ಉಡುಪಿಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್

Posted on : June 25, 2019 at 8:21 PM

ಉಡುಪಿ: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಚ್ಯಾ ‘ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್’ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್, ಹೆರ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಶಿಬಿರ್ ಜೂನ್ 23ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಉಡುಪಿ ದುಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಭವನಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾನ್, ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಇತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸಂಘಟನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಆನಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊನ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಪ್ರೀತೇಶ್ ಡೆಸಾನ್ ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಾ ವಿಶಿಂ ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ ಆನಿ ವಿವಿಯನ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ್‍ಯಾ ಖಬ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮೈಕಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಲಿ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ನಿಕಟ್‍ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ್ ಲೂಯಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಸಶಕ್ತ್ ಸಮುದಾಯ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಸಿರಿಲ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದಿಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಲೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *