‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ದಿವಸ’ ಸಮಾರಂಭ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್

Media Release

Posted on : March 10, 2015 at 8:03 PM

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿವಸ- 2015 ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ ಕರ್ನಾಟಕ (ರಿ) ಮಂಗಳೂರು ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಸಹಯೋಗಾನ ದಿ. 8-03-2015 ಆಯತಾರಾ “ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ರ್ತೀ ದಿವಸ ಆಚರಣ” ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂಚೆ ಆಂಗಣಾಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಮಂಟವಾಂತ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಮಂಗಳೂರು ಸ್ವರಶ್ರೀ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಚೆರ್ಡುಂವಾನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತ ಸಾಂಗಲೆಂ. ಸಕಾಳಿ ಗಂ. 10.00 ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಾಚೆ ಆದಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಪಂಡಿತ ಹಾನ್ನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ರ್ತೀ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಾವಳ ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲ್ಲೆಂ.  ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಷಾ ಮಂಡಳಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸಿ. ಕಿಣಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೈ (ಹಾಂಗ್ಯೊ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್)ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ದಿಲೆಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೊ ಭಾಗಿ ದಾವನ “ಶಾಳೆಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆ ಅವಶ್ಯಕತಾ” ವಿಷಯಾಂತ ಮಸ್ತ ಇತಲೆ ವಿಚಾರ ಸಭೆ ಮುಖಾರ ದವರಲೆಂ.  ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ “ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್” ವಿಷಯಾರ ಆಶಯ ಭಾಷಣ ದೀವನ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಚೆ ಬದ್ದಲ ವಿವರಣ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪುತ್ತೂರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ, ಮುಖೇಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವತ್ಸಲಾ ನಾಯಕಾನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ದಿಲ್ಲೆಂ.

Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News_02Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News_01World Womens Day_InaugurationVishwa Konkni Kendra_Womens Day_News_03
ನಂತರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಳಾ ಆರ್ ಕಿಣಿಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೇರಿ ಚಲ್ಲೆಲೆ ಭಾಸಾ ಭಾಸ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಪ್ರಭಾ ನಾಯಕನ ‘ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೆ’ ಬದ್ದಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಯುಲಾಲಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾನ ‘ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ’ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್  ‘ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೆ’ ಬದ್ದಲ ಮಸ್ತ ಇತಲೆ ವಿಚಾರ ಭಾಸಾ ಭಾಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕುಡುಬಿ, ಖಾರ್ವಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ, ದೈವಜ್ಞ  ಚಪ್ಟೇಕಾರ್, ಕುಡಾಳ ದೇಶಸ್ಥ, ಸಮಾಜಾಚೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮುದಾಯಾನಿಂ ವೆಗವೆಗಳೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಿಲ್ಲೆಂ.

Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (28) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (27) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (26) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (25) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (24) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (23) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (22) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (21) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (20) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (19) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (18) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (17) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (16) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (15) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (14) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (13) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (12) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (11) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (10) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (9) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (8) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (7) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (6) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (5) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (4) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (3) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (2) Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News (1)Vishwa Konkni Kendra_Womens Day_News

ತಶೀಂಚಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂತ  ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಪೈ ನ “ಬ್ಯಾಂಕ ದ್ವಾರಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ  ಸಹಾಯು” ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಪ್ರಭು ನ ‘ಓನ್ ಲೈನ ಶಿಕ್ಷಣಾ, ಡಾ. ದೀಪಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ನ ‘ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಭಲಾಯ್ಕಿ’,  ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕಿಣಿ ನ ‘ಬಾಯ್ಲಾಂಕ ಅವಶ್ಯ ಕಾನೂನ್ ಮಾಹೆತ್’, ಡಾ. ಲವಿನಾ ಲೋಬೋ ನ ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪುನವ್ರ್ಯವಸ್ಥಾ ಬದ್ದಲ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸ್ತಿ ಶೋಭಾ ಶೆಣೈ ನ ಸ್ವ- ಉದ್ಯೋಗ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ ಮನಿಶಾಂ ವಿಷಯಾರ ಮಸ್ತ ಇತಲೆ ವಿಚಾರ ಸಭೆಕ ತಿಳುವಳಿಕ ದಿಲ್ಲೆಂ.  ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾಚೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎನ್. ಪೈ ನ ವಂದನಾರ್ಪಣ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ

ಸಾಂಜೆವೆಳಾ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಾಂತ ಮಂಗಳೂರಚೆ ‘ಶುಭ ಮಂಗಳಾ’ ವಸ್ತ್ರೋದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮತಿ ಎಸ್. ರಾವ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆಂ.  ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಷಾ ಮಂಡಳಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸಿ. ಕಿಣಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಕಿಣಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಆರಾನ್ಹಾ, ಕೇರಳ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಯ್ಯನೂರ ರಮೇಶ ಪೈ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರಿ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಾಚೆ, ವಾಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಂತ “ನೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ಮಸ್ತ ಇತಲೆ ವಾವ್ರ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ಡಾ. ಉಷಾ ಎಸ್. ಹೆರಾಂಜಳ ಆನಿ ಪತ್ರಕರ್ತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ವೊಯ್‍ಲೆಟ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ ಕೆಲ್ಲೆಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಆಂಗಣಾಂತ ವೆಗವೆಗಳೆ  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ  ಸ್ವ- ಉದ್ಯೋಗ, ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಯ್ ಆಶಿಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾಚೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎನ್. ಪೈ ನ ವಂದನಾರ್ಪಣ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *