Latest News

ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್

ಜೆ.ವಿ ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

Posted on : July 17, 2014 at 7:55 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Toba Tek Singh story_Tಸಾದತ್‍ಹಸನ್ ಮಂಟೋ

ಸಾದತ್‍ಹಸನ್ ಮಂಟೋ ತಸಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಉರ್ದು ಲೇಕಕ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್1947-ಂತ್ ವಾಂಟೆ ಜಾತಾನಾ, ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಭೌಗೋಳಿಕ್ ಪ್ರದೆಶಾಚೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮಂಟೋ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾನವತಾವಾದಿಮಚೆಯಿ. ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಪಿಶ್ಯಾಂಚೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಚಿ ಕಾಣಿ ‘ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್’ ಬೋವ್‍ಶಾ, ಸರ್ವ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮಂಟೋ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚುರ್ಚುರ್ತಾ. ಅಶ್ಲೀಲ್ ಸಾಹಿತ್ ಲಿಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೇಜ್ ಘಾಲ್ತಾ. ತಾಚ್ಯೊ ಚಡ್ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ್ ಕಾಣಿಯೊ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ‘ಥಂಡ್ ಮಾಸ್’ ಆನಿ ‘ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್’.

ತೀನ್ ಮಯ್ನೆ ಜೈಲ್ ಆನಿ ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಜುಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಲೊ ಮಂಟೋ ‘Schizophrenia’ಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾ. ಬೆಬ್ದೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 43-ವೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾ.

*****   *****   *****

ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಸಾದಾರಣ್ ಕಯ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಅದಲ್‍ ಬದಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಚೆಂಯಿ ಅದಲ್‍ ಬದಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ದೊನೀ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಗಮ್ಲೆಂ: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಿಂದು ಆನಿ ಸಿಖ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತಾಕ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್.

ಹಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಸಾರ್ಕಿಗೀ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ದೊನೀ ಕುಶಿಲ್ಯಾ ಜಾಣಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಿರ್ಮಾನಾ ಖಾಲ್ ಹಾಂಗಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯೊ ವಿಚಾರ್ ಗೋಶ್ಟಿ ಚಲ್ಲ್ಯೊ. ಆಕೆರಿಕ್, ಪಿಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅದಲ್‍ ಬದಲಾಕ್ ದೀಸ್‍ಯಿ ನಮಿಯಾರ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆಚಿಂ ಸಮಾಲೋಚನಾಂ ಚಲ್ಲಿಂ. ಖಂಚ್ಯಾ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ-ಧಯ್ರಿಂ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆಸಾತ್‍ಗಿ ತಾಂಕಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಗಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್, ಚಡುಣೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಿಂದು ಆನಿ ಸಿಖ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ, ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಪಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಉರಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್‍ಚ್ ಉದೆಲೆಂ ನಾ. ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಪಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಉರಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್‍ಚ್ ಉದೆಲೆಂ ನಾ. ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಪಿಶ್ಯಾಂಕ್, ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಸುಪರ್ದಿ ಖಾಲ್ ಗಡಿಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆವ್ಶಿಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ, ಲಾಹೊರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಂಚೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಅದಲ್‍ ಬದಲಾಚಿ ಖಬರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾನಾ, ಥೊಡೆಂ ಕುತೂಹಲ್‍ಭರಿತ್ ಉಲೊಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಎಕ್ಲೊ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪಿಸೊ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ‘ಜಮೀನ್ದಾರ್’ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆನ್‍ಎಕಾ ಪಿಶ್ಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಹೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮೌಲ್ವಿ ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ?”

ತಾಕಾ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾ ಮಧ್ಲೊ ಏಕ್ ಗಾಂವ್. ಥಂಯ್ ಖಾಡ್ ತಾಸ್ಚೆ ವಾಕೊರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್.”

ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಕ್ ಸಮಾದಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಿಸೊ ಸಿಖ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಸಿಖ್ಖಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ: “ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾತ್ ಸರ್ದಾರ್‍ಜಿ? ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ!”

ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಅಮ್ರುಕೆಂ ಹಾಸೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಭಾಸ್ ಯೆತಾ. ಹೆ, ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಆಸಾತ್ ಪಳೆ, ಸಯ್ತಾನಾಚೆ ಪಿಲೆ. ಹಂಕಾರಾನ್ ಸೊರ್ಕೆಲ್ಯಾತ್.”

India Pakistan Partition_01
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ಚಿತ್ರ್

ಎಕ್ಲೊ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪಿಸೊ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಕಿ, ನಿಸ್ರೊನ್ ನ್ಹಾಣಿಯೆಂತ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ. ಥೊಡೆ ಪಿಶೆ, ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಶೆ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಅಪ್ರಾಧಿಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಫಾಶಿಯೆ ಖಾಂಬ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಅದಿಕಾರಿಂಕ್ ಲೋಂಚ್ ದಿವುನ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಚೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಚೆ ವಾಂಟೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಥೊಡಿ ಜಾಣ್ಕಾರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪತ್ರಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಮ್ಜನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಪ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಂನಿ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ನಿರ್ದಾರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಣಾ’ಸ್ಲೆ: ‘ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಲೊ ಎಕ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಆಸಾ. ತಆಕಾ ‘ಕಾಯ್ದೆ ಅಜಮ್’ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯಿ ಆಪಯ್ತಾತ್. ತಾಣೆ ಮುಸಲ್ಮಾನಾಂ ಖಾತಿರ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನವೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್‍ಚ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್.’ ಇತ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ, ತಾಚೆಂ ಸುರುಪ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ತಕ್ಲಿ ಪುರ್ತಿ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆಸಾತ್‍ಗಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಗೊಂದೊಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್ ಜಾಳ್ಯಾರ್, ಸಬಾರ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸೊನ್‍ಯಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್? ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾದ್ಯ್? ಏಕ್ ಪಿಸೊ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್-ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್, ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಬಡ್ಬಡೊನ್ ಆನಿಕೀ ಪಿಸೊ ಜಾಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಕೋಯ್ರ್ ಝಾಡ್ಚೊ ತೊ ಎಕಾನೆಕಿಂ ಎಕಾ ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಭಾಶಣ್ ದಿಲೆಂ. ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆವಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ತೊ ವಯ್ರ್, ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಾಲೊ. ಭೆಶ್ಟಾಯ್ಲ್ಯಾರ್, “ಹಾಂವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್‍ಯಿ ರಾವನಾ, ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಂತ್‍ಯಿ ರಾವನಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಆವೇಶ್ ನಿಂವ್ಲೊ. ತೊ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದು ಆನಿ ಸಿಖ್ ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಂಣಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಕ್ ವೆಚೆಂ ತಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ. ಜಾಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರೇಡಿಯೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೊರೆಂವಿಂಗಡ್, ತೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಂ ಮದೆಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಆವ್ಚಿತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂಗಿ? ಆಪ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಸಗ್ಳಿ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ದಫೆದಾರಾಲಾಗಿಂ ದೀವ್ನ್ ತೊ ನಾಗ್ಡೊಚ್ ತೊಟಾಂತ್ ಭೊಂವಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಚನ್ಯೂಟಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಮೊಟೊ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪಿಸೊ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಲೀಗಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತೊ ದಿಸಾಕ್ ಪಂದ್ರಾ ಸೊಳಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಾತಾಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಣೆ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮಹಮದ್ ಅಲಿ. ಏಕ್ ದೀಸ್, “ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಜಮ್ ಮಹಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಿಖ್ ಪಿಶ್ಯಾನ್ “ಹಾಂವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಾರಾ ಸಿಂಗ್” ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವೊಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಡೊ ಫುಟ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ತಾಂಕಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಡಾಂನಿ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಲಾಹೊರಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ವಕೀಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಮೃತ್‍ಸರ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ತ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲೆ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ತೊ ಭುಲ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ತಾಕಾ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ತಒ ತಿಕಾ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ, ತೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆನಿ ತೆಂ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಣಾ ವಿರೋದ್ ಘುಟ್ಮಳ್ ರಚುನ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಚೆ ವಾಂಟೆ ಕರಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಲೀಗಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಸರ್ಸರಿತ್ ಯೆಟ್ತಾಲೊ.

India Pakistan Partition_03
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ಚಿತ್ರ್

ಅದಲ್‍ ಬದಲಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ‘ತುಕಾ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಮಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ದುಸ್ರೆ ಪಿಶೆ ಭುಜಯ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್, ವಕಿಲಾಕ್ ಲಾಹೋರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಮೃತ್‍ಸರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಚಲಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಯೆರೊಪಿ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ದೋಗ್ ಆಂಗ್ಲೊ-ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಶೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೆಜ್‍ಗಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ವ್ಹಡ್ಲೊ ದಖೊ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮುಕಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಕಿತೆಂ? ಯೆರೊಪಿ ವಾರ್ಡ್ ಉರಾತ್‍ಗಿ? ಸದಾಂಚೆ ಬರಿ ಬ್ರೇಕ್‍ಫಾಸ್ಟ್ ಮೆಳಾತ್‍ಗಿ ನಾ ಬ್ಲಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಪಾತಿ? ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆ ಘಂಟೆಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾಲೆ.

ಎಕ್ಲೊ ಸಿಖ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಹಾಂಗಾ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಕೆದ್ನಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಓ ಪಡದೀ ಗಿಡಗಿಡದೀ ಎಕ್ಸ್‌ದೀ ಭೇದ್ಯಾನಾ ದೀ ಮೂಂಗ್ ದೀ ದಾಲ್ ಆಫ್ ದೀ ಲಾಲ್‍ಟೇನ್’ ತಸಲಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲಿಂ. ತೊ ದಿಸಾಕಿ ನಿದನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ರಾತಿಚೆಂಯ್ ನಿದನಾತ್ಲೊ. ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ತಾಂಣಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಖಂಯ್! ನಿದ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆಡ್ ಸಯ್ತ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ ಖಂಯ್! ಕೆದಾಳಾ ಏಕ್‍ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವಣದಿಕ್ ವೊಣ್ಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ಕೆದ್ನಾಯ್ ರಾವೊನ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಸುಜ್‍ಲ್ಲೆ. ಕುಡಿಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪುರಾಸಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರಿ ತೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆನಾತ್ಲೊ. ತೊ ಭೊಂವೊನ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಪಿಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅದಲ್‍ ಬದಲಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ. ‘ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಜಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ‘ಓ ಪಡದೀ ಗಿಡಗಿಡದೀ ಎಕ್ಸ್‌ದೀ ಭೇದ್ಯಾನಾ ದೀ ಮೂಂಗ್ ದೀ ದಾಲ್ ಆಫ್ ದೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಆಫ್ ದೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್’ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ‘ಆಫ್ ದೀ ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್’ ಉದೆಲೆಂ. ತೆದ್ನಾ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಂನಿ ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ, ತುಜೊ ಗಾಂವ್ ಖಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಂತ್ ವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೋಣ್‍ಚ್ ನೆಣಾಸ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಸಿಯಾಲ್‍ಕೊಟ್ ಆತಾಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಲಾಹೋರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಆಸಾ! ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆಚಿಂನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಣ್ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟುನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ?

ಪಿಶ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ಜಿಚೆ ಕೇಸ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಝಡೊನ್ ಥೊಡೆಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಣೆ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಖಾಡ್ ಖಂಚೆಂ, ಕೇಸ್ ಖಂಚೆ ತೆ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಉಪಾದ್ರ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಕೊಣಾಯ್‍ ಲಾಗಿಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ಲೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಮನಿಸ್, ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗಾಂತ್ ತಾಕಾ ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಸುಖಾನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಅಚಾನಕ್ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಮೊಟ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚಿಂ ಘರ್ಚಿಂ ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಪಾತ್ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬಿಶನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಗ್ಳೆ ತಾಕಾ ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ದೀಸ್ ಖಂಚೊ, ರಾತ್ ಖಂಚಿ, ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಹರ್‍ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್, ತಾಚಿಂ ಘರ್ಚಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ದೀಸ್ ತಾಕಾ ಕಳ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತೊ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ನ್ಹಾವ್ನ್, ಕೆಸಾಂಕ್ ತೇಲ್ ರಗ್ಡುನ್ ಉಗಯ್ತಾಲೊ. ಇತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ ದವರ್ಲೆಲಿ ನಿತಳ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉಲಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಜಾಪ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್, ‘ಓ ಪಡದೀ ಗಿಡಗಿಡದೀ ಭೇದ್ಯಾನಾ ದೀ ಮೂಂಗ್ ದೀ ದಾಲ್ ಆಫ್ ದೀ ಲಾಲ್‍ಟೆನ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ.

ತಾಕಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಧುವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಿಶನ್ ಸಿಂಗ್ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕಾಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾ’ ತಾಂ ತಾಣೆ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದೆವ್ನ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

India Pakistan Partition_02
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ಚಿತ್ರ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾ ಮದೆಂ ವಾಂಟೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಬ್ರೆಚಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತಾಣೆ ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮೆಳ್ಳೆಲೆ ಜಾಪಿ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಮಾದಾನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಜ್ಯೊರಾನ್ ಮಾಂಡೊ ಖೊರ್ಪಿತಾಲೊ. ವಿಶೇಸ್ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಭೊಗ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂಯ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಸಕತ್‍ಯಿ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಚೆರ್ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕಂವ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ, ತಾಕಾ ಮಿಟಾಯ್, ಫಳ್-ವಸ್ತು, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಆತಾಂ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಕರಂದಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ಕಿತ್ಯಾ, ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆಸಾಗಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನಖ್ಖಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ.

ಪಿಶ್ಯಾಂಚೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಪುಣ್‍ಚ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭೊಂವ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಪಿಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಮತ್ ಆಸಾಗಿ ವಾ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಿಶನ್ ಸಿಂಗಾನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತೊ, ಸದಾಂಚೆಬರಿ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಹಾಸೊನ್, “ಹಾಂವೆಂ ಆನಿಕಿ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ವೆಗಿಂ ತುಜೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದೀ” ಮ್ಹಣ್ ಬಿಶನ್ ಸಿಂಗ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪರಾತಿಲಾಗ್ಲೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಫುರ್ಸತ್ ನಾ. ಸಬಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಬಾಕಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಿಸೊ ದೇವ್. ಸರ್ದಾರ್ಜಿಚೊ ಭೆಜೊ ಪಿರ್ವೊನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ: “ಓ ಪಡದೀ ಗಿಡಗಿಡದೀ ಎಕ್ಸ್‍ದೀ ಭೇದ್ಯಾನಾ ದೀ ಮೂಂಗ್ ದೀ ದಾಲ್ ಆಫ್ ವಾಹೇ ಗುರೂಜಿ ದೀ ಪತಾಹ್ ಜೋ ಬೋಲೆ ಸೋನಿಹಾಲ್ ಸತ್‍ಶ್ರೀ ಅಕಾಲ್.” ಬೋವ್‍ಶಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ: “ತುಂ ಮುಸಲ್ಮಾನಾಂಚೊ ದೇವ್. ಸಿಖ್ಖಾಂಚೊ ದೇವ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ತರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕತೊಯ್!”

ಅದಲ್‍ ಬದಲಾಕ್ ಥೊಡೆಚ್ ದೀಸ್ ಉರ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಿಶನ್ ಸಿಂಗಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಈಶ್ಟ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆದ್ನಾಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಿಶನ್ ಸಿಂಗ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಘುಂವ್ಲೊ. ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಆಡಾವ್ನ್, “ತುಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಹೊ, ಫಜ್ಲುದ್ದೀನ್’ ಮ್ಹಣಾಲೆ.

ಬಿಶನ್ ಸಿಂಗ್, ಫಜ್ಲುದ್ದೀನಾಕ್‍ಚ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಡ್ಬಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಫಜ್ಲುದ್ದೀನಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾ ವಯ್ರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಮಸ್ತು ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಲೋಂ ತರೀ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತುಜಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸ್ವ-ಖುಶೆನ್‍ಚ್ ಗೆಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ತುಜೆಂ ಧುವ್ ರೂಪ್ ಕೌರ್ ಮಾತ್ರ್…” ತಾಣೆ ಪುರ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

“ಧುವ್ ರೂಪ್ ಕೌರ್?” ಬಿಶನ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ತೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಗೆಲೆಂ.”

ಬಿಶನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾವ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಫಜ್ಲುದ್ದೀನ್ ಮುಕಾರಿಲಾಗ್ಲೊ: “ತುಜಿ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ತೆಚ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ತುಕಾಯಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಖ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಭಾಯ್ ಬಲ್‍ವೀರ್‍ಸಿಂಗ್ ಆನಿ ಬುದ್ವಾ ಸಿಂಗಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಲಾಮ್ ದಿ. ತಶೆಂಚ್ ಬಹೆನ್ ಅಮೃತ್ ಕೌರಾಕ್. ಫಜ್ಲು ಬರೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಲ್‍ವಿರಾಕ್ ಸಾಂಗ್. ತಾಣೆ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹೊಶಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕಾನ್ ರೆಡ್ಕೊ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಕಿ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ರೆಡ್ಕಿ ಸ ದಿಸಾಂ’ದಿಂ ಮೆಲಿ… ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಗೊಂವಾಚೆ ಲಾಡು ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.” ಬಿಶನ್ ಸಿಂಗಾನ್ ಲಾಡು ಘೆವ್ನ್ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲೆಂ ಆನಿ. “ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ಮ್ಹಣ್ ಫಜ್ಲುದ್ದೀನಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್?!” ಫಜ್ಲುದ್ದೀನ್ ಖಿಣ್‍ಭರ್ ಸಯ್ರ್-ಭಯ್ರ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, “ತೆಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸಾ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಬಿಶನ್ ಸಿಂಗ್ ಚಾಳ್ವಲೊ. “ಓ ಪಡದೀ ಗಿಡಗಿಡದೀ ಎಕ್ಸ್‌ದೀ ಭೇದ್ಯಾನಾದೀ ಮೂಂಗ್ ದೀ ದಾಲ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಆಫ್ ದೀ ದುರಾಫಿಟ್ಟೆ ಮುಂಹ್” ಮ್ಹಣ್ ಬಡ್ಬಡೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ.

ಅದಲ್‍ ಬದಲಾಕ್ ಸರ್ವ್ ತಯಾರಾಯ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿ. ದೀಸ್ ನಮಿಯಾರ್ಲೊ. ಕಟಿಣ್ ಹಿಂವಾಚೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಲಾಹೊರ್‍ಚೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಿಂದು-ಸಿಖ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಲೊರಿ, ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಭದ್ರತೆಖಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ. ಸಂಬಂದಿತ್ ಅದಿಕಾರಿಯಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ವಾಘಾ ಗಡಿಯೆರ್ ದೊನೀ ಕುಶಿಲ್ಯಾ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ಅದಲ್‍ಬದಲ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

ಪಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಲೊರಿಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವವ್ನ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅದಿಕಾರಿಂಚೆ ಸುಪರ್ದಿಕ್ ಒಪ್ಸುಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಿಂತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಕಟಿಣ್ ತ್ರಾಸಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಪಿಶೆ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವೊಂಕ್‍ಚ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಆನಿಕೀ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಲೊ ಪಿಸೊ ಹೆಣೆ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ತೆಣೆ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ. ನಾಗ್ಡೆಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ನ್ಹೆಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರೆ ಘಡಿಯೆಚ್ ವಸ್ತುರ್ ಪಿಂಜುನ್ ಉಡಯ್ತಾಲೊ. ಎಕ್ಲೊ ಗಾಳಿ ಸೊಂವ್ತಾನಾ, ದುಸ್ರೊ ಗಾಯ್ತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಝಗಡ್ತಾಲೆ, ಥೊಡೆ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಬಡ್ಬಡ್ತಾಲೆ. ಸಗ್ಳೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಘುಸ್ಪಡ್-ಗೊಂದಾಳಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್, ಹಿಂವಾ ಧರ್ಮಾನ್ ದಾಂತಾಂಚೊ ಕಟಾ, ಕಟಾ ಆವಾಜ್.

ಸಬಾರ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಅದಲ್‍ಬದಲ್ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್: ಸುಶೆಗಾತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರಿಸರಾ ಥಾವ್ನ್ ಒಳೊಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ಥೊಡೆ ಅರ್ದೆಕುರೆ ಪಿಶೆ, ‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾರೆ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ಚಾಳ್ವಾಲ್ಲೆ ಹಿಂದೂ-ಸಿಖ್ ಪಿಶೆ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ತಾನಾ, ಪರಿಗತ್ ಬಿಗ್ಡೊನ್ ವೆಚೆಬರೆ ದಿಸ್ತಾಲಿ.

ಬಿಶನ್ ಸಿಂಗಾಚಿ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಚಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಅದಿಕಾರಿ ತಪಾಸುನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್‍ಗಿ ಭಾರತಾಂತ್?”

ಎಕಾ ಅದಿಕಾರಿನ್ ಹಾಸೊನ್, “ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಬಿಶನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಧರುನ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಅದಿಕಾರಿಂ ಲಾಗಿಂ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಹಾಲ್ಲೊ ನಾ. “ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ತೊ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. “ಓ ಪಡದೀ ಗಿಡಗಿಡದೀ ಎಕ್ಸ್‌ದೀ ಭೇದ್ಯಾನಾದೀ, ಮೂಂಗ್ ದೀ ದಾಲ್ ಆಫ್ ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್.”

ತಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ. “ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಗೆಲಾ ಬಾಬಾ, ಆಮಿ ತಮಾಶೆ ಕೆಲ್ಲೆ. ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್‍ಚ್ ಧಾಡ್ತಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತಿಲಾಗ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ಜಿನ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ಲೆನಾಂತ್. ತಾಕಾ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತೆಚ್ ತೊ ಥಂಯ್ಚ್ ಘಟ್ ರೂಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಅದಿಕಾರಿಂನಿ ಕಾಮಾಂ ಮುಕಾರಿಲಿಂ.

ಸುರ್ಯೊ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಲನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಿಶನ್ ಸಿಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಖಿಳಂಚ್ ಉಟ್ಲಿ. ದೊನೀ ಕುಶಿಲೆ ಅದಿಕಾರಿ ಉಟಾಉಟಿಂ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾವೊನ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ಲೆಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ತಾಂಣಿ ಆಜ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ವೋಂಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆವ್ಶಿಲೆ ವೋಂಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೊನೀ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತೋಬಾ ಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್ ವೊಮ್ತೊ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ.

*****   *****   *****

ಉರ್ದು ಮೂಳ್: ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಂಟೋ
ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಜೆ.ವಿ ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News