Latest News

ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್ : ಏಕ್ ವಾಚಪ್

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

Posted on : July 15, 2014 at 9:01 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚಿ `ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್’ ನವಲಿಕಾ, ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ರಚನ್. ಲಗ್ಬಗ್ 50 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಬೊವ್‍ಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕೀರ್ತೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಆಶಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಿ ಆಜೂನ್‍ಯೀ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾತಾ.

ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಸಾಹಿತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಕೃತಿಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ. (ಹೆರ್ ಚವ್ಗ್ – ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಖಡಾಪ್, ಚಾಫ್ರಾ ಆನಿ ಗಬ್ಬು ಉರ್ವಾ).

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಿ `ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್’ ನವಲಿಕಾ (Novelette), ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ರಚನ್. ಲಗ್ಬಗ್ 50 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಬೊವ್‍ಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕೀರ್ತೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಆಶಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಿ ಆಜೂನ್‍ಯೀ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾತಾ.

***** ***** *****

Sahity Spandan Title_T`ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್’ ಚಡುಣೆಂ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್  ಚಲ್ಚಿ ಕಾಣಿ, ಅಶೆಂ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಘಡ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆ ತೆದ್ನಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. ಕಾಳ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚೊ, ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಬಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಸಲೊಯ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಹೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಯೇನಾ. ಫಕತ್ ತವಳ್ಚೆ ಸಮಾಜಿಚೆರ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಚೆರ್, ಮನ್ಶಾಂಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಕಾಣಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ತಾ.

`ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್’ ಕಾಣಿ ಬೊಮ್ಮಾಚಿ. ಕಾಣಿ ಅನಾತ್ ಬೊಮ್ಮಾಚಿ. ಘಾಟಾಚಿ ಸೊಬಾಯ್, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತೆ ಸೊಬಾಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚಿ ಥಂಯ್ಚಿ ತವಳ್ಚಿ ಕಟಿಣ್ ಪರಿಗತ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದ್ಚೆಬರಿ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಕಾಣಿ ಸುರು ಕರ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಜಾಗೊ ತೊ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಥಳಾಂತರ್ ಕರ್ತಾ.   ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉದೆಂತಿಕ್, ಆಮಿ ಏಕ್ ಬಾರಿಕ್ ನದರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ಥಂಯ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಊಂಚ್ ದೊಂಗೊರ್ ಆನಿ ಗುಡೆ. ತಾಂಚೆ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊಡಾಂ ಉಬ್ತಾನಾ – ದಿಸ್ತಾ  ಅಂತ್ರಳ್ ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ತೆಂಕ್ಲಾಂ! ಪುಣ್ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಪಳೆಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭೊಗ್ತಾ – ಅಂತ್ರಳ್ ಆನಿಕೀ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ! ಅಶಿ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ ಕಾಣಿ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಘಾಟಾಂತ್ ಬಾರಾಯ್ ಮಯ್ನೆ ಪಿಡಾ ಆನಿ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳಿಂಚಿ ಭಿರಾಂತ್. ತರೀ ಪೊಟಾ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮನಿಸ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಘಾಟಾಂನಿ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಜೀವ್ ದಿಲಾ. ಕೊಣೀ ತೊಟಾ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಜಾಲಾ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ತೊಟಾಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಕ್ ಪಡ್ಲಾ ಘಾಮ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಗರಿಬಾಚೊ. ಅಶೆಂ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ವೆದಿ ಉಬಾರ್ತಾ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್.

ಹಿ ಕಾಣಿ ಮುಗ್ದ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಚಿ, ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ವಾಪರ್ಚೆ ಸಮಾಜಿಚಿ, ತಾಕಾ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚಿ, ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ, ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಧರ್ಮಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಆಶಯಾಚಿ.

ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಪಾತ್ರ್ ಬೊಮ್ಮಾ. ಬೆಜ್ಮಿ ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಮೊನೊ ಆನಿ ಕೆಪ್ಪೊ. ಬೂದ್ ಉಣಿ. ಪುಣ್ ಜಿವಾನ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್, ಗುಳ್ಯಾ ಜಸೊ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಭುಕ್ ಥಾಂಬನಾ ತಾಚಿ. ತಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಘಾಟಾಂತ್ ಜಾತಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ವೊಸ್ಯಾಚಿ ಪಿಡಾ ಪಾಸಾರುನ್, ಪಯ್ಲೆಂ, ತೊಟಾಂತ್ ಕಾಮೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತೊ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆವಯ್ಕ್. ಆವಯ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಸ್ಚೊ ಸ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಬೆಜ್ಮಿ, ಭುಕ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾಂ, ಖಾಣ್ ಸೊದುನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಬೊವ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಬೊಯ್ಲಾ ಗಾಡಿಯಾಂನಿ ಕಾಪ್ಯೆಬಿಯೊ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗೊಣಿಯೊ ಭರ್ನ್, ಕೊಡ್ಯಾಳಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ತೊ ಪಡ್ತಾ. ಮೊನೊ ಆನಿ ಕೆಪ್ಪೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳನಾ. ಖಂಚೆ ಜಾತಿಚೊ, ಧರ್ಮಾಚೊ, ತೆಂಯ್ ಕಳನಾ (ಗಳ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಡೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ… ಪುಣ್ ಅರ್ಲುಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ). ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ತೊ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಡಿಯೆಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ರೈಟರ್ ಪಿಂತಾಮ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾ ಸವೆಂ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಬೆಜ್ಮಿ ಸವೆಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಪಿಂತಾಮ್, ಫಳ್ನಿರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾವ್ಕಾರ್ ತೆಲಿಸಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾ. ಸಾವ್ಕಾರ್ ಆಸನಾ. ಸಾವ್ಕಾರ್ನ್ ಲೆತ್ತಿಬಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಬೆಜ್ಮಿವಿಶಿಂ ಖಬರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ, ತೊ ಆಪ್ಣಾ ಘರಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಪಿಂತಾಮ್ ಒಪ್ತಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಬೆಜ್ಮಿಚೆರ್ ಉದಾರ್ ಮನ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಲೆತ್ತಿಬಾಯೆಕ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಜಡ್ ಜಾತಾ. ಕರ್ಕರೆ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ತಾಕಾ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಕಾ ತಿಚಿಂ ಥಾಪ್ಡಾಂ ಆನಿ ಧಮ್ಕ್ಯೊ. ಪುಣ್ ತೆಲಿಸಾಬ್ ಮೊಗಾಳಿ, ದಯಾಳಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೆಜ್ಮಿಕ್ ಸುಖ್ ಆನಿ ಸಮಾದಾನ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಲೆತ್ತಿಬಾಯ್, ತೆಲಿಸಾಬ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗುನ್, ಬೆಜ್ಮಿಕ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ವ್ಹರ್ನ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಸಮ್ಜಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಬೆಜ್ಮಿ ವಾಟ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಕೇರಿಂತ್ ಘುಸ್ಪಡೊನ್ ಉರ್ತಾ.

Hardyar Khuris ani Reed_Cover Front
ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ರಗಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್

ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಣಿ ಉಗ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾ, ತಿ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಬೆಜ್ಮಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ `ಬೊಮ್ಮಾ’ (ಬೆಪ್ಪ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ತಾರ್) ಜಾತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ. ಬೊಮ್ಮಾಕ್ ತಾಚೊ ಧರ್ಮ್ ಖಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಗಿ, ಹಿಂದುಗೀ ವಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಭುಕ್ ಥಾಂಬನಾಸ್ತಾಂ, ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಖಾಣಾಕ್ ಲಾಲೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೊಮ್ಮಾಕ್ ಖಂಚೆಂ ಕಾಮ್‍ಯೀ ಅಸಾದ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚೆ ಭುಕೆಕ್‍ಚ್ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಲೋಕ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಂ ಕರಯ್ತಾ. ಘಟ್‍ಮುಟ್ ತಾಕಾ ಖಂಚಿಯ್ ಜಡಾಯ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೊವ್ ಸಲೀಸ್. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮೊವ್ಳಿ ಸುಂಬ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಜಡ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಆನಿ ಮೊಗೊರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೊವ್ಲಿ ಭಾರಾಧಿಕ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಅಶೆಂ ಬೊಮ್ಮಾ ಸಕ್ಡಾಕ್‍ಯೀ ಹುಂ… ಹೊಯ್ಸ್! ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮುಟಿ ಘಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಚಿಮ್ಟೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ   ಹಾಸ್ಚೊ ಬೊಮ್ಮಾ ತಮಾಶ್ಯಾಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾತಾ.

ಘಟ್‍ಮುಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಚೊ ಬೊಮ್ಮಾ ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಪುಣ್ ಮುಗ್ದ್ ಜಾವ್ನ್‍ಚ್ ಉರ್ತಾ. ಕಾಣಿ ಮುಕಾರ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಚ್ ಬೊಮ್ಮಾಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ ವಾಡ್ತಾ. ವಾಡೊನ್, ವಾಡೊನ್ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಉರ್ತಾ.

ಮುಕೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ – ಜಶೆಂ ಪಿಂತಾಮ್, ಲೆತ್ತಿಬಾಯ್ ಆನಿ ತೆಲಿಸಾಬ್ ಯೆತಾತ್ ತಶೆಂ, ಕುದ್ರೋಳಿಂತ್ಲೊ ಆಂಗಡ್‍ಗಾರ್ ಮಾಪ್ಳಿ, ಮ್ಹಾತಾರಿ ಹಿಂದು ಭಿಕಾರಿಣ್, ಬಂಗ್ಸಾಳೆಗಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೊ ನರಸಿಂಹ ಪೈ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಯೆತಾತ್. ಭಿಕಾರಿಣಿಚೆ ಜತ್ನೆಂತ್ ತೊ ವಾಡ್ತಾ. ಜಶೆಂ ಬೆಜ್ಮಿಕ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಪಿಂತಾಮ್, ವಿಣ್ಗೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಸುಕ್ಣೆಂ ಲಿಪಯ್ಜಾಯ್‍ರೆ ಪುತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಾ, ತಶೆಂ ಮಾಪ್ಳಿ, ಕೊಂಕ್ಣೊ ತಾಚೆರ್ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕಯ್ತಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಘೊಳಯ್ತಾತ್ ಸಯ್ತ್.

ತಮಾಶ್ಯಾಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬೊಮ್ಮಾ ಫುಡೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ಚೊ ಆದಾರಿ ಮನಿಸ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ (ಆತಾಂಚೆಂ ನೆಹ್ರೂ ಮಯ್ದಾನ್) ಕುಸ್ತ್ಯೊ ಚಲ್ತಾಲ್ಯೊ. ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಕುಸ್ತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಲಬಾರ್ಚೊ ಪಹಿಲ್ವಾನ್  ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪಹಿಲ್ವಾನಾಂಕ್ ಸಲ್ವಯ್ತಾ. ತವಳ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಯ್ತಾ ಬೊಮ್ಮಾ. ನರಸಿಂಹ್ ಪೈಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾರ್ ಕುಸ್ತೆಕ್ ದೆಂವ್ಚೊ ಬೊಮ್ಮಾ, ಪೈನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಪಹಿಲ್ವಾನಾಕ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಮಾರ್ನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಧರ್ತಾ ಕೀ, ಪೈನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಸದಿಳ್ ಕರ್ತಾ. ಬೊಮ್ಮಾ ಜಿಕ್ತಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಗಾಜ್ತಾ ತರೀ ತಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಎದೊಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಉರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್.

ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚ್ಯಾ ಬೊಮ್ಮಾಕ್ ಜೋಕರಾಚಿ ತೊಪಿ ನ್ಹೆಸವ್ನ್, `ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ್ ಸಿನೆಮಾಂ’ತ್ (ಆತಾಂಚೆಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೊಕಿಸ್) ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾವ್ನ್ ಪಿಂತುರಾಂಚೆಂ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಕರಂವ್ಚೆಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಶೆಂಚ್ ಫಳ್ನೀರ್ ಕುಶಿನ್ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಕರ್ನ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಘರಾಕ್ ಉಜೊ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾ. ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ವಿಳಾಪ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕೊಣೀ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇನಾ. ವಿಳಾಪ್ ಕರ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ತೆಲಿಸಾಬಾಚಿ ಸುನ್. ಬೊಮ್ಮಾಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್, ಘರಾ ಭಿತರ್ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಲಿಸಾಬಾಚ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಬೊಮ್ಮಾಕ್ ಮಾತ್ ಸಾದ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತೆಲಿಸಾಬ್ ಆನಿ ಲೆತ್ತಿಬಾಯ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ತೊ ಬೆಜ್ಮಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆನಿ ಬೊಮ್ಮಾಕ್, ತೆಂ ಆಪುಣ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.

ಖಂಚ್ಯಾಕಿ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಬೊಮ್ಮಾ ಹಾಕಾಯ್ `ಹುಂ ಹೊಯ್ಸ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ತೊ ಬಚಾವ್ ಕರ್ತಾ. ಬಿರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಧನ್ ಆನಿ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪೆಟುಲ್ ಆಸಾ, ತೆಂಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೆಲಿಸಾಬ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾ. ಬೊಮ್ಮಾ ತೆಂಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಕ್ಲಾಸಿತ್ ಲೆತ್ತಿಬಾಯ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಆಸ್ಚೊ,  ಆಪ್ಲೆ ಆವಯ್ನ್ ಆಯೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಏಕ್ ರುಪ್ಯಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಬೊಮ್ಮಾ ಭಿತರ್ ವೆತಾ, ಖುರಿಸ್ ಕಾಡ್ತಾ, ಪುಣ್ ಬಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತೊ ಶೆವ್ಟಾತಾ ತರೀ ಖುರಿಸ್ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ಘಡಿಯೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಬೊಮ್ಮಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ದಿಸನಾ. ಲೋಕ್ ಧಯ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಬೊಮ್ಮಾಕ್ ಸೊದುನ್, ತಾಕಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ಲೊ  ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಬೊಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡುನ್ ಜಾತಾ. ಖುರಿಸ್ ಜಸೊ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೊ ತಸೊಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಕೊಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಬೊಮ್ಮಾಚಿ ಮೂಟ್ ಸುಟನಾ. ಮೊರ್ನ್ ಉಕಲ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್  ಕರ್ತಾನಾ ಲೆತ್ತಿಬಾಯ್ ಬೊಮ್ಮಾಚೆ ಲಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕುಡಿಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಖುರಿಸ್ ತುಂ ವ್ಹರ್ತಾಯಿಚ್‍ವೆ? ದಿಲ್ಲೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಿಂ… ದುಸ್ರೊ ಖುರಿಸ್ ದಿತಿಂ. ಅಜ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ತಕ್ಶಣ್ ಬೊಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಖುರಿಸ್ ಸುಟ್ಟಾ!

ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಕುಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೆಶಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್  ಬೊಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತಾಯ್ ದಿತಾ. ಆಖ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಮುಗ್ದ್‍ಪಣ್, ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಚಿ, ಮನ್ಶಾಜೀವ್ ವಾಚಂವ್ಚೊ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಾಂ ಕರವ್ನ್, ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಸುರ್ವೆರ್, ಕೊಣಿ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಜಾಲಾ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ತೊಟಾಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಕ್ ಪಡ್ಲಾ ಘಾಮ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಗರಿಬಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಆಕೆರಿಕ್, ಆವಯ್ಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ… ಗ್ರೆಸ್ತಾಕ್ ಧನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಗರಿಬ್ ಬೊಮ್ಮಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಹದ್ರ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾಣಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್‍ಪಣಿ ಸಂಪಯ್ತಾ.

`ಬೊಮ್ಮಾ’ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಶೆತಾ?

ಖಂಚಿಯ್ ಕೃತಿ, ಕೃತಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ತಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಕೃತಿಯೆಕ್‍ಯೀ ಏಕ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಸ್ತಾ. ತಸಲೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ನಾ ತರ್ ಕೃತಿ ಕೃತಕ್ ಜಾತಾ. ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ, ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ `ಹದ್ರ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ connect ಜಾತಾ. ಆಖ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಮಾನವೀಯತಾ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ ಬೊವ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಪಣ್-ಮಾನವತಾವಾದ್ ಹೆ ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್. ಧರ್ಮ್ ಮುಕ್ಯ ನ್ಹಯ್, ಮನಿಸ್ ಮುಕ್ಯ ಮ್ಹಣ್ `ಬೊಮ್ಮಾ’ ಮಾರಿಫಾತ್ ತೊ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣ್, ಸ್ವಾರ್ತ್‍ಯೀ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಆಕ್ರೆಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಾರ್ತಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬೊಮ್ಮಾ ಉಂಡಿ ಜಾತಾ. ಎಕೆ ಮುಗ್ದ್ ಜೀವಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ವಾಪರ್ಚೊ ಮನ್ಶಾಚೊ ಸ್ವಾರ್ತಿ ಗೂಣ್, ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದಯಾ ದಾಕಂವ್ಚೊ ತಾಚೊ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಗೂಣ್‍ಯೀ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೆಶಾಂದ್ವಾರಿಂ ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ಥರಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ.

ಗೂಂಡ್ ದುರಂತ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ದವರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ, ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಕಸಲೊಚ್ ಉದ್ವೇಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಎಕಾ ಸನ್ನಿವೆಶಾಥಾವ್ನ್ ಆನ್‍ಎಕಾ ಸನ್ನಿವೆಶಾಕ್ ಲಿಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಣಿ ನಿರೂಪಿತ್ ಕರ್ತಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಥಂಡ್, ಶಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ದೊಣಿರ್ ವೆತಾನಾ ವಾ ಉಪ್ಯೆತಾನಾ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ undercurrentsಚೊ force ಅನ್ಬೊಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆಬರಿ, ಹೆ ಕಾಣಿಯೆ ಭಿತರ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ, ತಾಂತುಂ ಅಂತರ್ಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ದುರಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ.

ಹೆ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಆನ್‍ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಅಂಶ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ಖರೆಂ ಚಿತ್ರಣ್. ವೆವೆಗ್ಳೆ ರಂಗ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಸೊಬಿತ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ರುತಾ ಜಾಂವ್ಚೆಬರಿ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಗೂಣ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಮೂಳ್ ಸೊಬಾಯ್ ಹಿಚ್. ಹಾಕಾಚ್  ಪಾಟ್‍ಥಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್,  ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಆಶಯ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಮ್ಮಾಚೊ ಧರ್ಮ್‍ಚ್  ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮುಕಾಮುಕಿ ಕರಯ್ತಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಬೊಮ್ಮಾಚೊ ಧರ್ಮ್ ಖಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸನಾ. … ಬೆಜ್ಮಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಏಕ್‍ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಬೊಮ್ಮಾಕ್ ಏಕ್ ಸುತ್ ಜಶೆಂ ಕರ್ನ್, ಆಕ್ರೆಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್‍ಯೀ ಎಕಾಮೆಕಾಸವೆಂ ಗುಂತುನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಕೆಪ್ಪೆಪಣ್, ಮೊನೆಪಣ್ ತಸಲಿಂ ಕುಡಿಚಿಂ ಉಣೆಪಣಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೊಮ್ಮಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಏಕ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಪಾತ್ರ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ರಚ್ತಾ.

ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಾಂತ್ ಬೊಮ್ಮಾನ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಂವ್ಚೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ನಿರೂಪಣ್ ಕರ್ತಾ ತರೀ, ತೊ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವಯ್ನಾ. ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ: ಬೊಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಜಾತಿಂಚೊ ಲೋಕ್ ತಾಂತಾಂಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಪೆಟೆಕ್ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಾಂದ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಮಾಪ್ಳಿ, ಹಿಂದು ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಮೊರ್ನ್ ಜಾಲಾಂ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಬೊಮ್ಮಾಚೆಂ!! ಅಶೆಂ ಕಾಣಿ ಹೃದಯ್‍ಸ್ಪರ್ಶಿ ಜಾಯ್ಶಿ ಕರ್ತಾ!!!

ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಯೀ ಕೋಮುವಾದಾಚೆಂ ವಿಕಾಳ್ ಬಿಂ ವೊಂಪ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಚೆ ಸಮಾಜಿಚೆಂ secular fabric ಪಿಂಜುನ್ ಚಿಂದಿ ಕರ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಚ್ ವಿಮಾನ್ ದುರಂತ್ ಘಡ್ತಾನಾ, ಕೋಮುವಾದಿಂಕ್‍ಚ್ ಅಣ್ಕುಂಚೆಬರಿ, ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಧರ್ಮ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪುರ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಬೊಮ್ಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾನಾ, ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾ. ಆಯ್ಚೆ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಬೊಮ್ಮಾ ತಸಲೊ `ಮನಿಸ್’ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಾಣಿಯೆಗಾರಾಚೊ ಆಶಯ್ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ನಾಟ್ವಾತಾ. `ಖುರಿಸ್’ ರೊಂಬೊನ್ ಉರ್ತಾ.

ಕುರ್ಪಾ: ರಾಕ್ಣೊ
(ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ತೋಬರ್ 03, 2013ವ್ಯಾ ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪಂದನ್’ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ)

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

1 comment

  1. This novel was there for B.A. Degree Konkani. I have studied it from 2004-2005. Such a lovely novel i still remember this thaught by Ms Stella D’Costa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News