ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲೊ

Budkulo Media Network

Posted on : June 4, 2018 at 9:12 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ನವೆಂ ಸಂಘಟನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕರ್ನಾಟಕ’ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಜೂನ್ 3ವೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ನಂತೂರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚೆಂ ಸಂಸ್ಥಾಪನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಇಜಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾಯರಿಚೊ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆನಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಮಾ.ಬಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾನ್ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಸಂಘಾಚೊ ಸಹ ತಾಂಡೆಲಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಸಂಘ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ವಿವರಿಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಆಧಾರ್ ತಾಣೆಂ ವಿವರಿಲೊ.

ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ನಂತೂರ್ ಪಾದುವಾ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾ.ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಪತ್ರ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ವಿಚಾರ್, ವಾದ್, ತರ್ಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಾ ಸವೆಂ ವಿವರಿಲೆಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕ್ರಾಂತಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬರ್ಪಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ವರ್ಣಿಲೊ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಪಾದಕ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಸಮರ್ಥ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಾ. ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್, ಡಾ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್, ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೆ ಸಾಧಕ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಬಾಳ್ವತಲೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಬರವ್ಪಿ ‘ಎಂ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್’ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮೊರಾಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯಾಂ ಪುಂಜೊ ‘ಬೆಸಾಂವ್’ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಆನಿ ಲಗ್ತಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಆ್ಯನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕ, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರಾ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಜೋನ್ ಮೋನಿಸಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಂಟ್ಲಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರವರ್ತಕ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾನ್ ಸಂಘಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆನಿ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂ ತಶೆಂ ಶಿಬಿರಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಹಿಶಾರೊ ತಾಣೆಂ ದಿಲೊ. ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ, ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

2018 ಫೆಬ್ರವರಿಚ್ಯಾ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಜಮಾತ್ ಚಲೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 29ವೆರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸಾಲಾಂತ್ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. (ವರ್ದಿ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕಯ್ಲೆ ಗಾಂಚ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ).

Report – ಉದೆಲೊ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್’

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *