನಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಂತ್ ನಾಂವಾಡೊನ್, ರಾಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಜಿಯೆತಾಲೆ.

ತ್ಯಾಚ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಭಾವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ದಗ್ದೊಣಿ ಭೊಗುನ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಂತೂರ್ ಪದ್ವಾರ್ ಉಬಾರ್’ಲ್ಲೊ ತೊ ಕಾಲ್ವಾರಿಚೊ ಖುರಿಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನೀಜ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್‍ತಾ.

ಪುಣ್ ಹಿ ಕಥಾ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಚ್ಯೆ ಬಂದಡೆ ಪ್ರಾಸ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ. ತೆದ್ನಾ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಂತನಿ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ತ್ಯಾ ಫಿಂರ್ಗ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಫಿತೂರಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ತೊ ಪುರ್ತೊ ಖುಬಾಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೆ, ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ಲೆ, ಒಮ್ಜೂರಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಯುವಕ್, ಥರಾಂವಳ್ ಹುದ್ದೆ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಝುಜಾಂತ್ ಬಳ್ವಂತ್, ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಂನಿ ಯುಕ್ತಿವಂತ್ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆನಿ ಲಾಗಿಂ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹಿ ಕಥಾ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಚಡ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋಗ್ ಮಾನಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ‘ಸರ್ದಾರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಪದ್ವಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಎವಾಂಚ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ಚಡಾವತ್ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಒಮ್ಜೂರ್’ಗಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು ಆನಿ ಫಳ್ನೀರ್’ಗಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟ್ ಭೋವ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ‘ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್’ ಆನಿ ‘ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಧೈರಾಚಿಂ, ದರ್ಬಾರಾಚಿಂ ಆನಿ ಶಿಪಾಯ್‍ಗಿರೆಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂತುಂಯೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ವಯ್ರ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಚಿಂತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಬರಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಲಡಾಯೆಚ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆಂತ್, ಶಿಕಾರೆಂತ್ ಆನಿ ಕುಸ್ತೆಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯಾಂ ತೆಕಿದ್ ಕುಡಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಒಮ್ಜೂರಾಂತ್ ಆನಿ ಅಮೆಂಬಳಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಆಸ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಯಾಪಾರಾಕ್ ವೆಚ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ಮಂಜ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ವರ್ಸಾಂ ತೀಸ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಪುರ್’ಚ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಯ್ರಿಕೊ ತಾಕಾ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತರೀ ತೊ ಆಜೂನ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಉರ್’ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್, ಗೆಲ್ಲೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಧುವೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಆಶಾ ವ್ಹಡ್, ಆನಿ ಘರಾಂನಿ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಲೆಚಿ ಫಡಾಫಡ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಚಡುಣೆಂ ತಿತ್ಲಿಚ್. ತೊಯೀ ಆಂಕ್ವಾರ್. ಕಾರ್ಬಾರ್-ದರ್ಬಾರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಪರಿಂಚ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ತಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ವ್ಯಾಪಾರಾಚ್ಯೊ ಚಾರ್ ಮಂಜ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಭರ್ಶಿಕ್ ಜುಗಾರೆಚಿ ಸವಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಭಾಯ್ಲೊ ಸುಂರ್ಗಾರ್’ಚ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ವ್ಹಡಾಂಗೆಲಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್‍ತಾಲೆ ತರೀ, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ಮಜತೆನ್ ಪುಣೀ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್, ತೊ ಆಪ್ಲೊ ತೀರ್ ಅಂತ್ರಳಾಕ್ ಜೊಕುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ದೊಳ್ಯಾಂ ದೆಕಿಕ್ ಆನಿ ವ್ಯವಹಾರಾಂನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಮೊಗಾಚೆ ಮಿತ್ರ್. ಪುಣ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಕ್, ದುಸ್ರೊ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಖೊಲೊ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಗುಪಿತ್ ಉಪಾಯ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊ.

* * * * *

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಣಾಂತ್ ತೊ ದೀಸ್ ರಜೆಚೊ. ಸೈನಾಂಕ್ ಕವಾಯತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ರಾವ್ಳೆರಾಚ್ಯೆ ಉದೆಂತಿಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ತಾಚೆ ಈಷ್ಟ್, ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಆನಿ ತೊಮಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ರಾಂದ್ಪಿ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ಸೆವಾಕ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಬಸೊನ್ ಇಸ್ಪಿಟಾಂ ಖೆಳ್ತಾಲೆ. ಮಧೆಂ ಪಟ್ಟಾಂಗಾಂ ಮಾರ್ತಾಲೆ.

ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕಾರಣ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಥಂಯ್ ಸಲ್ವೊನ್, ಲಜೆ ಭಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಬಂಟ್ವಳ್ ಮುಲ್ಕಾಂತ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ರಫಾಯೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಬಳಾಧಿಕ್. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ತೆದಾಳಾ ಖರೊಚ್ ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ಲೊ ತುಂಡುರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಟಿಪ್ಪುಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ನಹಿಂ, ಫಿಂರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವೈರಿಯೀ ನಹಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಪ್ಣೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಫಿಂರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧಮ್ಕಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ದೋಸ್ತಿ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಕರ್ತಾಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿಂ ತಶಿಂ ಪಯ್ಶಿಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಬಳಾಧಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಟಿಪ್ಪುಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಟೊನ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಕ್ ಭುಲ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ವಾಟೊ ಸುಶೆಗಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಉಪಾಯ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊ.

ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ ಜರ್ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಈಷ್ಟ್ ಮೆಳ್ಳೊ, ತರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಮಲಾಬಾದ್, ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಾಟ್ ಮೈಸೂರಾಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತರ್ ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಉಪಾಯ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದೀವ್ನ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಫುಲೊನ್ ಆನಿ ಮಿಟ್ಯೊ ಮಾರುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಧುವ್. ತಿಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಸೊಭಾಯ್, ಶೆಗುಣ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ತರೀ, ಸರ್ವ್ ಜಹಗೀರಾಂನಿ ವಳ್ಕಿಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಫಿದಾಲಾಂನಿ ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಕುಂವರ್ನ್ ಆಜೂನ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಆವಯ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ‘ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ಲಿ ರಾಣಿ’ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್’ಲ್ಲಿ. ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಯ್ ಕುಂವರಾಕ್ ತಿ ರಾಕ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್?

ತಸಲ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾವ್ನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಕಾ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾಚೆಂ ರೂಪ್ ದೆಕೊನ್, ತಿಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಮನ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲೊ. ಟಿಪ್ಪುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಥಂಯ್ಸರ್ ತ್ಯಾ ರಾನಾ-ವನಾಂತ್ ತಸಲೆಂ ಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಸುರ್ಯಾ ಕೀರ್ಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ಲೆಕುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಕರ್ಯಾಂ ಕಿತೆಂ? ತಾಚಿ ಆಶಾ ಭಾಗ್ಲಿ ನಾ. ತಾಚಿ ವಳಕ್, ಝಳಕ್, ಪುಸ್ಲಾವ್ಣೆಂ, ಭೆಷ್ಟಾವ್ಣೆಂ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂಯೀ ಉಪ್ಕಾರ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸಯ್ರೊ ಧುವೆಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವಿರಾರ್ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ತಿಕಾ ಖುಷಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. “ತುಮಿ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಲಾಮ್ ದಿಯಾ. ಪುಣ್ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಗಿಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್, ಗರಿಯೆಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಶಿರ್ಕಂವ್ಚೊ ನಾಕ್ಕುರ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸೊಂದಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆನಿ ಮಾನಾಕ್ ಒಪ್ಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಯೇಂವ್ದಿ – ತುಮ್ಚ್ಯೆ ತಸಲಿ ತುರ್ಕಾಂಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ನಾಕಾ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವತ್ ಕೋಣ್? ನಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ವಾಕ್‍ಯೀ ಧಕೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ತಾಳ್ಣಿಯೀ ಮತಿಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಈಷ್ಟ್ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿಚ್ ಖಬರ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್‍ಚ್ ದಾರಾರ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆ.

“ದೇವ್ ಬರೊ ದೀಸ್ ದೀಂವ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.”

“ದೇವ್ ಬರೊ ದೀಸ್ ದೀಂವ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್, ಯೆ, ಸ್ವಾಗತ್ ತುಕಾ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಬಸ್ಲೊ, ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ತುವೆಂ ಪುಣೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ಲಾ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ.”

“ಕಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಧನ್ಯಾ ಹಿ!” ಆಕ್ಲಾಸ್ಲೊ ಅಂತುಲೊ. “ವ್ಹಾ! ವೀರ್ ಪುರುಷ್ ಆನಿ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಸಲ್ವಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್!”

ಅಂತುಲ್ಯಾಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಸಳ್ಳಿಂ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತುಮಿ ಮ್ಹಜಿ ತಾರಿಪ್ ಕರ್‍ತಾತ್‍ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್, ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ…”

“ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ? ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಗಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ – ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಲಾಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್, ಮಹಂತನಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚಲಿಯಾಂಚೆಂ ಸೈನ್‍ಂಚ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ!”

“ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್, ಉತ್ರಾಂಚೊ ಭಾಲೊ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್: “ಆಮ್ಕಾಂ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಜಯ್ತಾಂಚಿ; ಆಮಿ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್ ಫಕತ್ ಸಾಂತೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಬಾವ್ಲ್ಯೊ; ಆಮಿ ಸ್ವಾದ್ ಘೆತ್ಲಾ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಝಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಮಾತ್ರ್! ಪುಣ್ ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ಲಿ ಕುಂವರ್ನ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಬಾವ್ಡಿ ನಹಿಂ. ತಿ ವರ್ತವ್ತಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ಲಿ ಚಲಿ – ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಕಳ್, ನಿತಳ್ ಆನಿ ಆಪುಟ್ ಸ್ತ್ರೀ…”

“ತರೀ ತಿಣೆಂ ತುಕಾ ಪಾಟಿಂ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೀಬ್ ಖೊರ್ಜುಂಚೊ ಅಂತುಲೊ. “ಮ್ಹಜೊ ಧನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಕ್ ಮುದಿ ಘಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತೊ ನಾ.”

“ವ್ಹಯ್, ತುಜೊ ಧನಿ…”

“ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿ ಶೆಟೀ, ತುಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಯ್? ತುಂ ಲಜೆ ಭಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭರ್ಶಿತಾಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಚಿಕ್ಕೆ ವಿರಾರ್ ಜಾವ್ನ್.

“ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಭರ್ಶಿನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಣಾಂ – ತುಂ ಪುಣೀ ತುಜೆಂ ತುರ್ಬೆಂತ್ ವ್ಹಾಜುನ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ವೆಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತೊಂಡಾಕ್ ಘಸ್ ಪುಸುನ್‍ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಶಿ!”

“ಅರೇ ವ್ಹಾ!” ಮಧೆಂ ಪಡ್ಲೊ ತೊಮಾಸ್ ಕಾಮತ್. “ಉತಾರ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಕೊಣಾಕ್ – ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್!”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆಚಿ ಲಜ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಬೇಂಡ್ ತೊಂಬಾರಾನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಗೊಬೊರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾ.”

“ಪುರೊ!” ಖತ್ಖತ್ಲೊ ಆನಿ ಉಟ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್. “ತುಮಿ ಅಶಿಂಚ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್‍ತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ತುಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಲಯ್.”

“ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಪಂಥ್ ಮಾರುನ್, ಬಂಟ್ವಳ್ ವಚೊನ್ ಖರಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತುವೆಂ ತರ್!”

“ವ್ಹಯ್! ಹೆರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ವಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಹಿಂ ತೆಂ.”

“ಪಿಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಏಕ್ ಬರೀ ಹೊಕಾಲ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ನಹಿಂ.”

“ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಹೊಕಾಲ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಷಿ ವ್ಹರಿನಾ.”

“ತಸಲಿ ಹೊಕಲ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್, ಆನಿ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಂಚುಂಕ್ ಸುಲಭ್.”

ಆತಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಾಪ್ಲೊ. ತೊ ಘಡಿಭರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಬಂಟ್ವಳ್ಚಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ಆನಿ ಗುಣೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂಯೀ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ; ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಚಿ ಹಕ್ಕ್‍ದಾರ್ನ್ ತಿ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ಪಂಥ್‍ಚ್ ಮುಖ್ಯ್ ಸವಾಲ್‍ಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ತೊ ಗೂಂಡ್ ನಿಯಾಳಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆರ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ನಂಜೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ಮಾನೆಸ್ತಾಂನೊ, ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು, ಆಬ್ಳೆ, ಏಕ್ ಹೊಕಾಲ್ ಹಾಡುಂಕ್…”

“ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಹೊಕಾಲ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್.

“ಪುಣ್ ಬಂಟ್ವಳ್ಚಿ ನಹಿಂ ದಿಸ್ತಾ?” ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟಿಚೆಂ ಸವಾಲ್.

“ವ್ಹಯ್, ಬಂಟ್ವಳ್‍ಚಿಚ್!” ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭುಚಿ ಜಾಪ್.

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ!” ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟ್. “ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಅಸೊಚ್ ತರೀ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾಂ. ತುಂ ಪುಣೀ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೊ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ತುಜೆ ಕೇಸ್ ತಾಸುನ್ ಧಾಡ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚಿ ಧುವ್ ತುಕಾ ಚಿನೆಲಾಂಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾಂವ್ಚಿ ನಾ!”

“ತರ್, ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚೆರ್ ತುಜಿ ಜುಗಾರ್ ಆಸಾಗೀ?” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಭಾರ್ಕಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಎದೊಳ್ ಥಂಡ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಆತಾಂ ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ: “ಸರ್ದಾರಾಂನೊ, ಕಸಲೆಂ ತರ್ಕ್ ಹೆಂ? ಹೊಕಾಲ್ ವಾ ಚಲಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಜುಗಾರ್ ಖೆಳ್ತಾವೇ?”

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಕಪಟ್ ಹಾಸೊನ್, “ತುಕಾ ಹೆಂ ಸಮ್ಜನಾ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ. ಆದಿಂ ಪಾಂಡ್ವಾಂನಿ ಜುಗಾರೆಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು ಜುಗಾರೆಂತ್ ಪುಣೀ ಜಿಕೊನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹಾಡಿನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಬರೆಂ ತರ್ – ಕಿತೆಂ ತುಜೊ ದಾವ್?” ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್.

“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್.

ಸಿಮಾಂವ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಆಯ್ಕಾ ತುಮಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾನ್ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಭಿತರ್, ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯೆ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಕರುನ್ ಘೆತಲೊಂ. ಹೆಂ ಉತಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಲ್ವಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಒಮ್ಜೂರ್’ಚಿ ಆನಿ ಅಮೆಂಬಳಾಂತ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಆಸ್ತ್ ಹಾಂವ್ ದಾವ್ ದಿತಾಂ. ಆತಾಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟೀ, ಸಾಂಗ್ – ಹ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ತುಜೊ ದಾವ್ ಕಿತೆಂ?”

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಶೆಟಿಕ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ. ದಾವ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ವಾ ದೋನ್ ಘೊಡೆ ವಾ ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ನಾಣಿಂ ಆಸ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದಾವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ದ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿಯೀ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಯುಕ್ತ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಧೈರ್ ದಿಲೆಂ. “ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಆಸ್ತಿ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಬಂದ್ರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಚಾರ್’ಯೀ ಮಂಜ್ಯೊ ಹಾಂವ್ ದಾನ್ ದಿತಾಂ. ಸಲ್ವಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಕಾರಿ ಜಾತಲೊಂ. ಪುಣ್ ಪರ್ವಾ ನಾ – ಉತಾರ್ ತೆಂ ಉತಾರ್!”

“ಛಿ! ಅಸಲಿ ಜುಗಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಾ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಹಾಕಾ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಇಷ್ಟಾಂನಿ.

“ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭುಚಿ” ಮ್ಹಣೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 2: ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ ಘಾತ್

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ನಂ. 1 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಖಡಾಪಾಚಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News