Latest News

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ

Budkulo Media Network

Posted on : June 2, 2016 at 4:00 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ನ್, ಸಬಾರ್ ನವೆಂಸಾಂವಾಂ ಕರ್ನ್ ಸಂಚಲನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ (www.Budkulo.com) ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ್ ಉತ್ಸವಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಯೆವ್ಜಿಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ.

Budkulo_Literary Competition_T2 Konkani copyಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮುಕ್ತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ನವ್ಯಾ ಆನಿ ಪರ್ನ್ಯಾ, ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರ್ಯೆತ್. ಭರ್ಪೂರ್ ಇನಾಂಮಾಂಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಜೊಡುನ್ ದಿತಾ.

ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣೊ ದೀಸ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 5, 2016. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಾ ದೀಸ್, ಅಗೋಸ್ತ್ 15, 2016ವೆರ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಹೆತ್ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಸಾ:

ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗ್:

1. ಕಾಣಿಯಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 5,000/- ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 4,000/- ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 3,000/- ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್
ತೀನ್ ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ (ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಾ ಸವೆಂ)

2. ಲೇಖನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ
ವಿಷಯ್: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್
(ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ: ಫೇಸ್‍ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ)

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 2,500/- ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 2,000/- ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 1,500/- ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್
ತೀನ್ ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ (ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಾ ಸವೆಂ)

ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ್:

1. ಕಾಣಿಯಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 5,000/- ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 4,000/- ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 3,000/- ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್
ತೀನ್ ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ (ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಾ ಸವೆಂ)

2. ಲೇಖನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ
ವಿಷಯ್: 24×7 ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳು

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 2,500/- ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 2,000/- ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 1,500/- ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್
ತೀನ್ ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ (ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಾ ಸವೆಂ)

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ:

1. ಬರ್ಪಾಂ ಸ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸಜೆ ಆನಿ ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ಸರೀ (ಫೇಸ್‍ಬುಕ್/ಬ್ಲೊಗ್/ವೆಬ್‍ಸೈಟ್/ಪತ್ರಾಂ) ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ಹೆರಾಂಚಿ ಬರ್ಪಾಂ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯ್) ನಕಲ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. (ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಬರಪ್ ಚೊರಿ ಕರ್ಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂತ್ ಆಸೊಂ).

2. ಸರ್ವ್ ಬರ್ಪಾಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

3. ಕಾಣಿ 1500 ಥಾವ್ನ್ 2000 ಸಬ್ದಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್.

4. ಲೇಖನ್ 800 ಥಾವ್ನ್ 1000 ಸಬ್ದಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್.

5. ಬರ್ಪಾಂ ಇ-ಮೈಲ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಇಮೈಲ್ ವಿಳಾಸ್: budkuloepaper@gmail.com

6. ನುಡಿ ವ ಬರಹ ವಾಪಾರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ (ಪೇಜ್‍ಮೇಕರ್ ವಾ ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್) ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾತ್ ಬರ್ಪಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್.

7. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊನೀ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ದೊನೀ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಎಕಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಚಡ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಇನಾಮ್ ಎಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್.

8. ಸ್ಪರ್ಧಿಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ವಿವರ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಫೈಲಾಂತ್ ಧಾಡಿಜೆ.

9. ಬರಪ್ ಖಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ ತೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳಯ್ಜೆ. ಇಮೈಲಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಂತ್ Budkulo ID Day Literary Competitions 2016 ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಜೆ.

10. ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್: ಅಗೋಸ್ತ್ 05, 2016. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪರಿಗಣನ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ನಾಂತ್.

11. ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಇ-ಮೈಲ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೊ ವಿಳಾಸ್ ಆನಿ ಫೊನ್ ಸಂಖೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

12. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಪತ್ರ್ ವ್ಯವಹಾರಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲೆಲಿಂ ಆನಿ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ಇನಾಮ್ ಜೊಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ.

13. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ರದ್ದ್ ಕರ್ಚೊ ಹಕ್ಕ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ತಾ.

14. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂತಿಮ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಬಡ್ಕುಲೊ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಚೊ.

15. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ್ ದಿಸಾ, ಅಗೋಸ್ತ್ 15, 2016ವೆರ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾರ್ (www.Budkulo.com) ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News