Latest News

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯ್

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : August 20, 2014 at 4:39 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Konkni Ulai_Urai_1ಹಾಂವ್ ಮೈಸೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜೊ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಶಿರ್ವಾಂ ಮ್ಹಜೆಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಡೊ. ಸ್ಟೇನಿ ಸೋಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಬೊಸ್ಟನ್ ಶೆರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ದೀಪಿಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಕುಂದಾಪುರ್‍ಚಿ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಥಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಡೊ. ಸ್ಟೇನಿನ್ ಅನೇಸ್ತಿಶಿಯೋಲೊಜಿಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ರೊಯಲ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಇತ್ಲೆ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಒಳೊಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂ  ಭುರ್ಗಿಂ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಕಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂ ಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾತ್, ತಶೆಂ ಅಮೇರಿಕನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್‍ಯಿ ಉಲಯ್ತಾತ್. ‘ಆಮಿ ಘರಾಂತ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊಂವ್ಚಿ… ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್… ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲಿಂ… ಶಿಕ್ಪಾಚೆ ಗಜಾಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಜಾತಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ದೊತೊರ್ ಸ್ಟೇನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂ ವರ್ಗಣಿ ಭಾಂದವ್ನ್ ಹಾಡಯ್ತಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಸನದೆ ಖಾತಿರ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಎಕೆ ‘ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ ದಾಕ್ತೆರ್ನಿಚಿ ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್‍ಚ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ಹಿಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಭಾಸೊ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣಾಚಿ ತರ್‍ಯಿ ತಿಕಾ ಸಸಾಯ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾಲಿ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಿಣೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್‍ಯಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಚೆಕಡೆ ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆ ಪಿಡೆಸ್ತ್, ಪರತ್ ತಿಚೆಕಡೆ ವಚೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹೆ ದಾಕ್ತೆರ್ನಿಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಎಕಾ ತಕ್ಲೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ವಚೊನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಸ್ತೆಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಸಯ್ರಿಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸೊನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಯೇವ್ನ್ ವಚೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ದಾಕ್ತೆರ್ನಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲೆಬಸಾಂತ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ತಿಕಾ ಹಾಂಗಾಚ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಶಿಕ್ಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್, ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಫಕತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್!

ಹಿಂ ದೋನ್ ನೀಜ್ ಘಡಿತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ – ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆನರಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ( ಅವಿಭಜಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆವಯ್ಲ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ತಡಿ ದಾಕಯ್ತಾತ್.

ಕಾಳ್ಯಾ ಕಾತಿಚೆ ಬ್ರಿಟಿಶ್

ಜಾಯಿತ್ತೆ ಜಣ್ ಗಾಂವ್-ದೇಶ್ ಸೊಡುನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್. ಆಜ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ಜೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾತಾ ತೊ ಕೆನರಾಂತ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಕೆನರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯಿಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆ ಥಂಯ್ ನೆಗಾರ್ಪಣ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ. ಆಮ್ಚೆಪಯ್ಕಿಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಘರಾಂತ್ ಆನಿ ಸೆಜಾರಾ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ-ಸೊಭಾಣಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಸಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ  ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಆಮಿ ಜಾತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.  ಜಾಯಿತ್ತೆ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ‘ಕಾಳ್ಯಾ ಕಾತಿಚೆ ಬ್ರಿಟಿಶ್’ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾತ್! ಕೆನರಾಂತ್‍ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆರ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕೆನರಾ ಸೊಡುನ್ ಮೈಸೂರ್-ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಣಾಂ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಬೊಲ್ತಿಂಚ್ ನಿಬಾಂ ಮೆಳ್ತಿತ್. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ  ಮಧೆಂ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಉರಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಬರ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ – ತೆಂಯ್ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಕೊನ್ ವರುಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್  ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಂವ್ಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕ್(positive attitude) ಜಾಂವ್ಚಿಯ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಘರಾಂನಿ ಉರೊಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ವಳಕ್:

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಳ್ಕತಾಂವ್. ಮೈಸೂರ್ ವಚೊಂ ದುಬಾಯ್ ಪಾವೊಂ ವಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕೆನಡಾಂತ್ ರಾವೊಂ – ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಳಕ್ (identity)  ಆಸಾ. ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಹಿ ವಳಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮಿ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಆನಿ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಮಿ ಕೆನರಾಂತ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ – ಆಮ್ಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಳಕ್, ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್.

ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಖಂಚೆಯ್ ಎಕಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ವಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಥಾವ್ನ್ ವಳ್ಕತಾಂವ್. ಕೇರಳಾಂತ್ಲೊ ಮಲಯಾಳಿ, ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಚೊ ಮರಾಠಿ ವಾ ಬೆಂಗಾಳಾಂತ್ಲೊ ಬೆಂಗಾಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಒಳ್ಕತಾಂವ್ ತೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆವರ್ವಿಂ.  ಅಶೆಂಚ್ ಕೆನರಾ ಮುಳಾಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೆ ಆಮಿ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್’ ಜಾತಾಂವ್ (ಕೊಂಕ್ಣೊ ನ್ಹಯ್). ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆನರಾಚೆ  ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕೊಂಚೆಂಚ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ವರ್ವಿಂ. ಹರ್ ಸಮುದಾಯಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಭಾಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆ ವಳ್ಕಿಚೊ ಏಕ್ ಗುರ್ತ್ (identity or the culture) ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಪ್ರತೇಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಬಂದ್ ಆಸ್ಚೊ, ತ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕತಾ. ತಾಣೆಂ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ವಳಕ್ ಜಾತಾ. ಶಿವಾಯ್ ಭಾಸ್‍ಚ್ ತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ನ್ಹಯ್.

ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಸ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಲಯಾಳಿ ಲೋಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಬೆಂಗಾಲಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಾಲಿಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಮಲಯಾಳಿ  ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾಕ್ ಮಲಯಾಳಿ ಕಳಿತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಪುಣ್ ತಮಿಳಾಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ತಮಿಳ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಾಣೆಂ ತಿ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಜರ್ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಸ್ ಕಳಿತ್ ನಾ, ತೊ ಮಲಯಾಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ನ್ಹಯ್, ದೆಕುನ್ ತೊ ಮಲಯಾಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರನಾ.

ಹಿ ವಾಸ್ತವೀಕತಾ ಹರ್ ಭಾಶೆಂಪರಿಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್‍ಯಿ ಲಾಗು ಜಾತಾ.  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಜರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಳಿತ್ ನಾ, ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾ – ತರ್ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಿಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ್ ಸಾಂಡ್ತಾ. ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಡ್ಲಿ ತರ್ ಆಮ್ಚಿ ನೀಜ್ ವಳೊಕ್ ವಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ನಾ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ ನ್ಹಯ್ – ತಾಂಕಾಂ ‘ಕಾಳ್ಯಾ ಕಾತಿಚೆ  ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’  ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ರಾಕ್ವಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್, ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಉರ್ತಾ. ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಉರ್ತಾ. ಆಮಿ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾಂವ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ:

ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಪರಿಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಸಾ ತಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಯೆತಾ. ಭಾಶೆಕ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಅಸೊ ಏಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಆಸಾ.  ಸಂಸ್ಕೃತಿವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆಪಯ್ಕಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಸಮ್ಜಣಿಂಚ್ ಗುಸ್ಪೊಡಾಯೆಚಿ. ಫಕತ್ ನೆಸಪ್, ನಾಚ್ ಆನಿ ಪದಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನ್ಹಯ್. ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಲೊಕಾಚಿ ಬರಿ ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್‍ಚ್  ತಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಹಾಂತು ಆಚಾರ್-ವಿಚಾರ್, ಭಕ್ತ್-ಪುಜಾ, ಸದಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್, ಫೆಸ್ತಾಂ-ದಬಾಜೊ, ಕಾಜಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸೊಭಾಣಾಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಸಾ.

ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚೆ ಭಕ್ತಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್- ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ಚೊ, ತೆರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನಾಂನಿ ವ್ಹಡಾಂಕಡೆ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ನವೆಂ ಫಳ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಂವ್ಚೆಂ… ಕೆನರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ, ಹೆರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ನಾ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹರ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಆಚರಣಾಂತ್ ದೆವಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ – ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗೊನ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ವೆಚೆಂ, ಹೊಕ್ಲೆ-ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಮುದಿ ಶಿಂವ್ಚೆ ನಾಂವಾನ್ ಸಾಸುನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ… ಅಸಲ್ಯೊ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯೊ ಆಚಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ. ಅಸಲ್ಯೊಚ್ ಗಜಾಲಿ ಹೆರ್ ಸೊಭಾಣಾಂನಿ, ಫೆಸ್ತಾ-ಪರ್ಬೆಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಕೆನರಾ  ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ  ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ಆಸಾತ್.

ಖಂಯ್ ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವ್ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಯ್ತಾತ್. ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಪಾಚಾರ್ಚೆಂ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಫೆಸ್ತ್ ಹೆಂ. ರಾಂದ್ವಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಸಾತ್ವಿಕ್‍ಪಣ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಎಕ್ವಟ್, ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೃಶಿಕ್ ಮುಳಾಚೊ ಉಡಾಸ್… ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟತಾ.

ದೆವಾಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ, ಧರ್ಮೀಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮಾನಾನ್ ದೆಕ್ಚಿ, ಶಾಂತ್ ಸ್ವಬಾವಾಚಿ, ಹೆರ್ ಖಂಚಾಯ್ ಜಾತಿ-ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮದೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಭರ್ಸೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆಚಾರ್-ವಿಚಾರಾಂಥಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ಹ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಶೆಗುಣ್. ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಸುದಾರ್ಸುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ಘೊವ್‍-ಬಾಯ್ಲ್,  ವ್ಹಡಾಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಬಾಂದ್, ಸೆಜಾರಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ, ಸಾದ್ಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಅಸಲೆ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಶೆಗುಣ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾತ್. ಖಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸೊನ್, ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ದೆಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ.

ಸಮಾಜ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಚಿ ಜಾತಾ!

ಆಪ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೊಡ್ನ್ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಾಜ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಚಿ ಜಾತಾ. ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾ ತೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಶೆರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮಂತನಾಂತ್ಲ್ಯಾ’ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ. ಕುಟ್ಮಾಜಿವಿತ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ನಾಸಮಧಾನ್, ಜಾತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಜಾರ್, ಚಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಲಗ್ನಾ ವಿಚ್ಚೇದನ್… ಅಸಲೆ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಜಣಾಂ ಥಂಯ್ ಜಾಯಿತ್ತೆ. ವಿಲಾಯ್ತಿ ಜಿಣ್ಯೆಚಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಜಾತಾ. ಸಮಧಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಆಮಾಲ್ ಸೆವ್‍ಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್!

ಅಸಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಹೆರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್ ಜೆಂ ಜನಾಂಗ್ ವಿದೇಶಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ  ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಚಡ್ತಾತ್. ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಪರಿಗತ್ ಬಳಾಧೀಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಆತಾಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸಾ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಸ್ ಸೊಡುನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ವಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ; ಜರ್ಮನ್ ಆಚಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಆಚಾರ್ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹೆ ವರ್ವಿಂ ಜರ್ಮನ್ ಲೊಕಾಂ ಥಂಯ್ ಸಮಸ್ಸೆ ವಾಡೊನ್  ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಮೂಳ್‍ವಾಸಿಂ ಮಧೆಂ ಯುರೋಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ದಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಜೆಂ ಸಮಧಾನೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಂಕಡೆ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯಿತ್ತೆ ವಿಚಾರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾತ್.

ಭಾಸ್ ಕಶೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ವಿಬಾಡ್ ಕರ್ತಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೊಡುನ್ ಇಂಗ್ಲೀಶಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ.  ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ನಾ. ಫಿರ್ಗಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಖಂಯ್ ಕೊಪೆಲಾಂತ್/ಪೂನ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮೀಸ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ನಾಂಚ್. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜೆವಾಣ್ ನಾ. ಕಾಜಾರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚಿ ಝಳಕ್ ನಾ. ವಿಸ್ಕಿ, ಬಿಯೆರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಸ್ತಾ ಪೂಣ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆಸಾನಾ… ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಇರಾದೊ ನ್ಹಯ್, ಫಕತ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ಲೆ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಅನ್ವಾರ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಪೂಣ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್  ಸಮಸ್ಸೆ ಚಡ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್.

ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ದವರಿನಾಂತ್, ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಸಮಾಜ್ ಜಾತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ತಾಂಣಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಜಣಾಂ ಆತಾಂ ಕೆನಡಾ/ ಅಮೆರಿಕಾ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಥಂಯಿಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ, ಹೆರಾಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವ್ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಿರಾಶಾ ಭೊಗ್ಚೆಯ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆತಾಂ ವಿದೇಶಿ ಲೊಕಾಂಚೆರ್ ಬಂಧಡ್ ಚಡತ್ತ್ ಆಸಾ, ತಿ ಗಜಾಲ್ ದುಸ್ರಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೊಡಿನಾಕಾತ್:

 • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಕೊನ್ ವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ‘ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧ್ಯೇಯ್ ವಾಕ್ಯ್ ಜಾಯ್. ಥರಾವೋಳ್ ಕಾರಣಾಂ ಪಾಸೊತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆಂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ಕಶೆಂ  ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ವಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ ಮಾದ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕಪ್ ವಿಲಾಯ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಯ್. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಚೂಕ್. ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಗೂಂಡ್ ರೊಂಬೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.
 • ಮಲಯಾಳಿ, ತಮಿಳ್ ಹೊ ಲೋಕ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಉಲಯ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಕಾಂ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಜಾಂವ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ ನಶ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಘರಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ ಆನಿ ತೆ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ರಾಜಾಂವ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ದಿತಾತ್. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಘರಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಉಲಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತರ್ ಫಕತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಘರಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್ ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾ?
 • ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ. ಘರಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರ್ಕಿ ಭಾಶೆಚೆ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ, ವ್ಯಾಕರಣ್ ಚುಕಿ ಕರ್ಚೆಂ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಪರಿಂ ಆಸ್ಚೆ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಜಣ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆಮಿ ದುಸ್ರಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ಘರಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಜಾಂವ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಜಾಂವ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕನ್ನಡ ತಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಜಾಲಾಂ. ದೋನ್‍ಯಿ ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಕರ್ಚೆ ವ್ಯಾಕರಣ್ ಚುಕಿ ಬೋವ್ ಉಣೆ. ಆಜ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್, ಸಭೆರ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.
 • ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಚಡ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂವ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೆವ್ಹಾರಾಂತ್ ಕನ್ನಡ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆನಿ ಹಿಂದಿ… ಭುರ್ಗಿಂ ಹರ್ ಭಾಸೊ ಬರ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ತಾತ್ ಆನಿ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ವಾ ಕೆನಡಾಕ್ ‘ಎಕ್ಸ್‍ಪೋರ್ಟ್’ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರಿನಾಂವ್! ದೆವಾನ್   ಬರೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಂ ವಿಲಾಯ್ತಿ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಘರಾಂತ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾ ಸೆಜಾರಾ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾಯ್ನಾ.  ಆಪ್ಣಾ ಭೊಂವ್ತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಚಡ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಜಾತಾ. ಪಾಲ್ಯಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವಚೊನ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಹಾಡುಂಕ್, ಆಂಗ್ಡಿ ವಚೊನ್ ವಸ್ತು ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಕಳಿತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರೊಂವ್ಕ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಯ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.
 • ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಘರಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಹರ್ ಸೊಭಣಾಂ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಟ್ಟ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ ಲಾಂವ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ಹರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಮೈಸೂರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್/ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್. ಆಮ್ಚೆ ಸೆಜಾರಿ ಮಲಯಾಳಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಲಯಾಳಿಂತ್, ತಮಿಳಾಂಚೆ ತಮಿಳಾಂತ್ ಕರ್ತಾತ್. ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ  ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ನಾ? ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ  ಸರ್ವ್ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ.
 • ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ವಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರಿ ನ್ಹಯ್, ತಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬದ್ಲುಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂಕ್ ಚಡ್ ತೆಂಕೊ ದೀವ್ನ್, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಪೂಣ್ ಬರೆಂ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಸಾದ್ಯ್ ನ್ಹಯ್.
  Send your feedback to: budkuloepaper@gmail.com
  Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

 1. ಪ್ರಯತನ ಕರ್ಣ ಶಿಕ್ಲೆಲಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ಆವೋಯ್ಚಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಶಿಕ್ಲೆಲಿ ಭಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಷ್ಟಾಂ ಸಂಕಷ್ಟಾಂ ವೆಳಾರ್ ಮುಜಾ ದೇವಾ ಮುಜಾ ಮಾಂಯ್ ಕಾಕುಳ್ತ ಕರ್ ಮುಜಿ ಮುಣುಂಕ್ ಸ್ವಾವಾಭಿಕ್ ಥರಾನ್ ಆವಾಜ್ ಉಬ್ಜಾಯ್ತಾ. ತುಜಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಭರಿತ್ ಲೇಖನಾಕ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಲೊಕಾ ಮೋಗಾಳ್ ಜಾಂವ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಕನ್ನಡಾ ಲಿಪೆಂತ್ ಲೇಖನಾ ವಾಚುನ್ ಸಂಮ್ಝೊಂಚೆ ವಿರಲ್ ದೆಕುನ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಬೊರೊನ್ ಆಪೀಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾತಾ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News