Latest News

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್: ತೊ ಪ್ರಖರ್ ಸುರ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್, ದೆಕುನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : March 9, 2016 at 3:15 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Wilfy Rebimbus_Budkulo_3ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸರೊನ್ ಆಜಿಕ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಚಾರ್ ಮಂಥನ್, ಸಂವಾದ್, ಚರ್ಚಾ, ಅಧ್ಯಯನ್, ಸಂಶೋಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆ ವಯ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಚಡೊನ್‍ಚ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ವಾ ವಸ್ತುಚೆಂ ಮೋಲ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಿ/ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಂಯ್. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾ ಥಂಯ್ ಹೆಂ ಚಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಪ್‍ಚ್ ಯೇನಾ. ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ರಚನ್, ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ, ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಜಿವಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಖ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ, ಹೆಮ್ಮ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್. ತಸಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇಕ್. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಜ್ಯೊ ತಾಚೆಂ ವರ್ತೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಸಾಬಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ, ತುಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ತಾಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಅವಸ್ವರ್ ವಾಚುನ್, ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಯಾ.

ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಅಮರ್ ಉರೊಂ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್.

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಸಂಪಾದಕ್

ಅಗಾಧ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ಸುರ್ಯೊ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾ. ಜರ್ ಸುರ್ಯೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ನಾ, ಸಂಸಾರ್ (ಸೌರ ಮಂಡಲ) ಕಾಳೊಕಾಂಕ್ ಬುಡ್ತಾ. ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸಾರಾಕ್, ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಹಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಕ್ ತಿ ತಾಕತ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ?

ತಿ ಸಕತ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲಿಂ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ, ಸಕತ್ ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ಮಿಲಿಯ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಳೊನ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್ಕ್ ಸುರ್ಯೊ ಸಕ್ತಾ.

ಸುರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ವರ್ಣಿತಾನಾ ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಯೆತಾತ್.

Wilfy Rebimbus 2ಆಮ್ಚೊ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ತಸಲೊಚ್ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ್. ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂಯ್ ಪದಾಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರಾಂನಿ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಕೆಲಾಂ. ತೊ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಲಾಂ, ವರ್ಣಿಲಾಂ.

ತ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಕ್ ತೊ ಅರ್ಹ್. ವ್ಹಯ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಊಂಚ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್, ಪದಾಂ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾನ್ತಾತ್. ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಕಸೊ ವಾವುರ್ತಾಲೊ, ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ಸಾಧನ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ಜೀವನ್ ಅಶೆಂ ದೊನಾಂಯ್ತೀ ವರ್ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್. ವಿಲ್ಫಿ ತಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ, ಅಪ್ರೂಪ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸಾಧಕ್.

ತರ್ ತೊ ಕಸೊ ತಿತ್ಲೊ ಊಂಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಶೆಂ ಸಾಧಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ? ತಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಸೊಧ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಝಳ್ಕಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ವಿಚಾರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಂಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಬೆಳ್ಮಣ್ಚೊ ಯುವ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಏಕ್ ಪದ್, ‘ಉಜ್ವಾಡ್ ಚಂದ್ರೆಮಾಚೊ’ ಯೂಟ್ಯೂಬಾಂತ್ ಅಪ್‍ಲೋಡ್ ಕರ್ನ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾರ್ ಶೇರ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ 31ವ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಪದ್ ಹೆಂ. ತಾಕಾ ಆಧುನಿಕ್ ಟಚ್ ದೀವ್ನ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ರಿತಿನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚಿ ವಿಡಿಯೊ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲಿಚ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ತೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಜ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ ವೀಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಪಾವ್ಣೆ ಸ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾ.

ಹಾಂತುಂಚ್ ಕಳ್ತಾ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭುಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ಹೆಂ. ರೋಶನಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪದ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಆನಿ ಪರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ರುಚ್ಲಾಂ. ರೋಶನಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ.

ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ‘ಉಜ್ವಾಡ್ ಚಂದ್ರೆಮಾಚೊ’ ಪದ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಳೆಯಾ

ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚೆಂ ಪದ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ?

ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಸ್ ದಾಖ್ಲೊ ದಿತಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಗಾಯಕ್ ಡೆನಿಸ್ ಪೆರಿಸಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಚಡಾವತ್ ಪದಾಂ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂಚ್. ಆನಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೋಕ್ ಪದಾಂ ಸಾದರ್ ಜಾತಾನಾ ಖುಶೆನ್, ಸಂತೊಸಾನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಚ್ ನಾಚ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಂಬೊ ಪಿಕ್‍ಲಾ ಪಿಯು ಪಿಯಾ
ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಯೆಗಾ ಪತಿ ರಾಯಾ
ಭಂವ್ತಣಿ ವ್ಹೊರ್ ವ್ಹೊಡ್ ತುಜಾ
ಹಾಂವ್ ಜೆವಿನಾ ತುಮಿ ಖಾಯಾ (2)

ಸಾಹಿತಿ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೂಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಕ್ ಫಾಮಾದ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ನ್ಹಯ್. ಗಂಭೀರ್ ವಿಚಾರ್, ನಿಗೂಢ್ ಬರಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾ. ಉತ್ರಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ಅರ್ಥ್ ಆಸನಾ. ಕಠಿಣ್ ದುಖಿಚೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ತೊ ಲಿಖ್ತಾ ಪ್ರತಿಮಾ ವಾಪಾರ್ನ್. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜನಾ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ಭಾಸ್, ಶೈಲಿ ತಾಚಿ. ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ಪುಣ್ ಕಠಿಣ್ ಭಾಸ್.

ದೆಕುನ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಪದಾಂ ರುಪಾರ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಡೆನಿಸ್ ಪೆರಿಸ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚೆಂ ಏಕ್ ಪದ್ (ಪಿಯೂ ಪಿಯಾ) ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚೆಂ ಪದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉತ್ರಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್‍ಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸಬಾರಾಂಚಿ (ಆಯ್ಕೊಪ್ಯಾಂಚಿ) ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಚ್. ತೆಂ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಧರುನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಸೂತ್ರ್‍ಧಾರ್ ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾನ್ ಪದ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚೆಂ ಹೆಂ ಪದ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರುನ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಪದ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಉತ್ರಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್.

ಪದ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾನಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್. ಸದಾಂಚೆ ಪರಿಂ (ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ), ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾಂ, ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಪದಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ತಿತ್ಲೊ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲೊ ತರೀ ಪದ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾಲಿ.

ಆನಿ ಹಾಕಾ ಜೊಕ್ತೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸಂಗೀತ್. ತ್ಯಾ ಪದಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ತಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಳೊ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಯೋಜನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತೆಂ ಪದ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ವರ್ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಶಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ವ್ಹಯ್, ಹರ್ಶೆಂಚೆ ಪರಿಂ ಪದಾಚೊ ಅರ್ಥ್, ಉತ್ರಾಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ ಪದಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾ ಥಂಯ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಆಕರ್ಷಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ರುಪಾಚೆಂ ಪದ್ ತೆಂ. ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ರುಪಾಚೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಸರ್, ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚೆಂ ಪದ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲೆಂ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊಣೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಮ್ಹಣ್. ತೆದಾಳಾ ಸುಸ್ತಲೆಂ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚೆಂ ಪದ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್.

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚ್ಯಾ ಗಂಭೀರ್ ಪದಾಂಕೀ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಪದಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ!

ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ! ಚಾ.ಫ್ರಾ. ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಸಳಾವಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಖುದ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ (ವಿಲ್ಫಿನ್ ಫಕತ್ ಪದಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ತೊ ಏಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸಾಹಿತಿ. ಜಾಯ್ತೆ ನಾಟಕ್, ಥೊಡ್ಯೊ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಸಂಭಾಷಣ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಣೆ ರಚ್ಲಾಂ) ಆನಿ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಅರ್ಥ್, ಮಹತ್ವ್, ಗುಂಡಾಯ್ ಆನಿ ಸಂದೇಶ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಂಪಿ ಗಜಾಲ್. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರಕಾರ್, ಶೈಲಿ ಎಕೇಕ್ ರೀತ್ ಆಸ್ಚೆಂಯ್ ಸಹಜ್‍ಚ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಪದಾಂತ್‍ಚ್ ಕಳ್ತಾ ವಿಲ್ಫಿ ಕಸಲೊ ಅದ್ಭುತ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್. ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚಿ ಪದಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫರಕ್ ನಾ. ಪದಾಚ್ಯಾ ಆಶಯಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಕಾರಾಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ, ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಂಗೀತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್.

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ವರ್ತಿ ಸಾಕ್ಸ್.

ಜಾಂವ್ ಸಂಗೀತ್ ವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ತಿ ಏಕ್ ವಿದ್ಯಾ. ವಿದ್ಯಾ ಜೊಡಿಜೆ ತರ್ ಶಿಕಜೆ, ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡಿಜೆ. ಅರ್ಹತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಿ. ಹಾಕಾ ಕರಿಜೆ ಸಾಧನ್ ನಿರಂತರ್. ಹೆಂ ಶಿಕಪ್ ಮುಗ್ದಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ವಿಲ್ಫಿನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ, ಸಂಗೀತಾಚಿ ವಿದ್ಯಾ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ವಿದ್ಯಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಸಂಗೀತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಸಕ್ಲೊ. ಹೆಂ ಮನಾಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಬೋವ್ಶಾ ಜರ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚ್ಯಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕವಿತಾಂಕ್ ವಿಲ್ಫಿನ್‍ಚ್ ಸಂಗೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಪದಾಂ ರುಪಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ.

ವಿಲ್ಫಿ ಸಂಯ್ಭಾಂತ್ ಕಸೊ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಗಿ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ (ಉತ್ರಾಂ) ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಅಪ್ಸೊಸ್ ತೊ ಗಾಯಕ್ ಜಾಲೊ, ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಜಾವ್ನ್. ಅಶೆಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್, ವರ್ತೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ರಚ್ಣಾರಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪದಾಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ತಾಳೊ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ರಚ್ಲೆಂ. ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ಲೆಂ, ಗಾಯನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣ್, ಅದ್ಭುತ್ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ಪಣ್.

ಬೋವ್ಶಾ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಪದ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಯೆತಾನಾ ವಿಲ್ಫಿ ಪರಿಂ ಸಾದರ್ಪಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಆನಿ ವಿಶಿಶ್ಟತಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಹರ್‍ಏಕ್ ಪದಾಂ, ನೈಟಾಂ ಪಳೆವ್ನ್, ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಚಲನ್‍ವಲನ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಭಾವನಾಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್, ವಿಲ್ಫಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಶೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾ.

ವಿಲ್ಫಿ ಪದ್ ಬರವ್ಪಿ, ಗಾಯಕ್, ತಾಳೊ ರಚ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ performer ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತಾ, ಪರಿಶ್ರಮ್, ಎಕೀನ್‍ಪಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್, ಶಿಕಪ್, ತರ್ಬೆತಿ, ನಿರಂತರ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಣೆ ಪಾಳ್ಳೆಂ. ದೆಕುನ್‍ಚ್ ತೊ ಏಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಜಾಲೊ. ಲೆಜೆಂಡ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಂತ್. ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ ತಸಲೊ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಭಾಗ್.

ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವರ್ತೆಂ ಕರ್ತಾ; ವಿಲ್ಫಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಖಾಲ್ತೊ

ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವರ್ತೆಂ ಕರ್ಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾಚಿ. ಕೋಣ್ ಕಸಲೊಯ್ ಸಾಧಕ್ ಜಾಂವ್, ಕಸಲೆಂ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಹಸ್, ಎಚೀವ್‍ಮೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ/ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಜರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ನಾ, ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಉರನಾ. ವಿಶೇಸ್, ಪುಣ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಊಂಚ್ ಸಾಧಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಖಾಲ್ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಸನಾ.

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ವರ್ತೊ ದಾಖ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತೊ ದೇಖ್. ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ ತರೀ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಹೆರಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲ್ಚೊ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ವಿಲ್ಫಿ ತಸಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆರ್ ಸೊಭ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಮಹಾನ್ ಮನಿಸ್ ಬೋವ್ ಖಾಲ್ತೆ. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾಕೀ ಆದಿಂ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬರವ್ಪಿ, ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಜೆ ಖಾಶೆಲೆ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ, ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಸಿರಿವಂತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾಕ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಬಿಲ್ಡರ್ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್, ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾಕ್ ವರ್ತೆ ನಿದರ್ಶನ್.

ವಿಲ್ಫಿ ನ್ಹಯ್ ಫಕತ್ ಖಾಲ್ತೊ, ತೊ ವರ್ತೊ ಬೊಳೊ ಆನಿ ಮುಗ್ಧ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಲಾಂ. ತಾಕಾ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ‘ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್’ ಸಂಘಟನಾನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಶಿಂ ಆಸಾತ್ (ಉತ್ರಾನ್ ಉತಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ನಾ, ಸಾರಾಂಶ್ ಅಸೊ): “ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಕರುನ್ ತುಕಾ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂಚಿ ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಕತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ವ್ಹಯ್ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ. ಕಾಂಯ್ ತಮಾಸೊಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ದಿತಾಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಕಶೆಂ ಧರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ತಾಣಿ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಲಾಂ, ತಾಂತುಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿಂ ಪದಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ಲೊಂ…”

ಪಳೆಯಾ, ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಉಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂತುಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ, ವಿಲ್ಫಿ ಕಿತ್ಲೊ ಊಂಚ್ ಸಾಧಕ್, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಸಲೊಚ್ ಗರ್ವ್ ನಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಹಾಕಾ humility ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ. ವಿಲ್ಫಿಕ್ ತರೀ ಆಪುಣ್ ಪದಾಂ ಖಾತಿರ್ ಚಡ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲೊಂ, ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಿವಿತ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪದಾಂ ಚಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಜಾಲಿಂ, ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಿಂ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕಾಡುನ್, ತ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಭಿಮಾನ್, gratitude ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ನೆಣ್ತೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಬೊಳೆಪಣ್ ತಾಚೆಂ.

ಪುಣ್ ವಾಸ್ತವ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವಿಲ್ಫಿ ಏಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಸರ್ವ್ ಅರ್ಹತಾ ತಾಣೆ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ವರ್ನಿ ಏಕ್ ಊಂಚ್ ನಾಟಕ್, ಜೆ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ತಾಣೆ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೆ. ಪಾಂಚ್ ನೀಳ್ಗತಾ (ಕಾದಂಬರಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಲಾಂಬ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ) ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ, ಜ್ಯೊ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಕ್, ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಪದಾಂ ತಾಣೆಂ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಶಿವಾಯ್ ಸಿನೆಮಾಂಕೀ ಸಾಹಿತ್ಯ್ (ಕಾಣಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಸಂಭಾಶಣ್, ಪದಾಂ) ಬರವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ತೊ ಏಕ್ ಛಾಪ್ಣಾರ್, ಪ್ರಕಾಶಕ್‍ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ (‘ಉಮಾಳೊ’ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ತಾಣೆ ಚಲಯ್ಲಾಂ). ಹೆರ್ ಲೇಖನಾಂಯೀ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಸಮಾಜೆನ್?

ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚೂಕ್. ವಿಲ್ಫಿ ಖರೊ ಬರವ್ಪಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸಾಹಿತಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ತಿತ್ಲಿಂ ಊಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆವಿಶಿಂ, ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕೊಚಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭಿರ್ಮತೆಚೆಂ ಆನಿ ಲಜೆಚಿ ಸಂಗತ್.

ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ/ಮನಿಸ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾಂನಿ ಧಾಂವ್ತಾತ್ (ಚಡಾವತ್). ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತಲೊ ಕೋಣ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಮಾನ್, ಧನ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ (ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಅರ್ಹ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ!) ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೆಲೆಯ್ ಉಣೆ ನಾಂತ್. ತಸಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾನಾಂಯ್, ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್ಚೊ ವಿಲ್ಫಿ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸ್ತಾ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಧಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಅರ್ಹ್ ಆಸೊನೀ ತೊ ತಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಸಲಿ simplicity ನ್ಹಯ್ಗಿ ತಾಚಿ?

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿ ಹಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೆ ವಯ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ. ಎಕಾ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ ಇತ್ಲೆಂ ಸರಳ್‍ಪಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ?

ಬಚ್ಚಾಲಿಂನಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ತೆ ಧಾಂವಾಂಧಾಂವಿಂ ಉಟೊನ್ ಆಯ್ಲೆ!

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ, ಆಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತಾಂವ್, ಗಡ್ದ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್, ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ತುಮ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ನೋಮಿನೇಟ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವ್ಹಾಜವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಹಾಂಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಆನಿ ಖರಿ ವಳೊಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾನ್ ಹಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲೊ ಸಯ್ತ್ (ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚುರ್ಚುರಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ). ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಭುಲ್ಚೆಂ ಸಹಜ್! ಆಯ್ಲಿಂ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ, ಶಿಫಾರಸ್ ಕಿತೆಂ, ಎಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂ ಕಿತೆಂ!

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ತರ್ನೆ ತಶೆಂ ಮಾಲ್ಗಡೆ, ಖಾಲ್ತೆ ತಶೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಾಂಡೆಲಿ, ಗುರ್ಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಆಶೆವ್ನ್, ಥೊಡೆ ಲೆಂಬೆವ್ನ್ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆ! ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವ್ಹಡ್ ಗಲಾಟೊ! ಸಂಘಟಕಾಂಕ್ ಪಾಡಿ ಪೆಟ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್! ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್. ಲಜೆಪಾಸ್ಟ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂಚ್. ನಾಲಿಸಾಯ್ ಖಂಚಿ!

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಲೆ ಕುಲೆ ಖೊರ್ಪುನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆ!

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್, ಆಪುಟ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊಚ್. ತೊಚ್ ತೊ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಬೆಂ ಕರುಂಕ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೊಗೀ ಪಾಡಾರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ! ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣ್ ಪ್ರಹಸನಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ.

ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಂಟ್ರಿ ಧಾಡ್ಲ್ಯೊ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಪಳೆ!” ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಹಂಕಾರ್!?

ತರ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಿತೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ? ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತೆ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಬಚ್ಚಾಲಿ ಕೊಣ್? ಸಂಗೀತಾಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲೊ ಸಂಬಂಧ್? ವಿಲ್ಫಿನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ?

ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಳ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಲೊ.

ಕಿತೆಂ ತೊ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಖ್ಲೊ ಭಾಗ್ ವಾಚಾ…!

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆದ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಲೇಖನಾಂ ⇓

ದಿಸಾಚೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ: ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್
ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್: ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಶಿಲ್ಪಿ
ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News