Latest News

100% ವೋಟಿಂಗ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ವಾವುರ್ತಾ: ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : May 9, 2018 at 7:14 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊಚೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಂತ್ ಸಂಚಲನ್ ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸಮಾಜೆಂತ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ್, ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ್ ಆನಿ ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ ಸಮಾವೇಶ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಶ್ಯಾಥೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ರುಜ್ವಾತ್. ಯುವ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ವಾವುರ್’ಲ್ಲೊ ಅನಿಲ್ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್‍ಯೀ ಪ್ರಭಾವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವ್ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ವಿವರಿಲಾಂ.

-ಸಂಪಾದಕ್

Anil Lobo_Budkulo Interview (5)

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ: ಅನಿಲ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತುಂ ಆಜ್ ಭಾರಿಚ್ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸಾಯ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸಮಾವೇಶಾಂ – ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ್, ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಆನಿ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ್ – ತುಜ್ಯಾ ಸಂಘಟನ್ ಸಾಮರ್ಥೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ತುಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಿತೆಂ?

ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ: ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ! ಕಿತೆಂಯ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಶೆವಟ್ ಚಿಂತಿಜೆ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಚಿಂತಿಜೆ. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ನ್ಹಯ್, 2000ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಐಸಿವೈಎಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲಾ. ಮ್ಹಾಕಾ 18 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಐಸಿವೈಎಂ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಸ್ತಕಿಂ ಆಸಕ್ತೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಹೆರಾಂನಿ ಸಾಂಗೊನ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಕ್ ಬರೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಸಮುದಾಯ್. ಆಮಿ ಥೊಡೆ ದುರ್ಸತಾಂವ್, ಪುಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಕ್, ವಾವ್ರಾಕ್ ಬರೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್.

ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಸಾಧ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಶೆತಾ. ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಲೊಕಾ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೋಕ್ ಆಶೆತಾ. ಥಳಾ ಹಂತಾರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಯ್. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಲೋಕ್ ತಾಂಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಯ್ ಉಪಾದ್ರ್ ನಾಂತ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಕುಮಕ್, ಸಹಕಾರ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆ ದಿತಾತ್. ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಜೊ ಶೆವಟ್ ಕಿತೆಂ?

ಅನಿಲ್: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೀಡರ್‍ಶಿಪ್ಪಾಕ್ ಅಜೆಂಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂಯೀ ನಾ. ವೆಳಾ ಕಾಳಾ ತೆಕಿದ್ ಕಿತೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ತೊ ಹಾಂವ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ. ಐಸಿವೈಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ವಿರಾಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್ಲಾ. ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡಿಜೆ ತರ್ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಗರ್ಜ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾಕಾ, ಪುಣ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಜಾಯ್. ಖಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ಫಕತ್ ನಾಂವಾ ಖಾತಿರ್, ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ. ದೂರ್‍ದೃಷ್ಟಿ ಆಸಜೆ. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಬರೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಆಶೆತಾ. ಆನಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಸ್ತಾತ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಜೆ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ನಾ ತರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಗೋಸ್ತಾಕ್ 2 ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್?

ಅನಿಲ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವರ್ಸಾಂ ವಾವುರ್ಲೆಲೆ ಆಸಾತ್. ಹಂತಾ ಹಂತಾರ್ ಹುದ್ದೆ ಘೆವ್ನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾ. ಖಂಯ್‍ಗೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖರೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಲೊಕಾಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೆಂಪಣ್ ವಾ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಥೊಡಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ವಿರೋಧ್ ಫುಡ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಹಜ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೇಡ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ತಶೆಂ ಯೋಜನಾಂನಿ ನವೆಸಾಂವ್ ಕರುಂಕ್, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

Anil Lobo_Budkulo Interview (2)

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಯ್?

ಅನಿಲ್: ವ್ಹಯ್. ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಬರೆ ಮುಖೆಲಿ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಚಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ. ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ನಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಸಂಘಟನ್. ಹಾಂಗಾ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ತಕ್ರಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಯಾಜಕ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಇಂಟರ್‍ಫಿಯರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಆಮಿ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ಆಡ್ಕಳ್ ಆಸನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎದೊಳ್ ಕೊಣಾಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಬಿಸ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ ಕಸಲೊಚ್ ಆಕ್ಷೇಪ್, ಪತ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಮಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಕರಾ, ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾತ್. ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಕ.ಸಭೆಂತ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆನಿ ಯೋಜನಾಂಕ್ 90% ಜಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪುರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪ್ರಭಾವಿ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್. ಹೆರಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಏಕ್ ಯುವ ಮುಖೆಲಿ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಕಸಲೊ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ?

ಅನಿಲ್: ಸುರ್ವೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ತಿಕ್ಕೆ ತರ್ನೊ. ಕ.ಸಭೆಂತ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಡಾವತ್ ಮಾಲ್ಗಡೆ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಚ್, ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾಲೆ. ಹಾಂವ್ ವೊಟಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಚಡ್ ಜಣಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ತೆ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್. ಎಲ್.ಜೆ. ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪೀಟರ್ ಜೆರಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಕೋಸ್ತ ಪರತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಮಾತೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್‍ಪಣಿಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊಚ್ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಯಾ, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಂಘಟನ್ ‘ಸೊಡಲಿಟಿ’ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಘಟನಾವಳಿಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲಾಂ… ಇತ್ಯಾದಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ನೆ? ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್? ಲಾಯಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಕುತ್ತಾರೆ ಪಂದಾ ಘಾಲಾಂ..?

ಅನಿಲ್: ಜರ್ ತಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ. ಆಮ್ಚೆಚ್ ಕಾರಣ್ ತಾಕಾ. ಹಾಂವೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್, ಕೆದ್ನಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾ, ಕಿತೆಂಗೀ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ವಚೊನ್ ಆಸಾ, ಅವ್ಗಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾನಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಇಂಟರ್‍ಫಿಯರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಸ್ಯೆತ್, ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಧರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕಶೆಂ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ..?

ಅನಿಲ್: ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಆನಿ ಆಡಳ್ತೆಂ – ಫಿರ್ಗಜ್, ವಾರಾಡೊ ಮಟ್ಟಾರ್ – ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂಚ್ ಘುಸ್ಪಡ್-ಗೊಂದೊಳ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂಚ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಚಡ್-ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್, ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಕಾ. ಹರ್ಯೆಕಾಕ್ ‘ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್. ಶೀದಾ ವಚೊನ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರಾ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಕ್ ಆನಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ! ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಅಧಿಕಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಘೆಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಗೆಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಧರ್ಮಾನ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಆಸಾ, ತೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಥೊಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್…

ಅನಿಲ್: ಪೂರಾ ಆಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ತೊ ಕಸೊ ಗಳ್ಸಿತಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಮಧೆಂ ಪಡನಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂಯೀ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಆಸಾ, ತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಸಾತ್. ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲಿ ರಾಟಾವಳ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂಯೀ ನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ತಾನಾ ಯಾಜಕ್ ಇಂಟರ್‍ಫಿಯರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಕೆದ್ನಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾಂವ್, ಸಲ್ವತಾಂವ್ ತೆದ್ನಾಂ ತಾಣಿಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ.

Anil Lobo_Budkulo Interview (6) Anil Lobo_Budkulo Interview (4)

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಜಿಂ ಮುಖ್ಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಕಸಲಿಂ?

ಅನಿಲ್: ಕ.ಸಭೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್ ಅಗೋಸ್ತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ಮೇಯಾಂತ್‍ಚ್ ಚುನಾವ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಹಾಂವೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂದರ್ಸಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನವೆ ನವೆ ಮುಖೆಲಿ ಉದೆಜೆ. ಮುಖೆಲಿ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಜೆ. ಮ್ಹಜಿಂ ಮುಖ್ಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಸಮುದಾಯಾಂತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ಮುಖೆಲ್‍ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಸಕ್ತ್‍ವಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್, ತೆಯೀ ಫುಡೆಂ ಸರೊಂದಿತ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ಲೋಕ್ ಮಾನ್ತಾ. ಲೊಕಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಆಮಿಯೀ ಲೊಕಾ ಸವೆಂಚ್ ಆಸಜೆ, ತಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಜಜೆ. ಕಷ್ಟೊಂಚೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾ ತಾಂಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜೆ.

ವಾರಾಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನವೆ ಶ್ಯಾಥಿವಂತ್ ಮುಖೆಲಿ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮೋಲ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕಳ್ಳಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮಿಲಾರ್ ಕ.ಸಭೆ ಥಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ‘ಸಮುದಾಯ್ ಸಕ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ್’ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಚೊ ಇರಾದೊ ಕಸಲೊ? ಹಾಂಗಾ ಕಸಲಿ ಸೆವಾ ಮೆಳ್ತಾ?

ಅನಿಲ್: ಕ.ಸಭೆಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ದಫ್ತರ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆವಂತ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನಾಂಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಳಂವ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿಕ್ ಯೋಜನ್ ಕರ್ನ್ ಹೆಂ ದಫ್ತರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಕ್ ಕಸಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸಾತ್ ತಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ತೆಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಎದೊಳ್ ಏಕ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಐವಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದಿತಾಂವ್. ಎದೊಳ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಸೆವಾ ಫುಂಖ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತೆಗಾಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಸಾತ್. ಎದೊಳ್ಚೊ ಖರ್ಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಪಳೆಲಾ. ಆತಾಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ತುವೆಂ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗೊನ್, ಲೊಕಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಕಸಲಿ?

ಅನಿಲ್: ವ್ಹಯ್. ದೋನ್ ಗಜಾಲಿ ಆಮಿ ಮುಖಾರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಏಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ. ರು. 15 ಲಾಕ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಜಮಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾಂಚ್ ಸ ಜಣಾಂನಿ ತಿತೀನ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ಸುಮಾರ್ 30 ಥಾವ್ನ್ 40 ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ 15 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಂ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಕೊಣೀ ದಾನಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತರೀ 15 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗೊ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ತೆಂಚ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಎನೌನ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ 15 ನ್ಹಯ್ 30 ಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾ ಚಡ್ ಜಾಗೊ ದಿತೆಲೆ ಆಸಾತ್. ಲೊಕಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಜಾಗೊ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂ. ಹಿ ಏಕ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೆವೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಮುಖಾರ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್, ಪತ್ರಾಂನಿ ಪಿಡಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಜಮಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲಯ್ಲಿ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಜ್ಞ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲಿ. ಭರ್ಪೂರ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂಯೀ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕೊಣೆಂಚ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ಲೆ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಶಾಸಕ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಖಬರ್ ಕಳೊನ್ ತರ್ಬೆತಿಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ರು. 15 ಹಜಾರ್ ದಿಲೆ. ತಾಣೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕುಮಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ನಾ. 6 – 7 ಲಾಕ್ ರು. ಖರ್ಚಲೊ. ಕ.ಸಭೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಫಕತ್ ರು. 56 ಹಜಾರ್. ತರೀ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಎದೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮುದಾಯ್ ಸಕ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ಸಕ್ಡಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಮಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಜತ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ತಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ತೆಂ ಯೋಜನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾರಿ ಕರ್ತಲೊಂ.

ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗೃತಿಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್:

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ ಮಿಸಾಂವ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಎಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ತುಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್, ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕಿತೆಂ?

ಅನಿಲ್: ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗೃತೆಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕ.ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಬಾ. ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಮಿತಿ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆ ಮುಖೆಲಿಯೀ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಬರೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಬಿದ್ರ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮತದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆರ್ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕರಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆಮಿ, 100 ಠಕ್ಕೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಒತ್ತು ದಿತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಎವೇರ್‍ನೆಸ್ ಕರವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ಲಾ.

Anil Lobo_Budkulo Interview (1)

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂಚ್ಯಾ (ಎಂಎಲ್‍ಸಿ) ಪಟ್ಟೆಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ…

ಅನಿಲ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಆನಿ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಬಾ. ಎಂಎಲ್‍ಎಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಕ್ತ್. ಹೆರ್ ಚುನಾವಾಚೆರ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್, ಸಮ್ಜಣಿ ನಾ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಕಳಿತ್ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಚಡ್ ಜಾಯ್. ಆತಾಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಯ್ತಿ ಸುಧ್ರಲ್ಯಾ. ಜೆರಾಲ್ ಚುನಾವಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ಯೋಜನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಸರ್ವೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಯೋಜನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ವ್ಹಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತೊ, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಡಾಟಾ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ತೊ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ಲೆಂ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾನ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭೊಂವಾರಿಂಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ಸವೆಂ ಭರ್ಸೊಂಚೆಂ ಉಣೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ?

ಅನಿಲ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಜಿವಿತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಲೀಸ್. ಪುಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಾ. ಥಂಯ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ವಾವ್ರ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ. ಫಿರ್ಗಜೆ ಭಿತರ್ ತಿತ್ಲೆ ತ್ರಾಸ್ ನಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಚ್ ಚಲ್ಚೆಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಖರೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ, ಚಡ್ ವಾಂವ್ಕ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆ ಈಷ್ಟ್‍ಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಚ್. ಹೆರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸೊಂಕ್‍ಚ್ ಪಾಟಿಂ.

ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಶೆಳೆಂಪಣ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕೆಲಾಂ?

ಅನಿಲ್: ಹಾಂವೆಂ ಸುರ್ವೆರ್‍ಚ್ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ನೆತ್ತರಕೆರೆಲಾಗಿಂ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ದಿಸಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್‍ಯೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ತೊ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ತೀರ್ಮಾನ್ ಪಾವನಾ. ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿನ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಾಮರ್ಥೆನ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲಾಂ. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಚಿ ಹತ್ಯಾ ಜಾತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ಸಂಘಟಿತ್ ರಿತಿನ್ ಚಲಜೆ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪೂರಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಜೆ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಏಕ್ ಬರೆಂ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಸಂಘಟನ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆ ವರ್ವಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್‍ಂಚ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಲಗ್ಬಗ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಲೋಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಇಗಜ್ಯೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾನ್ ಪರತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಹಾಂಗಾ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೊ ಮಾನ್ ಕಶೆಂಯೀ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ, ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೆಂಯೀ ನಾ. ಕರೆಜ್ಮ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ…

ಅನಿಲ್: ವ್ಹಯ್. ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ತೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾ ದ್ವಾರಿಂ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಉದೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ, ಬಂದಡ್, ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್‍ಯೀ ಉಣಿ. ಸಾಂಗ್ತೆಲೆಯೀ ನಾಂತ್. ತುಜಿ ಹಿ ಚಳ್ವಳ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಪ್ರಚಾರ್‍ಯೀ ಮೆಳ್ಳಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಅವೇರ್‍ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಜಾಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಹೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಅನಿಲ್: ಖಂಡಿತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಬರೆಂ, ನವೆಂಸಾಂವ್ ಕರ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್‍ಯೀ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲಾಂ. ತೆಂ ಸಹಜ್.

ಅನಿಲ್ ಪೆರ್ಮಾಯ್ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಂ:

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ‘ಅನಿಲ್ ಪೆರ್ಮಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಂಘಟನ್ ನಾ, ಸಕ್ಡಾಂತ್‍ಯೀ ತೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್…’ ಥೊಡೆ ತುಕಾ ನಾಂವಾಚಿ ಆನಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಚಿ ಆಶಾ ಮ್ಹಣ್ ಠಿಕಾ ಕರ್ತಾಲೆ. ತುಜಿ ಜಾಪ್ ಕಿತೆಂ?

ಅನಿಲ್: ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರ್ಚೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೀ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಸಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೊಣೀ ನವೊ ಎಕ್ಲೊ ರಿಗ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಲೋಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಹುದ್ದೆ ಘೆವ್ನ್ ಬರೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹುದ್ದೊ ದಿಲ್ಲೊ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ. ವಿರೋಧ್, ಠಿಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂಚ್.

ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವ್ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ:

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಎಕ್ಲೊ ಬಂಡಾಯ್ ರಾವ್ಲಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಸಲೆಂ ಧೋರಣ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್?

ಅನಿಲ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪಕ್ಷೇತರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆರ್ ಕಡೆನ್‍ಯೀ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಚಿ ಏಕ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕೇಜ್. ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಂತ್ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೊಚ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಂತ್ ಎಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಣ್. ಫಕತ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆರ್ ಕಡೆನ್‍ಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಡ್ತಿಂಲಾಗಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಒಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಕ್ಷೇತರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ತೆಂ ತಾಚೊ ಸ್ವಂತ್ ನಿರ್ಧಾರ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ ಲೊಕಾನ್, ಲೋಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾ.

Anil Lobo_Budkulo Interview (3)

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ 2 ಲಾಖ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮತದಾರ್ ಆಸಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಎಕಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಸಿಟಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಡ್ತಿಂ ಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾಗಿ?

ಅನಿಲ್: ವ್ಹಯ್, ಆಮಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೆಲಾ. ಬಿಜೆಪಿ ಲಾಗಿಂ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿ ಲಾಗಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಮುಖೆಲ್‍ಮಂತ್ರಿಲಾಗಿಂ ನಿಯೋಗ್ ವ್ಹರ್ನ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕಸಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ಸ್ಪಂದನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ?

ಅನಿಲ್: ‘ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಖೇರಿಚ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಾಣಿಂ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ತಸಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಮುಖೆಲಿಚ್ಚ್ ನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಟಿಕೆಟ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ?

ಅನಿಲ್: ಆಸಾತ್. ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಫುಡಾರಿ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ಝುಜಜೆ ಪಡ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾತ್.

ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಚುನಾವ್:

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ತುಂ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚುನಾವ್ ಆಸಾ. ತುಜೊಚ್ ಪಂಗಡ್ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂ ಯೋಜನ್ ತುಜೆಂ?

ಅನಿಲ್: ಸಪ್ತೆಂಬರಾಂತ್ ಚುನಾವ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹಾಂವ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್‍ಯೀ ರಾವ್ತಾಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಆಸಾ. ಕ.ಸಭಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ ತರೀ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹಾಂವೆಂ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಸಮುದಾಯ್ ಸಕ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಆಸಾ ಕೆಲೊ. ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ವರ್ಗಣಿದಾರ್ ಇಕ್ರಾ ಹಜಾರಾ ವಯ್ರ್ ಆಸಾತ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಮೂಲ್‍ಸೌಕರ್ಯ್ (ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್), ಮ್ಯಾನ್‍ಪವರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸಾ. ಬರೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸುಧಾರಣ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ಆಸಾ?

ಅನಿಲ್: ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಿ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನಾಂತ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲಿ ಪಾರ್ಕಿತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಂವ್. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಅಭಿಮಾನ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವುರ್ಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಜೊ ಪಂಗಡ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಹಾಡ್ತಾಯ್?

ಅನಿಲ್: ಆಮ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಫುಡೆಂ ದವರ್ತಾಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಖ್ರೇಕ್ ಖಂಯ್ ಪಾವಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಜ್ಞ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಸಂಸ್ಥೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ವಾವುರ್’ಲ್ಲೆ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಉಣೆಂ…

ಅನಿಲ್: ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ. ಹಾಕಾ ಜೊಕ್ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ವಾವುರ್‍ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಕೊಣೀ ಮುಖಾರ್ ಯೇನಾಂತ್. ಇತ್ಲೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಚುನಾವ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣೀ ಮುಖಾರ್ ಯೇನಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆ, ವಾವುರ್ಚೆ, ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಅರ್ಪುನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಯ್. ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಿತೆಂ, ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾತ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದಿಲಾಂ. ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್‍ಯೀ ಬರೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದೀವ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸಾ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News