Latest News

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ ಸೊಭ್ತಾ: ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 6, 2016 at 2:34 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್
ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್ ದೇರೆಬೈಲ್

Budkulo_Interview_Vally Vagga_Tವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ನಾಂವ್. 140 ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತೊ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಲಿಖ್ಣೆ ಸವೆಂ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಮುದಾಯಾ ಪಾಸೊತ್ ತೊ ಭುಜಾಂ ದೀವ್ನ್, ಖಾಂದ್ ಮಾರುನ್ ಝುಜೊಂಕೀ ತಯಾರ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್‍ಚ್ ಗ್ರಾಸುನ್ ಮುಗ್ದುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚ್ಯಾ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಖೊಟೆಪಣಾ ವಿರೋಧ್ ತೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ನಿರಂತರ್ ಝುಜ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಚಡಾವತ್ ಬರವ್ಪಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಕುರ್ವೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ರಿ.) ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ಸವ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ (ತಿ ವರ್ದಿ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ). ಬರವ್ಪಿ, ಸಂಘಟಕ್ ಆನಿ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಸದಾಂ ಕ್ರಿಯಾಳ್, ಕಾರ್ಯಾಳ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಸಂಗಿಂ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಲಾಂ.

ಓವರ್ ಟು ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ.

-ಸಂಪಾದಕ್

Budkulo_Interview_Vally Vagga_1

ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಮೈಸೂರ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತುಂವೆಂ (ಮೈಸೂರಾಂತ್) ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಉತ್ಸವ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಚಲಯ್ಲೊಯ್. ಹಾಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕಶಿ ಆಯ್ಲಿ?

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ: ಸಾಹಿತಿ ಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಇರಾದೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಾ. ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್ (ಮೆಲ್ಖಿ ಹೊಸ್ಪೆಟ್) ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್. ಪಾವಣ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆದಿಂ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ತಸಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ‘ಮೀಟ್ ದ ಆಥರ್’ (ಸಾಹಿತಿ ಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್) ಪ್ರಮುಖ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಲಾಗಿಂಯ್ ಅಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಯಾ. ತಶೆಂ, ಮಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜಾ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಲೊಂ. ತೊ ಏಕ್ ಇರಾದೊ ಹೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲೊ.

ಸಂವಾದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ, ಕವಿಗೋಶ್ಠಿ, ಪತ್ರ್ ಮಂಡನ್ ತಸಲೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆವ್ಜಿಲೆಂ. ಡೊ. ರೊಕಿ ಮಿರಾಂಡಾ, ಏಕ್ ವಿದ್ವಾಂಸ್. ತಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕೆಲೊ. ಸಂಗಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ. ಆನಿ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್. ತಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಳೊನ್ ಹೊ ಉತ್ಸವ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚೊ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಘ್’ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಬೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲಾ. ತಾಣಿ ಕಸಲೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ?

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ: ವ್ಹಯ್. ತಾಂಕಾಂ, ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಐಡಿಯಾ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಣಿ ಪುರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ತೆಂಕೊ ದಿಲೊ. ಕೊಂಕಣ್ ಭವನ್ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಭಾಡೆಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಅಸಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್. ತಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಟನಾನ್, ತಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನೀ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ತುಮ್ಚೆ ತಸಲೆ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ತುಮಿಂಚ್ ಪಳೆಲಾಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮೈಸೂರ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಘ್ (ಕೆ.ಸಿ.ಎ.) ಭಾರಿಚ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಂಘಟನ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತುಮಿಂ ಊಂಚಾಯೆರ್ ಆಸಾತ್. ಲೊಕಾಚೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್‍ಯೀ ಬರೆಂ ಆಸಾ.

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ: ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸೊಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸಾ. ಕೊಡಗು ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೊ ಲೋಕ್ ಕೊಡಗುಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ವಸ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚೊ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ತಾಣಿ ಚಡಾವತ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಸ್‍ಚ್ ಉಲಂವ್ಚಿ. ಹಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುನ್ ಏಕ್ ಸಂಘ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಆಮಿ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂಗಾ ಇತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಎಕ್‍ಚ್ ಸಂಘ್ ಆಸ್ಚೊ. ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ಯೆತಿಂ, ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹೊ ಸಂಘ್ ಉರವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪೆಚಾಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. 35 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಎಕ್ವಟಾನ್, ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸಾಂವ್. ರಚನಾತ್ಮಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್.

Budkulo_Interview_Vally Vagga_6

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್?

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ: ಪಯ್ಲೆಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಂವ್. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟ್, ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್, ಹೆನ್ರಿ ನೈಟ್, ಹಾಂವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬೊಂಬೈಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿ ಎ. ಡಿಸೋಜಾಚೊ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾ. ಹೆರ್ ನಾಟಕ್, ನೈಟ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನ್ ಬಾಂಧ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೀನ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಜಮೊ ಕರ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಘಾಚೆರ್, ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂನಿ. ದುಡು ಜಮಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ತರ್, ಬಾಂಧಾಪ್ ಬಾಂಧಂವ್ಚೆಂ ದುಸ್ರಿ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಬಾಂಧಪ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ನವಿ ಸಮಿತಿ ರಚನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬರಿಂ ಬರಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಉರ್ಬಾ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಲೋಕ್ ಕಸೊ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾ?

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ: ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಉರ್ಬೆವಂತ್ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಚಾಲಕ್ಪಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಲೊಕಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಬರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹಾಜರ್ಪಣ್‍ಯೀ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ – ಉದ್ಯಮಿ, ಸಾಹಿತಿ, ಸಂಘಟಕ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಏಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ತುಂವೆಂ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ?

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ: ಹಾಂವ್ ಜಾವಾ ಫೆಕ್ಟರಿಂತ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. 1984 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅರ್ಧೊ ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಕಾಣ್ಗೆಲೊ. 1986 ಥಾವ್ನ್ 2011 ವರ್ಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉದ್ಯಮ್ ಚಲಯ್ಲಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ಆನಿಕೀ ವಾಡವ್ಯೆತೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಾಣ್ಗೆಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮನ್ಶಾಕ್ ಏಕ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಯ್ಜಯ್. ದೆಕುನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರ್ಚೊ ತುಮ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಆಸಾ? ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ?

ವಲ್ಲಿ: 65ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾಂವ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಕಥಾ ‘ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ನಾಟಕಾ ರುಪಾರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆಯ್ಲಾ – ‘ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ್. ಥೊಡ್ಯೊ ಕಥಾ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕರ್ಚಿ ಯೋಜನ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಆಶಾ ಆಸಾ. ತಾಂಚೆ ಪಾಸತ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್. ಹಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಚಾಳಿಸ್ ಕಾಣಿಯೊ ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಪ್ರಮುಖ್ ನಿಯತ್‍ಕಾಲಿಕಾಂನಿ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ 140 ಕಾಣ್ಯೊ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ 40 ಕಥಾ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ಯೊ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೇಖನಾಂಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

Budkulo_Interview_Vally Vagga_3
ವಿಜ್ಮಿತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಾಚಪ್ ನಾ. ತಾಂಕಾ ಬುಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹಾಕಾ ಅಪ್ವಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಬೋವ್ ಥೊಡೆ ಬರವ್ಪಿ ವಾಚ್ತಾತ್. ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ತಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಏಕ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಚ್ ಆಸಾ. ಹಜಾರಾಂನಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ಖಂಚ್ಯಾ ವಿಶಯಚೆರೀ ಮಾಹೆತ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಜಾಯ್ ತೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್.

Budkulo_Interview_Vally Vagga_4 Budkulo_Interview_Vally Vagga_5

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂವೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಸಲೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ?

ವಲ್ಲಿ: ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರಾಕ್ಣೊ, ಪಯ್ಣಾರಿ ಘರಾ ಹಾಡಯ್ತಾಲೊ. ಆಮೊರಿ, ತೇರ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೊ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರೂಚ್ ಜಾಲಿ. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಥಂಯ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ. ತರಾಸು, ಅಡಿಗ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆ ದಿಲ್ಲೆಂ. 1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಕಥಾ ಬರವ್ನ್ ರಾಕ್ಣೊಕ್ ಧಾಡ್ಲಿ. ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಪ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೊಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊಚ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲೊ. ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಸಿರಿವಂತಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಹಾಡವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯೊ, ‘ಸತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್’ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲೊ.

ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ, ಆಂದ್ರು ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಆನಿ ರಾಯ್ಮಂಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ, ತೆಯ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಸೊಧುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಾಣಿಯೊ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ರಾಕ್ಣೊ, ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾರ್ ಆನಿ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ರಾಯ್ಮಂದ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ‘ಜಿನ್ನಿ ಕೊಣಾಚೆಂ’ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೊ. ತವಳ್ ಸರಾಗ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂವೆಂ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಚ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ವಲ್ಲಿ: ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಬರಂವ್ಚೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಾದಂಬರಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಅಭಿಮಾನ್. ತೆ ನ್ಹಂಯ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ತಾತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್: ಖಡಾಪ್, ಎಟ್ಯೆಲ್ ಆನಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜ. ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾಚ್. ತ್ಯೊ ತಕ್ಷಣ್ ಹಾಂವ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊಂ. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜೆಂ ವಾಚಪ್ ಕಸಲೆಂ?

ವಲ್ಲಿ: ಹಾಂವ್ ಪತ್ರಾಂ, ಬೂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಗಾದಿ, ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ, ಬಾಬಾನ್ ಘರಾ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ, ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ – ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ಪಯ್ಣಾರಿರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಮ್ಹಜೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ವಾಚ್ಪಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಸುಧ್ರಾತಾ, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾ.

ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಖಡಾಪ್, ಸಿರಿವಂತ್, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ – ಆದ್ಲೆ ಉಡಾಸ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಗಡೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಸಿರಿವಂತ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಂಚಿ ಸಳಾವಳ್ ತುಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತಾಂ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ?

ವಲ್ಲಿ: ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಡಾಪಾ ಲಾಗಿಂ, ತಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್; ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಬಂಧ್ ಘಡೊಂಕ್ ಸಿರಿವಂತ್ ಕಾರಣ್. ಸಿರಿವಂತಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿತಾಲೊ, ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಾಗ್ದಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾತಾಲೊ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಭೆಟ್ತಾಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮೈಸೂರ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಹಾಂಗಾ ಸಿರಿವಂತಾಕ್ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ‘ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್’ ದುಖಾನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. ಭಿಸ್ಪಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ತಾಕಾ ತಿ ಅಂಗಡ್ ದಿವಯ್ಲಿ. ಖಡಾಪ್ ಎಂ.ಎ. ಕರುಂಕ್ ಮೈಸೂರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಆಮ್ಗೆರ್‍ಚ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಖಡಾಪಾನ್ ಮೆಳೊನ್ ಸಿರಿವಂತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತ್. ಆಮಿಂಚ್ ಸೈರಿಕ್ ಸೊಧ್ಲಿ. ಖರಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಿರಿವಂತ್ ಮೈಸೂರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ?

ವಲ್ಲಿ: ಮೈಸೂರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಬುಕಾಂಚಿಂ ಅಂಗಡ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ದುಖಾನಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ದೆಕುನ್ ತವಳ್ಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಮಥಾಯಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್, ಸಿರಿವಂತಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಮುಖ್ಲಿ ಆಂಗಡ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಬೂಕ್ ವಿಕುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತಾಚೊ ಛಾಪ್ಖಾನೊ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ನೆ?

ವಲ್ಲಿ: ವ್ಹಯ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಸ್, ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸಾ. ತಾಣೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶನ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ‘ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೂಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತೊ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಖಡಾಪಾನ್. ಲೈಂಗಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಬೂಕ್ ತೊ. ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ವಾಯ್ಟ್, ಚೂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಬೂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಯೆತಾಲೆ. ತೆ ಬೂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯುವಜಣ್ ವಾಯ್ಟ್ ಚಾಲಿಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆ. ದೆಕುನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ತೊ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಏಕ್ ವಿಶಯ್, ಧ್ಯೇಯ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಸೊಡಿನಾತ್ಲೊ. ತಶೆಂ, ಜಾಯ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್ ತೊ. ಜಾಯ್ತೊ ಖರ್ಚ್ ತಾಣೆ ಕೆಲಾ. ಬರಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಖಡಾಪಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲಿ. ಸಿರಿವಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಧಾಡ್ನ್, ಪುಸ್ತಕ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ದಾಕ್ಷೆಣೆಚೊ, ಲಜೀಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ. ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ಶೆರ್ಮೆಲೊಂ. ಭಿತರ್ ಚಿತ್ರಾಂ (ಇಲಸ್ಟ್ರೇಶನ್ಸ್) ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಹೊ ಬೂಕ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ದೀಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಕಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

ಸಿರಿವಂತಾನ್ ಕಾಗ್ದಾಂತ್, ‘ವಲ್ಲಿ ಹೆ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡ ಬುಕಾಂಕ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ಚಿ. ಕಿತ್ಲೆ ಜಾತಾತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂಕ್ ವ್ಹಚೊನ್ ದೀ’ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಂಕ್‍ಯೀ ಪ್ರತಿಯೊ ತಾಣೆ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಂವೆಂ ಫಕತ್ ಬೂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ, ಆಂಗ್ಡಿಂಚೊ ವಿಳಾಸ್ ತಾಣೆ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ತೊ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಬೂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಹಾಂಕಾಂ ಹೊ ಬೂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ಸೈಕಲಾರ್ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೊ ಬೂಕ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ‘ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪುಸ್ತಕ, ಯಾರು ಈ ಲೇಖಕ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ, ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ವಚೊನ್ ಬೂಕ್ ದಿತಾನಾ, ತಕ್ಷಣ್ ತಾಣಿ ಧಾ, ವೀಸ್, ತೀಸ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಹಾಡಯ್ಲ್ಯೊ. ಸಿರಿವಂತಾನ್ ತಾಂಕಾಂ 33% ಕಮಿಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್‍ಚ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಿರಿವಂತಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾವಾಂತ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕೆಕಾ ದುಖಾನಾಕ್ ವ್ಹಚೊನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲೆ. ಪುನರ್ ಛಾಪೊ ಕರವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ಮೈಸೂರ್ಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಗಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾಚೆ ಜಾಲೆ. ಗೀತಾ ಬುಕ್ ಹೌಸಾಚೆ ಆತಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ‘ಏನ್ರೀ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕ ತಂದಿದ್ದೀರಾ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್.

ಸಿರಿವಂತಾಚೊ ಮೈನಸ್ ಅಂಶ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ರಿತಿನ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೊ. ಬೂಕ್ ಕಸೊ ಬರೊ ಕರ್ಯೆತ್, ಕಿತ್ಲೊ ಉಣ್ಯಾರ್ ವಿಕ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಚಿಂತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತಶೆಂ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ ತೊ. ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಅಡ್ಚಣೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಬೋವ್ ನಿತಿವಂತ್ ಮನಿಸ್. ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಾಂ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಬೂಕ್, ವಸ್ತು, ಪುಸ್ತಕಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಟೋರಾಂತ್ ವಿಕ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ತೊ ಖಡಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಕಶ್ಟಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಬುಕಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಮೋಲ್ ಚಡ್ ದವರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ‘ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ’ ದುಸ್ರಿ ಛಾಪ್ಣಿ ಸುಧಾರಿತ್ ಕರ್ನ್, ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಚಿತ್ರಾಂ ಕುಡ್ಸುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೋಭಾವಾಚೊ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಲಾಗಿಂ ತುಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ?

ವಲ್ಲಿ: ವ್ಹಯ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಪತ್ರಾಂ ಹಾಡಯ್ತಾಲೊಂ, ಆತಾಂಯ್ ಹಾಡಯ್ತಾಂ. ಸಂಪಾದಕಾಲಾಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆಸಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರ್ ಹಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ. ತಾಚೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಂಪಾದಕ್ ದುಸ್ರಿಂ ದುಸ್ರಿಂ ಧೋರಣಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಮಾಲ್ಗಡೆಂ ಪತ್ರ್, ತಾಕಾ ತಾಚಿಚ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ತುಜ್ಯೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್?

ವಲ್ಲಿ: ‘ಜಿನ್ನಿ ಕೊಣಾಚೆಂ’, ‘ಸತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್’, ‘ಧುಳ್’ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಸಂಕಲನ್. ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ರಾಯ್ಮಂದ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ‘ದೊಂಗ್ರಾ ವಯ್ಲಿ ವಾಟ್’ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಕವಿತೆಚೆ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕ್, ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

Budkulo_Interview_Vally Vagga_2

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ, ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಥೊಡಿಂಚ್ ಪತ್ರಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾಡ್ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್ ಭಾರಿಚ್ ದೆಂವ್ಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಯೆತ್?

ವಲ್ಲಿ: ವೇಳ್ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ತಾನಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಬದಲ್ತಾ. ತವಳ್ ದೆಣ್ಯಾವಂತ್ ಬರವ್ಪಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆ ನಾಂವಾ ಖಾತಿರ್, ಪೈಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬರಯ್ನಾತ್ಲೆ. ಪ್ರಶಸ್ತೆಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಬರಂವ್ಕ್ ತೆ ಉರ್ಬೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಆದಿಂ ಲಾಂಬ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲೋಕ್‍ಯಿ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾ. ಕೆದ್ನಾಂ ಕೊಣೀ ನಾಂವಾ ಖಾತಿರ್, ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್, ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಖಾತಿರ್ ಬರಯ್ತಾ, ತೆದ್ನಾ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್ ಜಾಯ್ನಾ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ಚವ್ತೊ ಭಾಗ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ಕುರ್ಲ್ಯೊ!

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಏಕ್ ಸಂಘಟಕ್ ಜಾವ್ನ್‍ಯೀ ವಾವುರ್ಲಾಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತುಂಯ್ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಖಾಂಬೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತೆಂ ಜಿವಂತ್ ನಾ! ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಂಘಟನ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ?

ವಲ್ಲಿ: ವ್ಹಯ್, ಮಸ್ತ್ ಬೆಜಾರ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಆಮಿ ಮಸ್ತ್ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಂಘಟನ್ ತೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ದವರ್ನ್ ಆಮಿ ಸಬಾರಾಂನಿ ಚಿಂತುನ್, ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ತೆಂ. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್, ಹೆರ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಹೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಶಿಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ದವರ್ನ್ ತೆಂ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಅನುದಾನ್, ಮಜತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.

1995 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಚಲ್ಲೆಂ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್. ತವಳ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬರವ್ಪಿ ಪಯ್ಸ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆ. ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಮ್ಮೇಳಾಕ್ ಸಹಕಾರ್‍ಚ್ ದಿಲ್ಲೊ ನಾ. ಬರವ್ಪಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ, ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ತಸಲೆ, ಜೆ ಕೊಣ್ ಸಾಹಿತಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಸಮ್ಮೇಳನಾ ಖಾತಿರ್ ಗಾಂವ್ ಭೊಂವೊನ್ ವಾವುರ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ನಾ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚೆ ಸಾಹಿತಿ, ಬರವ್ಪಿ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವ್ ಮೈಸೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಮೊವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ಸ್ಥಾನ್ ನಾ. ಪೂರಾ ತೆಚ್ (ಭಾಯ್ಲೆ) ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ.

ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಉದೆಲೆಂ. ಬಾಪ್ ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಕ್ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್, ವೃತ್ತೆಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮುಖಾರ್. ತೊ ಮೈಸೂರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಘ್ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ನೊಂದಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಕಾಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಹಾಂವ್ ಮೈಸೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್‍ಕರ್ತ್. ಜಮಾತೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಂಚ್ಲೊ, ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಲೊ. ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂದೊ ಕೆಲೆಂ. ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾಲಿಂ.

ಆತಾಂ, ಹೆಂ ಸಂಘಟನ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಥಂಯ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಇತ್ಲೆ ಜಣ್ ಆದ್ಲೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆಸಾತ್. ತಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೊಗೆ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್? ತಾಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರಿಜೆ. ಏಕ್ ನೊಂದಾಯಿತ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಅಸೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಹಾಕಾ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧಿಜೆ. ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ ತೊ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪುಣ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚೆ ಇತ್ಲೆ ಜಣ್ ಸಾಂದೆ, ಮಾಜಿ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆಸಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲೆಂ ಮೌನ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಾ? ತುಂವೆಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂಯ್ಗಿ?

ವಲ್ಲಿ: ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಸೊಜಾಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲಾಂ. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಅಮಿಗ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಲ್ಗಡೊ, ಪ್ರಾಯೆಂತ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಲ್ಹಾನ್. ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ತಾಣೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾಯ್ ತೆಂ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ಥೊಡೆ ನರ್ಗತಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ. ಲೋಕ್ ತಾಂಚೆ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆತಾ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್, ಸಾಹಿತಿ ಲೊಕಾ ಪಾಸೊತ್ ತಾಳೊ ಉಟಯ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂಕ್ ಹಿ ಪರಂಪರಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಯ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್? ತೆ ಕುರ್ವತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ? ಲೊಕಾ ಪಾಸೊತ್ ಝುಜ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಭಾಯ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ರಾಜಕೀಯ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿಯ್ ತೆ ಉಲಯ್ನಾಂತ್. ಏಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ತೆ ಕಾವ್ಜೆತಾತ್, ಭಿಂಯೆತಾತ್! ವಿಚಿತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಕಸಲೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಹೊ?

ವಲ್ಲಿ: ಹಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ಗಜಾಲ್. ತುಕಾ ತೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ, ಮೈಸೂರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾಂ. ತೆಂಕ್ಡಿ ವಾಪರ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆಂ ಕಾಮ್ ತುಮಿ, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆಜೆ, ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರಿಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಕಾ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಥಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆಣಾ ತಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೀಳ್ ರಿತಿನ್ ಹಲ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಂಗೀ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತವಳ್, ಶೆಣ್ ಥಾಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ ನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಿಂತುಂಕೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ?

ವಲ್ಲಿ: ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಎಕೇಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧತಾ ಆಸ್ತಾ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್‍ಯಿ ವೆಗ್ಳಿ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಂಜೆಲೊರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಾದಂಬರಿಂಚಿ ವಿವಿಧತಾ ವಿಂಗಡ್. ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ವಿಂಗಡ್, ಖಡಾಪಾಚೆಂಯ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಥರಾಚೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್, ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕರಿನಾ. ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಹಾಚೆಂ ಬರೆಂ, ತಾಚೆಂ ಪಾಡ್, ಹಾಚೆಂ ಊಂಚ್, ತಾಚೆಂ ಕೀಳ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಲನ್ ಕರಿನಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ಭಾಸಾಂನಿ ವಿವಿಧತಾ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಶೆಣ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ, ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಜ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಾತಾಂಚಿ ಅಭಿರುಚ್ ತಿ! ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕಸಲಿ, ರೂಚ್ ಕಸಲಿ, ತೊ ಕಸೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ತೊ ಸಾರ್ಕೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಚನಾ.

ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ತುಕ್ಚೆಂ, ಮಾಂದ್ಚೆಂ, ಸ್ಥಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್, ಮತಿಂತ್.

ಪಾಂಚ್ವೊ ಭಾಗ್: ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನ್ ಭಾಶೆಕ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್ ಜಾಲಾಂ. ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪ್ಯೆಚ್ಯಾಕೀ ಸಬಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಆಸಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್. ಪುಣ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಕ್ ಮಾನ್ಯತಾಚ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಉಲಯ್ನಾಂತ್. ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ಷೀಣ್ ತಾಳೊ, ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಆನಿ ವಿಳಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸನಾ. ಫಕತ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ, ಹಕ್ಕಾಂ ದೀವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ನೆಗಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮ್. ಹಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ತುಂವೆಂ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಲಾ, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜ್ಹೆಮೆತಾತ್?

ವಲ್ಲಿ: ಪಯ್ಲೆಂ, ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ದೀಜೆ. ಲಿಪಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಲಿಪಿಂತೀ ಆಸೊಂದಿ, ತಾಂತುಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಕೃತಿಯೆಕ್ ದೀಜೆ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವುರ್ಲಾಂ. ಖರ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್, ಅಕಾಡೆಮಿ ವಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್! ಹೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸುರ್ವೆರ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ ತಾಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ. ಕನ್ನಡಾಚೆ ವಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಚೆ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂತುಂ ಘುಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆ. ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಂಚೆಚ್ ರಿಗ್ಲೆ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ ಏಕ್ ಸಮಿತಿ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲಿಪಿಂಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ. ಕೇ.ಸಾ.ಅ.ಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಕ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಿತಿಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕೀ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ!

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಉಲಯ್ನಾಂತ್, ವಿರೋಧ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಆನಿ ಝುಜನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ!? ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಕುರ್ವತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ವಲ್ಲಿ: ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಪರತ್ ಆಮಿ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವ್ಹಚಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಸಂಘ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಉರವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ! ಥಂಯ್ಚ್ ಕಳ್ತಾ ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ವಟ್, ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಧಯ್ರ್! ಆನಿ ಹೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಜಾಲೊ. ಕೇ.ಸಾ. ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಗೊಂಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ತಾಳೊ ಮೊಟೊ ಆಸಾ. ತಾಂಚೊ ಶಿಫಾರಸ್‍ಚ್ ಚಲ್ತಾ. ತಾಣಿ ಕೊಣಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಅಂತಿಮ್ ಜಾತಾ.

ಹಾಂವೆಂ ಶಿರ್ಶಿಂತ್ (1995) ಹ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚೆ ಥೊಡೆ ಬರವ್ಪಿಚ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚಿ ವಕಾಲಾತ್ ಕರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾತ್! ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಅನುದಾನಾ ಪಾಸೊತ್ ತೆ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ವಲ್ಲಿ: ತಸಲೆ, ದೇವ್‍ನಾಗರಿಚ್ಯಾ ಲೊಬಿಕ್ ಥೊಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್, ತೆಂಕೊ ದಿತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತಾಣಿ ಖಂಚಿಯ್ ಏಕ್ ಲಿಪಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ. ತಾಣಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಪುಸ್ತಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಿಕ್ಚೆ ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ವರ್ವಿಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಆಸೊನೀ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೆಂ, ದೇವ್‍ನಾಗರಿಕ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಣಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಜೆ, ‘ಆಮಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಯ್ನಾ, ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್‍ಚ್ ಬರಯ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣಜೆ ಆನಿ ತಶೆಂ ಕರಿಜೆ. ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಧೋರಣ್ ಆನಿ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆಜೆ. ಆಪ್ಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ಚೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸಾ. ಸಂತೊಸ್. ಪುಣ್, ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿನ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣ್ಗೆಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಲಿಪಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವ್ಹಾಜಯ್ತಾತ್ ತೆ!

ವಲ್ಲಿ: ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಲಿಪಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಲಿಪಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ಫಟ್. ತುಮಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಲಿಪಿ ಕರುಂಕ್ ಭವಿಶ್ಯಾಂತೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಮಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್‍ಚ್ ಬರವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ ಸೊಭ್ತಾ, ಸಜ್ತಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ಆನಿ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಜಾತಾಗಿ? ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಪರಿಣತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತೆಲಿ, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಆಳ್ವತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್. ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ಏಕ್ ಲಿಪಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಶಾಲ್ ಮನೋಭಾವ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹೆರ್ ಲಿಪಿ ವಾಪರುಂದಿತ್. ಪುಣ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಲಿಪಿ ಸಕ್ಡಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡಿಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೈ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತುಮಿ (ತೆಗಾಂನಿ) ಘಾಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್, ಮುಖ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಸಲೆಂ?

ವಲ್ಲಿ: ಏಕ್ ತೀರ್ಪ್ ಅಂತಿಮ್ ನ್ಹಯ್. ಕೊಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ತೀರ್ಪ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಮಿ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ನಿತಿದಾರ್, ವಾದಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ, ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂಚೆ ವಕೀಲ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಂತುಂ ವಕೀಲಾಚಿ ಹುಶಾರ್ಗಾಯ್, ವಾದ್ ಮಂಡನ್, ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾಚೆಂ ಹಾಜರ್ಪಣ್/ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವರ್ವಿಂ ಕೇಜ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾತಾ. ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ದೇಶಾಂತ್ ನ್ಯಾಯ್ ನಿತಿಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಹೆರಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ದಮನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಾಂತುಂ ಸಾಹಿತಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆ ಆಸಾತ್!

ವಲ್ಲಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ವಾವ್ರ್, ಚಳ್ವಳ್ ಸಾಹಿತಿನಿಂಚ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಕೊಣೆ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊಕ್ ಧರ್ಯಾಂ. ತಾಣೆ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಕಲಾಂಗಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿತ್ಲಿಂಗಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲಯ್ಲಿಂ, ತಾಂತುಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂಯ್ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಥಂಯ್ ಚಲವ್ಯೆತ್, ತಾಕಾ ತೊ ನಾ ಮ್ಹಣನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆರ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪೆಂಕಡ್ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ ಚೂಕ್‍ಗಿ? ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾನಿಂಚ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾಗಿ? ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ ಕಸಲೊಚ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ.

ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೆರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವ್ಹಚಜೆ ತರ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಪೈಶೆ ಘಾಲಿಜೆ. ವೇಳ್ ದೀಜೆ. ಬದ್ಧತಾ ಆಸಜೆ. ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಸುಟ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಕಾ ಸಕ್ಕಡ್ ದಾಖ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಎರಿಕಾನ್ ಫುಡಾರ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾಲ್ಗಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜಮಾತಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಕೇಜಿ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಗೆಲಾ, ವಕೀಲಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಸಂವಿಧಾನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ರಾಶ್ಟ್ರಪತಿಕ್ ಮೆತೆರ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಭಾಶೆ ಖಾತಿರ್, ಲಿಪಿ ಖಾತಿರ್ ನ್ಯಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಸಾತ್.

ಆನಿ ಜೆ ಠಿಕಾ ಕರ್ತಾತ್ ತೆ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೆತೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಂಕ್, ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್, ಇರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಖರ್ಯಾನ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಫಟ್ ಅಪ್ವಾದ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತಿರ್ ಸಾಹಿತಿನ್‍ಚ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಸಕ್ಕಡ್ ವಾವುರ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ವಾವರ್ತಲೊ, ಪೈಶೆ ಖರ್ಚಿತಲೊ ತೊ ವ್ಹಡ್ ಮನಿಸ್. ಥೊಡೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ದಿತಾತ್, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್‍ಪಣಿ. ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಫಾವೊ. ಕೊಣ್ ಕಸಲೊಯ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಮರ್ಯಾದ್ ದೀಜೆ. ಸಾಹಿತಿಂನಿ ತೆಂ ವಳ್ಕಜೆ.

Email your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತುಮಿ ವಾಚಿಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆದ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ⇓
ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಭ್ರಮ್
ಆಮಿ ನಿತಿ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾಂವ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಘಾತ್ ಕರ್ತಾತ್: ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ
ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಚೆಂ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಪತ್ರ್: ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ
ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೋಸ್ತಾಚೆಂ ಲೇಖನ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಖರಸ್
ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂ ಪಾಸೊತ್ ವಾವುರ್ತಾ: ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ
ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಕೊಣೆಂ?

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News