92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್‍.ಎಂ. ರೇಡಿಯೊಂತ್ ಆರ್.ಜೆ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್

Media Release

Posted on : January 25, 2016 at 1:59 PM

BIG FM Logo newಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಎಫ್.ಎಂ. ಸ್ಟೇಶನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ 92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್‍ಎಂ ರೇಡಿಯೊಂತ್ 92 ಘಂಟ್ಯಾಂಚೆಂ ಆರ್.ಜೆ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮಂಗ್ಳರಾ, ಜನೆರ್ 26ಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ 7 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜನವರಿ 30ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 3 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಆರ್.ಜೆ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ.

ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ 92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್.ಎಂ. ರೇಡಿಯೊ ಸ್ಟೇಶನಾಂನಿ ಹೆಂ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆರ್.ಜೆ. ರಕ್ಷಿತಾ 92 ವೊರಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತೆಲೆಂ.

RJ Rakshita_Big FM Emb IMG-20160125-WA0025 IMG-20160125-WA0026 IMG-20160125-WA0012 IMG-20160125-WA0008

India shares India cares ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆಂ ಆರ್.ಜೆ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲಾಂ. ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಫಾಯ್ದೆ, ತಶೆಂಚ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಶೇರ್ (ವಾಂಟ್ಚೆಂ) ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ವಿಶಿಂ ಆರ್.ಜೆ. ಉಲಯ್ತೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಸಿನೆಮಾ ನಟ್, ನಟಿ, ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಾಧಕ್, ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತೆಲೆ. ಆನ್‍ಲೈನ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಕ್ರಾಂತಿ, ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆತೆಲೆ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಮೇಯರ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಭಾರತ್ ಮೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಎಫ್.ಎಂ. ದಫ್ತರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಆರ್.ಜೆ. ಮ್ಯಾರಥಾನಾಕ್ ಸಕಾಳಿಂ 7.30 ವೊರಾರ್ ಚಾಲನ್ ದಿತೆಲಿ. ಸಿನೆಮಾ ನಟ್ ಅವಿನಾಶ್ ಆನಿ ನಟಿ ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತೆಲಿಂ.

ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಆರ್.ಜೆ. ಎರೊಲಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್ (ಮೊಬೈಲ್ 9964071199).

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com