Latest News

ಘರ್ ವಾಪಸಿ! ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕೊಣೆ ವೆಚೆಂ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 3, 2015 at 2:10 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಹಾಂವೆಂ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕೆಲ್ಲೊ – ಬೊಲ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಸಲೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಬೊಲ್ಪೊಚ್ ಮ್ಹಣ್. ಹಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ. ಬೊಲ್ಪೊ ಜಾಂವ್ ಕೊಲೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ವೇಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವಚಾನಾಂತ್. ಮನ್ಶಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂಕ್ ಪಾಪ್ ತ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾಂತಿಚೆರ್ ಬದ್ಲಾಮ್. ಪುಣ್ ಜಾಣಾರ್ಯಾಂನಿ ಕಂತ್ರಿ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ವರ್ಣಿತಾನಾ ಹ್ಯೆ ಪರಿಂ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ವಿವರುಂಚೆಂ, ಆಯ್ಕತೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಸುಲಭ್, ಕಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಕೀ ಸಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್. ಕವಿತೆಂನಿ ಪ್ರತಿಮಾ ವಾಪಾರ್ತಾತ್ ಪಳೆ, ತಶೆಂ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಕೊಣಾಕೀ ನಿರೀಕ್ಷಾ ವಾ ಅಪೇಕ್ಷಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಕಡ್ಕಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಪೂರ್ಣ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ದಾತಾರ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪುರ್ತಿಂ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ತಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ವೋಡ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ತಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಂಡ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರಿಂಚೆರ್ ಲೊಕಾನ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಸೂಪರ್‍ಮ್ಯಾನಾ ಪರಿಂ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಜರಾತ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್‍ಚ್ ಹೈಜಾಕ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಾನಾವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಜೀಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಆತಾಂ ಚರಿತ್ರಾ. ತವಳ್‍ಚ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ಪಾವ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ತೆಂ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ.

‘ಘರ್ ವಾಪಸಿ’ ಆಂದೋಲನ್ ತಾಂತುಂ ಏಕ್.

Budkulo Editor an Indian Citizen speaksದುಬಾವ್ ನಾಕಾ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಘಡ್ಚಿ, ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ನಂಯ್. ತಾಕಾ ಭರ್ಪೂರ್ ತಯಾರಿ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಘಡೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಬ್, ವೇಳ್-ಘಡಿ ಯೇಜೆ. ಬರೊ ಮುಹೂರ್ತ್ ಯೆತಾನಾ ತೆಂ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ ನೆ? ತೆಂಚ್ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ.

ಸುರ್ವೆರ್ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ “800 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಹಿಂದೂ ಸರ್ಕಾರ್ ಪಾಟಾಕ್ (ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ) ಚಡ್ಲಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೊಘಲ್, ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ ರಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಿಂದ್ವಾಂ ವಿರೋಧ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆ ಹಿಂದೂ ನಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ತ್ ಜಾತಾ, ಸಂಪ್ಯಾನ್. ತರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೆ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ ಮು? ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಆನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸಯ್ತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಚೆ. ತೆ ತರೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್‍ಗಾರ್. ಪುಣ್ ವಾಜಪೇಯಿ? ತೊಯೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್! ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಚೊ ಎನ್‍ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ್‍ಯೀ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್.

ಹಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆತಾಂಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಪುರ್ತೊ ಹಿಂದೂ ಮೂಳ್‍ಭೂತ್ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಏಕ್ ಉಡಾಸ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ. ಹಿಂದೂ ಲೋಕ್ ಆನಿ ಹಿಂದೂ ಮೂಳ್‍ಭೂತ್‍ವಾದಿ ಸಂಘಟನಾಂ ವೆಗ್ಳಿಂಚ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಪರಿವಾರ್ ಮ್ಹಣನಜೊ, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮ್ಹಣಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಂಗಾಂಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ದಿಲ್ಲಿಚೊ ಮಜ್ಭೂತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಯೇತ್?

ಮತಾಂತರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗೊಂಗೊ ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚೊ ನಂಯ್. ಹಾಕಾ ಆಸ್ಪದ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಫಿರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ. ಹಾಂತುಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿ ಚಡ್ ಝಳ್ಕನಾಂತ್ ತರೀ, ಉಣೆಂ ನಾಂತ್. ಆಖೇರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆದೇಶ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೊಚ್ ಪಳೆ – ವಚಾ, ಸಮೇಸ್ತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್! ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೆನರಾಂತ್ ಆಜ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾಂತ್ (ಭಿಂಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ!).

ಮತಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಚಡನಾ ಆನಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮ್ ವಾಡನಾ. ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ತೆಂಚ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಶೆಂ ಪರ್ದೆಶಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಲುಟ್ಕಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ದಿವ್ಳಾಂ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಥಂಯ್ಚಿ ನಿಧಿ ಚೋರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ತೆಚ್ ಹಾಂಗಾ ರಾಯ್ ಜಾಲೆ. ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸತ್ಯಾನಾಸ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಆಯ್ಲೆ. ತೆಯ್ ವೆಪಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯ್ಲೆ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂಯ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಧರ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುಡ್ತುಗೇಜಾಂನಿ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ತಾರ್ವಾಂನಿ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ನ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಮುಳಾಂತ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಹ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ದೆಶಿಂನಿ ಭಾರತಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ಚಲಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಹಾಂಗಾಚಿಚ್ ಅರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಖಂಯ್ ಎಕ್ವಟ್ ನಾ, ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊ ನಾ, ಥಂಯ್ ಪರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಘುಸೊಂಕ್ ಆನಿ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್. ತಿ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚಿ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿಯ್ ಗಜಾಲ್.

ಅಶೆಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಜೆ ಕೋಣ್ ಪೂರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಸಾತ್ ತೆ, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ವಾ ಧರ್ಮ್ ಬದ್ಲುನ್ ದುಸ್ರೊ ಧರ್ಮ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸ್ವೀಕಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್, ಭ್ಯೆಂ, ಒತ್ತಾಯ್, ಆಶ್ವಾಸನ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ಗಾಚಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಚರಿತ್ರೆಚಿ. ಆತಾಂಚಿ ನಂಯ್.

ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಅಧಿಕಾರಾಚೆಂ ಅಮಾಲ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರಾಂಕ್ ವೊಗೆ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾತಾಯೆ? ದೆಕುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಯೇಜೆ, ಮೂಳ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ವೆಂಗುನ್ ಧರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ ಫರ್ಮಾಣಾಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ವ್ಯವಸ್ತಿತ್ ರಿತಿನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್, ಜೆ ಕಾರಣಾಂತರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತಶೆಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳಂವ್ಚಿಂ ‘ಕಾರ್ಯಿಂ’ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಅರ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ತರ್, ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ!

ಹ್ಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪರಿವಾರಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾಂನಿ ಎಕೇಕ್ ವಾಖ್ಮೂಲಾಂ ದಿತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ; ನಂಯ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಪುರ್ವಜ್ ಕೋಣ್, ಕೊಣಾಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆ, ಖಂಚ್ಯಾ ಜಾತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಕೋಣ್ ಕೊಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದೊನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆ, ಕೆದಾಳಾ ಕೋಣ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್, ಜಾತಿಕ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್? ಆತಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮೂಳ್ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಜಾತ್ ಆದಿಂ ಖಂಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾವೆ? ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೆಂ ನೀಜ್ ಮೂಳ್ ಖಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಚೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ? ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಯೆ ತಿ ಗಜಾಲ್? ನಾ ನೆ?!

ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಖ್ಯ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಭೂಮಂಡಲಾಂತ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನಿಸ್ ಆದಿಂ ಮಾಂಕೊಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಿಲಿಯಾಂತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಾಂಕೊಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾಲಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆತಾಂಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಮತಾಂತರ್‍ಚ್. ತರ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಘರ್ ವಾಪಸಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪರತ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗಾಂವ್, ಶ್ಹೆರ್ ಸೊಡ್ನ್ ರಾನಾಂನಿ ಲಿಪಜೆ. ರುಕಾಂಚೆರ್ ದೀಸ್ ಸಾರಿಜೆ. ಕಾಂದೆ ಹುಮ್ಟುನ್, ರುಕಾ ವಯ್ಲಿಂ ಫಳಾಂ ಖುಂಟುನ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಜೆ. ವ್ಹಯ್ಗಿ ನಂಯ್?! ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ಗ್ಯಾಂಗ್‍ವಾಲೆ ಬುದಿನ್ ಮಾಂಕೊಡ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಚೆಂ ವರ್ತನ್, ತಾಣಿಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಆನಿ ಕರ್ಚೊ ಆವ್ತಾರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳನಾಂಗಿ?

ಹೆ ವಿದೇಶೀ ಅನುಕರಣ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ, ನಿಂದಾ ಆನಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾತ್ ನೆ, ಹಾಣಿಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ತಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಜೆ. ಜರ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪರಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ವಾ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಾಂತರಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಕ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮೂಳ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ವೊಪ್ಯಾಂ. ತವಳ್, ಹೆರಾಂ ಬರಾಬರ್ ತಾಣಿಂಯ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಆಧಾರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸಾತ್.

ಜಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂನಿ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚಿ ತಿದ್ವಣ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತವಳ್ಚ್ಯೊ ಚೂಕಿ ಆತಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಮೂಳ್‍ಭೂತ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‍ಸ್ಟರಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಖುದ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಜೆ. ವಿಶಯ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್. ಹ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಫುಡಾರ್ಯಾಂನಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿದೇಶಿ (ಯುರೋಪ್, ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ) ಲೊಕಾಂನಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಅನ್ವೇಶಣ್ ಆನಿ ಸಂಶೋಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಸೊಡಿಜೆ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಚಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ, ಟೆಲಿಫೊನಾಂ, ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂ ಧರುನ್, ಘರಾಂತ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಉಪಕರಣಾಂ, ವೀಜ್ ಸಕತ್, ವೀಜ್ ಸಕ್ತೆ ವರ್ವಿಂ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು, ಸರ್ವ್ ಸೌಲತ್ಯೊ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರಿಜೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಥರಾಂಚಿಂ ವಾಹನಾಂ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಸೊಡಿಜೆ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್.

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜ್ಯೊ ಚಡಾವತ್ ವಸ್ತು ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಾಪರ್ಚೆಂ ತಕ್ಷಣ್ ಹಾಣಿ ಸಾಂಡಿಜೆ. ಆಂಗ್ಡಿ ದುಖಾನಾಂನಿ, ಶೊಪಿಂಗ್ ಮಾಲಾಂನಿ ಆನಿ ಬಾಜಾರಾಂನಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು, ಖಾಣಾಚ್ಯೊ, ಘರಾ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯೊ, ದಫ್ತರಾಂತ್ಲ್ಯೊ, ರಸ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಸೊಡಿಜೆ. ಸೈಕಲ್ ವಾ ಸ್ಕೂಟರ್, ಕಾರ್ ವಾ ಬಸ್ಸ್, ರೈಲ್ ವಾ ವಿಮಾನ್ ಹೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ನಜೊ. ಕಾಗ್ದಾಂ, ಪೇಪರಾಂ, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಪೆನ್ನ್ ಆನಿ ಪರ್ಸ್ ತಶೆಂ ಸರ್ವ್ ಉಪಕರಣಾಂ, ವಸ್ತು ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಜೆ.

ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಸರ್ವ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಸೆವಾ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರಿಜೆ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡಿಜೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲಿಂಯ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಆವಯಾಂಕ್ ಆದ್ಲಿಚ್, ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದ್ಲಿ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಶುಶ್ರೂಷಾ ಕರಿಜೆ. ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ, ಖಾಣ್ ವರ್ವಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಜೊಚ್.

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ, ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ವಚಾಜೆ. ಪಾಂಯಾಂನಿ ಚಲಜೆ, ಕತ್ತೆಂ ವಾ ಘೊಡ್ಯಾಚೆರ್‍ಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯಣ್ ಕರಿಜೆ, ಬೊಯ್ಲಾಚ್ಯೊ ಗಾಡ್ಯೊ ವಾಪಾರಿಜೆ. ಮೊಚೆ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಜೆ, ಆಧುನಿಕ್ ವಸ್ತುರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆ ಜಾಯ್ಜೆ. ಶತಮಾನಾಂ ಆದಿಂ ಕಸಲಿ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಗಿ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರಿಜೆ. ತವಳ್ ಕಶೆಂ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಜಿಯೆಜೆ. ತವಳ್ ಕಸಲೆಂ ಖಾಣ್, ಜೆವಾಣ್ ಸೆವ್ತಾಲೆ ತೆಂಚ್ ಸೆವಿಜೆ. ತವಳ್ಚಿಚ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸಜೆ. ಘರಾಂ ತವಳ್ ಕಸಲಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಸಲಿಂಚ್ ಬಾಂಧುನ್ ಜಿಯೆಜೆ. ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತವಳ್ ಕಶೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಪದ್ಧತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಪುನರ್ ರಚನ್ ಕರಿಜೆ. ಗಾದ್ಯಾಂನಿ, ಶೆತಾಂನಿ ಘೊಳಜೆ ಆನಿ ಖಾಯ್ಜೆ. ತವಳ್ ಪಯ್ಶೆಯೀ ಲೊಕಾ ಕಡೆನ್ ಆಸನಾತ್ಲೆ. ವೊರ್ವ್ಯೊ ಬದ್ಲುನ್‍ಂಚ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಚಲ್ತಲೊ. ತೊ ಕಾಳ್ ಪರತ್ ಹಾಡಿಜೆ.

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಹಿಂದೂ ಮೂಳ್‍ಭೂತ್‍ವಾದಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ಘರ್ ವಾಪಸಿ ಚಲೊಂದಿ. ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾತ್, ವರ್ಗ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಸೊಡುಂದಿತ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ. ಹೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಜೆ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಶೋಶಣ್ ಕರ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ನೆಂ, ತಾಣಿಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಶೂದ್ರ್ ಜಾತ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ್ ಭೊಗಿಜೆ. ತುಮ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ, ತಾಂತುಂಯ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಶೂದ್ರ್-ದಲಿತಾಂನಿ ಕುವಾಳೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ಹಾಣಿಂಚ್ ಆಡ್ವಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ! ಕುವಾಳೊ ಜಿವಾಕ್ ಬರೊ. ಸದಾಂ ಕುವಾಳೊ ಖೆಲ್ಲೆ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾತಾತ್. ಹಾಂಚಿ ಅನೀತ್, ಅನ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಕುತಂತ್ರ್ ಪಳೆಯಾ, ಶೂದ್ರಾಂನಿ ಕುವಾಳೊ ಖಾವ್ನ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕೊನ್ ತಾಣಿ ತರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಖಂಯ್ ಬಚಾವಿ ಆಸಾ! ದೆಕುನ್ ಕುವಾಳ್ಯಾ ತಸಲ್ಯೊ ಖಾಣ್-ವರ್ವಿ ಹೆರಾಂನಿ ಖಾಯ್ನಾಶೆಂ ಆಡ್ವಾರುನ್ ಶೋಶಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ, ಹಾಣಿಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಶೂದ್ರ್ ವರ್ಗಾಕ್ ದಮನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಶೋಶಣ್ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ತವಳ್ ಹೆರಾಂಥಾವ್ನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಖುಶೆನ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಕರಿಜೆ. ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಘರ್ ವಾಪಸಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾತಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

ಕಸಾಯ್: ಹೆಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್‍ಪಣ್ ವಾ ಬ್ಹಾಹ್ಮಣತ್ವ್ ಆಸಾ ಪಳೆ, ತೆಂ ಕೇವಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಜಾತಿಚಾಂನಿ ಆಧಾರುಂಚೆಂ ನಂಯ್. ಸಂದರ್ಬಾ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಆವ್ಕಾಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಘರಾಂತ್, ದಫ್ತರಾಂತ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ, ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂನಿ, ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಥರ್ ಧಾ ಜಣಾಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಕರ್ತಾತ್‍ಚ್. ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂಚ್. ಆಮ್ಚೆ ಪುರೋಹಿತ್ ಆಸಾತ್ ನೆ, ತೆಯ್ ತಶೆಂಚ್!

4 comments

  1. ಎಕಾ ಉದಾತ್ತ್ ಮನೋಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಘರ್ ವಾಪ್ಸಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊಂ… ಫಕತ್, ರುಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಚಡ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್… (ಮಾಂಕೊಡ್ ಇತ್ಲೊ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲಾ ಕೀ ರುಕಾಕ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾ, ಪಯ್ಲೆ ಮಾಳ್ಯೆಕ್ ಪಾವೊಂಕೀ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್…) ಪಾಟಿಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಚ್ ನಾ ಆಮಿಂ!

    ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ Issac Asimov ಹಾಚಿ Foundation ಸಾಂಕ್ಳಿಚಿ Sci-Fic ಸೀರೀಸ್ ವಾಚ್ ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ತರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವೀರ್ಯಾಣು, ಏಕ್ ಅಂಡಾಣು ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂ ವಾಜ್ಬಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ!

  2. This is what Former Commissioner of Police, Mumbai and Ex-DGP, Punjab Mr. Julio Ribeiro has said.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News