ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರ್

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ ಜೆಪ್ಪು

Posted on : September 11, 2014 at 2:11 PM

William Shakespeareಆದಿಂಥಾವ್ನ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಂಚೆರ್, ಸಂಸಾರಾನ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಾಹಿತಿ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ರಾಮ್-ಲೀಲಾ’ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ‘ಹೈದರ್’ ಹಾಲಿಂಚೆ ದಾಕ್ಲೆ.

ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಭನ್ಸಾಲಿಚ್ಯಾ, ರಂಗಾಳ್ ಆನಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಮೊಗಾ ಕಾಣಿ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ‘ಗೋಲಿಯೋಂ ಕೀ ರಾಸ್‍ಲೀಲಾ ರಾಮ್-ಲೀಲಾ’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಆನಿ ರಣ್‍ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ. ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾಚಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ‘ರೋಮಿಯೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್’ ಹಾಕಾ ಭನ್ಸಾಲಿನ್ ರಾಮ್-ಲೀಲಾದ್ವಾರಿಂ ಸಮಕಾಲೀನ್ ಭಾರತೀಯ್‍ಪಣಾಚಿ ವೋಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ಆಜೂನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತತಾ ಉರವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ದೇಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಭನ್ಸಾಲಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಚೆ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

Haider imageomkara Maqbool_soundtrack

ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್‍ಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಭಾರತೀಯ್‍ಪಣಾಚೊ ರಂಗ್ ಲಾವ್ನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಹಿಂದಿ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ರೋಮಿಯೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚಿ. ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಜಾಗಿರ್‍ದಾರಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾ ಆನಿ ಚಲಿಯೆ ಮದೆಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿ ಹಾಚಿ.

ಭನ್ಸಾಲಿಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್‍ಯೀ ಗುಜ್ರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂ ಮದೆಂ 500 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ ಕರ್ಚಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾ-ಚಲಿಯೆ ಮದೆಂ ಫುಲ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಉಬ್ಜೊಂಚಿ ಹಿಂಸಾ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ.

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಭನ್ಸಾಲಿನ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲಾಂ.

ತಾಚೆಂ ‘ದೇವ್‍ದಾಸ್’ ಶರತ್‍ಚಂದ್ರ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯಾಚೆ ತ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾಚೆ ಕಾದಂಬರಿಯೆಚೆರ್ ಆಧಾರುನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ‘ಸಾವರಿಯಾ’ ಫಿಯೊದೊರ್ ದೋಸ್ತೊವಸ್ಕಿಚಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ವೈಟ್ ನಾಯ್ಟ್ಸ್’ ಹಾಚೆರ್ ಆಧಾರುನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರೇಪಿತ್ ಜಾತಾಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾತಾಂತುಂ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾಚೆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಚ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸುಟ್ಕೆಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್. ಹಾಂವೆಂ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಭಾಗ್ ರಾಮ್-ಲೀಲಾಂತ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾತ್’’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭನ್ಸಾಲಿನ್ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್.

1024px-Vishal_Bhardwaj

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಬೀಬ್ ಫೈಸಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಇಶಕ್‍ಝಾದೆ’ ಫಿಲ್ಮಾದ್ವಾರಿಂ ರೋಮಿಯೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಘುಂವ್ಡಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಲ್ಚೆ ಹೆ ಮೊಗಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಹಬೀಬಾನ್ ರೋಮಿಯೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ದುರಂತಾಕ್ ಸಮಾನಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಹಾಪ್ ಖುನಿಯೆಚೊ ಜಳ್ತೊ ಮುದ್ದೊ ಘೆವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂತುಂ ತಾಣೆ ಅಂತರ್‍ಧರ್ಮೀಯ್ ರೊಮಾನ್ಸಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಚಲಿ ಆನಿ ಹಿಂದು ಚಲ್ಯಾ ಮದೆಂ ಚಲ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಹೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾಚ್ಯಾ ಕುರ್ಕುರಿತ್ ನಿರೂಪಣಾ ಆನಿ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಪಾತ್ರಾಂಥಾವ್ನ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ವಿಶಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ತಸಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾಚೆ ಪ್ಲೊಟ್ ಧಯ್ರಾನ್ ವಾಪರ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಘುಂವ್ಡಿ ದಿತಾತ್. ಹಿ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ್ ವಾಡಾವಳ್’’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಫಿಲ್ಮ್ ವಯ್ವಾಟಾಚೊ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಕೋಮಲ್ ನಹತಾ.

shahid-kapoor Tabu Kay-Kay-Menon

ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರೋಮಿಯೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟಾಕ್ ವೆಂಗುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ವಿಶಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕೃತಿಯಾಂಚೆರ್ ಆಧಾರುನ್ ಸಿನೆಮಾ ರಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ವಲ್.  ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ‘ಹೈದರ್’ ಸಿನೆಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಡ್ತಾ. ಶಹೀದ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಶೃದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ‘ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್’ ನಾಟಕಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ತಾಣೆ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ದೋನ್ ದುರಂತ್ ಕಾಣಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ‘ಮಕ್ಬೂಲ್’ (ಮ್ಯಾಕ್‍ಬೆತ್) ಆನಿ ‘ಓಂಕಾರ’ (ಒಥೆಲೊ) – ಹಿಂ ದೋನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ರಚ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್.

ಭಾರದ್ವಾಜ್ ‘ಮ್ಯಾಕ್‍ಬೆತ್’ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಅಕಿರಾ ಕುರೊಸಾವಾನ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ರೂಪಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ 1957ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ‘ತ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್’ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾಚೆರ್ ಆಧಾರುನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಸರಳ್ ರಿತಿನ್ ನಿರೂಪಿತ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಹಾಚಿ.

“ಮ್ಹಜಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರೀ ತಿಂ ಆಸ್ಚಿಂ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಿಯನ್ ಪಂಡಿತಾಂಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್. ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆಂವಡ್ಚೆಬರಿ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಕ್ ಆನಿ ಸಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಘುಂವ್ಡಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಮ್ಹಜೆಂ’’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ.

Haider copy

ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾಚೆರ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ನ್ಹಯ್. 1935ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸೊಹ್ರಾಬ್ ಮೋದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾನ್ ‘ಖೂನ್ ಕಾ ಖೂನ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬಿಮಲ್ ರೊಯ್ ಹಾಣೆ ‘ದಿ ಕೊಮೆಡಿ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್’ ಆಧಾರುನ್ ‘ದೊ ದೂನಿ ಚಾರ್’ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ತಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಲ್ಝಾರಾನ್ ಹೆಚ್ ಕೃತಿಯೆಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಘೆವ್ನ್, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿ ದೇವನ್ ವರ್ಮಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಝೆದಾರ್ ಫೊಕಾಣಾಂಚೆಂ ‘ಅಂಗೂರ್’ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕೃತಿಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ‘ರೋಮಿಯೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್’ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಆನಿ ಅಸಲೆ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕೆ. ಬಾಲಚಂದರ್ ಹಾಚೆಂ ಕಮಲ್ ಹಸನ್-ರತಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅಭಿನಯಾಚೆಂ ‘ಏಕ್ ದೂಜೆ ಕೇಲಿಯೆ’ ಆನಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್-ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾಚೆಂ, ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ‘ಖಯಾಮತ್ ಸೆ ಖಯಾಮತ್ ತಕ್’ ಏಕ್-ದೋನ್ ಬರೆ ದಾಕ್ಲೆ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ‘ರೋಮಿಯೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್’ ಪ್ರೇರಣಾಚೆಂ, ಪ್ರತೀಕ್ ಬಬ್ಬರ್-ಅಮಿರಾ ದಸೂರ್ ಹಾಂಚೆಂ ‘ಇಸಾಕ್’ ಫ್ಲೊಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೆ ದಿಷ್ಟಿಂತ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಹೈದರ್ ಜಾತಾನಾ…

“ಹಾಂವೆಂ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾಚಿ trilogy ಮ್ಯಾಕ್‍ಬೆತಾಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಆದಿಂಚ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಮ್ಯಾಕ್‍ಬೆತ್. ಥರಾವಳ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಯಾಕ್‍ಬೆತ್ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಕೆಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಒಥೆಲೊಚೊ ರೂಪಾಂತರ್ ಓಂಕಾರ. ದುರಂತ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಟ್ರಿಲಜಿಚೆ ತಿಸ್ರಿ ಕೃತಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ವಾ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟಾಂತ್ – ಜಶೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ – ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಸಂಘರ್ಷಾಚೊ ಏಕ್ ದೋರ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಿಚ್ ವಿಂಚ್ಲಿ” ಮ್ಹಣ್ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಕಾಶ್ಮೀರಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಚಲ್ಚ್ಯೊ ರಾಜಕೀಯ್ ಕುಯುಕ್ತ್ಯೊ ತಶೆಂಚ್ ನಾಟಕಾಂತ್ಲೊ (ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್) ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹೈದರ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಕಾಣಿಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟಾಕ್ (ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್) ಈಡಿಪಸ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಆವಯ್ ಥಂಯ್ (ತಬು) ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಜಾವ್ನ್, ಆವಯ್-ಪುತಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚೊ ಏಕ್ ಸುರೂಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್.

ಹೈದರ್ ಸ್ಟಾರ್‍ಕಾಸ್ಟ್:

ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ಶಾಹಿದಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ (ಮೂಳ್ ಪಾತ್ರ್ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್) ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ ತರ್ ಶೃದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಹೈದರಾಚಿ ಪ್ರೇಮಿಕಾ ಆನಿ ಪತ್ರ್‍ಕಾರ್ ಅರ್ಶಿಯಾಚೊ (ಒಫೆಲಿಯಾ) ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ. ಕೆ ಕೆ ಮೆನನ್ ಹೈದರಾಚ್ಯಾ ಮಾಮಾಚೊ (ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್) ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ.

Irrfan KhanShraddha Kapoor

ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ನಟಿ ತಬುಕ್ ವಿಶಾಲ್ ಹಾಣೆ ‘ಮಕ್ಬೂಲ್’ ಹಾಂತುಂ ಪಾತ್ರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಬೊವ್ ಬರೆಂ ನಟನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಬುನ್ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಪೈ’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಪೈಚೆ ಆವಯ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ‘ಜೈ ಹೋ’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ‘ಹೈದರಾ’ಂತ್ ತಾಣೆ ಏಕ್ ಪದ್‍ಯೀ ಗಾಯ್ಲಾಂ.

ವಿಶಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಕೆನ್ನಾಯ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಶೇಡ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ grey ಪಾತ್ರಾಂಚೆ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಕಾಣಿಯೊ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾ. ಬಶಾರತ್ ಪೀರ್ ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಚಿತ್ರ್‍ಕಥಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲಾಂ, ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಣ್‍ಯೀ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ತಬು-ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ (ಮಕ್ಬೂಲ್) ಆನಿ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ (ಕಮೀನೆ) ಹಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಪಾಜುಂಕ್ ತಾಣೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಹಿಂ ತೆಗಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಹೈದರ್’ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ತಾಚೊ.

1 comment

  1. ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸರಾವಿಶಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬಾರ‍್ಕಾಯೇನ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುನ್ ತಿ ವಿಶ್ಲೇಶಿತ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಬರೊವ್ಪಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಬರೆಂ ವಿವರಣ್, ಪಿಂತುರಾಂ ಪಳೆಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ವಾಚುಂಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *