Latest News

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂಪಾದಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1 ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 20, 2018 at 1:59 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಹಿ ತಮಾಷ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್! ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿನೆಮ್ ‘ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1’ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಖಡಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಖುಷಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾವ್ನಾ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಜಿರಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಾಕಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸೊಂ, ‘ದೂದ್ ಕಾ ದೂದ್, ಪಾನಿ ಕಾ ಪಾನಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆತಾನಾ, ತೆಂ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ವಾಯ್ಟ್‍ಚ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಜವಾಬ್ದಾರೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಲಾಯನ್ ಕರ್ಚಿ ಸವಯ್‍ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ!

ಇತ್ಲ್ಯಾಕೀ, ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲಿ ನಾಂತ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ, ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಿತೆಂಯ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ. ‘ಜಾ.ನ.1’ ಫಿಲ್ಮಾಚೆರ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಅವಶ್ಯ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಬರಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಶೆಂ ಜಾಗಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾ ವಿಚಾರ್ತಲೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್, ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಶೆಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಚಲ್ಯೆತ್, ದಿವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮನೋಭಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಧೊಂಕ್ಳುನ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರಪ್ ಆನಿ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ವ್ಹರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಉದೆತಾ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಉಮಾಳ್ತಾ.

Open Challenge T2

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ (2016 ಥಾವ್ನ್) ಹಾಂವೆಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲ್ಲಿ, ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಸಿನೆಮಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ, ಪ್ರಭಾವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಜರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಭಾಷೆಂತ್ ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಉದೆಲಿ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್, ಆನಿ ಸುರ್ವಾತೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ, ಪಡ್ಣಿ ಸಹಜ್ ದೆಕುನ್, ಚಡ್‍ಚ್ ಮೊಗಾನ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ, ಹುಸ್ಕೊ ಆಸೊನ್ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್‍ಲ್ಲಿ.

Movie_Gladiator

ಇತ್ಲೆಂ ಆಸೊನೀ, ‘ಜಾ.ನ.1.’ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಖಡಾಖಡ್ ಖಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ‘ಅಪ್ರಸ್ತುತ್’ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವ್ ‘ನೆಗೆಟಿವ್’ ಜಾಲಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ‘ಅಪಪ್ರಚಾರ್’ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ, ತೆಂ ನಗಣ್ಯ್ ತರೀ, ಉಪೇಕ್ಷಾ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ, ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಚೂಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಮೇಟ್.

ಮೋದಿಚಿಂ ಬಂಡಲಾಂ ಆನಿ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್!

ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಂಪ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥ್ ಕರಂವ್ಕ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾತಾ. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್‍ಯೀ ವೊಪಾರಿಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕ್ಲಿಷ್ಟ್ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ನಾಟ್ವಶೆಂ ತೊ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವೊಂಪುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್‍ಯೀ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್/ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಕರ್ತಾತ್. ಲೊಜಿಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಹಾತೆರ್.

ತಶೆಂಚ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಮೋದಿಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಆನಿ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಯೆಟುನ್, ಆಪುಣ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ಗ್‍ಚ್ ಸರ್ವ್ ಭಾರತೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭರ್ವಸೊ, ಆಶಾ ದಾಕವ್ನ್ ಪಾಟಾರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋದಿನ್ ಕಿತೆಂ ದಿಲೆಂ ತೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಮುಗ್ಧ್ ಲೊಕಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕೀ, ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಪ್ಲೆ, ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಡುಯೀ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಖುಷಾಲಾಯೆನ್ ಜಿಣಿ ಸಾರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್‍ಚ್ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಖ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ‘ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್’ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್, ಕಷ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಂಯ್ಡೆ ಘೊಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ತುಮಿಂಚ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ನೀಜ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಾರ್ಕಿಜೆ ತರ್ ತಾಕಾ ದುಡು ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಉತಾರ್ ಮೋದಿನ್ ಭೋವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ರುಜು ಕೆಲೆಂ!

Movie_Gultoo

‘ಬರ ಬರುತ್ತಾ ರಾಯನ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆಯಾಯಿತು’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಪುಣ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ಹಾಂಗಾ ‘ಕುದುರೆ’ ನಾ, ‘ಕುದುರೆ’ಚೊ ವೇಸ್ ಮಾತ್ರ್. ಆತಾಂ ತೊ ವೇಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾ ಆನಿ ಅಸ್ಲಿ ರೂಪ್ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ನಾಗ್ಡೆ ಜಾಲಾ!

‘ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1’ ಪಿಂತುರಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತೆಂಯೀ ಅಶೆಂಚ್, ಭ್ರಮನಿರಸನಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಿ. ಆತಾಂ ಲೋಕ್ ಮೋದಿಕ್ ಯೆಟ್ತಾ ತರ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಣಾಂ. ‘ಜಾ.ನ.1’ಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲಿಚ್.

ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ಆರು ಮೂರು ಸಯ್ತ್ ಅಂದಾಜ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೊಲಿವುಡ್, ಬೊಲಿವುಡಾಕ್ ತುಲನ್ ಕರಿನಾಕಾತ್’ ಆನಿ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್, ತಾಂಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಆರಾಬಾಯೊ, ಮುರ್ಯೊ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಅಸಲೆಂ ಪೊಟ್ಟು ರಾಜಾಂವ್ ವಾ ಇಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಮೇಲ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚಲನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ನೆಣಾಂತ್ ವಾ ಜಾಣಾಂ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ವಿಷಯಾಚೆರ್, ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ರಿತಿನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್ನ್ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಉಲಯ್ತಾಂ. ತೆಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ಧರಿಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಚಾರ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ, ತೆಂಯೀ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಆಸೊಂ.

ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾಕ್‍ಯೀ ವೃತ್ತಿಪರಾಂಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಸಂತೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಕ್ಡಾಂನೀ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ನದ್ರೆನ್‍ಂಚ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾರ್ಕಿಜೆ ಆನಿ ತುಲನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಂವೆಂ ತೆಂಚ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಮ್ಜತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ, ನೀದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಅವ್ತಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ. ಹೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ – ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವಂವ್ಕ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾಕ್‍ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ!

ಪರತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ‘ಜಾ.ನ.1’ ಕೊಣೆಂಯೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಾ ಫಿಲ್ಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಆರು ಮೂರು ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ನ್ಹಯ್. 30 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅನುಭವ್, ಹೆರಾಂ ಖಾಲ್ ಆನಿ ಸ್ವಂತ್, ದೋನ್ ಡಜನಾಂ ವಯ್ರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಪರಿಣತ್, ನಿಪುಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಜಾತಾತ್.

ಜರ್ 30 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅನುಭವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, 30 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಟಫ್, ತೆಂಯೀ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೋರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ನವೆಂಚ್, ಅದ್ಭುತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿಜೆ? 30 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅನುಭವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ, ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಪರಿಪಿಕಾಯ್, ಅನುಭವ್ ಆನಿ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ವಾಡೊಂಕ್ ನಾ, ಚಡೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾ! ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಅ ಆ ಇ ಈ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೀ ಆಜೂನ್ ಅ ಆ ಇ ಈ ಥಾವ್ನ್ ಚಡಿತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್?!

ಮ್ಹಜೆಂ ಲೊಜಿಕ್ ಆನಿ ಸವಾಲ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್.

Movie_Pink

ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂಚ್ ಆಪುಣ್ ತೆಂ ದಿತಾಂ, ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾರಿ, ಸರ್ವಸ್ವ್, ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಜೆಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ, ಶೂಟಿಂಗಾಕ್ ಟೈಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ, ಅಡ್ಕಳಿ, ಉಣೆಂಪಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಕಶೆಂಯೀ ಸೊಸ್ಲೆಂ, ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಸರ್ವ್ ಉಣೆಂಪಣ್, ಅಡ್ಕಳಿ ನಿವಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೆಂ ಇಂಪ್ರೂವ್‍ಮೆಂಟ್, ಸುಧ್ರಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜನಾಂಗೀ? ತೀನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ, ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂನಿ ದೋನ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಬಜೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ತರೀ ಏಕ್‍ಯೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕುಂಬು ಆನಿ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಾಪರಿಂಚ್ ಆಸಾ ತರ್, ಹಿ ಕಸಲಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆನಿ ತಾಂಕ್???

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್?

ಹ್ಯಾಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 3 ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಯ್ಕಿ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಬಕ್ವಾಸ್ ತರೀ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಆನಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿನ್‍ಂಚ್ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ತಾಂತ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಆವಯ್‍ಚ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮುಖ್ಯ್ ಕಾರಣ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಪದಾಂ, ಸಂಗೀತ್, ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಅತಿ ಉತ್ತಮ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಕ್ ವೆತಾ. ಜರ್ ತಿಣೆಂಯೀ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೆರ್‍ಚ್ ಸರ್ವ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್…?!

ಫಕತ್ ದುಡು ಜಾಯ್; ಕಾಣಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ, ಪರಿಶ್ರಮ್ ನಾಕಾ?

ಎಕಾ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್, ಪರತ್ ತೆಂಚ್ ರುದಾನ್ – ಬಜೆಟಿಚೆಂ. ಇಮೋಶನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಮೇಯ್ಲ್. ಬುದ್ವಂತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಪಯ್ಶೆ ಜಮಂವ್ಚೆಂ ಮುಖ್ಯ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಿತ್ ದೆಕುನ್ ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ಯಾಂ. ತುಮಿ ಎಕೆಕ್ಲೊ 20 – 25 ಹಜಾರ್ ಜಮಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಯಾ! ಫಕತ್ ಪೈಶೆ, ಪೈಶೆ ಆನಿ ಪೈಶೆ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ – ಪೈಶ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ, ಬರಿ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ನೆ? ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ! ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಬರಿ ಕಾಣಿಯೀ ನಾ, ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್‍ಯೀ ನಾ, ದೆಕುನ್ ತಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್‍ಚ್ ಯೇವ್ನಾ! ಇತ್ಲೆಂ ಪುರಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಹಿತಿಂ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಖಂಯ್!

ಅಸಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾತ್. ಜರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಆಸಾ, ತಾಲೆಂತ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಬರಿ ಕಾಣಿ ರಚುನ್ ವಾ ಕೊಣಾಚಿಯೀ ಘೆವ್ನ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ತಯಾರ್ ಕರುಂದಿತ್. ಪಾತ್ರ್ ರಚನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ತೆಕಿದ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗರ್ಜ್. ಜರ್ ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸಾ ತರ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕೊಣೀ ದುಡು ದೀಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಿತ್. ಲೊಕಾಚೊ ದುಡು ಎಕ್ಟಾಂವ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಉದ್ದೇಶ್, ಬರೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಉಮೆದ್ ನಾ ತರ್, ತಸಲ್ಯಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ‘ನಾಗಂವ್ಚೊ’ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ?!

Movie_UK

ಹಾಂತುಂಚ್ ಪರತ್ ಸಾಬೀತ್ ಜಾತಾ ಕೀ, ಹಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಉರ್ಬಾಯೀ ನಾ, ಆಸಕ್ತ್‍ಯೀ ನಾ. ಫಕತ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಗೀ ಸರಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ ಖಾವಂವ್ಚೆಂ. ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಮ್ಹಣೊಂ, ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂಚ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೆಂ ‘ಮಿಸಾಂವ್’ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್. ತೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಏಕ್‍ದಂ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲಾಂ.

ಕಳ್ಳೆಂ ನೆ, ಶೆವಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್..?!

ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ‘ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್’ ಅಪೇಕ್ಷಿಯೆತ್?

ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ – ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್, ತುಮಿ?!

ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ‘ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್’ ದಿಲಾಂ, ಸಂಬಂಧಿತಾಂಕ್ ತೆಂ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಕಸಲಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಾ. ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಿನೆಮ್ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಬರೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ರಾಜಾಂವ್ ಜಾಯ್ ತರ್, ಅಳೆ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್ – ಉಗ್ತ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಸಂವಾದಾಕ್ ಯೆಯಾ, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ತಯಾರ್.

ವ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ. ‘ಜಾ.ನ.1’ ಫಿಲ್ಮಾಚೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರಿ ಯೇಂವ್ದಿತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಡ್ ಕರುಂದಿತ್. ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಯಾಂ, ವಾದ್ ಮಾಂಡುಯಾಂ. ಎದೊಳ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರಣಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ರುಜು ಕರ್ತಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾ, ಸಿನೆಮ್ ಏಕ್‍ದಂ ವಾ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪುಣೀ ಬರೆಂಚ್ ಆಸಾ, ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂತುರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂದಿತ್.

ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಹಿರಂಗ್ ವೆದಿ, ಟೌನ್‍ಹೊಲ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತ್ ವಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲ್ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಜಾತಾ. ನ್ಯಾಯ್ ತೀರ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್, ನಿಷ್ಪಕ್ಷ್‍ಪಾತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ದಿತ್. ಏಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹಾಡ್ನ್ (ಥಿಯೇಟರಾಂತ್‍ಯೀ ಜಾತಾ) ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಕಂವ್ದಿತ್. ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಫಿಲ್ಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಪೂರಕ್ ವಿಶುವಲ್ಸ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತರ್ನಾಟೆ, ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್, ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಜಾಣಾರಿ, ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್, ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ – ಅಶೆಂ ಹರ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಜಣ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊಂದಿತ್ ಆನಿ ತೆಯೀ ಉಲಂವ್ದಿತ್ (ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್). ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಚಲೊಂದಿ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂದಿತ್ ವಾ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್‍ಯೀ ಕರುಂದಿತ್. ನಾಂ ತರ್, ತೆಂಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಎಡಿಟ್ ಕರ್ನ್ ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಟೊಕಿಸಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂದಿತ್ (ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಖಂಡಿತ್ ಬರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ).

ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾಂ, ತೆಂ ತಾಂಚೊ ವಾದ್ ಮುಖಾರ್ ದವರುಂದಿತ್. ಜರ್ ಅಸಲಿ ಮಾಂಡಾವಳ್, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆನ್, ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತಾಂ, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಸಾಬಿತ್ ಕರ್ತಾಂ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಸರ್ತಿ ಮೆಳೊಂದಿ ಆನಿ ತೆ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಸಾಂಗೊಂದಿತ್.

‘ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1’ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಆನಿ ‘ದೂದ್ ಕಾ ದೂದ್, ಪಾನಿ ಕಾ ಪಾನಿ’ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೆ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

ಕೊಣೀ, ಪಕ್ಷಪಾತಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಚೊ/ಸ್ಚೆ, ಹಾಚೆಂ ಫುಡಾರ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ದಿತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ‘ವಿಚಾರ್ ಮಂಥನ್’ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುಂದಿತ್. ‘ಮಂಥನ’ ಆನಿ ‘ಮಥನ’ ಆಯ್ಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್.

ಅಭಿಪ್ರಾಯ್‍ಚ್ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ನ್ಹಯ್!

ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ – ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಚಿ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ದಿವ್ಯೆತ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕ್ಷಣ್ ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ವಾ ಸತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕಾ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರ್, ತೆಂ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ್, ಸಮ್ಜಣೆಭರಿತ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆಭರಿತ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಜಶೆಂ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಕುಡ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಎಕೇಕ್ ಕಡೆನ್ ರಾವೊನ್ ಹಸ್ತಿಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ಹಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶಿಚ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಕಾಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಕುಡ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಜರೀ ಆಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಸ್ತಿಕ್‍ಚ್ ತರ್, ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ Fractionally ಸಾರ್ಕೆಂ, ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ಮಾಜ್ರಾಕ್ ವಾ ಬೊಕ್ಡೆಕ್ ವಾ ಮೆಜಾಕ್ ಆಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್? ತೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

Movie_October

ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಲೆಂ – ಕನ್ನಡಾಚೆಂ ‘ಶುದ್ಧಿ’ (ಹೆಂ ನೆಟ್‍ಫ್ಲಿಕ್ಸಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ). ತಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್‍ಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ (ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಹಿಂ – ಗುಲ್ಟೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುದ್ಧಿ ಆನಿ ಜಾ.ನ.1!). ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಅಸಲಿಂ ನವ್ಯಾಚ್ ರಿತಿಚಿಂ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸುಖ್, ದೊಳ್ಯಾಂಕೀ ಫೆಸ್ತ್, ಮನಾಕೀ ಉಲ್ಲಾಸ್. ಆಪ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಹರ್ ರಿತಿನ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಂನಿ ಭರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್. ತಾಂಚೊ ಉತ್ಸಾಹ್, ಪರಿಶ್ರಮ್, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಬದ್ಧತಾ ಆನಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಶನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದೇಖ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆತಾನಾ, ಕಿತೆಂಚ್ ಸಂವೇದನ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಕತ್ ಬುರ್ನಾಸ್‍ಪಣಾಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಕ್ಡೆಂತ್ ತುಕ್ಯೆತ್ ತೆಂ ತುಮಿಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರಾ. (ಆತಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, 30 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಶಂಕರ್’ನಾಗಾನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆತಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಕಿತ್ಲಿಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆನಿ ರಿಲವೆಂಟ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಹಾಂಕಾಂ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ?).

ವ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಜಿಕಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಸಲ್ವಂವ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ. ತೆಂ ಜಿವೆಂ ಸತ್. ಏಕ್ ರಿವ್ಯೂ ವಾ ವಿಮರ್ಸೊ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಜಿಕಂವ್ಕ್ ವಾ ಸಲ್ವಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಫಕತ್ ಲೊಕಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾ. ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಸಿನೆಮಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಿಜೆ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಚಡ್ ಜಣಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಯೆತ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್, ತೆಂ ಬರೆಂ ವಾ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪೀನಿಯನ್ Expert Opinion ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ. ಲೊಕಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ (ವಾ ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾ ಕಿತೆಂಯೀ) ಪಸಂದ್ ಕೆಲೆಂ, ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕ್ಷಣ್ ತೆಂ ಬರೆಂ, ಊಂಚ್ ವಾ/ಆನಿ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾಡ್, ಕೀಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ, ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಆಪ್ರೂಪ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ವತ್ತಾಯೆನ್ ವಾ ಖಾಸ್ಗಿ ವಶೀಲಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತರ್, ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್‍ಚ್ ‘ಆಸ್ಕರ್ ಎವಾರ್ಡ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರ್… ತಾಕಾ ಜೋಕ್ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ಫಾವೊ ನಾ!

ಸಂವಾದಾಕ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂಯೀ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಧರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಹೆಂ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವಾ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾತ್ ತರ್, ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ budkuloepaper@gmail.com ವಾ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ.

ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ ವಾ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ… ತುಮಿ ಹಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ವಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆಯಾ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News