Latest News

‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಹೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : May 13, 2017 at 12:24 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Budkulo_Sophiya Review Titleಫಿಲ್ಮ್: ಸೊಫಿಯಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ್: ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಿ: ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ
ಪಡ್ದ್ಯಾರ್: ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ಶೆಲ್ಟನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಫ್ರಿವಿಟ ಡಿಸೋಜ, ರಿಚ್ಚಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಹೆರ್

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಫಿಲ್ಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಬೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿರ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುಶಾರ್ಗಾಯೆನ್, ಕಲಾತ್ಮಕತೆನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಬರಿ ಬಜೆಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿಕೀ ಬರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ತವಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್.

ಆಜ್ ಗರ್ವಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಭದ್ರ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಆಪ್ರೂಪ್. ತಾಂತುಂಯೀ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಿಸ್ಕೆಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಿ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಕಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್‍ಯೀ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್‍ಯೀ ಉದೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾರಣ್‍ಕರ್ತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಗಂಭೀರಾಯೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಬೀತ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಕಾಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಆಚಾರಿ ಕುಲೆ ತಾಸ್ತಾಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಪರಿಂ ಥೊಡೆ ಸಿನೆಮಾ ವಾ ನಾಟಕ್ ವಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಚ್ ವಳಕ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಯ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚೊನ್ ವೀದ್‍ವಾವ್ಳಿ ಕೆಲ್ಲೆಯೀ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ.

‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ತಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತ್ ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ವಾಸ್ತವ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಭೊಗ್ಚೊ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿಯೀ ಜಾಯ್ತಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್, ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಮೂಳ್ ಗಜಾಲ್ ಬದ್ಲನಾ. ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ತಸಲ್ಯಾ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯೊಚ್ ಮೂಳ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್. ಹೊಲಿವುಡ್ಡಾಚ್ಯಾ ‘ಅವತಾರ್’ ವಾ ‘ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್’, ‘ಜುರಾಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್’ ಸಿನೆಮಾಂನಿಯೀ ಹ್ಯೊಚ್ ಮೂಳ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್. ವೀಕ್ಷಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮನಿಸ್‍ಚ್ ಪಳೆ, ದೆಕುನ್.

Budkulo_Sophiya Review 03

‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಸಿನೆಮ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಕಾಣಿಕ್. ಸೀಮಿತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಥಿಯೆಟರಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾರಿಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾಲಾಂ. ಏಕ್ ನವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ರಿಸ್ಕಾಚೆಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಅನುಭವ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್, ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್, ಚಾಕಚಕ್ಯತೆನ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಚಿ ತಾಚಿ ಉಮೆದ್ ಆನಿ ಶೆವಟ್ ಪರತ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ.

ಚಡುಣೆಂ 70 ಲಾಕ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಫುಡೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್’ ಬ್ಯಾನರಾ ಖಾಲ್ ಫುಡ್ಲದ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾನೆಟಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ದವರ್ನ್ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲಾಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಕ್ ಮೆಚ್ವಜೆಚ್. ಹಾಂತುಂ ತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಆಜ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಪಾಂವ್ಚೊಯೀ ದೀಸ್. ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಭಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್, ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಂಜೊಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂ.

ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ಏಕ್ ನಿಗೂಢ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚಿ, ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿ. ಮುಖ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್, ನಾಯಕಿ ಸೊಫಿಯಾ (ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ) ನಾಯಕ್ ಐವನಾಕ್ (ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್) ಪಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆರ್‍ಚ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಹೀರೊ ಆಶೆಂ ಸುರ್ವೆರ್‍ಚ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಾರ್ ಸುಖಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಉದೆತಾ. ಖಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಆಂವ್ಡೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿ, ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಐವನಾಕ್ ಫುಡ್ ಜಾತಾ. ತೆಂ ಎಕಾ ಅವ್ಗಡಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಏಕ್ ಐವನಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಂದಿಗ್ದತೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ತಾ.

ನಾಯಕ್ ಐವನ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಸುಖಾಚಿ ತಶೆಂ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಹಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ಉಪಾಯ್ ರಚ್ತಾ. ಅವ್ಗಡಾ ವರ್ವಿಂ ಸೊಫಿಯಾಕ್ ಆದ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮಾಜ್ವತಾ. ತೆಂ ನವೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾತಾ. ಐವನಾಚೆರ್ ತೆಂಯೀ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾ.

ಅನಿಶ್ಚಿತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ನಾಯಕಾಚಿಂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪದಾಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ತಾತ್, ನಾಚಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಘಡಜೆಚ್. ಆಶೆಂ ಹೆಂ ಸೊಫಿಯಾ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡೊನ್ ಯೆತಾತ್, ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಘಡ್ಚಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗ್ತೆ ಕರುಂಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾತಾತ್.

ಏಕ್ ಕೋಮಲ್ ಚಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕಾಣಿ. ತೆಂ ಕೊಣೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಐವನಾಕ್ ತೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸೊಫಿಯಾ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಚಲಿ ನ್ಹಯ್, ತೆಂ ಏಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಘುಟ್ ಇಂಟರ್‍ವೆಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಉಗ್ತೊ ಜಾತಾ.

Budkulo_Sophiya Review 02

ಇಂಟರ್‍ವೆಲಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನವ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆತಾಂ ಅರ್ಧೊ ಉಗ್ತೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂಚ್ ನವೆ ಪಾತ್ರ್ ಝಳ್ಕತಾತ್, ಚಡ್ತಿಕ್ ನಿಗೂಢತಾ, ಕುತೂಹಲತಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಣಿ ವೆಗಾನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆತಾ.

ಆತಾಂ ಹೆಂ ಸೊಫಿಯಾ ಕೋಣ್, ತಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ, ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ, ತೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಕಶೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಜೆ ತರ್ ತುಮಿಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಜೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಖುಷಿ ಜಾತಲಿ. ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಬರಪ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಆಸಜೆ. ತಶೆಂಚ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಕಾಣಿ ಬರಿ ಆಸಜೆ, ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ಬರಿ ಆಸಜೆ. ಕಿತ್ಲಿಯೀ ಬರಿ ಕಾಣಿ ಜರ್ ಬರಪ್ ಬರೆಂ ನಾಂ ತರ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ರುಚನಾಂಗಿ, ತಶೆಂಚ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಂವ್ದಿ ತಾಚಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ಆಕರ್ಷಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವೀಕ್ಷಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೂಳ್ ಸೂತ್ರ್.

ಅಸಲಿಂ ಹರ್ ಮೂಳ್ ಸೂತ್ರಾಂ ಆನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿ ನಾಡ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಆನಿ ಥ್ರಿಲ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರುಜು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೆಂ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲಾಂ.

ಸಗ್ಳೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾಯಕಿ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ ಚಲ್ತಾ. ತಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಯಕಾಕ್‍ಯೀ ಪ್ರಧಾನ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಚೆಂ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಕೊಂಬಿನೇಶನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಊಂಚಾಯೆರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಚಿ ಜೊಡಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಆನಿ ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಚಿ ಜೊಡಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆತಾಂ ನಂಬರ್ ವನ್ ಫಿಲ್ಮಿ ಜೊಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಜೊಕ್ತೆಂಚ್.

Budkulo_Sophiya Review 04ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂ. ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ನಾಂವಾರ್‍ಚ್ ತಾಣೆಂ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್‍ಯೀ ಎಲ್ಟನ್ ತಾಕಾ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಎಸ್ತೆರಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾತ್ರ್ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ. ತಾಚ್ಯಾ ನಟನಾ ಆನಿ ಸೊಭಾಯೆ ವಿಶಿಂ ಪರತ್ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಟೋಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ರ್ ತಾಚೊ ಆನಿ ಪಾತ್ರಾ ತೆಕಿದ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ನಟನ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಬಳ್ ಆನಿ ಬಂಡ್ವಾಳ್‍ಚ್ ಸೊಫಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ರಣ್‍ವೀರ್ ಸಿಂಗಾಪರಿಂಚ್ ದಿಸ್ಚೊ, ಹೀರೊ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ. ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ರೋಲ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಪ್ರಬುದ್ಧತಾ ಆಸ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಏಕ್ ಖರೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ತಾಚೊ. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಎಲ್ಟನಾಕ್ ಬರೊ ಕರ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ವಾಪಾರ್ಲಾ. ಕಾಣಿಯೆಕ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬಳ್ ಆನಿ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಎಲ್ಟನಾಚೆಂ ಡೈಲೊಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆನಿಕೀ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯೆತಲೆಂ.

ಐವನಾಚೊ ಪೊದೊರ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೋಷಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಸಹ ನಾಯಕ್ ಶೆಲ್ಟನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಮೆಡಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ದಿಲಾ. ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊಚೊ ಪಾತ್ರ್‍ಯೀ ಮಹತ್ವಾಚೊಚ್. ಹ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಚಡ್ ನಾಂತ್, ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಉಣೆಂ, ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕೀ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ತಾಂಚೊಚ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂತುಂ ವಿಲನ್‍ಂಚ್ ನಾ! ಹೀರೋಕ್ ವಿಲನ್ ಅವಶ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಿದ್ಧ್ ಸೂತ್ರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆನಿ ವೆಗ್ಳೆಂಪಣ್. ವಿಲನ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಯ್ತ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ, ಶಾಭಾಸ್ಕೆಚಿ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡಾರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ಗಂಭೀರತಾ ಆನಿ ವೇಗ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾ. ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಘುಂವ್ಡಿ, ನವೆ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ತಾತ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ್ ಘಡಿ ಎಂಜೊಯ್ ಕರಯ್ತಾ.

ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂ. ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಂತ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೋವ್ ಬರಿ ಆಸಾ. ಹೈದರಾಬಾದಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ದುಡು ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ರಿಚ್‍ನೆಸ್ ಚಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂತುಂ ಕಳ್ತಾ.

ಪದಾಂಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಂಗೀತಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಾಣಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ, ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಸಕ್ಡಾಂತ್‍ಯೀ ಮಟ್ಟ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತಿ ಬಜೆಟ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ. ಲೊಕಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಚಿ ಬಜೆಟ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾಚೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾನಾಕ್ ಫುಲಾಂ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಭುಲೊನ್, ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ದುಡು ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದಾನಿಂನಿ ಜಾನೆಟಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಿಕಜೆ. ಜಾನೆಟಾನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಬಗಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಿನೆಮ್, ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬರೆಂ ದಿಸಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಾಖಣ್ಣೆಚೆಂ. ಬರೀಶಿ ಬಜೆಟ್ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಯೇಶೆಂ ತಿಣೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ. ಯೂನಿಟ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಲೈಟಿಂಗ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಾಹೆತ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಅಸಲೆಂ involvement ಎಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಟೀಮ್ ಲೀಡರಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತಿಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬ್ಯಾನ್ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ.

ಕಾಣಿ ಆನಿ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಯಾ ಅಭಿರುಚಿಚೆಂ. ಆಖೇರಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಕ್ ವೀಕ್ಷಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸತ್. ಹ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂ. ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ತಾಣಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಂದ್ ಭೊಗ್ಚೆಂಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ರಾಜಿ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಸವಯೆರ್ ಪಡಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಜೊಕ್ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ.

‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆತಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ‘ಮೆಟಿಲ್ಡಾ’ ಪದ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ನಾಟಕ್/ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಹೆಂ ಸುಂದರ್ ಪದ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ಕ್ ವರ್ಣುಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್,

ಸೊಫಿಯಾ ತುಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ
ಸುಂದರ್ ವದನಾಚೆಂ ತುಂ ತಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಚೆಂ
ರುಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ
ಮಾಣಿಕ್ ಜಾನೆಟಾಚೆಂ ಕಾಣಿಕ್ ಹ್ಯಾರಿಚೆಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ.

Budkulo_Sophiya Review 01

ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಕಾಂಯ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಉಣೆಂಪಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪದಾಂಚೆಂ ಸಂಗೀತ್, ಟ್ಯೂನ್ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂ ಬರಿಂ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಹಿ ಪದಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ಕಡೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಭೊಗನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಶೆಂನಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆಸಾ ತರೀ ಎಕಾಚ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಉಚ್ಛಾರ್ ಆನಿ ಬೊಲಿ ವೆಗ್ಳಿ ಆಸ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಕಿ ಭಾಶೆಚೆ ಸಬ್ದ್ ಸಾರ್ಕೆ ಉಚ್ಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಹಾನ್ ಗಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾನ್‍ಂಚ್ ‘ಮೋಗ್ ತುಜೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆಶೆಲೊಂ’ ಪದಾಂತ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ (‘ಮೊಗಾಚಿ ಆಪ್ರೂಪ್ ಘಡಿ’ – ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಘಡಿ ವಚೊನ್ ಕನ್ನಡಾಚಿ ಘಡಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ ಆಸಾ).

ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್, ಪುಣ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ಸಮ್ಜಜೆ. ಕೊವ್ಳೆಂನಿ, ಆಲ್ಬಮಾಂನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಗಾವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ ನಟ್ ನಟಿ ಬೋವ್ ಉಣಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ನಿರ್ಮಾಪಕಿಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವೊದ್ದಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಪೇಕ್ಷಿತ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಉಣೆಂಪಣ್, ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ಆವಯ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಫುಡ್ ಜಾತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಅಪೇಕ್ಷಿತ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ನೆಂಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಚೂಕ್ ಹಿ ನ್ಹಯ್. ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಕೆಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಎಕಾ ಆವಯ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಳಾಚೆಂ ಸಮ್ಮಿಲನ್, ತೆಂಯ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆವಯ್ ಫುಡ್ ಜಾತಾನಾ ಉದೆಂವ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ತಿಕಾ ಆಪಡ್ತಾನಾ, ತಿಚ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಯೆತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಹಾಡ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬೋವ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ, ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಆನಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್. ಹಾಕಾ ಹಾವ್‍ಭಾವ್, ಸಂಗೀತ್, ಇಲ್ಲೆಶೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗರ್ಜ್. ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ರೀಚ್ ಆನಿ ರಿಚ್‍ನೆಸ್ ಸಬಾರ್ ಮಾಪಾನ್ ಚಡವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತೆಂ ಕಳನಾ.

ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಜಾತಚ್ ಉಟೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ರಾವವ್ನ್ ನಾಯಕಿನ್ ‘ಸೆರ್ಮಾಂವ್’ ದಿಂವ್ಚೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಳನಾ. ಪಾತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ತನಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೋಕ್ ಪಾದ್ರಿಂಚೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್‍ಚ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ, ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ accept ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್ ನ್ಹಯ್. ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಸೀನ್ ವಾಪಾರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಕಾಂಯ್ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಸೀಕ್ವೆಲ್‍ಗಿ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಭೊಗ್ತಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಚ್ ಕೊಮೆಡಿ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಖಾವಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಾವಯ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಎಕ್‍ಚ್ ಫೊರ್ಮುಲಾ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸದಾಂಯ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಕಶೆಂಯ್ ದಿಸನಾ, ವೀಕ್ಷಕಾಕ್‍ಯೀ ವರ್ಗನಾ. ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕತಾನತಾ (monotonous) ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ ‘ಇತ್ಲೆಂಚ್‍ಗೀ’ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾ.

ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್ ಏಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ನಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡುಂಕ್ ತಾಚೆಂ ನಟನ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಕಾರಣ್. ತೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಕ್ ವಳಕ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಆನಿ ನಟ್. ಪುಣ್ ಸೊಫಿಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ನವೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗನಾ, ವಿಶೇಷತಾ ಆಟಾಪುನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ನಿರಾಸ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಚಡಾವತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ವ್ಹರಿನಾಂತ್ ತರ್‍ಯೀ ಲ್ಹಾಲ್ಹಾನ್ ಚುಕಿಯೀ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಾರ್ ದಿತಾತ್‍ಚ್. ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಪರಾಂಚೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಲೊಕಾಚೆಂ expectation ಚಡ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯೊ ವಯ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಚಡ್ ಬರ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಫೀಲ್ ಆನಿಕೀ ಅದ್ಭುತ್ ಜಾತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ ರೇಟಿಂಗ್:

ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ರೇಟಿಂಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾ. ರೇಟಿಂಗ್ ದಿತಾನಾ ಜಾಯ್ತೆ ಮಾನ್‍ದಂಡ್ ವಾಪಾರಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಜನಪ್ರಿಯತಾ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್.

‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ರೇಟಿಂಗ್: ಪಾಂಚಾಂತ್ 3½ ಸ್ಟಾರ್.
(1 = ಬುರ್ನಾಸ್, 2 = ಬರೆಂ ನಾ, 2½ = ಸಾಧಾರ್ಣ್, 3 = ಬರೆಂ, 3½ ಬೋವ್ ಬರೆಂ, 4 = ಅದ್ಭುತ್, 4½ = ಅತ್ಯದ್ಭುತ್).

Send your opinion, views or feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಸಿನೆಮಾಚಿ ರಿವ್ಯೂ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಸಿನೆಮಾಚಿ ರಿವ್ಯೂ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ

‘ಸೊಫಿಯಾ’ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್

ನಟಿ ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ

1 comment

  1. ಡೊನಿ, ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಿಚೆಂ ಸಂಧರ್ಶನ್ ವಾಚುಲ್ಲೆಂ, ಆತಾಂ ತಿಣೆ ಕಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಶಭಾಸ್ಕಿಯ್ ವಾಚ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆಂವ್ದಿ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನೊರೊನ್ಹಾಚಾ ವಾಂವ್ಟಿಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಫಳ್ ಮೆಳೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಯೀ ಬರಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ತಿಕಾ ಉತ್ತೇಜನ್ ಲಾಭೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ವಾವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.
    -ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News