ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ರಜಾ ರದ್ದ್ ಕರಿನಾಯೆ: ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಮನವಿ

Posted on : June 1, 2019 at 1:33 PM

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ 6ವ್ಯಾ ವೇತನ್ ಆಯೋಗಾನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ (ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ) ರಜಾ ರದ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್‍ಯೀ ಕಾತರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಯೋಗಾನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಜೆಜುನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ರಜಾ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಹಿ ರಜಾ ರದ್ದ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಖಂತಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ತುರ್ತ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿನ್, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ರಜಾ ರದ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್, ಶಾಸಕ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಮಂತ್ರಿ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರಾಕ್ ಹಿ ಮನವಿ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ದಿಸಾಚಿ ರಜಾ ರದ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಚೊ ಸಂಸದೀಯ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶಾಸಕ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್, ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸೂಕ್ತ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡೊ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಮಂತ್ರಿ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರಾಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾನ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಎದೊಳ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಮಾಂ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ನಿಯೋಜಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಕೊರೆಯಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹೆರಿ ರೇಗೊ, ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನವೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆನಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಜಯ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಜರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಯೋಗಾಚಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಂದುನ್, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ರಜಾ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮುಖ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ.ಸ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾನ್, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ಕಾನೂನ್ ಕ್ರಮ್‍ಯೀ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper