Latest News

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಹಕೀಗತ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : September 2, 2015 at 7:35 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Budkulo_Donald Pereira_VJP Saldanha_Series_01ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಗಜಾಲಿಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಟತಾತ್. ಪುಣ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್. ತಾಂತುಂಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊಚ್ ಭರ್ಪೂರ್ ವಾಂಟೊ. 1950 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸಾಚಿ ‘ಆಂಜೆಲ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ದರಬಸ್ತ್ ಕೃಷಿ ಜಾಲಿ. ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಕಡೆನ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಧಾರಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲೆಂ. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಚಡಾವತ್ ಬೋವ್ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಥೊಡೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಹಾಂವ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ. ಅಶೆಂ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆ ದೋಗ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್) ಆನಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ (ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಕಾದಂಬರಿಂ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕರ್ತಾಂ). ತಾಂತುಂಯ್ ಖಡಾಪ್ ಏಕ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್, ಅಪ್ರತಿಮ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಿವಂತ್ ಸಾಹಿತಿ. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಳ್ತಾ. (ತಾಲೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ, ತೆಂ ಕಾರ್ಯಾರೂಪಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಪ್ಲೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಂಕ್ ಖಡಾಪಾಚಿ).

VJP Saldanha
‘ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ಬಾಪಯ್’ ಬಿರುದಾಂಕಿತ್ ಸಾಹಿತಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

ಖಡಾಪ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹಿ ದೇಣ್ಗಿ ನಂಯ್ ಫಕತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸೀಮತ್, ಬಗಾರ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ತಶೆಂ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಅಸಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ಚಡ್ ಮಟ್ಟಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ವಿಜೆಪಿನ್ (ಎಟ್ಯೆಲಾನ್‍ಯೀ ಕೆಲಾಂ. ‘ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ’ ಅಸಲಿಚ್ ಕಾದಂಬರಿ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಅಧುರಿ ಉರ್ಲಿ). ಆಮ್ಕಾಂ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾ. ಚರಿತ್ರಾ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನಂಯ್. ತಿ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ತಿಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ವಳೊಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ನಾ! ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ಪಳೆತಾನಾ, ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಜಾತಾ.

ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಆಮ್ಚೆ ಪುರ್ವಜ್ ಗೊಂಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವಸ್ತೆಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಆನಿ ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಕೃತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್ ಥಂಯ್ಚೊ ಲೋಕ್ ತೆನ್ಕಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ‘ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಭಯಂಕರ್, ಅಮಾನವೀಯ್, ಮಾರಣಾಂತಿಕ್, ಕರಾಳ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಸೊಭ್ತಾ’! ಹೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ಸಾಯ್ಬ್ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚೊ ಮೊಟೊ ವಾಂಟೊ ಹಾಂತುಂ ಆಸಾ! ವ್ಹಯ್, ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚ್ಯಾ ವೊಂಟ್ಯೆಂತ್ ಅಸಲಿಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾತ್. ತಿ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿ.

ಅಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿಂತ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾರಸ್ವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಣಿ ಚಲಯ್ಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ನಾಂವ್‍ಯೀ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಕೃಷಿ, ಸಾಗೊಳಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಮುಖಾರ್. ದೆಕುನ್ ರಾಯಾಂನಿ/ರಾಣಿಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಬರೊಚ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲೊ, ಜಾಗೊ ದಿಲೊ. ಅಶೆಂ ಸುಖಾಚೆ ದೀಸ್, ವರ್ಸಾಂ ಉಬೊನ್ ವೆತಾನಾ ಉದೆಲೆಂ ಕರಾಳ್ ವಿಘ್ನ್. ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಒಡೆಯರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಚೆರ್ ಕಾಳಿಂ ಮೊಡಾಂ ಮಾಂಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮೈಸೂರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಅಂಧ್ಕಾರಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ.

Canara Christians Migration_Budkulo
ಗೊಂಯ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಹಿಂದೂ ಸಾರಸ್ವತ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್. Courtesy: www.wikipedia.org

ರಾಯ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಅನಿಶ್ಚಿತತಾ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಾದೊ ಪುಣ್ ಸಾಹಸಿ ಸೊಜೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೈದರಾಲಿನ್ ಮೈಸೂರ್ಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತವಳ್ ಉಟ್ಲೊ ಆಕಾಂತ್ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್. ಹೊ ಆಕಾಂತ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಖರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೈದರಾಲಿಚೊ ಪೂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪಾಟಾಕ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್.
ವ್ಹಯ್. ತೆನ್ಕಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚೆರ್ ಆನ್ವಾರ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ. ಮೈಸೂರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಆನಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಝಜೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಂಥನಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಳ್ವಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಕ್ ನಿಶ್ಟಾ ದಾಕವ್ನ್ ಮಜತ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕೆನರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಖರ್ಗ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ!

ಹಿಂ ದೋನ್ ಘಡಿತಾಂ ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಲೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಪುಣ್ ಬೋವ್ ಕರಾಳ್ ಅಧ್ಯಾಯ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ, ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ, ಪಾನಾಂ ಪರ್ತಿಲಿಂ, ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆ, ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ತೊ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸೈಂಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಬಸೊನ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಸುರ್ವೆರ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದಗ್ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ಸುರು ಜಾಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಕಾದಂಬರಿ ಶಿಂಕ್ಳೆ ರುಪಾರ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ಸಾತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಗಾಂಚ್ ಘೆವ್ನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯೊ ತಾಣೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂ ಪರಿಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಜೂನ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ.

ತಾಣೆಂ ಹೆರ್ ದೋನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲ್ಯೊ, ಪುಣ್ ತ್ಯೊ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್. ‘ಬಂಧಡೆಂತ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್’ ಆನಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಲಗ್ತಿ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ‘ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್’ ಶಿಂಕ್ಳೆಚ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲ್ಯೊ.

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಕಾದಂಬರಿ ಪಯ್ಲೆಂ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಸುಧ್ರಾವ್ನ್ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪ್ರಗಟ್/ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆಜೂನ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಪಯ್ಣಾರಿಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಖಡಾಪಾನ್ ತ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಚಡ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಎಟ್ಯೆಲಾಚಿ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಪಾಂಚ್ ಭಾಗಾಂನಿ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಎಕಾಚ್ ನಾಂವಾರ್. ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಶಿಂಕ್ಳೆಚ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾದಂಬರಿ ಅಶೆಂಚ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ಹೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಉಬ್ಜತೊ ನಾ.

Tipu Sultan_Budkulo_VJP Saldanha
ಸಾಹಸಿ ಪುಣ್ ಮತಾಂಧ್ಳೊ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಲಾಖೊಂ ಲೊಕಾಕ್ ಫಕತ್‍ ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಕುನ್ ಕ್ರೂರ್ ರಿತಿನ್ ಹಿಂಸಾ ದಿಲ್ಲಿ, ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುನ್ ದಾಕ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತಾಚಿ.

ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಡಾಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ವಳಕ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾ (ತಾಂತುಂ ತೆ ಕಸಲೆ ವಾಚ್ಪಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಜಾತಾ!). ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಎಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ (ತಶೆಂಚ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ) ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ತ್ಯೊ ಮೆಳನಾಂತ್. ಹಜಾರಾಂನಿ ಪ್ರತಿಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್‍ಯೀ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಮೆಳನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂತುಂಚ್ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್. ತಾಂತುಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಥೊಡೆಶೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್/ಸಾಹಿತಿಂಲಾಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ನಾ!). ತಾಂಚಿ ಅಸ್ಲಿಯತಾ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್‍ಚ್ ಸಾಬೀತ್ ಜಾತಾ. ಹೆರ್ ದಾಖ್ಲೆ ಗರ್ಜ್‍ಚ್ ನಾಂತ್!

ಹಾಂವೆಂ ತರೀ ಬೋವ್ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಭಾರಿಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ (ವ್ಹಯ್, ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್‍ಚ್. ಪುಸ್ತಕಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಆಪಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಪರ್ನ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ತಾನಾಂಚ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ). ಪುಣ್ ಭಾರಿಚ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಸವಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಬಂಧಡೆಂತ್ ಬಲಿದಾನ್’ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಮೆಳನಾ. ಬೋವ್‍ಶಾ ತಿ ಪಯ್ಣಾರಿಂತ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣ್ಯೆ ರುಪಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ವಾಚುಂಕೀ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ, ತಾಚಿ ಖಬರ್‍ಯಿ ನಾ.

ಆತಾಂ, ಚಡಾವತಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕ್ರೂರಿ, ಮತಾಂಧ್ಳೊ, ಪಿಸೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್. ವೀಕಿಪೀಡಿಯಾಂತ್ ವಿಜೆಪಿಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂತ್ ಹೆಂಚ್ ಲಿಖ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಆಧಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಹೆರಾಂಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಚಡಾವತ್, ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಯೆತಾನಾ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್, ವಿಜೆಪಿನ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್‍ಪಣಾಚೆರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್.

ಪುಣ್, ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ ಶಿಂಕ್ಳೆ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ (ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ) ವಿಜೆಪಿನ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಟಿಪ್ಪುಚೆರ್ ಶೀದಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕುಂಕ್ ನಾ. ಟಿಪ್ಪುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಕ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಬಗಾರ್ ವಿಜೆಪಿಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೆರ್ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಅಭಿಮಾನ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕಡೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತರ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಲಿಖ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ವಿಜೆಪಿಚೆರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೆರ್ ಅಸಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಶಿ ದಿಲಿ? ಕಳಿತ್ ನಾ.

Mangalore Fort_Budkulo
1783 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ಕೊಟೆಂ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. Courtesy: www.wikipedia.org

ಏಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ, ಪುಣ್ ತಿ ಫಕತ್ ಅಂದಾಜ್ ಮಾತ್ರ್. ಆತಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳನಾತ್ಲ್ಯಾ ‘ಬಂದಢೆಂತ್ ಬಲಿದಾನ್’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಾಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯೆತ್. ತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್‍ಚ್, ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಂತ್, ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಜೆಪಿನ್ ಎಕಡೆ ಲಿಖ್ಲಾಂ. ತಾಂತುಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಬಂಧಡ್ ಪಡೊನ್, ಹಜಾರಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಬಂದಿ ಕರ್ನ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾ (ಹಾಚೊ ಮುಂದರಿಲ್ಲೊ ಭಾಗ್ ‘ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾ’ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಆಸಾ). ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ ಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಟಿಪ್ಪುಚಿಂ ಫರ್ಮಾಣಾಂ, ಹುಕುಮ್, ಆಡಳ್ತೆಂ, ಶಾಸನ್, ನೀತ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಕ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಆನಿ ವಿವರುಂಕ್ ಬಂಧಡೆಂತ್ ಬಲಿದಾನ್ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ (ಅಂದಾಜ್). ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ಲಿ ಕ್ರೂರತಾ, ಅನೀತ್, ಅಮಾನವೀಯತಾ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ.

ಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾದಂಬರಿಚೊ ಮುಂದರಿಲ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಆಖೇರಿಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾ’ ತಸಲೊ ಹಿಶಾರೊ ದೀನಾ. ತಾಂತುಂ ತಶೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಖಡಾಪಾನ್ ಟಿಪ್ಪುಚೆರ್ ತಸಲೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕಸಲೆಂ ಅಕ್ರಮ್, ಅನೀತ್, ಧಾರುಣಾಯ್, ಕ್ರೂರ್‍ಪಣ್, ಹಿಂಸಾ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ ಟಿಪ್ಪು ಕಾರಣ್ ನಂಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ತೊ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಟಿಪ್ಪುಚೆರ್‍ಚ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚೆಂ, ಬರಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರವ್ಪಿ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಚುಕಿ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ದವರಿಜೆ.

ಜರ್ ‘ಬಂಧಡೆಂತ್ ಬಲಿದಾನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರುಪಾರ್ (ಪಯ್ಣಾರಿ ಪತ್ರಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ) ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸವಾಲಾಂಕ್, ದುಬಾವಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ತಿ. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಮೆಳತ್? ಪಯ್ಣಾರಿ ಪತ್ರ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲಾಂ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಫೈಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಆಸಾತ್ ವ ಗುಜಿರಿಕ್ ವಿಕುನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್ ಹೊ ಏಕ್ ಊಣ್ ಆಸಾ (6ವಿ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್). ಹೆರ್ ಸ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಸ್ತಕಿಂ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಆತಾಂಯ್ ಆಸಾ. ತಾಂತುಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ವಳಕ್ ಆನಿ ಝಳಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬರಪ್, ಜೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಘಾಲುಂಕ್ ಹುಮೆದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಖರ್ಚ್ ಆನಿ ವಾಂವ್ಟ್. ಸಂಪಿ ಉಪಾಯ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿ. ತವಳ್ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಮಾತ್ರ್ (ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಸುರು ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ). ದೆಕುನ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಚ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಹೆಂ ಪೂರಾ ವಾಚುಂಕ್ ತರೀ ಕೊಣಾಕ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ.

ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಛಾಪುನ್ ಕಾಡಿನ್ ತರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಕೊಣೀ ಘೆತ್? ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಹಿ. ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲೆ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆ.

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಮೆಯ್ಲಾರ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡಾ – budkuloepaper@gmail.com

ಮುಖ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಸಾಹಸಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ, ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ವಿಜೆಪಿಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಂ. 1 ಹೀರೊ
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಗಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News