Latest News

ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕ್ವಿಜ್ – 2 ಫಲಿತಾಂಶ್: ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜಿಕ್ತಾ ವಯೊಲೆಟ್ ಲೋಬೊ, ಪೆರ್ನಾಲ್

Budkulo Media Network

Posted on : September 30, 2023 at 7:15 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮಂಗ್ಳುರ್: ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ – 2’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ವಿಪರ್ಯಾಸ್’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಆಮಿ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭುನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ – 2’ ಫಲಿತಾಂಶ್:

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ತಾ: ವಯೊಲೆಟ್ ಲೋಬೊ, ಪೆರ್ನಾಲ್. ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ: ಗ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಕಣಜಾರ್. ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ತಿಂ ಆಸಾತ್: ರಾಬರ್ಟ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ನಿತ್ಯಾಧಾರ್ ನಗರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್; ಶೆರೆಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಪಿದಮಲೆ, ನೀರ್ಮಾರ್ಗ; ಲವಿಟ ಡಿಸೋಜ, ನಕ್ರೆ ಆನಿ ಲವಿನಾ ಡಿಸೋಜ, ಆಗ್ರಾರ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ 6 ಜಣಾಂಕ್ ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂಕಾಂ ಅಭಿನಂದನ್.

ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲಿಂ ಹೆರ್ 7 ಜಣಾಂ: ಬೀನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಯುಎಸ್‍ಎ; ಅನುಶಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್; ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಜೊಯ್ಸ್‌ಟನ್ ಲೂವಿಸ್, ಫಜೀರ್; ರಂಜಿತ್ ಡಿಸೋಜ, ತಾಕೊಡೆ; ಡೈಝಿ ಮೆಲಿಟ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಮುದರಂಗಡಿ; ರೋಸ್‍ಲಿನ್ ಗೋಮ್ಸ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಆನಿ ಗ್ರೀಶ್ಮಾ ವೇಗಸ್, ಆಗ್ರಾರ್. ಹಾಂಕಾಂಯೀ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.

ಆಮಿ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಒಟ್ಟುಕ್ ರು. 2,500 ಕ್ಯಾಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅಮಾನಾತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ. ತರೀ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ತರ್ಫೆನ್ ರು. 400 ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ದಿತಾಂವ್. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಇನಾಮಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣಾಕೀ ಸೊಡ್ಚೆಂ ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಅಶೆಂ ಕೆಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾ, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 25 ಜಣಾಂನಿ ಜಾಪಿ ಧಾಡ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 12 ಸವಾಲಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ 13 ಜಣಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಸಬಾರಾಂನಿ, ಅಮ್ಸೊರ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ, ಸಲೀಸ್ ಸವಾಲಾಕೀ ಚೂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಿರಾಶೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಜಾಪಿ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಪುಣ್ ಏಕ್ ವಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾಪಿ ಚೂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಂ ರೇಸಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲಿಂ. ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್.

ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್‍ಯೀ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಅತ್ರೆಗಾನ್ ತುಮಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಿತಿನ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಭಾರ್ ಮಾನ್ತಾಂವ್.

ಪುಸ್ತಕ್ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ತಾತ್: ಹ್ಯೂಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್; ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಆಗ್ರಾರ್; ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಸುಂಪ್ತಾ ಬೆಥನಿ; ಡೊರೀನ್ ಪಿಂಟೊ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ; ಸುನಿತಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಆಗ್ರಾರ್; ವಿನೀತಾ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಶಿರ್ವಾಂ; ಅನಿತಾ ಗೋಮ್ಸ್, ಕದ್ರಿ; ಜಾನೆಟ್ ಗ್ರೇಸಿಯಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ; ದಿವ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಡಿಸೋಜ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ; ರೋಶಲ್ ಪ್ರಿಯಾ ಡಿಸೋಜ, ಪಾಲಡ್ಕ; ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಲೋಬೊ, ನಾರಾವಿ ಆನಿ ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಪಾನೀರ್.

ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ:

ಆಮಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚ್ಯೊ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್:

1. ಗುತ್ತು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಕಂಬಳಗುತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ಪೂತ್.

2. ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ (ಪಂದ್ರಾ ಮಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಚ್ಯಾ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್).

3. ಪಾಂಚ್ ಜೋತ್, ಧಾ ರೆಡೆ (ಪಯ್ಲೆಂ ದೋನ್ ರೆಡೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧಾ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂಕ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್).

4. ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಶಾಲಿನಿ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಬೊಂಬೈ ಜಿಯೆತಾಲೆಂ.

5. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ (ರಾಜ್‍ಧಾನಿಕ್) ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್. (ರಾಜ್‍ಧಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್).

6. ಗಾಂವ್ ಸೊಡುನ್ ವೆತಾನಾ ಗುತ್ತು ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಆಪ್ಲೆ ಮೊಗಾಚೆ ರೆಡೆ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ತಿಶಿಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಜಮೀನ್ದಾರಾಕ್ ದಿಲೆ.

7. ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚಿ ತಸ್ವೀರ್.

ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್:

1. ಗುತ್ತು ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಂತ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಆನಿ ಟಿವಿ ಪಳೆವ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಕಂಬ್ಳಾಚೆರ್ ನಿಷೇಧಾಚಿ ಖಬರ್ ತಾಕಾ ಆತುರಿತ್ ಕರ್ತಾಲಿ. (ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾಪ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಇನಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ).

2. ರಾಧಕ್ಕ ಗುತ್ತು ದಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚಿ ಪತಿಣ್ (ಆನಿ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿಚಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್). ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಗುತ್ತುಚೊ ಜಾಗೊ ವಿಕುನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವೆಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಧಕ್ಕಾನ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಸೊಡಿನಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಆಪುಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ನಾ, ಮೆಲ್ಯಾರೀ ಆಪುಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಗೊಬೊರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ನ್ ರಡ್ಲಿ.

3. ಗುತ್ತುಚೊ ಜಾಗೊ ವಿಕುನ್ ಪೈಶೆ ಕರ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸುಧಾಕರಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ.

4. ‘ವಿಪರ್ಯಾಸ್’ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಪಮ್ಮಿಕ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?’ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್: ರಾಕ್ಣೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ನಾಂವ್ ‘ಪಮ್ಮಿ ಮೆಲೆಂ ಕಶೆಂ?’

5. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ವೆಬ್‍ಸೈಟಿಂತ್ ತೀನ್ ಭಾಷೆಂಚೆಂ ವಿಭಾಗ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಚೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವಿಭಾಗ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತುಳು ಬರ್ಪಾಂಯೀ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. (ತುಳು ಭಾಶೆಕ್‍ಯೀ ಜಾಗೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್).

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಸ (6). ಕಾದಂಬರಿಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ: 1. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚಿ ‘ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’, 2. ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ ಆನಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯೊ 4 ಕಾದಂಬರಿ – 1. ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್, 2. ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್, 3. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್, 4. ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್.

ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ:

ವಯ್ರ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಯ್ಲಿಂ ಪಾಂಚ್ + 1 ಚಡ್ತಿಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 2,500 + 400 ಮೆಳೊನ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ರು. 2,900-00 ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ರು. 750-00, ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ರು. 550-00 ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಚವ್ಗಾಂಕ್ ತಲಾ ರು. 400-00 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಜ್ ರುಪಾರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಂಬ್ರಾಕ್ ಐವಜ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಶಾಟ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. (ತ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಮಿ ಫೊನಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ತಾಂವ್).

ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಇನಾಮಾಂ:

ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ 5 ಬೂಕ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾಚೆ 5 ಬೂಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆ. ಸವೆಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಕೀಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಆರ್. ಡಿಕೋಸ್ತಾನ್ ತಶೆಂ ಲೇಖಕ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜ ಅತ್ತಾವರಾನ್‍ಯೀ ಬೂಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಫೊಕಣಾಂಗಾರ್ ಡೊಲ್ಲಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಪಿಟ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಪ್ಯಾಕೆಟಿ ದಿಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಬೂಕ್ ಫ್ರೀ ದಿತಾಂವ್. ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಸಾಲ ಪಿಟೊ ಮೆಳ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಇನಾಮಾಂಚೊ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಕಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ತುಮಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್.

ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ. ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತುರ್ತಾನ್ (8277362399 ನಂಬ್ರಾಕ್) ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಇನಾಮ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಿ, ಅಭಿಮಾನಿ ಆನಿ ಹಿತೈಶಿಂ ಖಾತಿರ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಯ್ಲೆ ದೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರೊ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾ. ತ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ (ಆ್ಯಡ್ಮಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ತರೀ) ಆಮಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾಂವ್. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಹಿಶಾರೆ, ಸೂಚನಾಂ, ಮಾಹೆತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಭರಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಚಟುವಟಿಕೊ, ಡೈಲಿ ಕ್ವಿಜ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್‍ಯೀ ತಾಂತುಂ ಚಲ್ತಾ. ಕೋಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ನಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಲೇಖನಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಪ್ರಾಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭುಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಇನಾಮ್ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ, ವಕೀಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಆರ್. ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಮಸಾಲ ಪಿಟೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊಲ್ಲಾಕ್ ಆಮಿ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂವ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರಾಕ್ ವಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ತೋಬರ್ ಆನಿ ನವೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿಯೀ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್’ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲ್ತೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಖಂಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂನಿ ಕಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಹಿತಿಂಕ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರುನ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಧನ್ ಕರುನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊನ್ ಆತಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾರಿ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ನವಿ ಚರಿತ್ರಾ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಅಸಲಿಂ ಅದ್ಭುತಾಂ ಆಮಿ ನಿರಂತರ್ ರಚುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ. ಲೊಕಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊಯೀ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾಲಾ. ಜೈ ಕೊಂಕಣಿ.

1 comment

  1. BUDKULO KALA SAMPATH QUIZ -2 falithamsh polevn santhos bholo! Vijhethank porbhi patoytha🎉🎉🎉🎉

    Maka cash prize meltha monon doyran aasullim thori, book prize punee mellellyan thrupthi pavtham😃😃

    Budkulo sampadakak Manest Donald Pereirak dev borem korum🙏🙏🙏🙏🙏 ani congratulations 🎉🎉🎉🎉🎉🎉 It was delightful to read your story ‘Viparyas’, it’s lucid style, reality connectedness, the knowledge and the values it imparts and the emotions evoked. The reader can journey along the story without clash and wrestling with the desire to change the course of the story.

    I hope the story gets into Konkani Text book so that the younger generation enjoys it and gets benefitted for life, especially in terms of reverence and duty towards parents, a value that is vanishing in this commercialized world.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News