ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಬಿರಾಚೊ ಸಮಾರೋಪ್

Media Release

Posted on : July 23, 2016 at 1:24 PM

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನಿಧಿ ತಾಕುನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಆನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿತ್ತ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ “ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ” ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಯ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. 2016 ವೇ ವರಸಾಚೆ “ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ” 6 ವೇ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ 17-07-2016 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ.

Budkulo_Vishwa Konkani Kendra

ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ ಬ್ಯಾಂಕ ಆದಲೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಖಜಾಂಚಿ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್. ಭಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಸುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ “ಕ್ಷಮತಾ” ಶಿಬಿರ ಸದುಪಯೋಗ ಆನಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆನಿ ಸಂವಹನ ನೈಪುಣ್ಯ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಾರ ತಿಳುವಳಿಕ ದಿಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ, ಶಿಬಿರ ಸಂಚಾಲಕ ಸಿ. ಎ. ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ ಕಾಮತ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳಕಾರ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಶಿಬಿರಾಂತ ಘೆತ್ತಿಲೆ ಅನುಭವ ಆನಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬದ್ದಲ ತಿಳಸಿಲೆಂ. ವಿವಿಧ ಸ್ಫರ್ಧೆಂತ ವಿಜೇತ ಜಾಲೆಲೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ಮುಖೇಲ ಸೊಯ್ರೆಂನಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣ ಕೆಲೆಂ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *