Latest News

ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕ್ವಿಜ್ – 1 ಫಲಿತಾಂಶ್: ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜಿಕ್ತಾ ಆಗ್ರಾರ್‌ಚೊ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಸೊಜ್

Budkulo Media Network

Posted on : August 28, 2023 at 10:30 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮಂಗ್ಳುರ್: ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಗೋಸ್ತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ – 1’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಫಾಮಾದ್ ಸಾಹಿತಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಸೈರಿಕ್’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಆಮಿ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭುನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ – 1’ ಫಲಿತಾಂಶ್:

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ತಾ: ಆಗ್ರಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜ. ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವಯೊಲೆಟ್ ಲೋಬೊನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ತೆಗಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ತಿಂ ಆಸಾತ್: ಅನಿತಾ ಗೋಮ್ಸ್, ಕದ್ರಿ, ಬೆಂದುರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್; ರಂಜಿತ್ ಡಿಸೋಜ, ತಾಕೊಡೆ ಆನಿ ಶೆರೆಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಪಿದಮಲೆ, ನೀರ್ಮಾರ್ಗ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಸ್ಪಂದನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ. ಸವೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ 28 ಜಣಾಂನಿ ಜಾಪಿ ಧಾಡ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 12 ಸವಾಲಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. 13 ಜಣಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್ ಸಲೀಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಇನಾಮಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹಾಂತುಂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಸೊಜಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಪರಿಶೀಲನ್ ಆನಿ ತುಲನ್ ಕರ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿಲಾಂ.

ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲಿಂ ಹೆರ್ 8 ಜಣಾಂ: ಬೀನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಗಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ); ರೊಬರ್ಟ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ; ಜೀವನ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್; ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಡಿಸೋಜ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ; ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್, ಪುತ್ತೂರ್; ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಜೊಯ್ಸ್‌ಟನ್ ಲೂವಿಸ್, ಫಜೀರ್; ಲವಿಟಾ ಡಿಸೋಜ, ನಕ್ರೆ; ಗ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಕಣಜಾರ್.

ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್‍ಯೀ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಚೂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ದೊಗಾಂಕ್ ಸೊಡ್ತೆರ್ ಇನಾಮ್ ದಿಲಾಂ. (ಕಾರಣ್ ಮುಖಾರ್ ದಿಲಾಂ).

ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ:

ಆಮಿ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚ್ಯೊ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಅಶ್ಯೊ ಆಸಾತ್.

ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್:

1. ಸೊಭಾಯ್

2. 14

3. ಜಯನಗರ, ಮಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗಾಂತ್

4. ವಿಪ್ರೋ, ಐಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್

5. ಗುಜರಾತಿ

6. ರೇಶ್ಮಾಚಿಂ ಸಿಂತಿ ಆನಿ ವಾಲ್ಟರ್; ರೊಬಿನಾಚಿಂ ಹೆಜೆಲ್ ಆನಿ ಡೆನಿಸ್

7. ಕಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಗನರ್ ಕಾರಾರ್

ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್:

1. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಗುಮಾನಾಕ್ ಘೆಯಾ: “ಸೈರಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಬಿನಾನ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?” – ಹಾಚಿ ಸಂಪಿ ಜಾಪ್ ರೇಶ್ಮಾನ್ ದುರುದ್ದೇಶಾ ವಿಣೆಂ ರೊಬಿನಾಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಫಟ್. ಪುಣ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತಿತ್ಲಿ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಚಡಾವತ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ನಿರಾಶೆಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಸೊಭಿತ್ ಜಾತೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೆರ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತಾಚೆರ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಆಮಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

2. ಕಾಣಿ: ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್; ಕಾದಂಬರಿ: ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ.

3. ಜೊ.ಸಾ. ಅಲ್ವಾರಿಸ್; ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ (ಹಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ‘ಸುರ್ವಿಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ’ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಂದಾಜೆಕ್ ಗುಂಡು ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆತಾಂ ತಿಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸಾಚೆ ದಯೆನ್” ಮ್ಹಣ್ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಲಿಖ್ಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಬುಡ್ಕುಲೊ, ಆಕಾಶವಾಣಿಕ್ ತಶೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದಿಲಾಂ!).

4. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ; ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ (ನಂತೂರ್) ಸಂದೇಶ ಸಭಾಭವನಾಂತ್

5. ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸ್ (ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾತಾ)

ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ 2, 3, 4 ಆನಿ 5ವ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್‍ಚ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಏಕ್ ಬರಪ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆಂ ಲಿಂಕ್, ತಕ್ಲೆ ನಾಂವಾ ಸಮೇತ್, ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ಹಿಂಟ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್ವೇ? ಗೂಗಲಾಂತ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಪಿ ಮೆಳ್ತಿತ್, ಪುಣ್ ತ್ಯೊ ಖಚಿತ್ ಜಾಪಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ?! (ಗೂಗಲ್ ಮಾಹೆತ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿತಾ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನ್ಹಯ್!). ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ ಕಾದಂಬರಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಂತ್ ಲೇಖಕಿನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ, ಖಂಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಣ್. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ವಿಸ್ತಾರ್ ವರ್ದಿ ಆನಿ ಭಾಷಣಾಂಯೀ ಆಮಿ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಂತ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚೆಂ ಲಿಂಕ್ ಆಮಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ದಿಲಾಂ! ಇತ್ಲೆಂ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪಾವನಾ!?

ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಘಡ್ಬಡ್ ವಾ ಅಮ್ಸೊರ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಪಿ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚುಕಿ ರಿಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ. ಸವಾಲಾಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ವಾಚಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ.

ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ:

ಆಮಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಯ್ಲಿಂ ಪಾಂಚ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ರು. 2,500-00 ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ರು. 750-00, ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ರು. 550-00 ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ತೆಗಾಂಕ್ ತಲಾ ರು. 400-00 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಜ್ ರುಪಾರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಆಜ್‍ಚ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಂಬ್ರಾಕ್ ಐವಜ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಶಾಟ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್.

ಪುಸ್ತಕ್ ಇನಾಮಾಂ:

ಆಮಿ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಇನಾಮಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಸವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಇನಾಮಾಂ ದೀಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಆಮಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಒರ್ಥೊಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಬೂಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್ ಆನಿ ರೀದ್’ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್.

ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಿ, ಅಭಿಮಾನಿ ಆನಿ ಹಿತೈಶಿಂ ಖಾತಿರ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಯ್ಲೊ ಗ್ರೂಪ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೊಯೀ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಹಜಾರಾ ವಯ್ರ್ ಜಣಾಂ ತಾಂತುಂ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ (ಆ್ಯಡ್ಮಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ತರೀ) ಆಮಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾಂವ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಭರಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಚಟುವಟಿಕೊ, ಡೈಲಿ ಕ್ವಿಜ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್‍ಯೀ ತಾಂತುಂ ಚಲ್ತಾ. (Link to our WhatsApp Group given at end of this report).

ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಪಯ್ಲಿಂ ಪಾಂಚ್ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ‘ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಪರತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಣಾಂಕ್‍ಯೀ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳಶೆಂ ಕರಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಸಬಾರಾಂನಿ ತೆಂಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ‘ಜನಾದೇಶ್’ ದಿಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೊ ಉಲೊ ಆಮಿ Referendum ಮ್ಹಣ್ ಘೆತಾಂವ್.

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಒಟ್ಟುಕ್ 13 ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಜಾಪಿಂಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಂಕ್ ವರವ್ನ್ 5 ಜಣಾಂಕ್ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆರ್ 8 ಜಣಾಂಕ್ ಆಮಿ ಎಕೇಕ್ ಬೂಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತಾಂವ್. ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 10 (5+5) ಬೂಕ್ ಎನೌನ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಸೊಡ್ತೆರ್ ಬೂಕ್ ದಿತಾಂವ್.

ಸೊಡ್ತೆರ್ ಬೂಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ: ಬೆಥನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಸುಂತಾ ಬಿ.ಎಸ್. ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಉದ್ಯಾವರ್, ಉಡುಪಿ. ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಉಲ್ಲಾಸ್.

ಪುಸ್ತಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಚನ್:

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ 5 ಬೂಕ್ ಆನಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ 5 ಬೂಕ್ – ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುಂಕ್, ಬೂಕ್ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೋಣ್ (ವಾಟ್ಸಪಾಂತ್) ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಯ್ತಾ ತಾಂಕಾಂ, ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್, ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಲೊ.

ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಖಿಣಾನ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಬೂಕ್ ಘರಾ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಯೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಕಸಲೆಂಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಂಯ್ ಮೆಳ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. (ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಸಂಗಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮೊಬೈಲಾರ್ ಕಳಯ್ತಾಂವ್).

ಬೂಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜನ್ ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸೈಮನ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಆಲಿಸ್ ಲೋಬೊಕ್ ಪರತ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂವ್.

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್, ಅಕ್ತೋಬರ್ ಆನಿ ನವೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿಯೀ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್’ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲ್ತೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ವೆಳಾರ್ ಕಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ತಿನೀ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂಚೊ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭು ತರ್ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನಾನ್ ಪುಸ್ತಕ್ (ತಲಾ ಪಾಂಚ್) ಪ್ರಾಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತೆಂಯೀ ಪ್ರಾಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಫುಡೆಂ ಕಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆನಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‌ಕರ್, ಪೂರಕ್ ಗಜಾಲಿ

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಬರಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆನಿ ನಗದ್ + ಪುಸ್ತಕ್ ಇನಾಮಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಆನಿ ಸಾಹಸ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಹಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಬರವ್ನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾ ತರೀ ‘ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ’ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಭೋವ್ ಥೊಡೆಚ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾವ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ತಶೆಂ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸಾಧನ್.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‌ಕರ್ ಗಜಾಲಿ ಘಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಚಡ್. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಇನಾಮಾಂಯೀ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ತಾವಾಂಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಚಡ್ ಜಣಾಂನಿ ಹಾತ್ ಬರ್ಪಾಂತ್‍ಚ್ ಜಾಪಿ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಅಕ್ಷರಾಂ, ಶಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಸೊಭಾಯ್ ಬರಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಖೂಬ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ.

ಆಮಿ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಭೋವ್ ಸರಳ್ ಶೈಲೆಚಿ. ಉತ್ರಾಂಯೀ ಚುಟುಕ್ ಆನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್. ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ದವರ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಸಾಧಿಂ ಸವಾಲಾಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಘನತಾ ಯೇನಾ, ಪುಣ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ದವರ್ಲ್ಯಾರೀ ಲೋಕ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ದೋನ್ ವಿಭಾಗ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಸಲೀಸ್. ತರೀ ದುಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ Confuse ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ! (ಬಸ್ಸಾಚೆಂ ನಂಬರ್). ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಭೋವ್ ಚುರುಕ್ ಆನಿ ಶಾಣೆ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಶಾಭಾಸ್!

ತಶೆಂಚ್ ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಚಿಂತುಂಕ್, ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸಬಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಲೇಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಬರೊಚ್ ಆಟವ್ ಕರ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಭಿನ್ನ್ ಪುಣ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಅರ್ಹ್, ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಹಿತಿಂಕ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರುನ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಧನ್ ಕರುನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊನ್ ಆತಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾರಿ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ನವಿ ಚರಿತ್ರಾ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಅಸಲಿಂ ಅದ್ಭುತಾಂ ಆಮಿ ನಿರಂತರ್ ರಚುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ. ಲೊಕಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊಯೀ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾಲಾ. ಜೈ ಕೊಂಕಣಿ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News