ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಅನಾಥ್ ನ್ಹಯ್: ಲೇಖಕಾಂನಿ ಎಕ್ವಟ್ಚೆಂ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಕ್ ಖರಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

Budkulo Media Service

Posted on : April 25, 2016 at 4:29 PM

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕಾಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಆರ್ಪುಂಕ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಥಂಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಥಂಯ್ ಅಖಂಡ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಪಾಚಾರ್ಲೊ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಸಂಘಟಿತ್ ರಿತಿನ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ದೃಢ್ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಹಕಾರ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.

Budkulo_Lancy Pinto Nayak_1ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಮಿನಿ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 24ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4.30 ವೊರಾರ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲಿ. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ್, ವೃತ್ತಿಪರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಸಮಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಸಮಾಜಿ ಪಾಸೊತ್ ಚಿಂತ್ಚೊ, ಉಲಂವ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಪಾಸೊತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಘಡುಂಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ತೆಂ ಸಂಘಟನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಾಂ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಪರತ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್, “ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಸಂಯ್ಭಾನ್ ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾದಂಬರಿ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ವಿಡಂಬನಾಂ, ಲೇಖನಾಂ, ಕವಿತಾ ಅಶೆಂ ಹರ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಪಾಟಿಂ ಗಲ್ಫಾಕ್, ಚೆಡುಂ, ವಿಧವ್, ನಾಂವ್, ಬಾಯ್ಲ್, ಖಿಳ್ ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸುಕಿದಾಡ್ ತಾಚ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾದಂಬರಿ. ಜಾಯ್ತಿಂ ವಿಡಂಬನಾಂ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ‘ಉಸ್ತುರೆಂ’ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾ. ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡೆ ‘ರಂಬಾರೂಟ್’, ‘ದುಜೆ ಕುಲಾಸ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ‘ದೇವ್ ಉಲಯ್ಲೊ’ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಾಡ್ಲಾ.”

Budkulo_Lancy Pinto Nayak_Condolence_1
ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್
Budkulo_Lancy Pinto Nayak_Condolence_2
ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಜಿಚೆಂ ಸ್ಪಂದನ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್
Budkulo_Lancy Pinto Nayak_Condolence_3
ಸಂಘಟಕ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ, ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಝುಜಾರಿ: ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ
Budkulo_Lancy Pinto Nayak_Condolence_4
ನವೆಂಸಾವಾಂಚೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ: ಜೋ ರೇಗೊ

ಮುಖಾರ್ ಉಲವ್ನ್, “ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾಕೀ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಶೈಲೆನ್, ಭಾಶೆನ್ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ಗಂಭೀರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬರಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ರಚ್‍ಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಸಾಧೆ. ಕಿತೆಂಯ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ವಾಚ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿಂ ಸಂಭಾಶಣಾಂ ನಾಟ್ವೊಂಚೆ ತಸಲಿಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಸಂಭಾಶಣಾಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯೊ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ ಲೋಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯೊ ಚಡಾವತ್ ಕಾದಂಬರಿ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್.

”ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಲೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಸವಯ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚಿ. ಹೆರಾಂಕ್ ದುಖ್ತಾ ತೆಂ ತೊ ಪಳೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾಲ್ಲೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ, ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್, ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪರಿಸರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ತೊ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಚೆಡುಂ, ವಿಧವ್, ಪಾಟಿಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಅಸಲಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತಾಣೆ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಕಾ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ತೆಲೆಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಝಳಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಲಿ.

“ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಜೊಕ್ತೆಂ ವೈಜಕೀಯ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಅನಾಹುತ್ ಆಡಾವ್ಯೆತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್, ಚತ್ರಾಯ್ ದಿತಾ. ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಉಪೇಕ್ಷಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. ಗರ್ಜೆಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಭಾವ್ಯ್ ಅಪಾಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರಿಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ, “ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಕ್ ಪೂರ್ಣ್ ಮಾಪಾನ್ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕುಲ್ ರೆಪರ್ಟರಿಕ್ ತೊ ವಚೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ನಾಟಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಶಿಬಿರ್ ತಾಣೆ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್’ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ನಟನಾ ವಿಶಿಂ ತೊ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ತಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾ ವಿಶಿಂ ತಾಚಿ ಉರ್ಭಾ ನಿವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಉತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಖಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉರ್ಬೆ ವಿಶಿಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

Budkulo_Lancy Pinto Nayak_Condolence_5
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್: ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ
Budkulo_Lancy Pinto Nayak_Condolence_6
ಭಾವಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲೊಸೊಫಿ: ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ
Budkulo_Lancy Pinto Nayak_Condolence_7
ಸಾಹಿತಿ ಸಮಾಜಿಚೆ ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಶಾ ದಾಕಯ್ಜೆ, ಕುರ್ವನಜೊ: ಸಭಿಕಾಂ ಥಂಯ್ ಸಂಚಲನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾಚೆಂ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ್

ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ್ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಲಗ್ಬಗ್ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತೆದ್ನಾ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಉಗಡ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಸಬಾರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಸೌದಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಸ್ಕಾರ್ (ಸೌದಿ ಕೊಂಕಣ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್, ರಿಯಾದ್) ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕುವೈಟಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಳ್ವಾರ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಮಾಂಚಿ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಕುವೈಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತುಳು ಕೂಟಂತೀ ತೊ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಂಕಣ್ ಚಲವ್ನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಊಂಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ ಕಾವ್ಯಾಂ ಪರ್ಗಟ್ತಾಲೊ.”

ವಿಮರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚಿ ವಳಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್, “ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ದಯಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಖಡಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚೊ ಸ್ವಭಾವ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂತ್ ರಾಜಿ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾ” ಮ್ಹಳೆಂ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಖಡಕ್ ತರೀ ತೊ ಮೊವಾಳ್ ಮನಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದೃಶ್ಟಾಂತಾಂ ದೀವ್ನ್ ವಿವರಿಲೆಂ.

ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ನಾಟಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಶೆತ್. ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೋಸ್ತಾ ವಿಶಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಶಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

“ಹೆರಾಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚೆ ಪಕ್ಷೆನ್ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್, ನಿಂದಾ ಕರ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ತವಳ್ ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕ ಆನಿ ಡೊನಿ ಪಿರೇರಾ ತಸಲ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಧಿಕಾಂನಿ ಅನ್ಯಾಯ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾನಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚಿಂ ನಿಶ್ಟುರ್ ಧೊರಣಾಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿಂ, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಫಿಕಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಘೆಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಸೊಡ್ಚೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಖಾಸ್ ಇಶ್ಟಾಂ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚೆಂ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ವಿವರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್, ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಜಿಣ್ಯೆ ಸತಾಂ, ತಾತ್ವಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಜಿವಾಳ್ ಉರ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

Budkulo_Lancy Pinto Nayak_Condolence_12
ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರಿಜೆ

Budkulo_Lancy Pinto Nayak_Condolence_8 Budkulo_Lancy Pinto Nayak_Condolence_9 Budkulo_Lancy Pinto Nayak_Condolence_10 Budkulo_Lancy Pinto Nayak_Condolence_11

ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಾವುರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜ್ಯೋ ರೇಗೊನ್, ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಪರಿಣತೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. “ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶೈಲೆಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ನಾಟಕ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕೀ ಸಕ್ಲೆ. ಅಭಿನಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್, ತಯಾರಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂ ನಾಟಕಾಂ ಲಗ್ತಿಂ ಶಿಬಿರಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲೊ. ಕನ್ನಡ ದಿಗ್ಗಜ್ ಸಾಹಿತಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಸುರೇಶ್ ಹೆಬ್ಳೀಕರ್, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್, ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಳಾವಳಿಂತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತಾಣೆ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ನವೆಸಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾತಾಲೆ, ಪುಣ್ ಥಂಯ್ ಶಿಸ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ವೆದಿ ಕಶೆಂ ವಾಪಾರ್ಚಿ, ಸಂದರ್ಭಾ ತೆಕಿದ್ ಹಾವ್‍ಭಾವ್ ಕಶೆಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚೆ, ವೆದಿಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕೊನ್ಶೆ ಆಸಾತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ರಾವೊನ್ ಕಶೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ, ಪಾತ್ರಧಾರಿಂನಿ ಕಶೆಂ ವರ್ತನ್ ಕರಿಜೆ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂವ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತರ್ಬೆತಿ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಯಶಸ್ವಿ ನಟ್ ಆನಿ ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಗುರು.

“ತಾಚ್ಯಾ ದಿಗ್ದರ್ಶನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಭಿನಯನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಸಾವ್ಳೆಂತ್ಲಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂ’. ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ನಟ್ ಆನಿ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಟಕಾಕ್, ಟಿ.ಎಂ.ಎ. ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲಿ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಜೋ ರೇಗೊನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್, ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ವಿವರಿಲೆಂ.

ಮುಂದರುನ್, “ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ 43 ನಾಟಕ್, ನಾಟ್ಕುಳೆ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಕಾಶವಾಣಿಕ್ 13 ನಾಟ್ಕುಳೆ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಾಗೊರಾಂತ್ಲೊ ಪಾಗೊರ್, ಆಯ್ರಿಕ್ ಸೈರಿಕ್, ಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಸಾವ್ಳೆಂತ್ಲಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಪ್ರಮುಖ್ ನಾಟಕ್. ‘ಮಝಾ’ ವೆರೈಟಿ ಎಂಟರ್‍ಟೈನ್‍ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಾಣೆ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ರಂಬಾರೂಟ್. ‘ಗುಮಟ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ’ ಜಾನಪದ್ ಶೈಲೆಚೊ ನಾಟಕ್. ‘ಕುತಾಂವ್ ಆನಿ ಬುತಾಂವ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರವ್ಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಕಾ ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಆನಿ ಅಂತರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಡೊ. ಟಿ.ಎಂ.ಎ. ಪೈ ಥಾವ್ನ್ ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಎವಾರ್ಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇನಾಮಾಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ‘ಕರ್ನಲಾಚೊ ಮೆಂದು’ ನಾಟಕಾಕೀ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಬರವ್ಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ನಾಟಕಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ರಾಜಿ ತೊ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ. ಪ್ರೊಂಪ್ಟಿಂಗಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ನಾಟಕ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ರೀತ್‍ಚ್ ವೆಗ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ರಾಜಿ ತೊ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟಾತೆವಿಶಿಂ ದೃಶ್ಟಾಂತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ನಿಮ್ತಿಂ, ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೊ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭು ಆನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ವಾಸಾನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಸಂದೇಶ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾನ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ.

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ಚೊ ಕಾರ್ಬಾರಿ, ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸಳಾವಳ್, ಸೆವಕ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆಲಿ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳೆಂ. ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್ ಮಂದಿರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಟಕಾ ವಿಶಿಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ್ ಚತುರತಾ ತಾಣೆ ವಾಖಣ್ಲಿ.

ಮುಂದರುನ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಎಕಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲೆ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುನ್, ತಾಂಚಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣಿ ಸುಶೆಗಾಚಿ, ಉಲ್ಲಾಸಾಚಿ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಉದ್ದೇಶ್, ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಶನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲೆ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಫೆಸಿಲಿಟೇಶನ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತೊ ಫಕತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಘಾತಾ ವರ್ವಿಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಲಾ. ಹೊ ಸಂದರ್ಭ್, ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಪರತ್ ಉಬೊ ಕರ್ಚೊ. ಎಕಾ ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲ್ಲೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಪರತ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಕುಟ್ಮಾ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ, ಲ್ಯಾನ್ಸಿಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ (ಪೆಚ್ಚಾ ಕುಲ್ಶೇಕರ್) ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣಿ ಆನಿ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಜಿಣಿ ಸಾರ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ, ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಆದ್ಯತಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಅವಶ್ಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ತಾಣೆ ವಿವರಿಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಭಾಶೆಕ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಸಾಹಿತಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ, ತೆ ಸಮಾಜೆ ಪಾಸೊತ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ವಾವರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಹಿಶಾರೆ ದಿಲೆ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಕಾರಣ್‍ಕರ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್, ಪರತ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟೊಂಕ್, ಭಾಶೆ, ಸಮಾಜೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ರಚುನ್ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸರ್ವ್ ಉಲೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೆ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭಿಕಾಂನಿಯ್ ಹಾಕಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಹಮತ್, ಸಹಕಾರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೊ.

Feedback: budkuloepaper@gmail.com

ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಖರೊಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ನಾಯಕ್

4 comments

 1. ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಾಯಕ್!

  ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ನಿಧನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ದೂಕ್ ಆನಿ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಆಸುಲ್ಲೊಂ ತರ್ ವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ತರ್, ಭಾವ್ ಡೊನಿ ಪಿರೇರಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತೊಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ-ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಯುವಜಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಫಕತ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಚಯ್. ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಫಾನ್ ಆರಂಬ್ ಕರ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್, ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ, ಪೆಚ್ಚ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಕುಲೇಕರಾಂತ್ ಸಿವೈಎಂ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆತಾಂಯೀ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ತರ್, ಪೆಚ್ಚ, ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್, ಸಿಜ್ಯೆಸ್, ಮಾಚ್ಚಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮ್ಹಜಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಚುಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚುರ್ಚುರೆ.

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿವಿದ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ, ತೇಂವೀಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕಾಮಾಂತ್-ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ವರ್ತೆಂ. ಇತ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಶಿ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಲಿಕ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಮೆಚ್ವಾಜಾಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಕಲೆ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಹುಸ್ಕೊ, ಹುಮೇದ್ ಆನಿ ಉರ್ಬಾ ವರ್ತಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾಣಿಯೊ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಯೇಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಆಸ್ಲೊಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣ್ ಆನಿ ಮಿತ್ರತ್ವ್ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ತಾನಾ, ತೊ ನಿಧನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದುಖಾಚಿ ಸಂಗತ್.

  ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಮ್ಹಣ್ ಮೊಟೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ, ಮ್ಹಜೆ ದಿಶ್ಟಿನ್, ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ `ನಾಯಕ್.’

  ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ವಾಜ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್

 2. I saw your report. Every punches spoken during the event nicely narrated.Dony hatsoff to you. Really I miss lancy because he taught me lot of things about drama.Thank you donald for taking such a great step to organise this shraddangali programme. May god bless u and protect you always.You have a courage to do lot more things in the field of shahithya. Again wishing you all the best. -Joe Rego

 3. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ , ಎಪ್ರಿಲ್ 24 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ,
  ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಸಾಲಾಂತ್ , ದೆ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕಾಕ್ ಫಾವೊತಿ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ‘ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ’
  ಸಮರ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚೊ.
  ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಕ್ ಆನಿ ಹಾಂತುಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *