Latest News

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ – ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್

Posted on : July 17, 2014 at 6:58 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ್‍ಸಭೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 19 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಚಾರ್ ಚುನಾವಾಂನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮೇ 5ವೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಪರತ್ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಅಬ್ಯರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ರಾವ್ಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಸಮಸ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಸವೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಪ್ರಕರಣಾಂವಿಶಿಂ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳ್, ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರಾವಿಶಿಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ತಾಂತ್ಲೆ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಚಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

ರಾಕ್ಣೊ: ತುಮಿ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ತುಮ್ಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಕಸಲಿ?

ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ದೇಣ್ಗೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ – ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೆಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕಾಂಖಾತಿರ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಶೋದನಾಂಖಾತಿರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಅನುದಾನ್ ಮೆಳಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್-ಸಂಶೋದನಾ ಚಟುವಟಿಕಾಂಖಾತಿರ್ ದೇಡ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಅನುದಾನ್ ಲಾಬಶೆಂ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮಂಜೂರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಮುಕಾರ್ ವಿಸ್ತಾರುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಲೊಂ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ 7 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಅನುದಾನ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಆವ್ದೆಂತ್ 15 ಕೊರೊಡಾಕ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಂಗಮಂದಿರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಆದ್ಯತಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ರಂಗ್‍ಮಂದಿರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಯೋಜನ್ ಮಂಜುರಾತಿಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಖಾಸ್ಗಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ತೆಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ತಿಂಕ್ ವೆಯುಕ್ತಿಕ್ ಅನುದಾನ್ ದೀವ್ನ್, ಪೆÇ್ರತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಸರ್ವಯ್ ರಿತಿಂನಿ ಆದಾರ್ ಲಾಬಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ರೀಯ್ ರಿತಿನ್ ವಾವುರ್ಲಾಂ.

ರಾಕ್ಣೊ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಶೆತ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮತದಾರಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ತಾಂಕಾಂ ಪಾವೊಂಕ್ ತುಮಿ ಕಸಲಿಂ ಪುಣೀ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್‍ಗಿ ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ವೋಟ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಲಾಂ?

ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್: ತುಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ. ತಶೆಂಚ್ ಹಿಂದು-ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಥಾವ್ನೀ ಲಾಬ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿತಾಂ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಚೆಂ (autonomous) ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಜ್ ತಿ. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಶಣ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಸಾರ್ಕೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಅಬಿವೃದ್ದೆಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಹಾಂವೆಂ ನಿಶ್ಪಕ್ಶ್‍ಪಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮಾನಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಲೊ.

ರಾಕ್ಣೊ: ತುಮಿ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ತುಮಿ ಕಸಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಸಲ್ಯೊ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಮತ್‍ದಾರಾಂ ಸಮೊರ್ ವೆತಾತ್?

ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕ್ಶೆತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿಬಾಗಾಂನಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಸ್ವಾವಲಂಬನ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಎಡಿಬಿಥಾವ್ನ್ 350 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಅನುದಾನ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಘರಾ ಘರಾಂನಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ವೆವೆಸ್ತಾ ಲಾಬಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹರ್ ಕಾಳಾ ಉದ್ಕಾ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಆಸಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ 75 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಅನುದಾನಾನ್ ತುಂಬೆಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವೆಂಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಆಸಾ.

ತ್ಯಾಜ್ಯ್ ಉದಕ್ ಪರಿಶ್ಕರಣ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚೊ ಬರೊ ವಾಪರ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮಹಾನಗರ್‍ಪಾಲಿಕಾ ಎಸ್‍ಇಝಡ್ ಸವೆಂ ಮೆಳೊನ್ ಕಾಮ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ 5 ಗ್ಯಾಲನ್ ಉದಕ್ ಕೈಗಾರಿಕಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಯೆತ್. 24×7 ಉದ್ಕಾ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಮುಕ್ಲೊ ಶೆವೊಟ್. ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊವ್ ತೃಪ್ತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್. ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪಾವ್ಸಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಬರೊ ವಾಪರ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಚಿಂತನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಗಿಮೆ ದಿಸಾಂನಿ ನ್ಹಂಯೊ ಸುಕ್ತಾತ್. ಚೆಕ್‍ಡ್ಯಾಮ್ ಸುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮಿಟಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಕಾಟ್ ಬಾಂದುನ್ ತಾಚೊ ವಾಪರ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾಂವ್.

ರಾಕ್ಣೊ:  ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಜೆಪಿ ತರ್ಫೆಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಮತ್‍ದಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಸಲೊ ಭರ್ವಸೊ?

ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್: ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ. ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂದೊಳ್, ಉಣೆಪಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಸರ್ವ್ ನಿತಳ್ಳಾಂ. ಆತಾಂ ಬಿಜೆಪಿ ನಂಬರ್ ವನ್ ಪಾಡ್ತ್. ಆತಾಂ ಧ್ರುವೀಕರಣ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 55 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆಮಿ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ತುಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಂತ್ 38 ಕೊರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ರೀಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೊ ಆದಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಪರಿಗತ್ ತಶಿ ನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ 75 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಮುಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ. 40 ಕಿ.ಮೀ. ಇಂಟರ್‍ಲೊಕ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಾಕ್ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯತಾ ದಿಲ್ಲಿ ಆಮಿ. ಮಂಗಳಾ ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಂತ್ 3 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚಾರ್ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ (ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ) ಖೆಳಾ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತರೀ ಅನುದಾನ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಹೆಂ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ? ತಶೆಂಚ್ ಮರಾಯ್ನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಪಾರ್ಕ್, ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಗೋಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಮಂಜುರಾತಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ. ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾಂ ಮದ್ಲಿ ಥೊಡಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಲಡಾಯ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಏಕ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ವಾಡಾವಳ್ ನ್ಹಯ್?

ರಾಕ್ಣೊ: ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲಾ ನ್ಹಯ್?

ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್: ಹರ್ ಏಕ್ ಕಡೆ ರುಣಾತ್ಮಕ್ ಕಾಲೆತಿಚೆ ವೆಕ್ತಿ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂ ಕೆಂದ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಪಳೆಯಾ. ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ದುರಂತಾಂ ಕಸಲಿಂ? ಹಾಂಗಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಲಾಕಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಹಗರಣಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಥಂಯ್ಸರ್‍ಯಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್‍ಯಿ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಚುಕಿದಾರಾಂಚೆರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜೆಚ್. ಮ್ಹಜೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತರೀ ಲೋಂಚ್ ಖಾವ್ನಾ; ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರ್ ಆದಾರುಂಕ್ ನಾ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ತೆಂ ಮ್ಹಜೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

ರಾಕ್ಣೊ: ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚೆ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಸೆ. ಕೊಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ್‍ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಸುದ್ರಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ಘಾಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‍ಗಿ? ಫುಟ್‍ಪಾತ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗಾಕ್ ಜಾಗೊಚ್ ನಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್‍ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ತಾಂಣಿ ಕೊಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ತುಮಿ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ವೊತುನ್ ಫಕತ್ ಅನುದಾನಾಚೊ ವಿಬಾಡ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆಂ ದುರ್ಸೊಣೆಂ. ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್: ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ್‍ಚ್ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗನಾ. ಫುಟ್‍ಫಾತ್, ಡ್ರಾಯ್ನೇಜ್ ವೆವಸ್ತೆಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ರಸ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಚಲ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಭಾಗಾಂನಿ ಖೊಂಡ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ತಾ. ರಸ್ತ್ಯಾ ಪಂದ್ಲಿಂ ಪೈಪ್‍ಲೈನಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ದುಸ್ರೆ ಸುವಾತೆಕ್ ಥಳಾಂತರ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ವರ್ಸ್ ಲಾಗ್ತಾ. ರಸ್ತ್ಯಾ ಸುದಾರಣಾಕ್ ವರ್ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆಮಿ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕಾಮ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ತಾಚೊಚ್  ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪೊನ್, ಆತಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸೊನ್, ಕಾಮ್ ಚಾಲು ಜಾಲಾಂ.

ದುರ್ಸೊಣ್ಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತರ್- ಕಂಕ್ನಾಡಿ-ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ಪಳೆಯಾ. ಥಂಯ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಡಾಮರ್, ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ 75 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಮುಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಚೆಂ ಗುಣಾಮಟ್ಟ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ಉಣೆಪಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ತಿಂ ಸಾರ್ಕಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ಸಬಾರ್ ಕಡೆ ‘ದೆಕಿವಂತ್ ರಸ್ತೆ’ (model road) ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ? ಲೊಕಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ರಾಕ್ಣೊ: ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್….

ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್: ಚಾರ್ ಆವ್ದೆಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರ್ ಆದಾರಿನಾಸ್ತಾಂ, ನಿಶ್ಪಕ್ಶ್‍ಪಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಹಿತಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್‍ಯಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಚಟುವಟಿಕಾಂಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಿರ್ಮಳ್, ಸುಂದರ್, ಸಾಮರಸ್ಯಾಚೊ ಗಾಂವ್ ಜಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಎಕ್ವಟಾನ್ ವಾವುರ್ಯಾಂ. ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.

ನೈತಿಕ್ ಪೊಲಿಸ್‍ಗಿರಿಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾನುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚಿ ನಯ್ತಿಕ್ ಪೊಲಿಸ್‍ಗಿರಿ ಚಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾಂಯ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್, ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಜಾಂವ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಕ್ರಮ್ ಕಿತ್ಯಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರಾ ಆನಿ ತುಲನ್ ಕರಾ. ಆದಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಕೋಮುದಂಗೊ, ಫಯರಿಂಗ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್? ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ತರೀ ತೆಂ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಶೆವ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಷಡ್ಯಂತ್ರ್ ತೆಂ. ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂಚೆಂ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ತಸಲಿಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ಆದಾರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗಟನಾಂಚೆ ಫುಡಾರಿ ಕೋಣ್? ತಾಂಕಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂಚೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಸೆರ್ವಯ್ತಾತ್? ತೆಂಯ್ ತಾಂಚೆರ್ ಕಾನುನ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಘರ್ ಇಲಾಕ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಹರ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ವಿಬಾಗಾನ್ ತಾಂಚೆರ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆವಿಣೆ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ಅಸಲಿಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ಮಾದ್ಯಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್, ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್‍ಚ್ ತಿಂ ಆದಾರ್ತಾತ್. ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪಾಡ್ ನಾಂವ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ. ಉಣ್ಯಾಸಂಕ್ಯಾತಾಂಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಂಗೊ ದಾಕವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲಾಂ.

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆನಿ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ ಜೆಪ್ಪು
ಕುರ್ಪಾ: ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ (ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ರಾಕ್ಣೊಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 25, 2013 ಅಂಕ್ಯಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News