Latest News

ವಿಶಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಜಾಯ್ಜೆ: ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : November 5, 2015 at 2:06 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶನ್, ತಸ್ವೀರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ

Budkulo_Ivan DSouzaವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಾಂದೊ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಅವಿಭಜಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಸದಾಂಯ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಪ್ರೂಪ್ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಪಾಡ್ತಿ ಪಾಸೊತ್ ಉಲಂವ್ಕ್, ಝುಜೊಂಕ್ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮುಖಾರ್. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‍ಚ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ, ತ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಚ್ಯಾಕೀ ಥೊಡೆಚ್ ಉಣೆ ಮತ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆ (ಕಾಪು, ಉಡುಪಿ). ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಮೀಕರಣವರ್ವಿಂ ತೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ 100% ಕೊಂಗ್ರೆಸ್‍ಗಾರ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಎಂಎಲ್‍ಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪಯ್ಲಾಂ ತಾಣೆ. ಸದಾಂ ಚುರುಕ್, ಖಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಧಾಂವ್ತಾ, ಪಾಡ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ತಾ ತೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರೂಫ್ ಟೊಪ್ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಘಾಲ್ನ್ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಘಟಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸುರ್ವಾತುನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪರಿಸರಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆ (ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವರ್ದಿ/ಲೇಖನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ). ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಐವನ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ದಿಲಾಂ.

Budkulo_Interview_Ivan DSouza

ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಂಗ್ಳುರ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕರುಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ. ಕಸಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಮಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಯೆತ್? ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿಚ್ ಬೋವ್ ಪಾಡ್ ಆಸಾ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ರಸ್ತೆ ಬರೆ ನಾಂತ್, ಫುಟ್‍ಪಾತ್‍ಚ್ ನಾ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಾರ್ಕಿ ನಾ…

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಫಕತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನ್ಹಯ್. ರಸ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೆತಾನಾ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಅಡ್ಕಳೆನ್ ಥೊಡೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸಾತ್. ಫುಟ್‍ಪಾತ್ ಸಾರ್ಕೆ ನಾಂತ್ ವ್ಹಯ್. ತೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆತಾಂ ಮುಖ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಸಲಿ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಗಾ ರಸ್ತೆ ರೂಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ರೋಡ್ ಓವರ್ ರೋಡ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತೀನ್ ಚಾರ್ ರಸ್ತೆ ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಉಣೊ ಜಾಗೊ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ಅಶೆಂ ರೋಡ್ ಓವರ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಮೋನೋ ರೈಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚೆಂಯ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಮೋನೊ ರೈಲ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಅಮೆರಿಕ ತಸಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಅಂಡರ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ರೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಯಾತ್. ಸ್ಟೇಶನಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಡೆ ಸಬ್‍ವೇ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಾಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾ ತಿತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ನಾ. ಪಾರ್ಕಿಂಗಾಕ್ ಸುವಾತ್ ನಾ. ಸಿಟಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟಾಂತ್‍ಚ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ್ ಜಾವ್ನಾಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ಶೆರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಿಸ್ತಾರೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕಣ್ಣೂರ್, ಅಡ್ಯಾರ್ ಧರ್ನ್ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಶೆರಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕರ್ಯೆತ್. ತಿತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಿಟಿ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ಯೆತ್.

Budkulo_Interview_MLC Ivan DSouza (4)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಭರತ್‍ಲಾಲ್ ಮೀನಾ ಹಾಂಗಾ ಡಿ.ಸಿ. ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಫಕತ್ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಆಸಜೆ! ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ವಿರೋಧ್, ಅಡ್ಕಳಿ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಶೆಂ ಫುಡ್ ಕರ್ತಾತ್?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ತಶೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಗಜಾಲ್ ಸುಧ್ರಾಲ್ಯಾ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ಪಡೀಲ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬೊಂದೆಲ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ (ಪಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ). ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ವ್ಹೆಲ್ಯಾ. ಬಂದ್ರಾಂತ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ ವೆತೆಲೆ. ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್‍ವೆಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಾತಾ. ತೆದಾಳಾ ಸಿಟಿ ಭಿತರ್ ಒತ್ತಡ್ ನಿವಾರ್ತಲೊ. ಆರ್‍ಟಿಒ ದಫ್ತರ್ ವಾಮಂಜೂರ್ (ತಿರುವೈಲ್) ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮುಡಿಪುಂತ್ ಕೆಲಾಂ. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಂತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಆಸಾ. ಬಜ್ಪೆ/ಕೆಂಜಾರ್ಚೆಂ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸೆರ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಮರವೂರ್‍ಚೊ ಸಂಖೊ 4 ಲೇನ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಾಂತ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೀವ್ನ್ 28 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ತೆಂ ಯೋಜನ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾತಾನಾ ಶೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವಿಸ್ತಾರ್ತಾ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಶನ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೆರಾಂತ್‍ಚ್ ಉರ್ತಾ. ತೆಂ ವಿಶ್ವ್ ದರ್ಜೆಚೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆತಾಂ ತಾಕಾ 40 ಎಕ್ರೆ ಜಾಗೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ 100 ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಜಾಯ್. ಆರ್‍ಟಿಒ ಆನಿ ಹೆರ್ ದಫ್ತರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ ರೈಲ್ವೇಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ತವಳ್ ಝೋನಲ್ ಆನಿ ಡಿವಿಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಸ್ಟೇಶನ್…?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ದೊನೀ ಒಟ್ಟುಕ್ ಕರ್ನ್ ವಿಶ್ವ್ ದರ್ಜೆಚೆಂ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ಹೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಯೋಜನ್ (ಮಂಗ್ಳುರ್ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಶನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಎನೌನ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಂ.ಪಿ.ಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಒತ್ತಡ್ ಘಾಲಾ. ಸರ್ವೆ ಸಯ್ತ್ ಎದೊಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

Budkulo_Interview_MLC Ivan DSouza (9)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕಶಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಆತಾಂ ತಾಚೆಂ ವಿಶನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸುರು ಜಾತಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 100 ಶೆರಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕರ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ತಾಂತುಂ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ 6 ಶೆರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಏಕ್. ಆತಾಂ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ವಿಶನ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ತೆಲಿಮು?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ವ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಆಮಿಂ ಕಿತೆಂ, ಕಶೆಂ ಪೂರಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೊಪೋಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ಟೂರಿಸಂ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಶೆರಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಬಸ್ಸಾಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರಿಜೆ. ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸುಧ್ರಾಯ್ಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಾಂಗಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್‍ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಮಸ್ಸೊ…

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ವ್ಹಯ್. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗಡ್ದಿ ಆಸಾ. ತೆಂ ನಿವ್ರಾಂವ್ಕ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಕರಿಜೆ. ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ವಾಹನಾಂ ಶೆರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಹೈವೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಾಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರಿಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಚಿ (ಟ್ರಕ್ಕಾಂ) ಗಜಾಲ್ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಶೆರಾಂತ್‍ಚ್ ವಾಹನಾಂಚಿ ಗಡ್ದಿ ಆಸಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸದಾಂಯ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಜಾತಾ ನೆ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಹನಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀಜೆ. ಡಬ್ಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಜಣಾಂಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಯೆತ್. ತೆದಾಳಾ ಬಸ್ಸಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಕರ್ಯೆತ್. ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರಿಜೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವಾಹನಾಂಚೆಂ ಪ್ರವೇಶ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಕರಿಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ವನ್‍ವೇ ಕರಿಜೆ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಶೆರ್ ನ್ಹಯ್ ದೆಕುನ್ ಹೆ ಪೂರಾ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಾಂಗಾ ಫುಟ್‍ಪಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಚ್ ನಾಂತ್ ನೆ? ಶೆರಾಂತ್ ಫುಟ್‍ಪಾತ್ ಅವಶ್ಯ್. ಲೊಕಾಕ್ ಚಲೊಂಕ್‍ಚ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಇಂಚ್ ದೆಗೆಕ್ ಪಾಂಯ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಪಾತಾಂತ್ ಪಡಜೆ. ಭಾರೀ ರಿಸ್ಕ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ವ್ಹಯ್. ಪಾದಚಾರಿಂಕ್ ಫುಟ್‍ಪಾತ್ ಗರ್ಜ್.

Budkulo_Interview_MLC Ivan DSouza (5)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಣೀ ಘರ್ ಬಾಂಧ್ತಾನಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿತಾತ್. ಪಂಚಾಂಗ್, ವೊಣೊದ್, ಪಾಕೆಂ, ಬಾಗ್ಲಾಂ ಜನೆಲಾಂ… ಅಶೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಫಕತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಒತ್ತಾತ್. ಫುಟ್‍ಪಾತ್, ಚರಂಡಿ ನಾ. ಖಂಚ್ಯಾ ಥರಾಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹೆಂ?!

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟಮಾಂತ್ ಹಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ರಸ್ತೆ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಯೋಜನ್ ಜಾಲೆಂ. ಫುಟ್‍ಪಾತ್, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮಾಚೆಂ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲೆ. ತಾಂತುಂ ಮುನಾಫೊ ಆಸಾ. ಫುಟ್‍ಪಾತ್ ಆನಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ. ತಾಂತುಂ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ಮುಖಾರ್ ಯೇನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನಾಂ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ಆದಿಂ ಚೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್. ಎದೊಳ್ ಲೋಪ್ ಜಾಲಾ, ತೆಂ ವೊಪ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತರ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತೆಲೆಂಗಿ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ವ್ಹಯ್, ಜರೂರ್. ಜಾಯ್ಜೆಚ್. ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಖಾರ್ ಪಳೆ, ಫುಟ್‍ಪಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್‍ಯೀ ಜಾತೇ ಆಸಾ, ಜಾಲಾಂ. ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ರಸ್ತೊ ಜಾಲಾ, ಫುಟ್‍ಪಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಗೊಚ್ ನಾ. ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಅಡ್ಚಣ್ ಆಸಾ. ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಶನ್ ಸ್ಕೂಲಾ ಕಡೆನ್ ಫುಟ್‍ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಖಂಯ್ ಜಾಗೊ ನಾ, ಥಂಯ್ ಜಾಗೊ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಧರ್ಲ್ಯಾ. ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಪ್ಪು ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೊ ರಸ್ತೊ ಮೊಡೆಲ್ ರೋಡ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಾವ್ರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.

ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ರಾಜ್ಯ್ ರಾಜಕೀಯ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸಂವೇದನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ರೈತ್ ಜೀವ್‍ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್, ರೇಪ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಚಡೊನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ರೈತಾಂನಿ ಜೀವ್‍ಘಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾರೀ ದುಖಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್. ತಾಕಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಾರಣ್ ನ್ಹಯ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ರೈತಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ಕೆ. ರವಿಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಲೆಂ, ಪೋರ್‍ಚ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶಾಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಲೊಕಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ ದಿಸ್ತಾ!

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂವಿಶಿಂ ಸಾರ್ಕೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಸರ್ಕಾರಾವಿಶಿಂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

Budkulo_Interview_MLC Ivan DSouza (6)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತಿ ಭಾಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಮುಖೆಲ್‍ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾಚೆರ್ ಠಿಕಾ, ಅಪ್ವಾದ್ ಯೆತಾನಾಂಯ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಮಂತ್ರಿ ಒಗೆಚ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಸಿಎಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾ!

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಫೋಕಸ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಿ.ಎಂ.ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆ ಸುಮಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ‘ಫಕತ್ ಎಂಜಿನ್ ಬೊರೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ, ಬಸ್ಸಾಚಿ ಬೊಡಿಯ್ ಘಟ್ಟ್ ಆಸಜೆ’ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗನಾ, ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ 100% ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸಾ. ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಬೊರೆಂ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಭಾಸಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್‍ಗಿ ತೆಂ ಆಮಿಂ ಪಾಳ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಶ್ವಾಸನ್ ಜಾರಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ‘ಭಾಗ್ಯ’ ಯೋಜನಾಂ ಹಾಡ್ಲಿಂ. ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ? ಆದ್ಲ್ಯಾ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಹಾಡ್ಲಿಂ – ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಬಿಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಪುಣ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ತೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ನಾ! ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ನಗರಪಾಲಿಕೆಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ನಾ! ತುಮ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಾನಾಂತ್ ವಾ ವೋಟ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಕನಾಂತ್?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಯುಪಿಎ ಕಾಳಾರ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಉದೆಲ್ಯಾರೀ, ಡೊ. ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ತೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಉದೆನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಲಾಂ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕೊನೊಮಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಕ್ಲಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಪಾರ್ಚೆವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲಾಂ.

Budkulo_Interview_MLC Ivan DSouza

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆತಾಂ ಚುನಾವಣ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ…?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ 32 ಹಜಾರ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಬಿಜೆಪಿ ಆನಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ದೊಗಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ 26 ಹಜಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಡಿಸೆಂಬರಾಂತ್ ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣ್ ಚಲ್ತಾ. ಲೋಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲಾ, ಕಸಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂನಾ ನೆ?!

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಕರ್ಚೆಂವಿಶಿಂ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಅನಿಶ್ಚಿತತಾ, ಆಮ್ಚೆವಿಶಿಂ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಅಮಿಂಚ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪುಣ್ ತಿ ಶೀದಾ ವಾಟ್ ನ್ಹಯ್ ನೆ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ನಾ. ಕೊಣಾಕೀ ಜನಾದೇಶ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಬಹುಮತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಜೆಡಿಎಸ್ಸಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ತೆಂ ಜನಾದೇಶಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ನ್ಹಯ್. ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಆಮಿಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತೆಂ ಟಿಕ್ನಿಕಲಿ ಮಾತ್ರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್…

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಖಂಡಿತ್. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಗೇಮ್.

Budkulo_Interview_MLC Ivan DSouza (10)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ಲಿಂ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಿಸ್ತರಣ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ತಾ. ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ, ಬೋರ್ಡಾಂಕ್ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಇತ್ಲೊ ತಡವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಪಾಡ್ತಿ ಪಾಸೊತ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಮೆಳನಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗಿ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಆಮಿಂ ಮೊಸ್ತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಒತ್ತಡ್ ಘಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಂಯ್ಗೀ ಎಕಡೆ ಕೋಒರ್ಡಿನೇಶನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್, ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವ್ಹಯ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗ ಆನಿ ವಲಸೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಕ್ರಾರ್…?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ನಾ, ತೆಂ ಪೂರಾ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಹುದ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಗುಸ್ಪೊಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಡವ್ ಜಾಲಾ. ಆತಾಂ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ವೇಳ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊಸ್ತ್ ಪಾಡ್ ಆಸಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್‍ಚ್ ವ್ಹಡ್ ರಾಜ್ಯ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್‍ಯೀ ಅಧಿಕಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಿಕೀ ಪಾಡ್ ಜಾತೆಲಿ…

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲಾಂ. ಹಿ ಏಕ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪರತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತವಳ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ!

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಆಮ್ಕಾಂ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಆಸಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಯುಪಿಎ ಏಕ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ, ದೋನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. 80% ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸೆಟ್‍ಬ್ಯಾಕ್ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ಪತಾಂ. ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾವರ್ವಿಂ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ದವರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಕಶೆಂಯ್ ಆಮಿ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ – ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರಣಾಂನಿ ಆಮಿ ಸಲ್ವಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಮಿಂ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್.

Budkulo_Interview_MLC Ivan DSouza (3)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪಾರ್ಟಿ ರಿವೈವಲ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಆಮಿಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್. ರಿವೈವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಭಟ್ಟಂಗಿ ರಾಜಕೀಯಾಕ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಮಾನ್ಯತಾ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಹೈಕಮಾಂಡಾಲಾಗಿಂ ಕೋಣ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಆಸಾತ್ ತಾಂಚೆಂಚ್ ಚಲ್ತಾ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‍ಪಣಿ ಪಾಡ್ತಿ ಪಾಸೊತ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಸುಧ್ರೊಂಚೆಂ ಕೆದಾಳಾ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಏಕ್ ಮಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ವ್ಹಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ತ್. ಅಸಲೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸಾತ್, ನಾ ಮ್ಹಣನಾಂ ಹಾಂವ್. ತೆಂ ಪಾಡ್ತಿಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲ್ತಾ ವ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚಿ ಕೇಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ತ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚಿ ಮಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಹಾಂಗಾ ಧಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಡ್ತಿ ಪಾಸೊತ್ ವಾವುರ್ನ್‍ಯೀ ಅಧಿಕಾರ್ ಮೆಳನಾತ್ಲೆಲೆ ಆಸಾತ್. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾತೆಲಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳತ್‍ಗಿ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲಾ. ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಮೆಳತ್.

ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಚೊ ಗೊಂದೊಳ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ವಿರೋಧ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್, ವಿರೋಧ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಅಳೆ, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್. ಅನುಮತಿ ದಿಲ್ಲಿ ತಾಣಿಂಚ್…

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸಾಮೂ…?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ತಾಣಿಂ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಭಿಂ, ಝಡ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಕಾತರ್ನ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ಟಡಿ ಕೆಲಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಎದೆಂ ವ್ಹಡ್ ಯೋಜನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತೆರಾ ಹಜಾರ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚುನ್ ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಥಂಯ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಡಿಪಿಆರಾಂತ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಥಂಯ್ ಮೆಳನಾ.

Budkulo_Interview_MLC Ivan DSouza (2)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಎದೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ತೆಂ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಶಾಸಕಾಂನಿ ಚರ್ಚಾ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತೆಂ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್, ಯೋಜನಾಂತ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪೋರ್ 19ಕ್ ಮುಖೆಲ್‍ಮಂತ್ರಿನ್ ಜಮಾತ್ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ, ಫೆಸ್ತಾಂಚೆ ದೀಸ್ ದೆಕುನ್ ಮುಖಾರ್ ಘಾಲಾಂ. ಸಿಎಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್‍ಚ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಒತ್ತಡ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಗಾಚ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಲಜೆ ಮ್ಹಳಾಂ, ತೆಂ ಆಯೋಜನ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮುಖೆಲ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಥಂಯ್ ಪ್ರಕೃತೆಚೆರ್ ಅನ್ಯಾಯ್, ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್ತೆ ಆಸಾ. ನಿಯಮಾಂ ಖಂಚಿಂಯ್ ಪಾಳಿನಾಂತ್. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಲೋಕ್ ಇತ್ಲೊ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಯೋಜನ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ನಾಕಾ? ತೆಂ ಯೋಜನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ತುರ್ತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಸರ್ಕಾರ್ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಯೋಜನ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾ ಅಶೆಂ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ ನ್ಹಯ್…

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಚೆನ್ನೈಚ್ಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲಾನ್ ಸ್ಟೇ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್, ಪುಣ್ ಕಾಮ್ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಯೋಜನಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪೈಪ್ ರಾಸ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತುನಾ. ಎಕಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಅಶೆಂಯ್ ಚಲ್ತಾ!? ಹೆಂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ವಿರೋಧಿ ಮೇಟ್ ನೆ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ವಿರೋಧಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಚುನಾಯಿತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂತ್ ಎಪ್ರೂವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂ. ಜಣಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಆಸೊನೀ ಯೋಜನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆತಾಂ ಉದೆಲ್ಯಾ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಅಕ್ರಮ್ ನಾ.

Budkulo_Interview_MLC Ivan DSouza

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಾಚೆ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಮಂತ್ರಿ ಕೊಣೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ನಾಂತ್?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನೆಂ ಮುಖೆಲ್‍ಮಂತ್ರಿನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ? ಯೋಜನ್ ಕೆದಾಳಾಗಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಾಂ. ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲಾಂ, ಟೆಂಡರ್ ಆಪವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ, ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪೋರ್ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಲ್ಲೆಂ, ಸಿಎಮ್ಮಾನ್‍ಯಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ. ಹಾಕಾ ಆಮಿ ಒತ್ತಡ್ ಘಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಆಮಿಂ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಂತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಘಾಟಾ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಚೊ, ಯೋಜನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಆಮಿಂ ಉಣೆಂ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್…

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ವ್ಹಯ್. ಸಂಖ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಬಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಾಣಿಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಪಾಸೊತ್ ಝುಜ್ಚೆಂ ಕಾಯ್ದೊ ನೆ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ವ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೊ ವಿರೋಧ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉದಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ತಾಂಕಾಂ ಉದಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ. ಉದಾಕ್ ವ್ಹರಾ, ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತರ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾ ವಿರೋಧ್ ಉಲಯ್ತಾ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಯೆಸ್. ಖಂಡಿತ್. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿವೇಶನಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಸವಾಲ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾವಿಶಿಂ ಚಲ್ಚೊ ವಿರೋಧ್, ಪ್ರತಿಭಟನಾಂಚೊ ವಿವರ್, ಮೀಟಿಂಗಾಂವಿಶಿಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂವೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚೆಂ (ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೆಂ) ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೆದಾಳಾ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ದಸರಾ ವೆಳಾರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಮುಖಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಲೊಂಕ್ ಪುರೊ.

ಚವ್ತೊ ಭಾಗ್: ಮಂಗ್ಳುರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಆದಿಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲಿ ಉಣೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ದೊದೋಗ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ಎಂಎಲ್‍ಎ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಆನಿ ಎಂಎಲ್‍ಸಿ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಮಧೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮನಸ್ತಾಪ್, ತಿಕ್ಕಾಟ್ ಆಸಾಗಿ? ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸಾ ವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ನಾ ನಾ, ಕಸಲೊಯ್ ತಿಕ್ಕಾಟ್ ನಾ. ತಿಕ್ಕಾಟಾಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ಉದೆನಾ. ತೊ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ತೊ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂತ್ ಆಸಾ, ಹಾಂವ್ ಕೌನ್ಸಿಲಾಂತ್ ಆಸಾಂ.

Budkulo_Interview_MLC Ivan DSouza (1)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಬೊರೊ ಆಸಾ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್. ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಪಾಳ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್, ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೀ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಬಳ್ ಚಡ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಮೇಯರ್, ಸಾತ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್, ಏಕ್ ಎಂಎಲ್‍ಎ, ಏಕ್ ಎಂಎಲ್‍ಸಿ. ಏಕ್ ಎಂಪಿಯ್ ಆಸಾ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಾಂದೊ ಒಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‍ಯೀ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್. ಸ್ಥಳೀಯ್, ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಆನಿ ಪರಿಷತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತೀ ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್, ಸಾಮರ್ಥಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ? ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ತೆ ಮೆಳ್ತಾತ್‍ಗಿ?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ವ್ಹಯ್. 130 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಐವಜ್. ಸ್ಕೊಲರ್‍ಶಿಪ್, ವಿದೇಶಾಂನಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ದಿತಾಂವ್. ನೀಜ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ದುಡು ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಘೆತೆಲೆ ನಾಂತ್. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್‍ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್ ಘೆತೆಲೆ ಅರ್ಹ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಂತ್. ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಮ್ಚಿ. ಫಂಡ್ ಆಸಾ, ಟೇಕರ್ಸ್ ನಾಂತ್. ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫೀಸ್ ಶೀದಾ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂವ್. ಲೊಕಾನ್ ಹಾಚೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಜತ್ ದಿತಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಾಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೋಣ್ – ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ವಾ ಐವನ್ ಸೊಜ್?

ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ: ತೆಂ ಪಾಡ್ತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಆಮಿಂ ದೊಗೀ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಸಾಂವ್. ತಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಸಂತೊಸ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಸಂತೊಸ್. ಆಮಿಂ ಪಾಡ್ತಿ ಪಾಸೊತ್ ವಾವುರ್ತಾಂವ್. ಮುಖಾರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವ್‍ಯಿ ಆಸಾ. ಲೊಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್. ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ, ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಲೊಕಾ ಪಾಸೊತ್, ಪಾಡ್ತಿ ಪಾಸೊತ್ ವಾವುರ್ತಾಂವ್.

(ಐವನಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ವಿಚಾರ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಸಾತ್. ತಿಂ ತಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ನ್ಹಯ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್: ಚರಿತ್ಲೆಂತ್ಲೊ ಅತಿ ಕ್ರೂರ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್, ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ವಯ್ರ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಭೀಕರ್ ಹಿಂಸಾ ದೀವ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ (ಲಾಖಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಕೀ ತಾಣೆಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾಂ) ಸದಾಂ ವಿವಾದ್ ಉಟಂವ್ಚೊ ಅತೃಪ್ತ್ ಆತ್ಮೊ. ಆತಾಂ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಕ್ರಮ್. ಐವನಾಲಾಗಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಹೆರ್‍ಯೀ ಅಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ).

Feedback: budkuloepaper@gmail.com

1 comment

  1. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಆನಿ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಸಂಬಧಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಬರಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತುಂವೆ ಮಂಗ್ಳುರಚಾ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಚೆ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತಲ್ಲೆಂ ಖುಷೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಚಡಾವತ್ ರಾಜಕಾರಣಿಂ ಬರಿಂ ಶ್ರೀ ಐವನಾನ್ ಸಬಾರ್ಶಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾ ತರೀ (ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲಾ, ಸಮಾ ಫೋಕಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ! ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಅಮಿನ್ ಮಟ್ಟು ತಸಲೊ ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚೊ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಲಹಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ವಗ್ತಾ?) ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಭಗ್ಣಾಂಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್ (ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ವಿಶಯಾಂತ್).
    ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ 130 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಅರ್ಹತಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಕುಸೊನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್, ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ವರ್ನಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಲಂವ್ಚಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಅರ್ಹತಾ ನಾ. ಕಸಲೊ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಹೊ?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News