Latest News

‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್, ನಾಕಾ ಗೊಂದೊಳ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : September 9, 2015 at 10:12 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Budkulo_Donald Pereira_VJP Saldanha_Series_04(ಭಾಗ್ – 4)

ಖಡಾಪಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾ ಖರ್ಗಾ ವಿಶಿಂ, ಟಿಪ್ಪುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚೆರ್, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣಾಂತ್. ತರಿಪುಣ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಖಂಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಸ್ಚೆ ಬೋವ್ ಉಣೆ ವಾ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಉಣೆ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಬಾರಾಂಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಚಿ ಜಾಪ್ ಖಡಾಪಾನ್‍ಚ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಚಡಾವತಾಂಕ್ ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಇನ್‍ಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಖರ್ಗಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ಫರಕ್‍ಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಥೊಡೆ ಮಾಲ್ಗಡೆ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆ ಸಯ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಪರಿಂ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ತಾಣಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಲಾಂ, ತಾಂಚಿ ಅಭಿರುಚ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಚ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ರುಜು ಕರ್ತಾತ್! ಹೆ ಆಮ್ಚೆ ಮಹಾನ್ ಬರವ್ಪಿ!? ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚೆರ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾಣಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಬೆಲ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಬಂದಡ್ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಕಾಣಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಜಿ ಚಡಾವತ್ ಜಾಣಾಂತ್. ತಾಂತುಂ ಖಡಾಪಾನ್ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿಚಾರ್ ವಿವರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದೆತಾ ‘ಇಂಫೆರ್ನಾಚಿಂ ದಾರಾಂ’ ಜಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ಸನ್ನಿಧಾನ್’, ಹಾಂತುಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಬಂದಡೆಂತ್ ಬಲಿದಾನ್’, ದುರಾದೃಶ್ಟಾನ್ ಹಾಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಖಡಾಪಾನ್ ವಿವರಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆಖೇರಿಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಲಾಂಬ್‍ದೀಗ್ ‘ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾ’. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಗೊಂಯಾಂ ಪಾವ್ತಾತ್, ಥಂಯ್ ತಾಂಚೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್, ತೆರಾ ಸುಕ್ರಾರ್ ಜಾತಾತ್, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಚ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾತ್. ಬೋವ್‍ಶಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಇನ್‍ಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಖರ್ಗಾಚೆರ್ ಖಡಾಪಾನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ತಾಚೆರ್ ಚಡ್ ವೋಡ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ, ದೆಕುನ್ ತೊ ‘ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾ’ಂತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ವಿವರ್ ದಿತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್, ಇರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್‍ಪೂರ್ಣ್ ಮಿಸಾಂವಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿತಾ, ಪುಣ್ ಎಕಾ ಖರ್ಗಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಖರ್ಗ್ ಫುಡ್ ಜಾತಾತ್. ‘ಬಂದಡೆಂತ್ ಬಲಿದಾನ್’ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಸ ಕಾದಂಬರಿ 1600 ಪಾನಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲಾಂಬ್ತಾತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಚಡುಣೆಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಇನ್‍ಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಖರ್ಗಾಚೆರ್‍ಚ್ ಖಡಾಪ್ ಪಾಂಚ್ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಲಿಖ್ತಾ. ತ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ‘ಸಾಯ್ಬಾ, ಭೊಗೊಸ್!’ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ‘ಪುರ್ವಜ್ ಪರ್ದೆಶಾಂತ್’, ‘ವಾಂಜೆಲಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್’, ‘ಜಿವೊ ವ ಮೆಲ್ಲೊ’ ಆನಿ ಆಖೇರಿಚಿ ಪಾಂಚ್ವಿ ‘ಯಾ ತರಿ ಮಂಗಳಾಪುರಿ’. ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚಿಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ಪಾನಾಂ 1400. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ ಬರಯ್ಣಾರ್. ಕಾಳಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚಿಂ ಹಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುಚಿ ಬಂದಡ್ 200 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್ ಖಡಾಪಾನ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ, ಆಮ್ಚೆ ಪುರ್ವಜ್ ಕೋಣ್, ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ, ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೆ, ತೆ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆ, ಕಶೆಂ ಜಿಯೆಲೆ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ದಾಕ್ಲೆ ವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಊಣ್ ನಿವಾರುಂಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜೆನ್ ಋಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಜೆ.

ಹ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಖಡಾಪಾಚೆಂ ಎಟ್ಯಾಚ್‍ಮೆಂಟ್ ವಾ ಒಬ್ಸೆಶನ್ ನಿವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕಾದಂಬರಿ ತಾಣೆ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿ ಆಸಾ, ತಿ ‘ಬಂದಡೆಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್’. ಹಿ ಕಾಣಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆವಿಶಿಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ರಾಯಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾವಿಶಿಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಘರಾಣ್ಯಾಚೆರ್ ತಿ ಕಾಣಿ ತಾಣೆ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಣಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಖಡಾಪಾಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕಾದಂಬರಿ. ಮೈಸೂರ್ಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚ್ಯಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹೈದರಾಲಿಚ್ಯಾ, ಹಾತಾಂಕ್ ಪಡ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆತಾ, ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಅನ್ನಾಡ್ಪಣಾಂ ಕಶೆಂ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಪರಿಗತಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿವರುಂಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ಬಿದ್ನೂರ್‍ಚ್ಯಾ ರಾಯ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾ. ಹಿಯ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಕರ್ಶಕ್, ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕಾಣಿ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಫೆಸ್ತ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಬೋವ್‍ಶಾ ಹಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಾವ್ತಾ ಖಡಾಪಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್. ಲ್ಹಾನ್ ಕಾದಂಬರಿ ತರೀ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ ದರಬಸ್ತ್ ಮಾಹೆತ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ರಾಜಾಂವ್.

ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ವರ್ತೊ ಸಾಹಿತಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್‍ಯಿ ಜಾಯ್ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡುನ್ ಕೃತಿಯೊ ರಚುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಣೆ ‘ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ತಿ ಸುರ್ವಾತ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಗರ್ಬಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆಂ ನಿರ್ಬಾಗ್‍ಪಣ್‍ಚ್ ಸಯ್.

ಜರ್‍ತರ್ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಆಪ್ಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ತೊ ಕರ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ತೊ (ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ) ಬರಯ್ತೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹಿಶಾರೊ ಮೆಳ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿ ಪ್ರಕಾರ್, ಎಟ್ಯೆಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್ – ಅಪುಣ್ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ದುರಂತ್ – ತೊ ಮಧೆಂಚ್ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೊ.

ಜರ್‍ತರ್ ಎಟ್ಯೆಲಾನ್ ತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪುರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾಚೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭಂಡಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್ತೆಂ. ವಿಜೆಪಿಚಿ ಆನಿ ಎಟ್ಯೆಲಾಚಿ ಶೈಲಿ ಜಾಯ್ತಿ ವೆಗ್ಳಿ. ವಿಜೆಪಿ ಅದ್ಭುತ್ ಕಲ್ಪನ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ಆನಿ ಖಡಕ್ ಶೈಲೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ ತರ್, ಎಟ್ಯೆಲ್ ವಿವರುಂಚಾಂತ್, ವರ್ಣುಂಚಾಂತ್ ಮುಖಾರ್. ‘ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ’ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್, ತಾಣೆಂ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂ ವಾಚುನ್, ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಬಂದಡೆವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಕುತೂಹಲ್ ಆನಿ ಚಾಲು ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೆಂವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅತ್ರೆಗ್, ಸವಾಲಾಂ, ದುಬಾವ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಧಾರಾಳ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಖಡಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕತಾ ಚಡ್ ಲಿಖ್ಲಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲಾಂ. ಎಟ್ಯೆಲಾಕ್ ವಾಸ್ತವ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಚಡ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ದುರ್ಭಾಗ್‍ಪಣ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ಎಟ್ಯೆಲ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಂತರ್ಲೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಭ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಕೃತಿ ಗರ್ಭಾಂತ್‍ಚ್ ಲಿಪ್ಲಿ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂವಿಶಿಂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ವಿಜೆಪಿನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೆರ್ ದಾಕ್ಲೆಚ್ ಕೆಲೆ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ್, ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಆನಿ ವಿಶಯ್ ತಶೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ನಾಟಕ್ ತಶೆಂ ಸಿನೆಮಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಚಲ್ಲಾಂ (ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಲೇಖನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಂನಿ ಆಸಾ). ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾರಸ್ವತ್ ಲೋಕ್ ತೆನ್ಕಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ ‘ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ’ ಏಕ್ ಮಹತ್ತರ್ ಕೃತಿ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್.

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ವಾ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಸರ್ವ್ ಅರ್ಹತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಣಿಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ ದರಬಸ್ತ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಪಟ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ತೊ ಆಜೂನ್ ಚಾಲೂ ಆಸಾ. (ಆಜ್ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಆನಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾವಿಶಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ, ತಾಂಚಿ ಸ್ತುತಿ ಗಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತೆ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಕ್ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರುನ್, ಆತಾಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ‘ಸಾಹಿತ್ಯಾ’ಚೆಂ ಮೋಲ್ (price) ಮೆಜುನ್ achieve ಕರ್ಚೆಂ, credit ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾ. ತೆಂಯ್ ವಿಜೆಪಿಕ್ ಆನಿ ಎಟ್ಯೆಲಾಕ್ ದೋಖಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಪುಜಾ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಜೆ?). ಪುಣ್ ವಿಜೆಪಿ ಆನಿ ಎಟ್ಯೆಲಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ವಾಖಣುಂಕ್ ಫಾವೊ.

ಮುಖ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್
ಭಾಗ್ 3: ವಿಜೆಪಿಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ: ವೀರಾವೇಶಾಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಶೆವಟ್
ಭಾಗ್ 2: ಸಾಹಸಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ, ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ
ಭಾಗ್ 1: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳೊಕ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಹಕೀಗತ್
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ವಿಜೆಪಿಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಂ. 1 ಹೀರೊ
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಗಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News